YARGI KURULUŞU – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

YARGI KURULUŞU – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

9 Haziran 2021 Türk Yargı Sistemi şema Yargı kolları Yargı teşkilatı Şeması 0
Deniz ve Kara Riskleri Arasındaki Ayrım – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Mahkemenin bir konuda mütalaasına genellikle eşit olmayan bir dengeleme testi denir.

Mahkeme, davalı, davanın görülmesi için başka bir mahkemenin çok daha uygun bir yer olacağını göstermedikçe, davacının forumu seçme hakkının yerine getirileceğini varsaymaktadır. Bu tespiti yaparken, mahkeme birkaç faktörü göz önünde bulundurur:

1. tarafların ikametgahı,
2. tanıkların yeri,
3. delilin yeri,
4. Olay yeri (bir hakimin jürinin siteyi görmesini istediği durumlarda ve sitenin erişilebilir olduğu durumlarda),
5. iki mahkemenin tutanağı (yargılama daha erken nerede yapılabilir?),
6. Davanın görülmesinde mevcut yargı yetkisinin vatandaşlarının menfaati (dava, eyalette karara bağlanmamış bir hukuk sorununun çözülmesine yardımcı olacak mı?), ve
7. Uygulanacak eyalet hukuku.

Bu gerçeklerin dengesi, davalının önerdiği forumu güçlü bir şekilde destekliyorsa, davacının forumu seçme konusundaki önemli hakkından daha ağır bastığı kabul edilecektir. Daha az sıklıkta meydana gelmesine rağmen, mahkeme resen forumu uygunsuz olarak da başlatabilir.

Her iki durumda da aynı test uygulanır. Test önemli ölçüde daha uygun bir forum oluşturursa, dava orijinal mahkemede reddedilecek ve görevden alma kararı davanın nereye açılacağını belirtecektir.

YARGI KURULUŞU

Özetlemek gerekirse, uygun yargı yetkisini kurarken mahkeme aşağıdaki soruları soracaktır:

1. Bir davanın asıl temeli nerede ortaya çıktı? Hangi eyalet? Hangi ilçe? Hangi federal bölge?
2. Davacılar kimlerdir?
3. Sanıklar kimlerdir?
4. Taraflardan herhangi biri şirket midir? Varsa kuruluş durumu nedir? Şirketin sinir merkezi neresidir?
5. Dava federal yasayı içeriyor mu? Eğer öyleyse, yasa özel bir federal bölge mahkemesinin (örneğin, bir ABD bölge mahkemesi) yetkisine tabi midir?
6. ABD hükümetinin herhangi bir memuru veya şubesi taraf olarak adlandırılacak mı?
7. Davacı herhangi bir tarafla ortak bir ikamet durumunu paylaşıyor mu? Değilse, ihtilaflı miktar yasal asgari tutardan daha büyük mü?
8. Mülkiyet, yargı yetkisinin temeli midir? Eğer öyleyse, nerede?
9. Herhangi bir mahkemenin münhasır yargı yetkisi var mı?
10. Olası mekanlar nelerdir?
11. Eşzamanlı yargı yetkisi varsa, davayla diğerinden önemli ölçüde daha fazla teması olan bir mahkeme var mı?

İdari yargı
Yargı kolları
İdari yargı mahkemeleri
Türk Yargı Sistemi
Türk Yargı Teşkilatı
Adli yargı mahkemeleri
Yargı teşkilatı Şeması
Türk Yargı Sistemi şeması

UYGULAMA 8.8

Bir kamyon ve bir aile aracı arasında bir kaza meydana gelir. Kamyon, Ohio ve Pennsylvania’da işletmeleri olan bir şirkete ait. Kamyon şoförü Ohio’lu. Şirket, Delaware’de kurulmuştur ancak merkezi Pennsylvania’dadır.

Araçtaki aile üyeleri arasında New Jersey’de ikamet eden bir büyükanne ve Connecticut’ta ikamet eden bir anne ve kızı var. Kaza New York’ta meydana gelir. Aile şirkete dava açar.

Tartışma Noktası:

1. Federal yargı yetkisi var mı?
2. Hangi eyaletlerin yargı yetkisi vardır? (Yargı yetkisinin, olayın veya tüm sanıkların sakinlerinin dava durumunda olmasını gerektirdiğini varsayın.)

ETİK HUSUSLAR

Yargıya ilişkin meseleler genellikle, tarafların ikametgahı, yaralanma yeri vb. ile ilgili doğrulukları hakkındaki sorulara yanıt olarak ortaya çıkar. Gizli anlaşmaya izin vermeyen doktrin, usul yasalarının amacını aşmak için komplo kuran taraflara yanıt olarak geliştirildi.

Tarafların, etik yükümlülüklerinin kürsüdeyken doğruyu söylemekle sınırlı olmadığını anlamaları son derece önemlidir; bu yükümlülükler, kişinin niyetlendiği yer kadar önemsiz görünen meseleler hakkında mahkemeye ilk sunumlarla başlar daimi ikamet.

Yargı yetkisine ilişkin usul kanunları, usul kanununun mantığında sağlam bir şekilde yerleşiktir ve sağlam bir şekilde temellendirilmiştir ve hukuk sisteminin faydalarından yararlanan herkes, sistemin standartlarını orantılı olarak takip etmekle yükümlüdür.

Soru
Bir kişi, belirli bir mahkemede yargı yetkisini elde etmek için ikametgahını yanlış tanıtarak ne elde etmeye çalışabilir?

ETİK DURUM

Joe, Mississippi Nehri’nde mavnalar taşıyan bir tekne şirketinde çalışıyor. Çalışırken ağır yaralandı. Bir federal yasa, denizcilik çalışanlarının eyalet veya federal mahkemede dava açmasına ve işçi tazminat yasalarına tabi olmamasına izin verir.

Joe’nun avukatı, çalışanlara hatalı ekipman sağladığı için işverenine dava açmayı planlıyor. X ilçesindeki jüri kararları, sadece 100 mil aşağı akıştaki Y ilçesindekilerden üç kat daha fazla ortalama bir geçmişe sahip. Yargı yetkisi için bir seçenek, kazanın meydana geldiği yerin dosyalanmasıdır.

Joe, avukatına, kaza meydana geldiğinde teknelerin Y ilçesine geçtiğinden neredeyse emin olduğunu söyledi. Avukat, kazanın X ilçesinde meydana geldiği iddia edilirse ve dava orada açılırsa, Joe ve avukatının sonucunun çok daha büyük olacağını biliyor.

Tekne sürekli hareket halindeydi, bu yüzden kazanın nerede meydana geldiğine dair Joe’nun kendi hafızasının ötesinde çok az kanıt var. Davayı X ilçesinde açmak, etkili bir şekilde Joe’nun yemin altında yatmasına neden olur.

● BÖLÜM ÖZETİ

Yargı yetkisi, sistemin faydalarına ihtiyaç duyan kişilere hukuk sisteminin kapılarını gerçekten açar. Yargı yetkisi, her zaman bir meselenin yargısal denetimini talep etmeyi düşünen kişilerin ve konunun sunulduğu mahkemenin ilk düşüncesi olmalıdır.

Taraflar, bir mahkemenin yargı yetkisine sahip olmasına rağmen davayı tamamen dinlemeyi reddedebileceğini bilmelidir. Mahkemelerin yargı yetkisine ilişkin nihai işlevi, taraflar arasındaki uyuşmazlığın en uygun kanunla ve uygun mahkemede karara bağlanmasını sağlamaktır.

Yargı yetkisi, konu (konu) ve davacılar (kişisel olarak) veya mülkleri veya mülkiyet çıkarları (ayni, ayni benzeri) üzerinde mevcut olmalıdır. Federal mahkemelerde, yargı yetkisi ya bir federal yasaya, Amerika Birleşik Devletleri’nin davaya taraf olduğu gerçeğine ya da vatandaşlık çeşitliliğine ve yasal asgari değerin üzerinde değer verilen bir ihtilafa dayanmalıdır.

Çeşitlilik ile ilgili olarak, şirketler birden fazla eyalette ikamet edebilir. Açıkçası, tüm yargı sorunları ele alınmadan hiçbir dava devam edemez.

BÖLÜM TERİMLERİ

yan yargı yetkisi
eşzamanlı yargı yetkisi
münhasır yargı
federal soru
şahsen (kişisel)
yargı yetkisi
ayni yargı yetkisi
uzun kollu yasa
Orijinal yargılama
askıda yargı yetkisi
yarı yargı yetkisi
konu yetki alanı

SORULARI İNCELE

1. Mahkemelerin konu yetkisine sahip olması neden gereklidir?
2. Kişisel yargı yetkisi nedir?
3. Devletlerin neden uzun kollu yargı tüzükleri var?
4. Federal yargı yetkisi için en yaygın temeller nelerdir?
5. Bir davayı eyaletten federal mahkemeye taşımak için hangi süreç kullanılır? (İlgili adımları açıklayın.)
6. Bir davayı federal mahkemeden eyalet mahkemesine taşımak için hangi süreç kullanılır? (İlgili adımları açıklayın.)
7. Eşzamanlı yargı yetkisi nedir?
8. Gizli anlaşma nedir?
9. Yargı yetkisi açısından bir şirket nerede yerleşik olarak kabul edilir?
10. Bir bireyin ikametgahını ne belirler?

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir