Yasama Organı – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Yasama Organı – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

26 Mayıs 2021 1982 Anayasası yasama organı 1982 Anayasasına göre yasama organı Yargı organı Yasama yetkisi Nedir Yürütme Nedir 0
Mahkeme Anlaşmalarının Seçimi  – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Yasama organı ile ilgili olarak mahkemelerin nihai rolü, yarı danışman rolüdür. Zaman zaman mahkemeler, hukukun ne olması gerektiğine dair içtihat diliyle dolaylı olarak bir görüş bildireceklerdir, ancak tüm insanlara mevzuat olarak uygulanacak kanunları yazmak mahkemenin yetkisi dahilinde değildir.

Mahkemeler, yalnızca önündeki belirli vatandaşları ilgilendiren durumlar hakkında karar verebilir. Bununla birlikte, vatandaşlarla sürekli kişisel teması nedeniyle, mahkeme genellikle bireyin ihtiyaçlarını değerlendirme konumundadır.

Bu nedenle mahkemeler, Kongre’ye mesajlar içeren belirli davalar hakkında periyodik olarak görüş bildirecektir. Böylece mahkemeler, yetkilerini veya amaçlarını aşmadan insanlar ve yasa koyucular arasında bir köprü görevi görebilir.

UYGULAMA 3.1

Cathy, küçük bir yerel işletmede çalışan bir azınlık ırkının üyesidir. Cathy, tek kadın çalışan ve güvenlik ekipmanlarının gerekli olduğu alanlarda çalışmasını gerektiren tek azınlık kişisidir.

Başka bir çalışan, genç bir beyaz erkek olan Hank. Pek çok durumda, Hank, belirlenen alanlarda inşaat kaskları gibi gerekli güvenlik ekipmanlarını takmayı reddetmek de dahil olmak üzere, şirket politikalarını ihlal eden birçok başka çalışan tarafından gözlemlenmiştir.

Cathy bir gün işten eve dönerken bir araba kazası geçirdi. Saçlı derisi kesildi ve yaraları kapatmak için birkaç zımba teli gerekti. Dört gün sonra bir Cuma günü işe döndü. Hafta sonu tatil yapması ve ertesi Pazartesi sabahı zımbaları çıkarması planlanmıştı.

Cuma günü kafa derisindeki zımbaların bir sonucu olarak, Cuma öğleden sonra güvenlik ekipmanı gerektiren bir bölgedeyken kaskı tolere edemedi. Kaskı çıkardı ve sorgulandığında amirine sebebini bildirdi.

Süpervizör kısa bir süre sonra Cathy’yi şirket politikalarına uymadığı için kovdu. Cathy, bir azınlık olarak kendisine karşı, Hank gibi diğer çalışanlardan farklı bir şekilde politikaların uygulandığı gerekçesiyle işveren aleyhine ayrımcılık ve haksız işten çıkarma nedeniyle dava açtı.

İşveren, Cathy’nin dört günlük yokluğunda, süpervizörlere tüm güvenlik politikalarını sıkı bir şekilde uygulama talimatının verildiği bir toplantı yapıldığını belirterek kararı savundu. Çalışanlar toplantıdan haberdar edilmedi ve Cathy’den önce hiç kimse disipline edilmedi.

Mahkemenin, Cathy’nin cinsiyet veya ırk nedeniyle ayrımcılık yapıp yapmadığını belirleme sorumluluğu olacaktır. Mahkemenin, yalnızca davanın gerçeklerini değil, aynı zamanda ayrımcılık iddiasına galip gelmek için gerekli olan eyalet ve federal tüzüklerin gereklerini de incelemesi gerekecektir.

Daha sonra mahkemenin, işveren tarafından geçerli yasaların ihlal edilip edilmediğine dair bir karar vermesi gerekecektir.

Tartışma Noktası: Cathy’nin yaralanması olmasaydı ve Hank takmadığı için kask takmamayı seçmiş olsaydı, vaka muhtemelen farklı şekilde ele alınır mıydı?

Yasama Nedir
Yürütme organı
1982 Anayasası yasama organı
Yasama yetkisi Nedir
Yargı organı
Yürütme Nedir
Yasama, Yürütme yargı örnekleri
1982 Anayasasına göre yasama organı

DAVA

Lonsdale / Eyalet

Aşağıdaki davada mahkeme, bir kanunun neyin açık ve net olarak görülmesi gerektiğini ve olaydan önce neyin suç eylemi oluşturduğuna dair anayasal hakları ihlal edecek kadar muğlak olmadığını inceler.

. . . Saat 2 civarı. 24 Haziran 2004’te Memur Charlie Foster Temyiz Eden’in aracının sol şeritten sağ şeride dokunduğunu gözlemledi. Subay onu takip ederken, Apellant dönme niyetini belirtmeden üç kez şerit değiştirdi. Temyiz eden, sonunda memur Foster tarafından otoparkta gözaltına alındığı oteline geri döndü.
Temyiz Eden aracından indi ve Memur Foster, üç kez arabanın yanında durmasını istedi.

Temyiz eden arabaya geri döndü. Memur yaklaşırken, Apellant pencereyi kısmen aşağı, sonra yukarı ve sonra aşağı doğru yuvarladı. Memur ona dönüş sinyali vermediğini söyledi ve ehliyetini ve sigorta kanıtını görmek istedi.

Temyiz Eden önce ona bir kartvizit ve ardından ehliyetini uzattı. Bu sırada Memur Foster, araçtan gelen alkol kokusunu fark etti ve Temyiz Eden’in içecek bir şey olup olmadığını sordu. Temyiz eden içki içtiğini itiraf etti, ancak kaç içki tükettiğini hatırlayamadı. Tarla ayıklık testleri yapmayı reddettiğinde, sarhoşken araba kullanmaktan tutuklandı.

İlk olarak Temyiz Eden’in söz konusu trafik suçunun anayasaya aykırı olduğu yönündeki şikayetine başvuruyoruz. Memur Foster, dönme niyetini belirtmeden üç kez şerit değiştirdiği için Temyiz Eden’i durdurdu. Ulaşım Koduna göre, bir sürücünün “dönme, şerit değiştirme veya park halindeyken başlama niyetini” belirtmek için bir sinyal kullanması gerekir.  Yasaklamaya çalıştığı davranış açıkça tanımlanmamışsa, bir kanun muğlaklık için geçersizdir.

Görüşümüze göre, (1) yasalara uyan bir kişinin, davranışlarının ceza hukukunu ihlal etme riski taşıdığına dair tüzükten yeterli bilgi alıp almadığını; ve (2) yasanın keyfi veya ayrımcı yaptırımı önlemek için kanun uygulayıcı personele yeterli bildirimde bulunup bulunmadığı.

Bir tüzük, sıradan istihbarata sahip bir kişiye hangi davranışın yasak olduğunu bilmesi için makul bir fırsat vermediği takdirde muğlak kabul edilir. 

Temyiz Eden, 545.104. maddenin anayasaya aykırı olduğunu iddia ediyor çünkü memurlara birisinin ne zaman “dönme niyetini belirtmediğini” belirleme konusunda sınırsız takdir yetkisi veriyor.

Yasa, bir sürücünün dönme niyetini işaret etmemesi durumunda bir trafik ihlalinin meydana geldiğine dair kolluk kuvvetlerine yeterli bildirim sağlar ve sıradan zekaya sahip bir kişi, sinyal vermemenin yasanın bir ihlali olduğunu anlayacaktır.

Şimdi makul şüpheye ve olası nedene dönüyoruz. Bir memur, huzurunda trafik ihlali yapan bir sürücüyü durdurma ve geçici olarak alıkoyma yetkisine sahiptir.

Bir polis memuru, gözaltına alınan kişinin başka bir suç faaliyetinde bulunduğuna dair makul bir şüphe geliştirirse, soruşturma amacıyla tutukluluğun devam etmesi haklı çıkar ve bir memur, diğer suçtan dolayı bir şüpheliyi tutuklayabilir.

Burada Memur Foster, Temyiz Eden’in üç kez dönme niyetini belirtmediğini gözlemledi. Trafik ihlalini gözlemledikten sonra, Memur Foster Temyiz Eden’i durdurma ve alıkoyma yetkisine sahipti. 

Görevli trafik ihlali soruşturması sırasında araçtan çıkan alkol kokusunu aldı. Temyiz eden sersemlemiş görünüyordu ve el hareketleri yavaş ve garipti. Bu gözlemlere dayanarak Memur Foster, Temyiz Eden’in sarhoş olduğuna dair makul bir şüphe geliştirdi ve bu da daha fazla soruşturma için tutukluluğunu haklı çıkardı.

Temyiz Eden Memur Foster sarhoş olduğu sonucuna vardıktan sonra tutuklandı. Bir polis memurunun, izinsiz tutuklama yapabilmesi için olası bir nedeni olması gerekir. Muhtemel sebep, bir memurun, memurun bilgisi dahilindeki gerçeklere ve koşullara dayalı olarak veya memurun bir suçun işlendiğine veya işleneceğine dair makul ölçüde güvenilir bilgiye sahip olduğuna dayanan makul bir inanca sahip olmasını gerektirir.

Memur Foster, Temyiz Eden’in aşağıdaki faktörlere dayanarak sarhoş olduğu sonucuna varmıştır: (1) araç alkol gibi kokuyordu; (2) Temyiz Eden, içtiğini itiraf etti; (3) sahada ayıklık testlerine katılmayı reddetti; (4) şaşkın görünüyordu, konuşması geveliyordu ve el hareketleri yavaş ve garipti; (5) ehliyet istendiğinde kartvizitini ihaleye çıkardı; (6) arabanın yanında durması yönündeki üç talebini dikkate almadı; ve (7) arabanın camını çalıştırmakta sorun yaşamıştır. Koşulların tamamı göz önüne alındığında, Memur Foster’ın Temyiz Eden’i tutuklamak için muhtemel bir nedeni vardı. Bastırma hareketinin reddinde bir hata bulamazsak, geçersiz kıldık ve ilk derece mahkemesinin kararını onaylayın.

Vaka İnceleme Sorusu

Amaç kelimesi yasal dilde olmasaydı sonuç farklı olur muydu? Tüzüğü az ya da çok belirsiz hale getirir mi?

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir