Yeni Ürün Geliştirme – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Yeni Ürün Geliştirme – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

21 Ekim 2022 Örnek ürünlerin üretim süreçleri Yeni ürün GELİŞTİRME Nedir Yeni ürün GELİŞTİRME ödevi 0
Ticari Düşünceler

Stratejik Çıkarımlar

Bir ürünün başarılı olması için, pazarlama faaliyetlerinin ömrü boyunca çeşitlendirilmesi gerekir. Bir ürünün potansiyeline ulaşması için tek bir strateji yeterli değildir. Bir ürünün her aşamada yönetilme şeklinin, hayatta kalmasının anahtarı olduğuna inanır.

Ürün yaşam döngüsünün her aşaması farklı stratejiler gerektirir. Her aşamanın kendine has özellikleri vardır ve bu nedenle hedeflerine ulaşmak ve karlılığı maksimize etmek için tutundurma, fiyatlandırma, dağıtım ve rekabetle ilgili farklı stratejiler gerektirir.

Bazı yazarların farklı aşamalardaki ürünler için kullanılmasını önerdiği bazı geleneksel taktikleri ortaya koyar. Bazı anlamsal farklılıklar olsa da, en uygun taktikler hakkında genel bir fikir birliği vardır. Bununla birlikte, bunlar normalde tüketim malları için önerilir ve stratejik komplikasyonlardan kaçınır.

Bahsedilen stratejilerden biri ‘kullanılmış elma politikası’dır. Burada bir şirket bir pazara ilk giren olmaya çalışmaz, ancak diğer şirketler öncülüğü yapıp “elmanın ilk ısırığını” alırken beklemeyi seçer. Eğer “sulu bir elma” ise, bu bekleyen kuruluşlar piyasaya çok daha düşük bir riskle gireceklerdir.

Bu yaklaşımın cezası, pazar liderliğini ve yatırımlarından mümkün olan en iyi getiriyi elde etme ihtimallerinin düşük olmasıdır. Bununla birlikte, sulu bir elmanın ikinci ısırığı yeterince iyi olarak değerlendirilir.

Araştırmaları, büyüme aşamasında bir pazara giren ürünlerin, öncü ürünlerden daha hızlı yüksek bir satış düzeyine ulaştığını tespit ettiğinden, ‘kullanılmış elma politikasını’ destekleyin. Bununla birlikte, pazar stratejileri halihazırda şekillendirilmiştir, bu nedenle, getirilerini artırmak için pazarlama karmasının kökten değişen unsurları için azaltılmış esneklik vardır.

Ürün farklılaştırma, hem büyüme hem de olgunluk aşamalarının önemli bir yönüdür. Güçlü bir konum bulabilen ve üstün müşteri değeri sağlayan ürünlerin daha yüksek marjlar üretmesi ve ilişkiler kurmaya yardımcı olması daha olasıdır.

Bir ürün, üretken ömrünün ikinci sonuna ulaştığında, onu sona erdirmenin iki ana alternatif yolu vardır. İlki, herhangi bir yönetim müdahalesi içermez ve ürün satışları, ürünün sonunda öldüğü noktaya kadar istikrarlı bir şekilde düşer. Müdahale gerektiren ikincisi ise “ötenazi” olarak adlandırılır ve ürünün piyasadan gönüllü olarak çekilmesini gerektirir.

Belki de yeni kullanımlar veya radikal olarak farklı hedef gruplar önererek, düşüşte olan bir ürünün gençleştirilmesini içeren olası bir üçüncü yaklaşım vardır. Bu, yeniden konumlandırma gerektirebilir, ancak fiziksel değişiklikler yapılırsa, aynı ürün mü yoksa yeni mi olduğu şüphelidir.


Yeni ürün GELİŞTİRME ödevi
Var olan bir ürünü geliştirmek
Neden ürün geliştirmeye ihtiyaç duyulur
Yeni ürün GELİŞTİRME stratejisi
Yeni ürün GELİŞTİRME süreci örnek
Yeni ürün GELİŞTİRME Nedir
aşağıdakilerden hangisi yeni ürün geliştirme sürecince yer almaz?
Örnek ürünlerin üretim süreçleri


Yeni Ürün Geliştirme

Portföylerin ve ürün yaşam döngülerinin yönetiminin önemli bir parçası, yeni ürünlerin gelişimini kontrol edebilmektir. Bunun nedenleri çoktur, ancak başlıcaları arasında eski ürünlerin ölümünü dengeleme, üstün müşteri değeri sağlamanın yeni yollarını sağlama ve yeni ürünler geliştirirken doğasında var olan riskleri azaltma ihtiyacı yer alır.

Yeni ürün geliştirmeye ve sürece yönelik birçok yaklaşım vardır ve tekdüzelik olması gerektiğini önermek yanlış olur. Bir kuruluş tarafından benimsenen prosedürler, riske karşı tutumunu, kültürünü, stratejisini, ürün ve pazarı ve her şeyden önce müşteri ilişkilerine yaklaşımını yansıtır. Bu, bir uçta mühendislik yaklaşımından diğer uçta müşteri ilişkileri perspektifine kadar geniş bir yelpazede yer almaktadır.

Mühendislik yaklaşımı sergileyenler, ürün odaklı olma eğilimindedir ve piyasa veya işlemsel değişimleri tercih ederler. Bazı kuruluşlar, ya pazarlarda belirlenen boşluklara yanıt olarak ya da müşterilerle çalışmanın ve onların özel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler geliştirmenin doğrudan bir sonucu olarak yeni ürünler üretmeye çalışırlar. Bunlar ilişkisel değiş tokuşlar için bir tercih sergiler.

‘Yeni ürünler’ terimi yanıltıcı olabilir çünkü kuruluşlar sadece orijinal yeni ürünler geliştirmezler. Ayrıca ürün ve hizmetleri geliştirip genişletirler ve ürünlerle ilgili süreçleri uyarlar ve şekillendirirler.

Örneğin, yüksek teknoloji pazarlarında çeşitli proje formatları tanımlanmıştır. Bazı projeler ürünleri geliştirmeye odaklanırken, diğerleri ilgili üretim süreçlerine odaklanır. Bazı projeler her iki öğeye de bakar. Dört tür geliştirme projesi önerin.

Yeni ürünlerin geliştirilmesiyle ilgili karmaşıklık ve riskler nedeniyle, kuruluşlar genellikle prosedürel bir yaklaşım benimser. Bu aşamalar, kuruluşların ilerlemeyi izlemelerini, test denemelerini ve kendilerini piyasaya sunmadan önce danışmalarını sağlar. En yaygın genel yeni ürün geliştirme (NPD) süreci belirlenir.

Bu sekans bir genelleme olarak düşünülmeli ve çeşitli NPD epizodlarının bu tasvirin önerdiği lineer sekans içinde mutlaka meydana gelmediği takdir edilmelidir.

Ayrıca, süreç hem tüketici hem de iş pazarları için temelde aynıdır. Bununla birlikte, bir büyük fark, son kullanıcı katılımının düzeyi ile ilgilidir. Tüketici pazarlarında müşteri katılımı düzeyi kısıtlı ve mesafelidir. İş pazarlarında, özellikle işbirlikçi ilişki koşullarının mevcut olduğu yerlerde müşteri katılımı aktif olarak teşvik edilir ve genel süreçte önemli bir itici güçtür.

Fikir Üretimi

Yeni ürünler için fikirlerin sadece pazarlama departmanından çıkması beklenmemelidir. Harika yeni ürünlere yol açan harika fikirlerin üretilmesinin sorumluluğu herkese ait olmalıdır. Bu, yaratıcılığı teşvik eden ve insanları ürün süreçleri, iyileştirmeler ve diğer iyileştirmeler için yeni fikirler ortaya koyduklarında destekleyen bir şirket kültürü anlamına gelir.

İdeal olarak, yeni fikirler müşteriler tarafından yönlendirilmeli ve bu nedenle paylaşım ve işbirlikçi bir ilişkiyi yansıtmalıdır. Çoğu durumda bu olur, ancak fikirler diğer birçok kaynaktan ortaya çıkabilir. Bu fikirlerin kökeni iç veya dış kaynaklar olarak sınıflandırılabilir.

Dahili kaynaklar, Ar-Ge departmanları, müşteri hizmetleri çalışanları, satış gücü, proje geliştirme ekipleri ve satış kayıtları gibi ikincil veri kaynaklarını içerir. Bu liste, portföylerini geliştirmek isteyen kuruluşlar için mevcut olan iç kaynakların genişliğini vurgulamalıdır.

Dış kaynaklar, pazar araştırması verilerini, rakipleri, web sitesi ve satış literatürü analizini ve belirli sorunlara veya kendi pazar fırsatlarına dikkat çeken müşterilerin kendisini içerir. Bazı iş piyasalarında, o sektörde yapılan alımların hacmine hakim olan birkaç müşteri vardır (örneğin, sermaye ekipmanı piyasaları).

Bu az sayıdaki müşteri, öncü kullanıcılar olarak adlandırılır ve tüketici pazarlarındaki erken benimseyenlere eşdeğerdir. Fırsatları belirlemek için bu lider kullanıcılarla çalışmak faydalı olabilir, çünkü ihtiyaçları karşılanabilirse pazarın geri kalanı bunu takip edecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir