Alıcı ve Satıcı Hakları – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Alıcı ve Satıcı Hakları – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

19 Haziran 2021 14 gün içinde Cayma Hakkı kredi CAYMA HAKKI kullanılamayacak ürünler Cayma hakkı nedir Cayma hakkının geçerli olmadığı ürünler Hizmetten cayma hakkı Taşınmaz satışında ayıptan sorumluluk 0
Maaş Aralıkları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

Alıcı ve Satıcı Hakları

Daha önce gayrimenkul satışına dahil olmamış kişiler, böyle bir satış tamamlanmadan önce ele alınması gereken birçok konunun farkında değildir. Satış genellikle sadece alıcı ve satıcıyı değil, aynı zamanda bir komisyoncu, bir ipotek, bir finansör ve bir avukatın yanı sıra işlemin tamamlanmasında gerekli rol oynayan diğerlerini de içerir.

Mülk satışı ile ilgili belgeler aşağıdakileri içerir:

1. satın alma sözleşmesi (satıcı başka birine satmamayı kabul eder; alıcı depozito olarak ciddi para öder)
2. ipotek veya finansman anlaşması (alıcı ile geri ödeme için satışı finanse eden taraf arasındaki anlaşma);
3. senet (tapu devrini kaydetmek için kullanılır);
4. gerekli hükümet formları (bir eyalet içindeki mülk transferlerinin gerekli kayıtlarını yapmak için kullanılır);
5. gerekli denetimler (genellikle hükümet tarafından talep edilir ve tarafların bir termit sertifikası gibi mülkün denetim sertifikalarını ibraz etmeleri ve mülkün yapısal olarak sağlam olduğundan emin olmaları için gelenekseldir);
6. emanet sözleşmesi (alıcı ve satıcı arasında, işlemin tamamlanması sırasında kimin – genellikle bağımsız bir tarafın – en ciddi parayı elinde tutacağına dair yazılı anlaşma);
7. alıcı ve satıcı sözleşmeleri (genellikle tapu sözleşmesi olarak adlandırılır, satıcı satışı finanse ettiğinde ve alıcı ödemeyi tamamladığında tapuyu mülke teslim ettiğinde kullanılır); ve
8. Tapu poliçesi (bir tapu şirketinden, mülkün mülkiyet zincirini araştırdığını, mülk üzerinde başka hiçbir iddianın müstakbel alıcıdan üstün olmadığını ve satıcının mülkiyeti devretme hakkına sahip olduğunu garanti eden bir sigorta poliçesi). Başlık).

Taşınmaz mülkiyetinin tapu devrinin dolandırıcılık kanunu kapsamında yazılı olması gerektiği genel olarak doğru olmakla birlikte, bazı yargı alanlarında bir istisna kabul edilmektedir. Kısmi ifa doktrini uyarınca, satın alma bedelinin önemli bir kısmı ödenmiş ve mülkün fiili zilyetliği devredilmişse işlem uygulanacaktır.

Mahkeme, tarafların eylemlerinden, tarafların mülkün devrini amaçladığı sonucunu çıkarır ve mahkeme, taraflardan işlemi tamamlamasını isteyecektir. Mahkemeler bu konuda bölünmüş durumda ve birçok eyalet, bir gayrimenkul işleminin tamamlanmasını zorunlu kılmak için yazılı bir anlaşma talep ediyor.

Yazılı bir anlaşma mevcut olsa bile, satın alma gerekliliklerinin tamamlanması sırasında mülkün sorumluluğuyla ilgili sorun sıklıkla ortaya çıkar. Mülk alımıyla ilgili çok sayıda belge ve diğer işlemler bir gecede hazırlanmıyor.

Bir mülk satışının tamamlanması genellikle iki ila altı ay sürer. Bu süre zarfında mülk hasar görürse veya yıkılırsa ne olur? Mülkün üzerinde bir hak iddiası olduğu ortaya çıkarsa ne olur? Ya satıcı mülkü boşa harcarsa? Bunların hepsi geçmişte ortaya çıkan sorunlardır.

Hizmetten cayma hakkı
Satıcı hakları nelerdir
CAYMA HAKKI kullanılamayacak ürünler
İnternet 14 gün cayma hakkı
Cayma hakkının geçerli olmadığı ürünler
Taşınmaz satışında ayıptan sorumluluk
Cayma hakkı nedir
14 gün içinde Cayma Hakkı kredi

Mahkemeler arasında bazı farklılıklar olmakla birlikte, genel ilkeler oluşturulmuştur. Genel olarak, bekleyen bir satış sırasında, satıcının kusuru olmaksızın mülke zarar veren veya mülkü tahrip eden bir şey meydana gelirse, kaybın sorumluluğu alıcıya aittir. Bir örnek, yangında yıkılan bir evdir ve ev, mülkün tek gerçek varlığıdır.

Satıcı, alıcıdan satışı tamamlamasını isteyebilir. Mülk yalnızca hasar görmüşse ve onarım mümkünse, satıcıya onu yeterince onarması için makul bir süre verilir ve alıcı satın alma sözleşmesine tabi tutulabilir. Alıcı, bir miktar kayıp riski taşıdığından, mülkiyeti henüz geçmemiş olsa bile, alıcı malı riskin boyutuna kadar sigortalayabilir.

Azınlık yargı bölgeleri, bir zayiatın zarar maliyetini satıcıya yükler. Ancak, en sık rastlanan durum, satın alma sözleşmesinin kayıp riskini kimin üstleneceğini belirlemesidir. Alıcı ise, arazinin mülkiyeti henüz resmi olarak geçmemiş olsa bile, alıcının sigortalanabilecek geçerli bir menfaati vardır.

Başlıkta bir kusur veya düzensizlik tespit edilirse, satıcıya kusuru gidermesi için makul bir süre verilir ve genellikle bunu yapmak için satın alma fiyatının bir kısmını kullanmasına izin verilir.

Örneğin, mülk üzerinde geriye dönük vergiler için bir devlet haczi varsa, satıcıya vergi borcunu karşılamak için parayı toplaması için makul bir süre verilir veya satın alma fiyatını kabul edip borcu ödemeden önce ödemesine izin verilir. taşıyan başlık. Normalde, satın alma fiyatı ve başlık aynı anda iletilir.

Tüm satıcılar, mülke özen göstermek ve satışı tamamlamak için gereken süre boyunca mülkün ziyan olmasını önlemekle yükümlüdür. Üzerinde mesken bulunan taşınmazların satışında, satıcı aynı zamanda malı yaşanabilir durumda (genelde oturulabilir ve kamu hizmetlerine erişime sahip olarak yorumlanır) nakletmekle yükümlüdür.

Bununla birlikte, tüm görevler satıcıya ait değildir. Mahkemeler, ihtar teorisini uygularlar: “Alıcı dikkat etsin.”19 Bu teoriye göre, bir mülk satın alan kişinin mülkteki kusurları makul bir şekilde araştırmak ve keşfetmek için sınırlı görevi vardır.

Bunun yapılmaması, mahkemenin satın alma sözleşmesini feshetmeyi reddetmesine veya mal sahibinin kusuru onarmasını gerektirmesine neden olabilir. Örneğin, bir alıcı evin dışında bir klima ünitesi fark ederse, ünitenin düzgün çalıştığını varsaymamalıdır.

Evin değişim veya onarım gerektirebilecek tüm aletlerinin ve bölümlerinin çalışma düzeni ve yaşı ile ilgili sorular sorulmalıdır. Daha sonra, satıcı yanlış olduğu ortaya çıkan beyanlarda bulunursa, alıcı açık bir garantinin ihlali veya dolandırıcılık için dava açabilir.20 Alıcı ve satıcının genel olarak kabul edilen görevlerinden herhangi biri anlaşma ile değiştirilebilir.

Olumsuz Mülkiyet

Tüm gayrimenkuller satın alma veya hediye etme yoluyla elde edilmez. Kanun, bir tarafın sadece araziyi kullanarak arazi için iyi bir hak kazanabileceği bir yöntem yaratmıştır. Olumsuz mülkiyet teorisi, belirli koşullar yerine getirildiğinde, mal sahibinin rızası veya gönüllü devri olmaksızın mülkiyet hakkını elde etmenin bir yolu olarak kabul edilmektedir.

Olumsuz mülkiyetin arkasındaki mantık, hükümetin toprağın verimli kullanımını teşvik etmesi ve mal sahibi araziyi verimli bir şekilde kullanmıyorsa ve sahip olunan mülke sahip olma hakkını korumuyorsa, yasanın mülkiyeti dileyen kişiye tanıyacağıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir