Arşiv Çalışmaları – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

 Arşiv Çalışmaları – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

14 Temmuz 2021 Arşiv belgesi Nedir Arşiv Mevzuatı Arşiv Türleri Arşivler hakkında bilgi Telefonda arşiv nerede 0
Usule İlişkin Alt Sınır – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Saha Çalışmaları

Elbette, saha çalışmalarına katılan ve günlük rutinlerini sürdüren kişiler tarafından masum bir şekilde aldatıcı olarak incelenebilecek faktör türlerinin sınırları vardır. Ancak, daha önce de belirtildiği gibi, bulguları tekrarlamaya çalışan araştırmacılar için güçlü bir argüman var.

Kabul etmek gerekir ki, bir alanda araştırmacının ilgisini çekebilecek tüm değişkenlerin tanık doğruluğu üzerindeki etkisini araştırmak, bu tür araştırmalardaki hem lojistik hem de etik kısıtlamalar nedeniyle mümkün değildir. Davies’in bize hatırlattığı gibi, yeterli değişkeni incelemek için saha araştırmalarının, tanıklığın gerçekliğinin daha iyi bir resmini çizen arşiv araştırmaları ve vaka çalışmaları ile desteklenmesi gerekir.

 Arşiv Çalışmaları

Burada araştırmacı, önemli değişkenleri belirlemek için örneğin polis dosyalarını inceler. Bir örnekle açıklayarak, Macleod (1987), 135 saldırı vakası ile ilgili 379 tanık ifadesini inceledi. Daha önceki deneysel bulguları desteklemek için, yaralanmanın meydana geldiği durumlarda kadınların, saldırganları hakkında erkeklerden daha az ayrıntı verdiği bulunmuştur.

Ek olarak, MacLeod (1987) ayrıca görgü tanıklarının hem olaylar hem de görünüm hakkında mağdurlara göre daha az bilgi verdiğini bulmuştur – laboratuvar çalışmaları mağdur ve seyirci doğruluk karşılaştırmasını ele almama eğiliminde olduğundan biraz ilgi çekici bulgular. Davies ayrıca, örneğin bir şüphelinin saçının ve üst yüz özelliklerinin, örneğin alt olanlara göre ezici belirginliğini doğrulayan arşiv araştırmalarından da alıntı yapıyor.

Tanık doğruluğuna ilişkin arşiv çalışmalarının başlıca sınırlamaları şunlardır: failin yakalanmadığı veya beraat ettirildiği durumlarda tanıklar tarafından polise verilen açıklamaların doğruluğuna ilişkin bilgilerin olmaması ve potansiyel olarak kilit değişkenlerin kontrolünün olmaması. verilerin karıştırılmasına

Örneğin, resmi polis kayıtlarından elde edilen verileri analiz eden bir araştırmacı, bir sonraki bölümde gösterildiği gibi, görgü tanığının ifadesinin doğruluğunu etkilediği gösterilen bir faktör olan tanıkla görüşmede kullanılan stilin ayrıntılarını bulmayacaktır.

Arşiv Türleri
Arşiv Nedir
Arşiv belgesi Nedir
Arşivlerin önemi
Arşivler hakkında bilgi
Arşivler PDF
Telefonda arşiv nerede
Arşiv Mevzuatı

Tek Vaka Çalışmaları

Bahsedilen arşiv çalışmalarının sınırlılığı göz önüne alındığında, Kanada’da Yuille ve Cutshall (1986) ve Yuille ve Kim (1987) ve İngiltere’de Davies (1992), birisinin suçlandığı ciddi bir suçla ilgili bir dizi tanığın ifadelerini incelemiştir. hüküm giydi. Yuille ve Kim (1987), laboratuvar tanıklığının araştırmacıların bizi inandıracağının aksine, tanıkların ciddi suçlara ilişkin tanıklığının güvenilir olduğunu bulmuşlardır.

Bununla birlikte, Yuille ve Kim, dört ila beş ay sonra Vancouver, Burnaby’de bir silahlı saldırıya tanıkların yalnızca kendi seçtikleri bir azınlığıyla röportaj yapabildiler, bu da bulgularının doğruluğu konusunda şüphe uyandıran bir sınırlama.

Davies’in Birmingham’da silahların ateşlendiği ve kimlik geçit törenine çağrıldığı on dört tanığın dahil olduğu silahlı bir soygun vaka çalışması, bulgularının ‘laboratuvar araştırmalarından ortaya çıkan tanıklığın görüşüne göre çok daha yakın olduğu sonucuna varmıştır. 

Davies (1992) şu sonuca varıyor: “Vaka çalışmaları, ne kadar önemli ve aydınlatıcı olursa olsun, daha geleneksel araştırmaların bulgularını tersine çevirecek alternatif gerçekliğin kapılarını açmaz”. Farklı yöntemlerin farklı yararları ve kusurları olduğundan, tanıklığı incelemek için hiçbir yöntemin “en iyi” olmadığı açıkça ortaya çıkıyor.

Slayt sunumunun laboratuvarda gerçekleştirilmesi kolay olmasına ve değişkenlerin iyi bir şekilde kontrol edilmesine olanak sağlarken, laboratuvarda bir olay sahnelemek, bir suçun dinamiklerini simüle etmeye çalışmak için kolay bir yoldur, ancak ilgili değişkenlerin zayıf kontrolü ile birlikte gelir.

Olayları sahada sahnelemek, araştırmacıya değişkenler üzerinde iyi bir kontrol sağlarken, son olarak, hem vaka çalışmaları hem de arşiv çalışmaları gerçekçilik açısından yüksek, ancak ilgili değişkenlerin kontrolünde zayıftır. Psikoloji araştırmacıları için özdeyiş, tanık ifadesinin güvenilirliğine ilişkin bulgularının bir dizi paradigma boyunca tekrarlanmasını sağlamak veya araştırma sonuçlarının geniş çapta kabul görme riskini almaktır.

Nihayetinde, görgü tanığının ifadesine yönelik deneysel araştırmanın bulguları gerçek yaşam durumlarına genellenebilir olmalıdır. Bununla birlikte, bu tür psikolojik araştırmalarda ‘hak edilmiş bir güvenilirlik sorunu’ vardır, çünkü Malpass ve Devine’e (1981) göre, ceza adalet sisteminin işleyişiyle ilgili birçok bulguya rağmen, ‘katkımızın ampirik temeli, tanıkların yaşadığı koşulları gerçek suç olaylarına yalnızca uzaktan yansıtıyor gibi görünen çalışmalardan elde edilmiştir.

Ampirik görgü tanığı literatürü, esas olarak, deneklerin dahil olmadığı, görgü tanığı, lisans öğrencisi gönüllülerin olduğu çalışmalardan oluşur; Bu tür çalışmalarda bir olayın hafızası genellikle en fazla birkaç gün sonra test edilir ve hepsinden önemlisi “tanıklar” için herhangi bir sonuç yoktur.

Yuille’in vurguladığı gibi, bu koşullar gerçek hayattaki tanıkların yaşadıklarıyla gerçek bir tezat oluşturuyor – genellikle hatırlamaları istenen suçun kurbanları oluyorlar, suçlar genellikle karmaşık, hızlı hareket eden ve ’emici’ olaylar ve hafıza aylar sonra test ediliyor. .

Ayrıca, genellikle bir anlaşmazlığa yol açan olay ile yargılama arasında aylardan yıllara kadar değişen uzun gecikmeler vardır. Uç bir örnek, gecikmenin yirmi altı yıl olduğu Longman davasıdır.

Ne yazık ki psikoloji ve hukuk disiplini için görgü tanığı araştırmacıların büyük çoğunluğu deneysel simülasyon çalışmalarının dış geçerliliği konusundaki ciddi endişeyi paylaşmıyor gibi görünüyor.

“Yayınla ya da yok ol” ikliminde, araştırmacıların çoğu, belki de anlaşılabilir bir şekilde, ekolojik geçerliliği genellikle şüpheli olan deneysel çalışmalara güvenmeye devam edecek, dergiler varlıklarını sürdürmek için büyük ölçüde bu tür çalışmalara ve görgü tanıklarının ifadelerine bağlı olmaya devam edecekler. ‘uzmanlar’ statülerini (ve ücretlerini) bu tür araştırmaları yapmış ve yayınlamış olmalarına dayandırmaya devam edecek ve bir azınlık tüm bunlarla ilgili endişelerini dile getirmeye devam edecek.

Bu bölüm, psikoloji ve hukuk disiplinine, hem sağlam laboratuvar araştırması ve saha çalışması hem de arşiv araştırmasının bir kombinasyonunun daha iyi hizmet ettiği önermesini vurgulamaktadır. Görünen o ki, birçok deneysel görgü tanığı araştırmasının genellenebilirliği konusunda ciddi endişelerini dile getiren birkaç psiko-hukuk araştırmacısı, gerçek vakalarla ilgili ilk elden deneyime sahip araştırmacılardır.

Tek araştırma yöntemi olarak deneysel simülasyona körü körüne bağlı kalanların çoğu, gerçek vakalara aşina olmayı önemli görmüyor gibi görünüyor ya da yapıyorlarsa, sahada zaman harcayarak bunu başarmak için zaman ve kaynak yatırımı yapmamayı tercih ediyorlar. operasyon polisi ve/veya avukatlar ve/veya eski jüri üyeleri ve/veya suç tanıklarıyla olsun.

Kısmi bir çözüm, psikoloji öğrencilerine, alana tam olarak böyle bir katılım için derece kurslarına yönelik kredi puanları verilmesi olabilir. Yerleşik pozisyonları benimsemek yerine, her iki kamptaki psikologlar, yüksek ahlaki zemin yerine orta yolu seçerlerse, kalan boşluğu avukatlarla doldurmakta daha uzun bir yol kat edeceklerdir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir