Başarılı Bir Pazarlama Modeli – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Başarılı Bir Pazarlama Modeli – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

1 Aralık 2022 Pazarlama faaliyeti Nedir Pazarlama faaliyetleri Nelerdir Pazarlama faaliyetleri örnekler 0
BİR TİCARETÇİNİN GELİŞİMİ

İnternette Başarılı Bir Pazarlama Modeli

2000 yılının başında teknolojik balon patladığında, üç yıl önce var olan birçok şirket ortadan kayboldu. Bu fenomen, İnternet projelerinin ekonomik uygulanabilirliğini dikkatli bir şekilde analiz etme ihtiyacını doğurmuştur.

Bu bağlamda, araştırmacılar temel olarak tüketici davranışı veya daha verimli iş modelleri ve pazarlama stratejilerinin tasarımı gibi yönleri tanımlamaya odaklanmışlardır.

Web’deki mevcut durumun basit bir analizi, İnternet krizinden sağ kurtulan işletmelerin birçoğunun ortak bir bağlantıya sahip olduğunu, yani varlık etrafında örgütlenmiş sanal bir topluluğun (örn. eBay, Wired, Yahoo!, Amazon) varlığını göstermektedir. ).

Çok eskilere dayanan bir sosyal kurum olan sanal topluluk, hatırı sayılır bir hız ve kolaylıkla internete taşınmış ve birçok kuruluş için bir gelir kaynağı ve dayanak noktası olmuştur.

Bu bölümün genel amacı, bu tür iş modelinde kullanılan en önemli stratejilere, yönetim önerilerine ve teknolojiye özel önem vererek sanal toplulukların karakteristik özelliklerini açıklamaktır.

Bu bölüm, cemaat kavramının sosyolojik bir bakış açısından analizi ile başlamaktadır. Ardından, sanal topluluğun tanımı ve bir bireyin bir topluluğa ait olmasına neyin sebep olduğu ele alınır. Daha sonra sanal toplulukların gelişiminin pazarlama üzerindeki ana etkilerini göstereceğiz.

Ardından, İnternet topluluklarının düzgün yönetimi için en uygun stratejileri ve bir dizi tavsiyeyi detaylandıracağız. Aşağıda, bu tür işlerde en yaygın teknolojilerin bir açıklaması yer almaktadır. Son bölüm, bölümün ana sonuçlarını ve gelecekteki araştırma hatlarını ve ele alınacak zorlukları sunar.

Sanal Topluluğun Analizi

Sosyoloji alanında, çeşitli kriterler temelinde çok çeşitli topluluklar tanımlanmıştır. Bununla birlikte, bu çalışmada, en büyük iş potansiyeline ve pazarlama etkilerine sahip topluluk türü olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, dikkatimizi bir marka etrafında gelişen toplulukları analiz etmeye odaklamayı öneriyoruz.

Spesifik olarak, bir marka topluluğunu, belirli bir markaya duyulan hayranlık üzerine inşa edilmiş bir ilişki yapısı olarak ele alacağız.

Temel olarak sosyolojik bir bakış açısıyla, marka topluluğunun üç temel unsura sahip olarak tanımlanabileceğini düşünün:

1. Tür bilinci: Bu yön, topluluk üyeleri tarafından paylaşılan ortak çıkarları ifade eder ve bu nedenle, bir topluluğu tanımlarken dikkate alınması gereken en önemli faktör budur. Bireyi diğer üyelere ve markaya bağlayan bu duygu olduğu için, tür bilinci grubun bütünlüğünü sürdüren duygudur.

2. Ritüeller ve gelenekler: Bunlar, marka bilincini güçlendirmeye ve toplumsal değerler eğitimini geliştirmeye hizmet eden süreçlerdir. Genel olarak, bu süreçler topluluk üyelerinin belirli davranışlarını ifade eder.

3. Ahlaki sorumluluk duygusu: Bu, bir topluluk üyelerinin kendilerini ahlaki açıdan yükümlü hissettikleri duyguları yansıtır. Bu ahlaki yükümlülük, topluluk üyesinin yeni üyeler alarak ve mevcut olanları elinde tutarak hareket etmesi gerektiğini ima eder.

Sanal topluluğa odaklanıldığında, ilk sanal topluluğun aslında 1970’lerde, özellikle de 1973 sonbaharında Illinois Üniversitesi’nden Doug Brown tarafından tasarlanan Talkomatic yazılımıyla oluşturulduğu söylenebilir.


Pazarlama faaliyetleri örnekleri
Pazarlama faaliyeti Nedir
Pazarlama faaliyetleri Nelerdir
pazarlamasyon
Finans Yönetimi


Ancak o dönemde kullanımı bilimsel ve askeri sektörle (ARPANET ağı) sınırlıydı. 1990’lara kadar bu tür bir organizasyonda üstel bir büyüme olmadı. Mevcut literatür, sanal topluluk kavramının çeşitli tanımlarını sağlar.

En doğrudan ve işlevsel olanlar arasında, onu birincil etkileşim biçimi olarak bilgisayar ağlarını kullanan bir grup birey olarak tanımlayan, elektronik iletişim yoluyla iletişim kuran bir grup birey olarak gören yazarların yaklaşımına dikkat çekeceğiz. İnternet gibi, aynı yerde olmaya veya fiziksel temasta bulunmaya veya belirli bir etnik gruba ait olmaya ihtiyaç duymadan ortak ilgi alanları anlamına gelir.

Üyelerinin bakış açısına göre, sanal topluluklar çeşitli avantajlar sunar ve bunlar arasında öne çıkanlar şunlardır:

• İlgi konularıyla ilgilenmek: Sanal topluluklar, bireylerin ilgilendikleri konularda bilgi paylaşmasını sağlar. Örneğin, Tesco’nun İnternet dağıtım bölümüne ait bir Web sitesi olan iVillage, kadınlar için sağlık, güzellik, çalışma ve boş zaman önerileri gibi çok sayıda hizmet sunmaktadır.

• İlişki kurma: Sanal topluluklarda arkadaşlıklar, romantik ilişkiler veya benzer deneyimler yaşayan diğer kullanıcılarla karşılaşmak mümkündür.

• Fantezileri yaşamak: Sanal topluluklarda, üyeler farklı deneyimlerini (hayali dünyaları ziyaret etme, oyun oynama, konuşma vb.) gerçek zamanlı olarak ve sanal karakterler aracılığıyla paylaşabilirler.

• İşlemlerin gerçekleştirilmesi: Sanal topluluklarda, bireyler ticari işlemler de gerçekleştirebilir, örneğin İnternet’in kulübün biletlerinin ve diğer lisanslı ürünlerinin satışını artırmanın bir yolu olduğunu fark eden Manchester United örneğinde olduğu gibi; hayranlarla ilişkileri geliştirmek gerekir.

Sanal toplulukların kullanılması, tartışılan çeşitli pazarlama stratejisi çıkarımları anlamına gelir.

Yeni İletişim Biçimleri (Viral Pazarlama)

Sanal toplulukların geliştirilmesine dayalı girişimlerin birçoğunun başarısı, pazarlama faaliyetlerinde İnternet’in neden olduğu değişikliklerin gerçek bir yansımasıdır. Yazarlar tarafından bu şekilde açıklanan bu değişiklikler, tipik olarak, geleneksel iletişim modellerinin (birden çoğa) pazardaki tüm katılımcılar arasındaki etkileşimlerin sabit (çoktan çoğa) olduğu diğerleriyle değiştirilmesinden oluşur.

Sanal topluluk, grup üyeleri arasında sık sık iletişim kurmak için İnternet’i kullandığı için bu değişiklikleri temsil eder. Bu sanal iletişim ağı, pazarlama faaliyetlerinin kısmen yeniden yönlendirildiği, kitlesel reklam kampanyalarının yerine ağızdan ağza aktarım potansiyelinden yararlanan diğer kampanyaların geçtiği yeni bir ortam yaratıyor; bu viral pazarlama olarak bilinir.

Viral kampanyalar sonucunda şirketin topluma verdiği mesajlar kısa sürede grubun tüm üyelerine ulaşacak, kitle iletişim araçlarına maliyetli yatırımlara gerek kalmayacak ve tanıtım maliyetleri azaltılacaktır.

Bilgi Kaynağı

Sanal topluluk, kararların alınması için ilgili bir bilgi kaynağı haline gelir. Müşterilerin yeni ürünlerin geliştirilmesine dahil olmalarını sağlar, ilişkileri geliştirir ve tüketici davranışının anlaşılmasını da destekler.

Yeni Rakiplerin Girişini Önleyen Bariyerlerin Oluşturulması

Sanal topluluk, yeni rakiplere karşı engeller oluşturur ve kapsamlı bireysel pazarlamayı da mümkün kılar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir