Bir Pozisyon Geliştirmek – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Bir Pozisyon Geliştirmek – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

21 Ekim 2022 Farklılaştırılmış pazarlama Nedir Neden pazarlama alanında çalışmalıyım 0
Piyasalar ve Ticaret

Bir Pozisyon Geliştirmek

Bir pozisyon geliştirmek için bir dizi adımın veya süreç aşamasının takip edilmesi tavsiye edilir.

Aşağıdakiler literatürden bir bileşimi temsil eder:

1 Hangi pozisyonlar hangi rakipler tarafından tutuluyor?
2 Alıcılar tarafından önemli olarak algılanan anahtar veya belirleyici özellikleri tanımlayın. Bu, tutum ve algıları belirlemek için neredeyse kesinlikle pazarlama araştırmasını gerektirecektir.
3 Hedef segmenti örnekleyin ve her bir ürünü/hizmeti nasıl değerlendirdiklerini belirleyin.
4 Yukarıdakilerden, ilgili ürün ve kuruluşlar tarafından tutulan mevcut pozisyonları belirleyin.
5 Şu ana kadar elde edilen bilgilerden marka için istenen konumu belirlemek mümkün müdür?
6 Strateji, rakipler ve herhangi bir bütçe kısıtlaması göz önüne alındığında uygulanabilir mi? Seçilen pozisyonun sürdürülmesi gerektiği için uzun vadeli bir bakış açısı gereklidir.
7 İstenen pozisyonu oluşturmak için bir program uygulayın.
8 Müşterilerin algısını ve değişen zevklerini ve gereksinimlerini düzenli olarak izleyin.

Konumlandırma Taktikleri

Geniş yaklaşımları uygulamak için bir takım taktikler geliştirilmiştir. Aşağıdaki listenin kapsamlı olması veya bu yaklaşımların ayrı olduğunu önermesi amaçlanmamıştır. Taktik stili göstermek için burada özetlenmiştir. Gerçekte, sıklıkla bir dizi hibrit yaklaşım kullanılmaktadır.

Ürün Özellikleri

Geleneksel olarak bu, daha kolay kavramlardan biridir ve oldukça yaygın olarak benimsenmiştir. Marka, rekabete göre sahip olduğu temel nitelikler veya özellikler temelinde rekabetten ayrılır. Örneğin, bir ürünün üstün dayanıklılığı, gücü veya tasarım özellikleri, müşterilere çeşitli ürün tekliflerini farklılaştırmanın bir yolunu sağlamak için sıklıkla kullanılır.

Fiyat/kalite

Bu strateji diğerlerinden daha etkin bir şekilde yönetilir çünkü fiyatın kendisi güçlü bir kalite iletişimcisi olabilir. Bu yaklaşım, özellikle ayrık alışverişlerin baskın olduğu segmentlerde etkilidir. Tıpkı düşük bir fiyatın alıcıları bir ürünün düşük kaliteli ve düşük değerli olduğuna inandırabilmesi gibi, yüksek fiyat yüksek kaliteyi ifade eder.

Kullanıcı

Bazı kuruluşlar, belirli bir tür kullanıcı organizasyonuna ve hatta bireysel alıcıya özel fayda sağlamaları temelinde kendilerini ve ürünlerini farklılaştırmaya çalışır. IBM bir keresinde kimsenin IBM’i satın aldığı için kovulmadığını iddia etti ve Canon UK başka bir örnek sunuyor.

Fayda

Pozisyonlar, kullanımın müşteriye sağladığı faydaları ilan ederek de oluşturulabilir. Bu, özellikler konumunun bir uzantısıdır. Özelliği bir faydaya dönüştürerek odak, üründen müşteriye ve onların ihtiyaçlarına geçer.

Örneğin, birçok yüksek teknoloji şirketi ve yazılım satıcısı, müşteri sorunlarına yönelik çözümlerinin sağladığı faydalar açısından kendilerini konumlandırıyor. Bunlar daha düşük maliyetler, daha hızlı sipariş işleme, daha az israf, daha memnun müşteriler, daha yüksek hizmet seviyeleri veya artan karlılık olabilir.


Farklılaştırılmış pazarlama örnekleri
Farklılaştırılmamış PAZARLAMA örnekleri
Farklılaştırılmış pazarlama Nedir
Farklılaştırılmamış pazarlama
Farklılaştırılmış PAZARLAMA stratejisi
Hedef pazar Seçimi örnek OLAY
Neden pazarlama alanında çalışmalıyım
Hedef pazar örnekleri


Deneyim, bilgi derinliği ve kurumsal itibar

Birçok kuruluş, uzmanlıkları, önde gelen teknik yetenekleri ve bazı durumlarda kurumsal geçmişlerinin uzunluğu temelinde kendilerini konumlandırmaya çalışır. Hewlett Packard, kendilerini yenilikçi olma ve müşterilerine en son teknolojileri sunma becerilerine göre konumlandırıyor. Bu tür pozisyonlar kuruluşlar tarafından kalite, deneyim ve bilgi derinliğini iletmek, riski azaltmak ve güveni ve güvenilirliği artırmak için kullanılır.

Bir marka veya kuruluş tarafından benimsenen pozisyon ne olursa olsun, hem pazarlama hem de promosyon karışımları, tüm iletişimlerde tutarlılık olması için pozisyonu desteklemeli ve desteklemelidir.

Örneğin, Cisco veya Sun Microsystems gibi lider bir yüksek teknoloji pozisyonu alınırsa, o zaman ürün kalitesi rekabetten üstün olmalı, buna uygun olarak fiyat yüksek ve dağıtım kalite ve münhasırlıkla eşanlamlı olmalıdır.

Bu ipuçlarını sulandırmamak için satış promosyonu etkinliği minimum düzeyde olacaktır ve diğer tüm pazarlama iletişimi mesajları, tamamlayıcı halkla ilişkiler ve kişisel satış yaklaşımları ile görsel olarak zengin, ton ve metin açısından zengin olmalıdır.

Markaları konumlandırmak için kullanılan boyutlar, hedef kitle için alakalı ve önemli olmalı ve kullanılan imaj ipuçları inandırıcı ve tutarlı bir şekilde inandırıcı olmalıdır. Değişen çevresel koşulları yansıtmak için küçük uyarlamalar yapılabilse de, etkili oldukları kanıtlanacaksa, konumlandırma stratejileri uzun vadede geliştirilmelidir.

B2B pazarlarında segmentasyon tekniklerinin kullanımıyla ilgili ilke kuşkusuz sağlamdır. Bununla birlikte, hedef segment pazarlama programlarının geliştirilmesi için bir temel olarak bir kitle pazarının belirli özellikleri paylaşan gruplara ayrıldığı döküm yönteminin yerleşik kullanımı artık sorgulanmaktadır.

Sorular, ortaya çıkan ilişkisel pazarlama paradigmasıyla bariz uyumsuzluktan, B2B pazar bölümlendirmesinin tam olarak uygulanmasını engelleyen bir dizi önemli engelin olduğunun kabulünden ve kabulünden kaynaklanmaktadır.

Yanıt, müşterilerin tercihlerini ve onların ilişki ihtiyaçlarını yansıtan segmentasyon yaklaşımlarının ortaya çıkması olmuştur. Oluşturma yöntemi, alıcıların ihtiyaçlarını tanır ve hem alıcı hem de satıcıya uygun pazar bölümlerinin belirlenmesiyle sonuçlanmalıdır. Bu yaklaşımın ilişki boyutlarını karşılayıp karşılamadığı halen tartışmaya açıktır.

İş bölümlendirmeye yönelik teorik yaklaşımlar geliştirilmiştir, ancak bu çeşitli stratejilerin pratik uygulamalarının tatmin edici olmaktan daha az olduğu bildirilmektedir. Segmentasyon faaliyetlerinin başarılı bir şekilde uygulanmasının önündeki engeller hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Kuruluşların kendilerini, müşteriler tarafından rekabetten farklı olarak algılanacak ve katma değer potansiyeli sağlayacak şekilde konumlandırmaları gerekir. Geleneksel olarak, konumlandırma yaklaşımlarının odak noktası, görünüşte değer katan temel nitelikler ve özellikler olmuştur. Kurumsal markalaşma, pazarlama iletişimi stratejisinin giderek daha merkezi bir parçası haline geldikçe, konumlandırmaya yönelik daha duygusal yaklaşımlar ortaya çıkıyor.

Tartışma Soruları

1 Pazar bölümlendirmesine yönelik geliştirme ve çöküş yaklaşımlarının temelini oluşturan ilkeleri açıklayan notlar alın. Başlıca dezavantajları nelerdir?
2 B2B pazarlarını segmentlere ayırmak için kullanılan temelleri değerlendirin.
3 Karar verme biriminin yapısını ve bölümlendirme sürecindeki faydasını etkileyebilecek beş değişkeni tanımlayın.
4 Kurumlar arası ilişkilerin B2B segmentasyon stratejilerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi üzerindeki etkisini tartışın.
5 Başarılı B2B segmentasyonunun önündeki üç ana engeli tanımlayın. Bunların üstesinden gelinebilecek yolları düşünün.
6 İş piyasasında faaliyet gösteren dört kuruluşu belirleyin ve konumlandırma stratejilerini belirleyin. Bu stratejilerin nasıl farklılaştığını düşünün ve her birinin nasıl geliştirilebileceği konusunda önerilerde bulunun.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir