Canlı Bağlantı – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Canlı Bağlantı – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

18 Temmuz 2021 E-duruşma hangi mahkemelerde E-duruşma için gerekenler e-duruşma talebi dilekçesi E-duruşma talebi Dilekçesi ÖRNEĞİ E-duruşma talebi reddedildi 0
Haklı Mazeret Savunması – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

‘Canlı Bağlantı’/Kapalı Devre Televizyona İlişkin Değerlendirmeler

Davies ve Noon tarafından İngiliz İçişleri Bakanlığı için böyle bir değerlendirme çalışması yapıldı. Araştırmacılar programı ilk yirmi üç ayında izlediler ve bu süre zarfında mahkeme salonu personeli (hakimler, savcılar ve avukatlar) ile daha az sayıda polis memuru ve sosyal hizmet görevlisiyle anket yaptılar.

‘Canlı Bağlantı’ aracılığıyla ifade veren 154 çocuğu (100 kız ve 54 erkek) içeren 100 araştırmadan gözlemsel veriler toplandı. Çocukların mahkemedeki performansı, Gail Goodman tarafından sağlanan derecelendirme ölçekleri kullanılarak değerlendirildi. Tanıkların yaş ortalaması 10 yıl 1 aydı ve büyük çoğunluğu (yüzde 89) görgü tanığı değil, mağdur olduğu iddia edildi (cinsel istismarın yüzde 96’sı).

Mahkeme salonu personelinin çoğunluğunun bağlantı hakkında olumlu düşündüğü, çocukların yüzde 74’ünün ifade verirken mutlu olarak derecelendirildiği ve çoğunun ifadeyi etkili bir şekilde verdiği tespit edildi. Davies ve Noon, verilerinin “kapalı devre televizyon aracılığıyla tanıklık eden çocuklara sağlanan avantajların tutarlı bir resmini sunduğu ve şu anda devam etmekte olan planın genişletilmesini açıkça haklı çıkardığı” sonucuna varmıştır.

Bununla birlikte, programın etkinliği sorusu, incelenen 154 çocuktan sadece 8’inin bağlantıda incelenmeden önce danışmanlarıyla görüştüğü bilgisine karşı yanıtlanmalıdır; çocuklar davalarının görülmesi için ortalama on ay bekledi; Mahkeme işinin başlangıcına varmalarına rağmen ifade vermek için ortalama 2 saat 28 dakika beklemek zorunda kalmışlar ve son olarak bir çocuğun sanık veya yakınları ile temasa geçmemesi ve onlar tarafından gözdağı vermemesi için herhangi bir önlem alınmamıştır. taraftarlar12 mahkeme koridorlarında veya kantinde teneffüs sırasındadır.

‘Canlı Bağlantı’ gibi şemaların, çocuk tanıkların mahkemede ifade verirken sanıkla yüzleşmek zorunda kalma sorununa tek başına ancak kısmi bir çözüm sağlayabileceği görülmektedir.

Wade (2002), İngiltere ve Galler’deki bir Crown Court Merkezinde kırk çocuk üzerinde bir çalışma bildirmiştir. Biri hariç hepsi çocuklara yönelik cinsel suçlarla ilgiliydi. Çocuklar, yirmi altı çocuk şikayetçi ve on dört tanıktan oluşuyordu. Çocukların 19’u 7 ila 12 yaşları arasında ve 21’i 13 ila 18 yaşları arasındaydı. Araştırmacılar her bir davayı gözlemledi ve yargılamaların ayrıntılı bir dökümü alındı.

Ayrıca incelenen vakalardan biri hariç hepsinde en az bir çocuk için derinlemesine görüşme verileri elde edilmiştir. Bazı çocukların, bağlantı mevcut olmasaydı tanıklık edemeyeceklerini düşündükleri, ancak ‘diğerlerinin yanıtının daha belirsiz olduğu’ tespit edildi.

Tümü 13 yaş ve üzeri olan görgü tanıkları mahkemeye çıkmak için beklerken endişeliydi, ancak soruları yanıtlamaya başlayınca endişeleri azaldı. Görgü tanıklarının aksine, müşteki olan çocuklar çapraz sorgudan rahatsız oldular.

Wade, “davanın duygusal yansımalarının davanın sonuçlanmasıyla çözülmediğini” tespit etti. Bu nedenle, Wade’in araştırmasında sanık aleyhine tanıklık etme konusundaki strese rağmen, çocukların genel olarak ceza adaleti sürecini saygıyla gördüklerini belirtmek ilginçtir.

e-duruşma talebi dilekçesi
e-duruşma talebi örneği
e-duruşma talebi dilekçe örneği
E-duruşma talebi Dilekçesi ÖRNEĞİ
e-duruşma giriş
E-duruşma talebi reddedildi
E-duruşma hangi mahkemelerde
E-duruşma için gerekenler

‘Live Link’in (Cashmore, 2002 tarafından alıntılanmıştır) aşağıdakiler üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmeler: (a) Avustralya Başkent Bölgesi’nde ve Batı Avustralya’da, İskoçya’da mahkeme işlemlerinde çocuk tanıklar da rapor edilmiştir: ve (b) ayrıca deneysel ve mahkeme simülasyon çalışmaları ve mahkeme gözlem çalışmaları olmuştur.

Daha önceki araştırmaları desteklemek için Cashmore’un literatür taraması, rapor edilen bulguların “daha az stresli çocuk tanıkların, özellikle sanığın varlığından korunduklarında, daha eksiksiz ve doğru bilgiler sağlayabildiğini gösterdiği” sonucuna varıyor.

Bir çocuğun iddia edilen suçla ilgili ifadesinin videoya kaydedilmesi, çocukla daha az görüşüleceği, tanıklık etmedeki travmasının azaltılacağı ve sanık böyle bir video kasetle karşılaştığında suçunu kabul etmeye karar verebileceği anlamına gelir.

Ayrıca, videoya kaydedilmiş bir ifade, belki aylar sonra, polis memuruna veya sosyal hizmet görevlisine ifade verirken çocuğun yaşını ve yüz ifadesini görmesine olanak tanır. Son olarak, böyle bir video kaseti, savunma avukatının, duruşma öncesinde ve sırasında verdiği ifadedeki tutarsızlıklardan dolayı çocuğu suçlayarak, çocuğun tanık olarak güvenilirliğini sarsma kapsamını azaltır.

İngiltere ve Galler’de (fiziksel şiddet vakalarında 14 yaşından küçük veya cinsel saldırı vakalarında 17 yaşından küçük bir çocuğu duruşmada baş delil vermekten kurtaran) video kaydına alınmış görüşmeler bir polis memuru veya bir polis memuru tarafından yapılmalıdır. 

Bu tür görüşmeler, 1992 yılında İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa yayınlanan İyi Uygulama Mutabakatına tabidir.

Davies ve diğerleri tarafından 1990’ların başlarında İngiliz İçişleri Bakanlığı için çocuk tanıklarla yapılan videoya kaydedilmiş görüşmelerin bir değerlendirmesi. Leicester Üniversitesi’nden bir araştırmacı aşağıdakileri bildirmiştir: İngiltere ve Galler’de 21 aylık dönemde çocukların tanıkların yer aldığı 1199 davadan (ağırlıklı olarak uygunsuz saldırı vakaları), 640’ı (yüzde 53) videoya kaydedilmiş bir görüşmeyi göstermek için bir başvuru içeriyordu, Bu başvuruların yüzde 73’ü kabul edildi ve bu davaların yüzde 43’ünde kaset aslında mahkemede çalındı, başka bir deyişle, mahkemede teybe kaydedilmiş bir görüşme, toplam dava sayısının yüzde 17’sinde mahkemede dinlendi.

Ayrıca, polis memurlarının ve ankete katılan tüm sosyal hizmet uzmanlarının yüzde 98’i, çocuğun stresinde önemli bir azalma olduğuna inanırken, hakimlerin videoya kaydedilmiş görüşmeleri değerlendirmelerinde avukatlara göre önemli ölçüde daha olumlu oldukları da bildirildi.

Çoğu kadın polis memurları tarafından gerçekleştirilen kırk videoya kaydedilmiş görüşmenin incelenmesi, görüşmelerin genellikle İyi Uygulamalar Bildirgesi’nde (1992)13 sağlanan yönergelere uygun olarak gerçekleştirildiğini, ancak yeterli sayıda vakada çocukların olayı kendi sözleriyle anlatmak için yeterli fırsat verilmedi; bantların çoğunluğunun kanıt niteliğinin (yüzde 75) tatmin edici olduğuna karar verildi (yani, olayın net bir şekilde anlatıldığı).

Son olarak, bir çocukla video kaydı yapanlar (çoğunlukla kadın polis memurları) genellikle daha destekleyiciydiler ve sorgulamalarını çocuğun dil stiline göre ayarlama olasılıkları daha yüksekti ve bu gibi durumlarda, çocuk, duruşma sırasında yapılan görüşmelere göre daha az endişeli olarak değerlendirildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir