Denize Elverişlilik Garantisi – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Denize Elverişlilik Garantisi – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

21 Temmuz 2022 Denize Elverişlilik Belgesi örneği Denize elverişlilik Belgesi sorgulama Denize elverişlilik nedir 0
Alabora Olma – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

ZIMNİ DENİZE UYGUN GARANTİ

Kanun, bir sefer politikasında denize elverişlilik garantisini ima eder, ancak bir zaman politikasında değil. Ancak bu, bir zaman poliçesi kapsamında sigortalı bir geminin denize elverişli olmamasının tamamen alakasız olduğu anlamına gelmez. Bildirilen farklı bir kurallar kümesi, zaman ilkeleri için geçerlidir.

Karışıklığı önlemek için, bir zaman politikasına uygulanan denize elverişlilikle ilgili yasal ilkeler bu bölümün ilerleyen kısımlarında ayrıca ele alınacaktır. İçerdiği tüm hükümler, Kanundan önce kararlaştırılan içtihatlardan türetilmiştir. Hukukun bu alanında, Kanun’un açık hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, hukuki durumu aydınlatmak veya açıklamak amacıyla başvurulabilecek çok sayıda yetki vardır.

Yolculuk Politikalarında Zımni Denize Elverişlilik Garantisi

Genel hatlarıyla şunları beyan eder:

Bir sefer poliçesinde, yolculuğun başlangıcında geminin, sigortalı belirli maceranın amacı için denize elverişli olacağına dair zımni bir garanti vardır.

Konu sigortası

Bu bölüm sigorta konusunun niteliğini belirtmez. İfade edildiği gibi, sigorta konusunun niteliğine bakılmaksızın, ister gemi, mal, navlun veya deniz tehlikelerine maruz herhangi bir mülk olsun, tüm sefer poliçelerine uygulanabilir olarak yorumlanacak kadar geniştir.

Bununla birlikte, mal veya diğer taşınırlara ilişkin bir politika söz konusu olduğunda, bu zımni terimle özel olarak ilgilenen başka bir bölüm daha vardır ve burada ilan edilen genel kural aşağıdaki şekilde yeniden teyit edilir:

‘Mallar veya diğer taşınabilir eşyalarla ilgili bir sefer politikasında, yolculuğun başlangıcında geminin yalnızca bir gemi olarak denize elverişli değil, aynı zamanda malları veya diğer taşınabilir eşyaları öngörülen varış noktasına taşımak için makul derecede uygun olduğuna dair zımni bir garanti vardır. 

‘Gemi’

Bu bölüm özellikle sadece ‘gemi’nin denize elverişliliğine atıfta bulunmaktadır. zımni denize elverişlilik garantisinin, yükün gemiye ve gemiden taşınması için kullanılan çakmaklar, el sanatları ve benzerlerine de uygulanıp uygulanmayacağı sorusu dikkate alınmalıdır. Bu soru davasında gündeme geldi.

Genel hukuk pozisyonu, zımni denize elverişlilik garantisinin, yükü indirmek veya boşaltmak için kullanılan çakmaklar için geçerli olmadığı yönündedir. Bu karar elbette doğru ve mantıklı çünkü denize elverişlilik garantisi ancak yolculuğun başlangıcında geçerlidir.

Kargonun çakmakla indirilmesi işlemi, yolculuğun ayrı bir aşaması olarak değerlendirilmedikçe, yolculuk başladıktan sonra zımni garanti geçerli değildir. Yargıçlar bunu hiçbir şekilde yolculuğun bir aşaması olarak göremediler.

‘Tekne’ kelimesinin, özellikle zımni denize elverişlilik garantisinden feragat ile ilgilenen ICC(A), (B) ve (C)’de yer almaması, ancak burada yer almaması, bunun tekneler için geçerli olmadığı anlamına gelmelidir. 

Common law’daki durumda olduğu gibi, Kanun uyarınca, “zanaat” veya diğer taşıma araçlarıyla ilgili olarak hiçbir zımni denize elverişlilik garantisi olmadığı iddia edilmektedir. Diğer taşıma araçlarını açıkça kapsamına dahil etmemiştir.

Sigortalının veya görevlilerinin, söz konusu madde gemi veya tekneye yüklendiği anda geminin veya teknenin böyle bir denize açılmaya elverişsizliğinden haberdar olmaları halinde, sigortalının veya onların hizmetlilerinin, gemi veya tekneye yüklenemeyeceği kuralını ortaya koyan bir muafiyet (bir dayatma değil) maddesidir. Poliçe kapsamında bundan kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar veya masraf için talepte bulunmaktadır.


Denize elverişlilik nedir
Denize Elverişlilik Belgesi örneği
Denize elverişlilik Belgesi ödemesi
Denize Elverişlilik Belgesinin geçerlik süresi ne kadardır
Denize elverişlilik Belgesi sorgulama
Denize Elverişlilik Belgesi yenileme
Denize Elverişlilik Belgesi kim verir
Denize Elverişlilik Belgesi Başvuru


Denize Elverişlilik Anlamı

Bu zımni garantinin niteliğini ve kapsamını analiz etmeye devam etmeden önce, ilk olarak ‘denize elverişlilik’ teriminin anlamını tanımlamak faydalı olabilir.

Söylemeye gerek yok, bu tanım tartışması aynı zamanda bir zaman politikasıyla da ilgilidir, çünkü ‘denize elverişli’ kelimesi de ortaya çıkar. Bir geminin denize elverişliliğinin ölçülebileceği esasen iki kriter vardır. Birincisi, bir geminin denize elverişliliğini denizin olağan tehlikeleriyle karşılaşma yeteneği ile belirleyen benimsenmiştir. İkincisi, bir ortak hukuk kriteri, sıradan, dikkatli ve ihtiyatlı armatör standardını kullanır.

Denizlerin olağan tehlikeleriyle karşılaşma yeteneği

Geniş ve genel bir tanım sağlar:

‘Bir gemi, sigortalı maceranın denizlerinin olağan tehlikeleriyle yüzleşmek için her bakımdan makul derecede uygun olduğunda, denize elverişli olarak kabul edilir.’

Bu kriter, Baron Parke’ın “denize elverişliliği” aşağıdaki terimlerle tanımladığı ünlü Dixon v Sadler vakasından türetilmiştir:

Geminin denize açılmaya elverişli olacağına dair bir zımni garantinin olduğu açıkça tespit edilmiştir; bu, geminin onarım, teçhizat, mürettebat ve diğer tüm bakımlardan denizin olağan tehlikeleriyle karşılaşmaya hazır durumda olacağı anlamına gelir. 

Geminin “seyahat denizlerinin olağan tehlikeleriyle karşılaşmaya uygunluğu”, bir geminin denize elverişliliğini belirlemenin testi olarak evrensel olarak kabul edilmektedir. Kanuni tanımda detaylandırılması gereken iki kelime “makul” ve “sıradan”dır. Birincisi uygunluk standardını ifade ederken, ikincisi denizlerin tehlikelerini tanımlar.

Makul Uygunluk Standardı

Uygunluk standardının mükemmellik değil, yalnızca “makullük” olduğunu belirtmek önemlidir. Denize elverişli olması için, bir geminin akla gelebilecek her fırtınaya dayanması veya denizin akla gelebilecek her türlü tehlikesine dayanması beklenmez. Ondan istenen tek şey, belirli bir yolculuk için makul ölçüde uygun olmasıdır.

Örneğin, açık bir rıhtım deliği ile yola çıkan bir gemi, mükemmellik standardını karşılayamayacak, ancak makul uygunluk standardına göre oldukça kabul edilebilir olacaktır. Benzer şekilde, bir ustanın mükemmel bir sağlık durumunda olmasının beklenmemesi gerçeği, Rio Tinto Co Ltd ile The Seed Shipping Co Ltd. davasında takdir edildi.

Denizlerin olağan tehlikeleri

Geminin, denizlerin olağandışı değil, yalnızca “olağan” tehlikeleriyle karşılaşacak kadar sağlam olması gerektiği, zımni garantinin iyi bilinen bir başka yönüdür. Sadece yolculuğun normal değişimlerine dayanabilmesi gerekiyor. Her durumda denizin “sıradan” bir tehlikesinin ne olduğu Kopitoff v Wilson ve The Gaupen’de açıklandı.

İlkinde, bir geminin yolculuk sırasında zorunlu olarak maruz kalması gereken arızi riskler, denizlerin “sıradan” tehlikeleri olarak kabul edilirdi. İkincisinde, yolculuktan beklenen türden ağır havanın, denizlerin “sıradan” bir tehlikesi kapsamına girdiği kabul edildi. Bu nedenle, şiddetli hava koşulları, kasırgalar, siklonlar ve şiddetli fırtınalar bile, belirli bir bölgeden beklenen koşullarsa, denizlerin “sıradan” tehlikeleri olarak kabul edilebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir