ZIMNİ GARANTİLER – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

ZIMNİ GARANTİLER – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

21 Temmuz 2022 Garanti sözleşmesi Garanti sözleşmesi NEDİR? Saf garanti sözleşmesi örneği 0
ZIMNİ GARANTİLER – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

GARANTİ İNŞAATI

Kanun, bir garanti için tam uyumun gerekli olduğu konusunda kararlı olsa da, yine de, belirsizliğin olduğu durumlarda, terime geçerlilik kazandırmak için bir garantiye makul bir yapı vermek üzere bir mahkeme hazırlanmaktadır. Diğer herhangi bir sözleşme gibi, bir deniz sigortası sözleşmesinin şartları, gerçek anlamlarının tespit edilebilmesi için yorumlanmalıdır.

Ancak bir garantiye makul bir yorum verildikten sonra, buna harfiyen uyulmalıdır. Lord Wright, Provincial Insurance Co v Morgan’da, sigortada kesinlikle uyulması gereken bir garanti veya koşulun kesinlikle makul olsa da yorumlanması gerektiğinin açık bir yasa olduğunu belirtti.

Bir garanti, sözleşmenin diğer her bölümü gibi, tacirlerin anlayışına göre yorumlanmalıdır ve sigortalıyı, bu sözcüklerin aralarında kullanılacakları anlamda yorumlanmayacağı sözcüklerin ticari anlamı dışında bağlamaz. bilim adamları değil, ticari işlemlerde kullanılacakları gibidir.

O halde bir sonraki soru şudur: Bu garantide kullanılan sözcüklerin sigorta işiyle uğraşan tüccarlar tarafından kabul edilmesinin olağan anlamı nedir? Sözcükler iki anlama sahipse, iş adamlarının onlara hangi anlamı yükleyeceğini görmek için eklendikleri nesneye bakabilirsiniz.

Kontra proferentum kuralı

Lordlar Kamarası, diğerleri davasında Selborne Kontu LC başkanlığında, ‘St Lawrence garanti edilmedi’ terimini yorumlarken, bu kelimelerde olağan kuralların uygulanmasını önlemek için yeterli bir belirsizlik veya belirsizlik olmadığını belirtti.

Lordlar Kamarası, garantiye ‘adil ve doğal bir anlam’ eklenebileceğini, sigortacıları sorumluluktan kurtarmak için kontra proferentum kuralına başvurmanın hiçbir gerekçesi olmadığını düşündü. ‘Aziz Lawrence’ kelimelerinin adil ve doğal anlamı, hem körfez hem de nehir olmak üzere tüm St Lawrence’ı kapsıyordu.

Bir Amerikan davası olan Winter v Employers Fire Insurance Co’da, Yargıç Tyrie A Boyer bize inşaatın başka bir temel ilkesini hatırlatıyor:

Bir sigorta poliçesindeki bir belirsizliğin sigortalı için en lehte ve en katı şekilde müsadere karşı yorumlanması gerektiği konusunda kanun iyice yerleşmiştir. Diğer poliçelerde olduğu gibi, denizcilik sözleşmeleri de kesinlikle sigortacı aleyhine ve sigortalı lehine yorumlanır ve iki yorumun mümkün olduğu durumlarda sigortalıyı tazmin edecek olan kabul edilir. Politikadaki herhangi bir belirsizlik şirket aleyhine çözülecektir. Bir deniz politikasının onu geçersiz kılacak herhangi bir yapısından kaçınılmalıdır.

Benzer şekilde, Simmonds v Cockell davasında, Sayın Yargıç Roche, bir ev sigortasının “söz konusu binaların her zaman dolu olduğunu garanti eder” terimine makul bir yorum verirken şunları belirtmiştir:

Bir poliçedeki teminatın dili belirsiz ise, bunun poliçeyi düzenleyen ve teminatı kendi koruması için koyan sigortacıya karşı yorumlanması gerektiği, sigorta hukukunun iyi bilinen bir ilkesidir.

Bir garantide bir belirsizlik olduğu zaman, bir mahkeme, ona mantıklı ve makul bir anlam vermek için yukarıdaki temel yapım kurallarından herhangi birini veya birkaçını kullanabilir.

Bir mahkeme, sözleşmeyi sona erdirmek yerine, bir terime makul bir yorum getirmeye daha meyilli olacaktır. Gerekirse, terim, yararına eklendiği sigortacı aleyhine yorumlanacaktır. Bu nedenle makul bir denge kurulmalıdır, ancak bir mahkemenin asla sözleşmeyi taraflar adına yeniden yazdığı görülmemelidir.


Garanti sözleşmesi örneği
Saf garanti sözleşmesi örneği
Garanti sözleşmesi NEDİR
Banka garanti sözleşmesinden kaynaklanan
Garanti sözleşmesi TBK
Garanti sözleşmesi şekil şartı
Garanti sözleşmesi teminat mektubu
Garanti sözleşmesi kefalet sözleşmesi farkları


ZIMNİ GARANTİLER

Zımni garanti, kanunen, sözleşme için açıkça gerekli ve temel olarak kabul edilen ve tarafların bunun için herhangi bir açık hüküm koymadan geçerli olduğunu varsaymış olmaları gereken bir sözleşme terimidir. Terim o kadar vazgeçilmezdir ki, ilk bakışta görünmese de politikanın içine okunması gerektiği zımnen anlaşılmıştır. Kanunun ima ettiği dört garanti vardır:

• zımni taşınabilirlik garantisi
• Denize elverişlilik zımni garantisi
• zımni kargoya elverişlilik garantisi, yani geminin malları taşımaya uygunluğu ve
• Zımni yasallık garantisi.

İlginç bir şekilde, Parlamento ayrıca, bir geminin tabiiyetine ilişkin zımni bir garantinin bulunmadığı veya risk sırasında milliyetinin değiştirilmeyeceğinin olumsuzluğunu belirtmeyi gerekli görmüştür; ve malların veya taşınabilirlerin denize elverişli olduğuna dair hiçbir zımni garanti bulunmadığıdır.

ZIMNİ GARANTİ PORTWORTHINESS

Görüldüğü gibi, bir sefer poliçesinde konu, belirli bir yerden veya belirli bir yerden sigortalanabilir. Bir “başlangıç” politikasında, yolculuğun başlangıcında yalnızca tek bir garanti, yani zımni denize elverişlilik garantisi geçerlidir. Bir ‘geliş ve çıkış’ politikasındayken, gemi, zımni denize elverişlilik garantisine ek olarak, limanın olağan tehlikeleriyle karşılaşmaya makul ölçüde uygun olduğuna, yani denize elverişli olduğuna dair zımni garantiye uymak zorundadır. 

Gemi limandayken, yani bir ‘geliş ve çıkış’ politikasına eklenen bir politikada, gemi, ‘ye göre, ‘riskin başlangıcında, makul olarak uygun olacağı’ zımni garantiye uymak zorundadır. 

Açıkça, konu belirli bir yerden sigortalandığında geçerli değildir, çünkü böyle bir poliçe kapsamındaki risk, o limandayken eklenmez. Politika tarafından açıkça hariç tutulmadığı sürece, gemi, kargo veya navlun gibi tüm seyahat politikalarına uygulanacak şekilde ifade edilir.

Bir geminin, o limanda kaldığı süre boyunca, limanın olağan tehlikelerine dayanabilecek kadar zinde olması gerekip gerekmediği, hiçbir zaman gündeme gelmemiş bir konudur. Denize elverişlilik zımni garantisinden farklı olarak, bu zımni terimle ilgili herhangi bir dava yoktur.

Denize elverişlilik zımni garantisi yalnızca yolculuğun başlangıcında geçerli olduğundan, zımni taşınabilirlik garantisinin de aynı şekilde yalnızca riskin başlangıcında geçerli olması gerektiği söylenebilir. ifadesi, geminin yalnızca belirli bir zamanda taşınabilir olması gerektiği varsayımını desteklemek için yeterince açıktır. Bir gemide ‘geliş ve gidiş’ politikası durumunda, r 3’e göre risk, yalnızca o yere ‘güvenli’ bir şekilde vardığında eklenir veya başlar.

Dolayısıyla, zımni taşınabilirlik garantisi, yalnızca gemi o limanda iyi bir güvenlik durumunda olduğunda meydana gelen riskin eklenmesiyle örtüşür: Geminin emniyette olduğu o belirli anda, geminin gemide bulunabilecek kadar sağlam olması gerekir. Limanın olağan tehlikelerinden risk altında olmadan liman. Bir geminin, limanın olağan tehlikeleriyle karşılaşmaya ‘makul derecede uygun’ olup olmadığı, elbette bir gerçek meselesidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir