Denize Elverişlilik Garantisinin İhlali – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Denize Elverişlilik Garantisinin İhlali – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

23 Temmuz 2022 Lahey-Visby Kuralları pdf Taşıyanın başlangıçtaki denize elverişsizlik ten sorumluluğu Taşıyanın başlangıçtaki sorumluluğu 0
Yolculuk Politikaları – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Denize Elverişlilik Garantisinin İhlali

Daha önce görüldüğü gibi, Lordlar Kamarası, The Good Luck’ta, deniz sigortalarında taahhütlü bir garantinin aslında bir emsal koşul olduğunu ve ihlalin, ihlal tarihinden itibaren otomatik olarak sigortacıyı sorumluluktan kurtardığını beyan etmiştir. Bu kural, zımni denize elverişlilik garantisi de dahil olmak üzere tüm taahhütlü garantiler için geçerlidir.

Aslında, daha 1807 gibi erken bir tarihte, zımni denize elverişlilik garantisine “politikanın eklenmesinden önce gelen bir koşul” olarak zaten değinmişti. Onun yorumu, kesinlikle yasal konumun doğru bir tanımıdır, ancak yalnızca konuyu belirli bir limandan “sağlayan” bir politika ile ilgilidir.

Böyle bir politika, gemi o limandan denize elverişli bir durumda sefere başlayana kadar geçerli değildir. Seyahatin başlamasından önce hiçbir sorumluluk yüklenemez, çünkü poliçe yalnızca gemi söz konusu limandan zımni garantiye uygun olarak yola çıktığında geçerlidir. Bu bağlamda rizikonun iliştirilmesine emsal teşkil eden bir durum olduğunu söylemek doğrudur.

Bununla birlikte, bir ‘geliş ve çıkış’ politikası durumunda, gemi belirli bir limana güvenli bir şekilde ‘geldiğinde’ politikanın zaten eklenmiş olması bakımından durum farklıdır. Gemi o yerdeyken, gemi yola çıkmadan önce meydana gelen herhangi bir kayıp, bu nedenle poliçeye düşer. Daha sonra denize açıldıktan sonra zımni denize elverişlilik garantisinin ihlali durumunda, sigortacı yalnızca ihlal tarihinden itibaren sorumluluktan kurtulur, ancak ihlalden önce maruz kaldığı yükümlülüklere halel getirmez.

Denize Elverişlilik Zımni Garantisinin Hariç Tutulması

Doğası gereği mutlak olan ve bir poliçenin ihlali durumunda poliçe üzerinde çok feci bir etki yaratabilecek olan denize elverişlilik garantisi, denizde yaşamın korunması için önemli bir güvencedir. Ancak bunun yaratıcısı, gemi sahibinin “can emniyeti için denizcilere ve mallarını yükleyen tüccarlara karşı” denize elverişli bir gemi donatmayı “bağlı yasal görevi” olarak kabul ederek, denize elverişli bir gemi donatmayı da uygun görmüştür. 

Bir sefer poliçesinde zımni denize elverişlilik garantisinin uygulanmasını hariç tutmak için, sigorta sözleşmesinin tarafları ya bir istisna maddesi kullanabilir ya da Kanunun izin verdiği şekilde ihlalden feragat edebilir. Bu noktada, bir ihlalden feragat edilmesinin genellikle (ihlalden sonra) “garantinin ihlaline rağmen sorumluluğu sürdürmek için” sonraki bir onay olarak işlediğini belirtmek uygundur.

Öte yandan, bir hariç tutma maddesi, sigortacıyı belirli bir kayıp nedeni için sorumluluktan muaf tutan (poliçeye dahil edilen) önceki bir anlaşmadır. Bununla birlikte, zımni garantinin bir istisna maddesiyle veya ihlalinden feragat edilmesiyle hariç tutulmuş olmasına bakılmaksızın sonuç aynıdır: zımni garantinin etkinliği reddedilir.

İstisna Maddeler

Ne örf ve adet hukuku ne de Kanun, bir sigorta sözleşmesinde istisna hükümlerinin kullanılmasını yasaklamamaktadır. Bu nedenle, sözleşmenin tarafları, bu zımni terimin tamamen veya nitelikli bir şekilde muafiyeti için müzakere etme özgürlüğüne sahiptir. Kanada Ticaret Bankası davasında, Privy Council bunu kabul etti.

Olağan bir kural olarak, hukukun zımni bir koşul yüklediği bir sözleşmede taraflara dil yoluyla, açık, uygun ve uygun bir dille bu koşulu hariç tutma yetkisine sahiptir.

Ancak, sigortacıları ‘çürüklük, yapısal kusurlar ve diğer denize elverişlilik durumlarından sorumluluktan muaf tutan söz konusu şartın, sigortacının zımni denize elverişlilik garantisinden vazgeçmeyi amaçladığı şeklinde yorumlanacak kadar açık olmadığına karar verildi.

Mahkeme, açık klozun aslında sigortacıların pozisyonunu zayıflatmadığı, güçlendirdiği ve sigortacının denize elverişlilikten sorumlu olmadığı kuralını geçersiz kılmak değil, güçlendirmek için özel bir çaba olduğu görüşündeydi. Tüm hariç tutma veya istisna hükümleri gibi, uygulanabilir olmaları için açık ve net olmaları gerekir.

Aşağıda görülebileceği gibi, zımni garantiyi hariç tutmak için kullanılan çeşitli maddeler vardır. Bunlar temel olarak ya ‘denize elverişlilik kabul edildi’ ya da ‘kapsamlı tutuldu’ klozunun varyasyonlarıdır.


Lahey-Visby Kuralları pdf
Taşıyanın başlangıçtaki denize elverişsizlik ten sorumluluğu
Denize, yola ve yüke elverişsizlik
Lahey/Visby Kuralları türkçe
TTK 932
1924 Lahey Kuralları
Taşıyanın başlangıçtaki sorumluluğu
Rotterdam Kuralları yürürlükte mi


‘Denize elverişli’ ve ‘denize elverişlilik kabul edildi’ ibareleri

Geminin ‘seyahat için denize elverişli olmasına izin verileceğini’ belirten bir madde kullanıldı. Böyle bir hükmün etkisinin, gemi sahibini zımni denize elverişlilik garantisine uyma yükümlülüğünden kurtardığı kabul edildi.

Onarım durumu ne olursa olsun, geminin denize elverişliliği ile ilgili herhangi bir itirazı hariç tuttu. Böyle bir kloz, gerçeğin kabulüdür ve bir estoppel işlevi görür: sigortacıyı bir savunma olarak denize elverişli olmama talebinde bulunmaktan alıkoyar.

Aynı maddeyi Parfitt v Thompson’da yorumlamak zorunda kalan Pollock CB’ye göre, kabul “her amaç için geçerlidir ve olağan denize elverişlilik garantisinin muafiyeti anlamına gelir”. Denize elverişlilik varsayımı, sigortacının bir savunma olarak denize elverişli olmadığı gerçeğine dayanmasını engellemiştir.

‘Denize elverişli olmasına izin verildi’ maddesi daha sonra daha doğrudan ifade edilen ‘denize elverişlilik kabul edildi’ maddesi ile değiştirildi. Her ikisi de artık kullanılmamaktadır, ancak kargo ile ilgili olarak, ICC (A), (B) ve (C)’nin “denize elverişsizlik ve elverişsizlik hariç tutma maddesi” (cl 5) modern eşdeğer olarak tanımlanabilir.

Tutulan Maddeler

Bir garantinin ihlali durumunda sigortalıyı korumak için ‘kapsamlı olarak’ da yaygın olarak kullanılır. Greenock Steamship Co v Maritime Insurance Co Ltd davasında, Sayın Yargıç Bingham, aşağıdaki gibi geniş bir maddenin etkisini yorumlamak zorunda kaldı: ‘garantinin herhangi bir şekilde ihlali durumunda bundan sonra düzenlenecek bir prim üzerinden sigorta kapsamında tutulur.

Davacılar, gemiyi yetersiz bir kömür kaynağıyla denize göndermekle zımni denize elverişlilik garantisini ihlal etmişlerdir. Denize elverişsiz durumundan zarar sonrasına kadar habersiz oldukları için ek prim ödenmesine yönelik bir düzenleme yapılmadı. Hâkim, bu hükmün zımni denize elverişlilik garantisinin ihlaline uygulandığı konusunda hiçbir şüpheye sahip değildi. Garantinin önemini kabul ettikten sonra, maddenin işleyişini açıklamaya başladı.

Armatöre, garantinin bozulduğunu fark eder etmez, sigortacının onu sigortalı tutmasını isteme hakkı verir. Ancak, bir kayıp meydana gelene kadar ihlal keşfedilmezse ne olacak? Bence bu durumda bile madde hala geçerli ve açık olan tek soru, eklenen risk için makul bir primin ne olduğu olacaktır.

Tutulan kapsanan madde konusunda burada belirtilmesi gereken tek şey, ITCH(95) cl 3 ve IVCH(95) cl 2’nin sınırlı uygulamada olduğu ve zımni denize elverişlilik garantisi için geçerli olmadığıdır. Bu nedenle, bu garantinin ihlalinin sonuçlarından kendini korumak isteyen bir armatörün bu amaç için özel olarak bir madde koyması gerekecektir; aksi takdirde, tek umabileceği sigortacının ihlalden feragat etmesidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir