Depolama Maliyetleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Depolama Maliyetleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

30 Ekim 2022 PAZARLAMA ve PERAKENDE TEMELLERİ Yıllık PLANI Ürün DEPOLAMA MEGEP Ürün DEPOLAMA Nedir 0
Pazarın Doğası

Depolama Maliyetleri

Fiziksel akış, ürünlerin kanal üyeleri arasında taşınmasını ve depolanmasını ifade eder. Depolama gibi bu akışla ilgili maliyetler ve belki de soğutma gibi özel korumanın yanı sıra ürünlerin yeni yerlere taşınmasıyla ilgili nakliye maliyetleri vardır. Ancak, bu maliyetlerin sahip olma maliyetleri olmadığını belirtmek önemlidir. Ürünlerin yasal adı değiştiğinde, stok sahibi olmakla ilişkili farklı maliyetler vardır – örneğin, bir varlık (çalışma sermayesi) olarak kabul edilen piyasa değeridir ve bu da kârlılığı etkiler.

Müzakere akışları, mülkiyetteki (olası) bir değişiklikle veya servis veya bakım düzenlemelerinin nasıl geliştirileceğiyle ilgili diyalogla ilgilidir. Diyaloğun iki yönlü bir okla nasıl temsil edildiğine dikkat edin. Müzakere akışlarıyla ilgili kilit unsur, tarafların tartışmalara ayırdığı zamanın maliyetidir. Herhangi bir yasal tavsiye ve dokümantasyon maliyeti de bu tür akışa atfedilir.

Finans akışları, aracılara verilen krediyi ifade eder. En yaygın olarak bu, müşterilerin ellerine geçen mal ve hizmetler için ödeme yapmalarının gerekli olduğu veya müzakere akışının bir parçası olarak kabul ettiği 30, 60, 90 günlük dönem açısından görülür. . Ödeme akışı tamamlandıktan sonra mülkiyet hakkı geçer. Bu 30 günlük süre, satıcının alıcının satın alma maliyetlerini finanse etmeyi kabul ettiği zamanı temsil eder ve parayı başka bir yerde kullanma fırsatını kaybeder.

Promosyon akışları, belirli pazarlama iletişimi görevlerini tamamlama ihtiyacını yansıtır. Bu, farkındalık düzeylerinin geliştirilmesi, mevcut müşterilerin eğitilmesi veya potansiyel müşterilerin ikna edilmesi olabilir. Promosyon akışı için kullanılan araçlar öncelikle kişisel satış ve doğrudan pazarlamadır ancak reklam, halkla ilişkiler ve satış promosyonu da önemli roller oynayabilir. Bir bütün olarak ele alındığında, promosyon akışı müşterilerle güçlü ilişkiler kurma ve sürdürmede etkilidir.

Her ikisi de müşterilerden ardışık aracılara ve üreticilere doğru hareket eden sipariş akışları ve sonraki ödeme akışları da vardır. Bu tek yönlü akışlar elektronik iyileştirmelere tabi tutulmuştur. Yeniden satın alınan ürünlerin çoğu satın alımı ve sonraki ödemeleri, maliyetleri azaltmak ve geri dönüş sürelerini iyileştirmek için otomatikleştirildi.

Kanal akışları, pazarlama kanalının meşru üyelerinin belirlenmesine yardımcı olur. Müzakere ve mülkiyet akışlarına (mülkiyetin satın alınması, satılması ve devri) katılan kuruluşlar, pazarlama kanalının tamamen anayasal üyeleridir.

Kanal akışları aynı zamanda kanal faaliyetleriyle ilişkili karmaşıklığı ve bu akışlardan bazılarını iyileştirmek, daha hızlı hale getirmek, daha doğru ve verimli hale getirmek ve daha fazla doğru ve verimli hale getirmek için yeni teknolojileri, sistemleri ve iletişimleri kullanmak için ortaya çıkan çok sayıda fırsatı yansıtır.


Ürün DEPOLAMA Nedir
PAZARLAMA ve PERAKENDE TEMELLERİ Yıllık PLANI
Ürün DEPOLAMA MEGEP
Ürünü satışa HAZIRLAMA
Depo teknolojileri nelerdir
Müşteri istekleri Megep
Ürün tanıma Stratejisi
Klasman sergileme nedir


Dağıtım Kanalı Türleri

Üreticiler temel bir kararla karşı karşıyadır. Doğrudan tüketicilere mi satmalılar yoksa ürünü son kullanıcılara pazarlayacak başka bir kuruluşa mı satmalılar? Bu iki uç, sırasıyla doğrudan kanalı ve dolaylı kanalı temsil eder.

Dolaylı bir kanal kullanmanın doğası ve yararları ile ilgili konular odak noktasıdır, ancak birini veya diğerini benimseme kararı gerçekten müşterilerin, ürünlerin ve hizmetlerin, aracıların, rakiplerin ve tedarikçilerin performansını çevreleyen belirsizliğin bir fonksiyonudur.

Dolaylı kanallar, son kullanıcı değerinin teslimine ilişkin belirsizlik derecesi kabul edilebilir seviyeleri aştığında seçilir. Tüm kuruluşlar belirsizlik yaşar ve belirli riskleri kontrol altına almak ve kabul edilebilir bir düzeye indirmek için çeşitli stratejiler, yöntemler ve teknikler kullanırlar. Belirli becerilere ve yeterliliklere sahip kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu tür belirsizliği azaltmak ve paylaşmak için stratejik bir yaklaşımdır.

Dağıtım kanallarının yapısı, son kullanıcıların tüketici mi yoksa ticari müşteri mi olduğuna göre değişir. Her kanal yapılandırmasında, her biri ürünleri son kullanıcılara yakınlaştırmaya dahil olan farklı sayıda veya türde aracıları temsil eden birkaç seviye vardır.

Bu nedenle, bir kanalın uzunluğu, ürünlerin üreticilerden son kullanıcılara taşınmasında yer alan aracıların sayısının bir fonksiyonudur. Bu çeşitli konfigürasyonlar sunulmaktadır.

Okuyucular, kanal üyelerinin çeşitliliğini ve mevcut kanal fırsatlarının sayısını not etmelidir. Tip 1 (CC1) tüketici kanalları doğrudan pazarlama kanallarıdır ve aracı içermez. Diğer tüm kanal türleri dolaylı kanallar olarak kabul edilir ve değişen sayıda kanal üyesi içerir.

CC1 kanallarında aracı yoktur, ürünler doğrudan üreticiden tüketiciye geçer; örneğin, yumurta toplamak veya kendi meyvesini toplamak için çiftlikleri ziyaret eden tüketicilerdir.

Uzun yıllar boyunca sigorta doğrudan tüketicilere bu şekilde satıldı, örneğin ‘Pru’lu Adam’ ve birçok finansal hizmet kuruluşu hala bu doğrudan yaklaşımı kullanıyor. Son zamanlarda, Birleşik Krallık’ta kamu hizmetleri sektörlerinin kuralsızlaştırılmasının ardından önemli ölçüde ev (veya kapı eşiği) satış faaliyeti olmuştur.

İnternet teknolojileri doğrudan kanala yeni bir boyut kazandırmıştır. E-Ticaret kullanımı sayesinde, bir zamanlar katalog dağıtımına güvenen kuruluşlar artık ev alışverişi ile daha geniş bir kitleye ulaşabiliyor. Avon’un artık doğrudan satış gücü faaliyetlerini tamamlayacak bir çevrimiçi mağazası var.

CC2 tipi kanallar, üreticiler tarafından perakendecilere büyük miktarlarda ürün satmak için kullanılır. Bu perakendecilerin, stok dağıtabilecekleri birden fazla mağazası vardır. Büyük süpermarket zincirleri, araba galerileri ve giyim ve moda perakendecileri gibi perakendeciler bu yaklaşımın tipik bir örneğidir.

CC3 kanalları, çok sayıda tüketiciye ulaşmak için gereken çok sayıda farklı perakende satış noktası olduğunda kullanılır. Şampuan, alkolsüz içecekler, sakız ve gazeteler genellikle toptancılar aracılığıyla çok sayıda perakendeciye dağıtılır.

CC4 kanalları, aracıların kullanımını içerir. Acenteler veya komisyoncular bazen adlandırıldığı gibi, ürünün çeşitli perakende satış noktalarında satılması için üreticiler ve hatta toptancılar tarafından kullanılır. Balık, et, meyve ve işlenecek diğer yiyecekler genellikle bu şekilde yönetilir.

Son kullanıcının bir işletme veya kuruluş olduğu kanallarda BC1 seviyesi, CC1 seviyesi ile aynı özellikleri temsil eder. Pahalı endüstriyel ürünlerin doğrudan bir kanal aracılığıyla dağıtılması oldukça yaygındır, çünkü yalnızca müzakere akışı, spesifikasyon ve sipariş gereksinimleri üzerinde anlaşmaya varmak ve uygun düzeyde satın alma sonrası teknik destek ve teknik destek sağlamak için yüksek düzeyde etkileşim içerir. 

Örneğin, satın alınan İtalyan tasarımlı, tarzı yatırma trenleri gibi askeri ve yüksek mühendislik sözleşmelerinin çoğu, doğrudan kanallar aracılığıyla müzakere edildi.

İşletmeler arası sektörde doğrudan kanal pazarlaması, yeni teknoloji kuruluşların müşterilerinin her biri ile doğrudan ilişkiler kurmasını sağladıkça büyümüştür. Elektronik kanallar, üreticilerin son kullanıcı müşterilere ulaşma ve aynı zamanda aracılara daha yüksek düzeyde hizmet ve destek sağlama fırsatlarını temsil eder.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir