Dış Faktörler – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Dış Faktörler – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

15 Şubat 2023 Makro çevre faktörleri örnekleri PAZARLAMA mikro çevre faktörleri 0
Ticari Düşünceler

Dış Faktörler

Ürün yaşam döngüsü de biraz içe dönük ve miyop bir teoridir. Makro ortam, müşterilerin değişen ihtiyaçları veya rekabet gibi herhangi bir dış faktörü dikkate almayı ihmal eder.

Dolayısıyla, PLC kusurlu bir teoridir, ancak bize, bir ürünün sınırlı bir ömre sahip olduğunu ve onu ömrü boyunca nasıl yöneteceğimizin dikkat ve beceri gerektirdiğini gerçekten anlamanın tüm önemli başlangıç noktalarını verir.

Yepyeni bir ürünle veya aslında mevcut bir ürünle bir pazara girmek için tüm geliştirme maliyetlerini geri kazanmamız, mümkün olduğu kadar çabuk başa çıkmamız ve kârlılığı yakalamak için harekete geçmemiz gerekiyor. Genel olarak konuşursak, günümüzde birçok ürünün PLC’leri, öncelikle gelişen teknolojinin beslediği hızlı değişim nedeniyle gittikçe kısalıyor.

Örnek: İngiltere’deki önemli İnternet Servis Sağlayıcılarına (ISP’ler) merkezler ve yönlendiriciler satan bir danışmanlık müşterisi, malları için PLC’lerin artık 12 aydan az olduğunu ve bazı durumlarda altı aya yaklaştığını iddia ediyor. Bu, müşterilerle düzenli, kaliteli iletişime dayalı iyi ilişkilere duyulan ihtiyacı vurgular çünkü hoşnutsuz bir müşteri bir ürün neslini atlayabilir. Yönlendirici tedarikçisinin nakit akışı üzerindeki olası etkiyi hayal edin!

Bu nedenle, pazara hızlı bir şekilde girmek ve nüfuz etmek, hızlı bir şekilde farkındalık yaratmak ve rekabetten önce müşterinin kalbini ve aklını fethetmek gerekiyor. Yıllar boyunca pazarlama uygulayıcılarına yardımcı olan bir teknik, ürün benimseme sürecidir.

Ürün Benimseme Süreci

Bu süreç, bir ürünün bir pazarda verimli bir şekilde nasıl ‘benimsenebileceğini’ veya ‘yayılabileceğini’ (yayılabileceğini) açıklamaya çalışır. Tüketiciler, yenilikçiler, erken benimseyenler, erken çoğunluk, geç çoğunluk ve geride kalanlar olmak üzere bir dizi farklı kategoriye ayrılmıştır. Bunları daha ayrıntılı olarak ele alalım.

Yenilikçiler

Bunlar genç, profesyonel, varlıklı, açık fikirli ve yeni şeyler deneyimlemeye hevesli olma eğilimindedir. Fikir liderleridirler ve sosyal olarak etkili, açık ve yeni şeyler denemeye istekli insanlardır – risk almaktan korkmazlar.

Bu benimseyenler, profil olarak yenilikçilere benzer, ancak aynı sosyal konuma sahip olma eğiliminde değildir ve bu nedenle onlar kadar etkili değildir.

Erken çoğunluk

Önceki iki kategoriden biraz daha yaşlı olma eğilimindedir ve aynı yüksek gelire sahip olma eğiliminde değildir. Bu nedenle onlar kadar etkili değiller ve diğerlerinin temsil ettiği sosyal duruşa sahip değiller.

Geç çoğunluk

Ürünleri başkaları tarafından genel olarak kabul edildikleri için benimseyin. Sosyal meseleler ve ekonomik koşullar burada rol oynar.

Geride kalanlar

Bu benimseyenler, tüm kategorilerin en yaşlısı olma eğilimindedir. Doğaları gereği veya hayal gücünün herhangi bir zorlamasıyla risk almayı seven kişiler değillerdir. Bu insanlar gerçekten çitin üzerinde oturup başkalarının ürünleri benimsemesini izleme eğilimindeler ve yalnızca ürünlerin sağlam bir şekilde denendiğini ve test edildiğini hissettiklerinde onları satın almaya cesaret edecekler.

Bu teori, pazarda benimseyenlerin farklı seviyelerini ve türlerini tanımlayabileceğinizi gösterir. Bunları, ürününüzü mümkün olan en kısa sürede pazara uygun şekilde “yaymak” için kullanabilirsiniz.

Örnek: Akademik ders kitaplarının yayıncıları, çok pahalı olacağı için Birleşik Krallık yüksek öğrenimindeki 1,2 milyon öğrenciyle doğrudan iletişim kurmuyor. Bunun yerine öğretim üyelerini hedef alıyorlar. Bir öğretim görevlisi belirli bir konu için bir kitap benimserse, modül ve sınav için temel bir kitap haline gelir ve birçok öğrenci gidip onu satın alır.

Yayıncı, ürünü pazarda “yaymak” için bir dereceye kadar etkiye ve sosyal konuma sahip öğretim görevlisini (bir yenilikçi) kullanıyor. Yayıncı, potansiyel olarak yüzlerce kişiye ulaşmak için yalnızca bir kişiyi hedeflemek zorunda kaldı!

Dolayısıyla, ürünlerinizi yönetirken dikkate alınması gereken konuların temeli budur. Şimdi ihtiyaç duyulan şey, bu bölümün bir sonraki bölümünün odak noktası olan yeni ürünlerin nasıl geliştirildiğini anlamaktır.


Mikro ve makro çevre faktörleri
Mikro çevre faktörleri
Makro çevre faktörleri nelerdir
Pazarlama Çevresi Nedir
Makro çevre faktörleri örnekleri
PAZARLAMA mikro çevre faktörleri
PAZARLAMA çevresi
Pazarlama çevresi faktörleri


Yeni Ürünler Geliştirmek

Artık ürünlerimizi nasıl tanıyabileceğimiz ve yönetebileceğimiz konusunda daha derin bir anlayışa sahipsiniz, yeni ürünlerin nasıl geliştirildiğini ve yeni ürün geliştirmenin (NPD) nedenlerini dikkate almak gerekiyor. Yeni ürünler geliştirirken hatırlanması gereken ilk şey, “yeni” ürünler olarak adlandırabileceğimiz farklı türde ürünler olduğudur.

Yenilikçi ürünler

Bu “ürünler, pazar için tamamen ve kökten yenidir – daha önce benzeri görülmemiştir.” İlk tanıtıldığı zamanki televizyon yenilikçi olurdu. Bu günlerde yenilikçi ürünlerin tanıtımını görmek oldukça nadirdir.

Farmasötik/biyo-teknoloji endüstrileri, şu anda bu yeni ürünlerin ortaya çıktığı kilit yerlerdir. ‘Yeni’ ürünler yaratmak ve geliştirmek için çok fazla araştırma, geliştirme, test, kaynak ve zaman harcanmış olacaktır. Başlangıçta yüksek riskli girişimlerdir, ancak getirileri olağanüstü olabilir. Aynı şekilde, piyasaya sürüldükten sonra başarısız olurlarsa, yatırım yapan kuruluş üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olabilirler.

Yedek ürünler

Eski ürünler güncellenir, yeni bir yaşam süresi verilir ve yeni bir çekicilikle pazara yeniden sunulur. Daha önce de belirtildiği gibi, ürünler olgunlaştıkça, özellikle ürün moda trendleriyle ilgiliyse, renk veya tasarım (boyut, ağırlık vb.)

Önceki türe kıyasla ‘yeni’ bir ürün yaratmanın daha ucuz bir yolu, mevcut bir ürünü güncellemektir. Ayrıca bu yaklaşımla ilişkili çok daha az risk vardır ve genellikle daha az kaynak yoğun olacaktır.

Taklit ürünler

Başkasının fikrine dayalı ürünler üretilir ve piyasaya sunulur. Dyson, siklon teknolojisine sahip ilk “torbasız” elektrikli süpürgeyi piyasaya sürdü. Kısa bir süre sonra Hoover ve Electrolux, torbasız versiyonlarını da piyasaya sürdü.

Yine ilginç olan şey, kuruluşların arkalarına yaslanıp diğer şirketlerin bir ürüne yönelik yeniliklere veya yeni yaklaşımlara yatırım yapmasını ve ardından piyasaya sürüldüğünde onu ‘taklit etmesini’ bekleyebilmesidir. Yine, bu, yeni ürünün geliştirilmesinde yer alan risk miktarını azaltır, neden büyük risklere ve maliyetlere katlanalım? Neden rakibinizin bunu yapmasına izin vermiyorsunuz?

Buradaki getiri, yeni ürün başarılı olursa, pazarda müşterinin kalbini ve aklını kazanan ilk ürün olmaktansa, taklit bir ürünle ikinci veya üçüncü olabilirsiniz ve ‘takipçi’ olma eğilimindesiniz. Ayrıca telif hakkı ve ticari marka kanunları gibi yasal konulardan da haberdar olmanız gerekir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir