Doğrudan Pazarlama – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Doğrudan Pazarlama – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

12 Ekim 2022 Doğrudan pazarlama Çeşitler Doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar Doğrudan PAZARLAMA PDF 0
Pazarın Doğası

Doğrudan Pazarlama ve Coğrafi Bilgi

Doğrudan pazarlama, ekonomik önemi göz ardı edilemeyecek kadar çok çeşitli uygulamaları bir araya getirir. Bu niceliksel artışa paralel olarak, tüm faaliyet sektörlerinin ve medyanın dışa açılmasıyla kalitede bir iyileşme gözlemlenebilir.

Uygulamanın bu çifte genişlemesiyle pekiştirilen doğrudan pazarlama, artık yalnızca geleneksel dağıtım kanallarına veya orijinal iletişim kanalına bir alternatif değildir; pazarlamanın bir uygulama şeklidir. Daha doğrusu Desmet, bunu “bir hedefle ilgili bireysel bilgilerin sistematik olarak bir veri tabanında toplanması ve kullanılması ve kişiselleştirilmiş bir işlemin yönetilmesinden oluşan bir pazarlama yöntemi/yaklaşımı” olarak tanımlamaktadır.

Bir pazarlama yaklaşımı olarak doğrudan pazarlama, standart pazar analizi adımlarını sunar. Bununla birlikte, hem analiz hem de seçim veya hedef düzeyinde ve işlem yönetimi düzeyinde çeşitli özgünlük özellikleri sunar.

İlk özgünlük, bireysel ve uzunlamasına olan, kullanılan verilerin doğasıyla ilgilidir. Hedeflerde toplanan veriler bireysel verilerdir ve pazar bölümlerinin ayrıntılı bir açıklaması değildir. Bu nedenle bir doğrudan pazarlama operasyonu, teklife olumlu yanıt verme olasılığına göre seçildikten sonra kişisel olarak iletişime geçilen kişilerin bir listesiyle ilgilenir (puanlama teknikleri).

Ve doğrudan pazarlama yaklaşımı, tek bir bilgi kriteri ile yetinmek yerine, devam etmekte olan operasyonla (yanıt ve yanıtın doğası, yanıt yok) ve diyalogların toplanmasıyla ilgili bilgilerle zenginleştirerek bu potansiyel bilgi birikimini sürekli olarak artırmayı içerir. 

İkinci özgüllük, firma ve tüketici arasındaki doğrudan temasa verilen öncelik ile ilgilidir. Bunun dağıtım aracıları/aracıları aracılığıyla olmaması, avantajlar sunar (firmanın ürünleri ile perakende ticaret unvanı arasında konumlandırma tutarsızlığı, dağıtım ağlarına bağımlılık olmaması, vb.), ancak aynı zamanda tüm şirketin yönetimiyle bağlantılı güçlü kısıtlamalar getirir. 

Bu işlemlerin homojen ya da geometrik olmayan, aksine araziye, iklime ve insanın kendisine ait olma biçimine göre özgüllüğü olan bir coğrafi alanda yapılmasıyla, kullanılan kriterleri gizleyin.

Coğrafi ve mekansal bileşenleri sistematik olarak firmaların operasyonel stratejilerine ve uygulamalarına entegre etmekten kazanılacak çok şey olduğundan, bu bölüm coğrafi bilginin doğrudan pazarlama yaklaşımına dahil edilmesinin olası katkılarını araştırıyor.

Firmanın, bölgelerin ticari potansiyeline odaklanan bir yaklaşım mı yoksa müşterilerinin konumu ve beklentilerine odaklanan bir yaklaşım mı benimsediğine bağlı olarak, doğrudan jeo pazarlama yöntemlerinin ayrıntılarını verir. Daha özel olarak, bölgeyi tanımlama ikilemiyle ve doğrudan pazarlamada en uygun görünen coğrafi ölçeğin seçimiyle ilgilenir.

Doğrudan Pazarlamada Alanı Dikkate Almak

Doğrudan pazarlamada, analize alan ve coğrafyanın dahil edilmesi ve iletişim kurulacak bireylerin hedeflenmesi ile ilgilenirken iki yaklaşım mümkündür. Tanımlanan ilk yaklaşım, hedef bölgelerin bir pazarlama analizidir.

Firmanın teklifleriyle potansiyel olarak ilgilenen bireylerin aşırı temsili dikkate alınarak, doğrudan pazarlama eylemlerinin gerçekleştirilmesi veya güçlendirilmesi gereken bölgeleri tanımlamak için bölgeleri nitelendirmekle ilgilenir. Alternatif yaklaşım, analizi, adres koordinatları halihazırda mevcut olan bireyler üzerinde merkezlemeyi amaçlar.

İlişkisel pazarlama mantığına daha çok uyarlanmış olan bu yaklaşım, tüketicileri (müşteriler, potansiyel müşteriler, davranışsal veritabanlarında atıfta bulunulan bireyler) coğrafi alana yerleştirmek ve daha sonra bu bireylere ve en yakın komşularına göre ayarlanmış bir doğrudan pazarlama politikası tanımlamakla ilgilenir. Açıklık sağlamak için, coğrafyayı tanıtmanın bu iki yolu burada ayırt edilir, ancak bir firmaya bu iki doğrudan pazarlama yaklaşımını birleştirmesi tavsiye edilir.


Doğrudan pazarlama Çeşitleri
Doğrudan PAZARLAMA PDF
Doğrudan pazarlama ürünleri
Dolaylı pazarlama Nedir
Doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar
Doğrudan pazarlama yöntemleri
Dolaylı pazarlama örnekleri
Doğrudan pazarlama yapan şirketler


Hedef Bölgelerin Analizi

Bir firma, bireyler yerine bölge merkezli bir yaklaşımı benimsemeyi seçtiğinde, doğrudan pazarlama teknikleri ve medyası, performansını iyileştirmesine izin verir. Diğerleri arasında operasyonel bir araç olarak tüketicilere yönelik öncelikli ve sistematik bir müdahale tarzını temsil etmez.

Sonuç olarak, bir kuruluş coğrafi verileri sunarak segmentasyonunu hassaslaştırırsa, olağan önceliklere göre bir ürün portföyünü yönetmeye devam eder. Bu ürünler sosyo-demografik ve davranışsal kriterlerle belirlenen pazar segmentlerinin taleplerine cevap verecek şekilde tasarlanıyorsa, ticari tekliflerin tanımı bireysel bilgilere dayanmamaktadır.

Sonuç olarak, bölge merkezli olmasına rağmen, analiz yöntemi, belirli önceden tanımlanmış özelliklere sahip bireylerin göreceli olarak eksik veya fazla temsili açısından bölgeleri nitelendirmekten oluştuğu için oldukça önemsiz kalmaktadır.

Bu analiz yönteminin iki yaklaşımı ve hedef bölgelerin nitelikleri hakkında ayrıntılar verildikten sonra, bir firmanın seçilen bölgelerde uygulamaya koyabileceği başlıca doğrudan pazarlama eylemleri tartışılacaktır.

Bir Bölgeye Uygulanan Doğrudan Pazarlama

Hedef bölgelerin analizi, firmanın ticari alanına bağımlılık düzeyine göre farklılaştırılır. Dolayısıyla, sınırlı ticari alanlarına uyum sağlaması gereken yerel olarak yerleşik işletmeler durumunu, yüksek performanslı lojistiği olmasına rağmen ulusal veya uluslararası bir yelpazeye sahip olan işletmeler durumundan ayırt edebiliriz.

Mağazalar ve hizmet lokasyonları gibi yerel bazlı firmalar için bölge kısıtlı bir alandır. Ticari alanları, boyutları nispeten sabit olan sonlu bir coğrafi alana (ticaret alanı) karşılık gelir. Firma için, adaptasyonun faydalı olduğu bir kısıtlamalar ve fırsatlar kaynağı temsil eder.

Teklifin yerel özelliklere uyarlanması yeni değil. Piyasaların küreselleşmesine ilişkin sorgulamalara cevap olan “Global Düşün, Yerel Davran” ilkesine atıfta bulunuyor. Gerçekten evrensel uluslarüstü segmentlerin nadir olduğunu ve yalnızca birkaç kültürler arası ürün için var olduklarını bilerek, kural, yerel operasyonel eylemler yoluyla firmanın benzersiz stratejisini uyarlamaya çalışılması gerektiğini söylüyor.

Bununla birlikte, pazarlama teklifinin ne kadar uyarlanması gerektiği, ürünün tüketici değerlerine ve daha genel olarak kültürel çevreye duyarlılığına bağlıdır.

Bu nedenle yerel kullanımlara ve geleneklere oldukça duyarlı olan yeme ve pişirme alışkanlıkları ile tüketim mallarının davranışları değiştirmeye çalışmaktansa bu davranışlara göre dönüştürülmesi tercih edilmektedir. Tersine, bilgisayar ve yazılım ürünleri için ticari standardizasyon, yerel özelliklerden bağımsız olarak daha kolay hayal edilebilir.

Teklifi uyarlamak ve “yerli” ticari teklifleri tanımlamak için analistin temel görevi, ele alınan coğrafi alanın belirli kimliklerini belirlemektir. Bu analiz iki bileşen içerir. İlki, tüketici olarak kısıtlamalarını ve motivasyonlarını listeleyerek yerel sakinlerin özgünlüğünü anlamayı amaçlar.

Görüşleri, tutumları, tüketim pratikleri ve mekansal pratikleri, adetleri ve gelenekleri vb. hakkında iyi bir anlayışa sahip olmak gerekir. Bu nokta önemlidir, çünkü tüketicilerin ticari konumuyla bağlantılı özelliklerin göz ardı edilmesi önemli ticari sonuçlar doğurabilir.

Bir bölgenin sakinlerinin davranışsal ve bireysel özelliklerinin analizine ek olarak, ikinci analiz bileşeni, çevrenin daha yapısal kimliklerinin listelenmesinden oluşur.

Kısıtlayıcı yasal gereklilikler, iklimsel nitelikler, altyapı geliştirme, belirli dağıtım ağlarının münhasırlığı, belirli ürünlerde reklam yasakları vb., kısıtlama ve fırsat kaynaklarını temsil eden özelliklerdir. “Geo-yerli” doğrudan pazarlamada ticari tekliflerin tanımından önce gelmesi gereken belirli soruları listeler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir