Durumsal Teoriler – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Durumsal Teoriler – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

17 Mart 2023 Davranışsal liderlik teorileri Durumsal Liderlik Durumsal liderlik örnekleri 0
Ticari Düşünceler

Durumsal Teoriler

Durumsal teoriler, liderliğin, yani takipçileri örgütsel amaçları gerçekleştirecek şekilde hareket etmeye motive etme yeteneğinin, liderin belirli bir zamanda belirli koşulların doğasını anlamasına bağlı olduğunu söyler. Yol-amaç teorisi, olasılık teorileri arasında en çok çalışılanıdır.

Çalışanların hedefleri olduğunu söylüyor, para ve diğer somut ödüller ve memnuniyet ve prestij gibi soyut ödüller. Liderler, çalışanın hedeflerini kuruluşun hedefleriyle uyumlu hale getirebilirlerse, çalışana hem kişisel hem de kurumsal hedeflere ulaşma yolunda hareket etmesi için bir yol sağlarlarsa başarılı olacaklardır. Liderin işlevi, çalışanın etkili bir iş yapması için ihtiyaç duyduğu desteği ve kaynakları sağlamaktır.

Yol-hedef teorisi, gösterildiği gibi, çalışanın doğasına ve çevresel koşullara bağlı olarak liderlerin kullanabileceği altı liderlik stilini tanımlar. Çalışanın özellikleri arasında bilgi, beceri, deneyim, motivasyon ve psikolojik yapı; Durumun özellikleri görev türünü, ekibi ve organizasyonu içerir.

İlişkilerin Doğasından Kaynaklanan Liderlik

Liderler ve takipçiler arasındaki ilişkinin erken bir formülasyonu söz konusudur. LMX, paylaşılan hedeflerden ve başarılı sonuçlara bağlılıktan kaynaklanan, aralarındaki birbirine bağlı davranış kalıplarına bakar. Zamanla, eğer mübadele çevre hakkında benzer değerler ve görüşler üretiyorsa, o zaman ilişkinin etkili sonuçlar üretme olasılığı güçlüdür.

Tierney ve ark. yaratıcı çalışmaya dahil olan lider-ast ilişkilerini inceledi (bilim adamlarını ve araştırmacıları içeren bir kategori). Çalışma, büyük bir kimya şirketi için araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yapan 191 çalışanı inceledi. Çalışma, iki çalışan özelliğinin – içsel motivasyon ve bilişsel stil ve olumlu lider üye değişimlerinin çalışanların yaratıcılığını artırdığını buldu.

Lider-takipçi etkileşimine daha dinamik bir yaklaşım, Durumsal Liderlik Modelidir. Yol-hedef teorisine benzer şekilde liderler, tarzlarını çalışanların hazır olma durumuna göre ayarlayarak takipçilerini motive eder ve onlara ilham verir.

Bu görüşe göre, çalışanların görevleri etkili bir şekilde yerine getirmeye hazır olma durumu, işi üstlenme yeteneğinden ve bunu yapma isteği veya güveninden oluşur. Liderler dört stilden yararlanır: anlatmak, satmak, katılmak ve yetki vermek. Belirli bir lider-çalışan ilişkisinin etkileşimine bağlı olarak, lider, çalışanı örgütsel amaçları gerçekleştirecek şekilde hareket etmeye motive edecek bir tarz benimseyecektir.

LİDERLİĞE YÖNELİK YENİ META YAKLAŞIMLAR

Meta’nın birkaç anlamı vardır. Bunlardan biri “daha kapsamlı”, “ötesinde” veya “aşkın”, örneğin dil kullanımının ötesinde anlamına gelen üstdilseldir. Son yıllarda, liderlik tarzları üzerine yapılan araştırmalar, lider-birey ve lider-ekip etkileşimlerinin ötesine geçerek, liderlerin daha geniş bir sosyal veya kurumsal bağlamı anlamalarına dayalı olarak, takipçileriyle nasıl bir ilişki kurduklarına bakmaya başladı. Bu stiller karizmatik, işlemsel, dönüşümsel ve hizmet odaklıdır.

Hepimiz karizmatik liderlere aşinayız. Bu kişilerin heyecan verici bir vizyonu vardır ve bunu, başkalarıyla çalışmak üzere farklılıklarının üstesinden gelmeleri ve bu vizyonu gerçekleştirmek için zamanlarını, paralarını ve enerjilerini ödünç vermeleri için başkalarına ilham verecek ve heyecanlandıracak şekilde iletirler. gerçeği ortaya koymak. Bu ayrım genellikle hareketlere ve kapsamlı siyasi koalisyonlara liderlik eden dini, sosyal ve siyasi liderlerin alanıdır.

Karizma çalışanları kısa süreliğine motive edebilir. Rock grupları, garaj girişimcileri ve “haydi bir şov yapalım!” gibi ilham verici çabalar. gruplar çalışmalarını ancak nispeten kısa bir süre sürdürebilirler. Bununla birlikte, sürdürülebilir işletmeler, organizasyon ve iş kurmanın tutarlı, ayrıntılı çalışmasını gerektirir.

Bu nedenle, bazı organizasyon liderlerinin karizması olmasına rağmen, nadiren kendi başlarına karizmatik liderler olurlar. Bu tür vizyoner, hatta gösterişli iş liderlerini- düşünürken, bunu diğer liderlik tarzlarıyla nasıl birleştirdiklerine bakmalıyız.

Davranış okulunun iki boyutuyla etkisini hatırlayın: üretim kaygısı ve insan kaygısı. Bir dereceye kadar, bu ikilik bu meta yaklaşımlara da yansır. En iyi yöneticilerin hem görev hem de insan yönelimi açısından yüksek olması gibi, son teorisyenler hem işlemsel hem de dönüşümsel özellikleri uygulayan liderler tarafından sergilenen tam kapsamlı liderlik fikrini önerdiler.


Durumsal liderlik TEORİLERİ
Durumsal liderlik örnekleri
Davranışsal liderlik teorileri
Liderlik teorileri
Durumsal Liderlik
Durumsal liderlik Nedir
Durumsal liderlik Modeli
hersey ve blanchard’ın durumsal liderlik kuramı


İşlemsel Liderler

Etkileşimci liderler, görev odaklı liderle hemen hemen aynı şekilde çalışır. Kaynaklar, çizelgeler ve çıktılarla ilgilenirler. Görevlerin, ölçütlerin ve standartların parametrelerini belirler, bunları gerçekleştirmek için ekipler ve çalışma grupları oluşturur ve performansı izler ve ödüllendirirler.

Bu bağlamda işlem, liderler ve takipçiler arasındaki ilişkinin pazarlıkların yapılmasıyla karakterize edildiği bir ödül sistemi anlamına gelir: “Takipçi yaparsa, lider ödüllendirir.” Ödüller, ikramiye, liyakat ücreti, tanınma ve terfi gibi geleneksel iş faydalarıdır.

Liderler ve takipçiler arasındaki pazarlıklar iyi anlaşıldığında ve tutarlı olduğunda, işlemsel liderlik çalışan memnuniyetine ve yeterli performansa yol açabilir. Ancak, performans pazarlıkta müzakere edilen seviyeleri aşamaz.

Genellikle işlemsel liderler, astlara sorumluluk veren ve görevleri yerine getirmelerine izin veren nispeten müdahaleci bir yaklaşıma sahiptir. Yalnızca hatalar veya düşük performanslar olduğunda bu tür etkileşimci lider devreye girer ve müdahale eder.

Dönüşümcü Liderler

Etkileşimci liderler konumlarının gücüne daha çok güveniyorsa, dönüşümcü liderler ikna etmeye daha çok güvenirler. Bu nedenle, dönüşümcü liderlik, önemli bir farkla davranış teorisyenleri tarafından öne sürülen insan odaklı boyuta benzer: Bu liderler, yenilikçiliği, esnekliği ve değişime olumlu tepki vermeyi vurgular.

Karizmatik liderlerle vizyoner bir bakış açısı ve ilham verici bir tarz paylaşırlar, ancak aynı zamanda çalışanların çalışmalarını teşvik eden veya engelleyen kaynaklara ve organizasyonel yapılara da eğilimlidirler.

Terimin ima ettiği gibi, dönüşümcü liderler örgütsel değişim dönemleriyle tanımlanır. Büyük ölçekli değişim geçiren kuruluşlarla ilgili altı çalışmanın bulgularını inceledi.

Analiz, liderlerin büyük bir rol oynamasına rağmen, çalışanların tutumlarının başarı ve başarısızlık arasındaki farkı yarattığını buldu. Ayrıca liderler, geçiş gerçekleşmeden önce çalışanları dahil etmelidir.

Dönüşümcü liderlik tarzının sağladığı avantaj, çalışanları dahil eden ve onların fikirlerini ve desteklerini talep eden liderlerin onları değişim ve geçiş ihtiyacını kabul etmeye daha iyi ikna edebilmesidir.

Yazarlara göre, dönüşümcü liderliğin, yalnızca zorlayıcı veya yönlendirici liderliğe göre bir avantajı var gibi görünüyor çünkü çalışanlar, değişim kararına hem dikkate alındıklarını hem de dahil edildiklerini algılıyorlar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir