E-Müşteri Sadakati – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

E-Müşteri Sadakati – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

15 Kasım 2022 Müşteri sadakati makale Müşteri sadakati Örnekleri Müşteri sadakatini ETKİLEYEN faktörler 0
Piyasalar ve Ticaret

E-Müşteri Sadakati

Sadakatin artan itibarının bir nedeni, işletmelerin sadık müşterilerin kâr etkisini anlamaya başlamasıdır. Sadık tüketicilere sahip pazarlamacılar, rakipler (1) önde gelen markanın farklılık avantajını azaltmaya çalışarak, (2) kendi markalarının farklılaşmasını artırarak markalar arasındaki tutum farkını kapatmanın bir yolunu bulana kadar müşteri tekrarının yüksek kalmasını bekleyebilirler. veya (3) tüketicilerin sahte bağlılığını teşvik etmek.

Hatta günümüzde işletmelerin temel görevinin müşteri sadakatini yönetmek olması gerektiğini ileri sürmektedir. Sadakat, daha yüksek elde tutma sağlar. Bir araştırmaya göre, müşteriyi elde tutma oranlarındaki %5’lik bir artış, karı %25 ila %95 oranında artırıyor.

Bu nedenle, “İnternetin en heyecan verici ve başarılı kullanımlarından biri, İnternet’in müşteri sadakati oluşturmadaki ve mevcut müşterilerinize satışları en üst düzeye çıkarmadaki rolü olabilir” notu cesaret vericidir.

Çok sayıda Web sitesinin varlığı, e-perakendecilerin en iyi ihtimalle çok sayıda “göz küresi” üzerinde zayıf bir hakimiyete sahip olduğu anlamına gelir. Diğer araştırmalar, fiyat hassasiyetinin aslında çevrimiçi ortamda çevrimdışına göre daha düşük olabileceğini öne sürüyor.

Belki de bunun nedeni, tüketicilerin rakip ürünleri ve hizmetleri minimum zaman veya çabayla kolayca karşılaştırabilmesidir. İnternetin içerik, bağlam ve altyapı rollerini değiştirerek çevrimiçi sadakatin önemini artırabilir.

Bu nedenle, şirketlerin müşteri sadakati mücadelesini çeşitli şekillerde kucaklaması şaşırtıcı değil. Örneğin, Cisco müşterileri, Cisco donanımıyla ilgili yaşadıkları sorunları (ör. hata oranları) genel bir veri tabanına kaydeder. Bu bilgilere medya, rakipler ve müşteriler dahil herkes erişebilir. Bu örnek hesap verebilirlik ve açık dürüst yönetim uygulamalarının sadık ilişkiler için çok önemli olduğunu göstermektedir.

Göreceli önemi göz önüne alındığında, e-sadakat modellerinin kavramsallaştırılması ve onaylanmasında nispeten az şey yapılmış olması şaşırtıcıdır. 

Ek olarak, müşteri güveninin müşteri sadakati üzerindeki etkisinin çevrimiçi ortamlar için iyi kurulmuş olmasına rağmen, araştırmacılar kişilerarası güveni ve örgütler arası güveni anlamaya daha fazla, insanlar ve kuruluşlar arasındaki güvene ise daha az odaklanmışlardır.

Bu tür güveni, özellikle tüketici e-ticareti bağlamında daha yakından inceleyeceğiz. Çalışmamız ayrıca, çevrim dışı bağlamlarda tanınan önemlerine rağmen çevrimiçi ortamlarda yeterince araştırılmamış olan iki yapıyı – kurumsal imaj ve müşteri değerini – içermektedir.

Sonuç olarak, bu bölümün birincil amacı, işletmeden tüketiciye (B2C) e-ticaret bağlamında e-sadakat üzerindeki üç yapının (yani müşteri güveni, kurumsal imaj ve algılanan değer) etkisini tartışmaktır.

Bunu yaparken, modelimizin çevrimiçi sadakat yönetimi araçları olarak müşteri güveni, kurumsal imaj ve algılanan değerin nasıl yönetileceğine dair faydalı öneriler sunması beklenmektedir. Bu bölüm genel olarak üç bölüme ayrılmıştır.

İlk bölüm, ilgili yapıları tartışacak ve ne anlama geldiklerini netleştirecektir. İkinci bölümde, bu ilişkileri açıklayan hipotezler önereceğiz. Son bölümde, önerilen çerçeveye dayalı çevrimiçi sadakat yönetimi için eyleme geçirilebilir stratejiler sunuyoruz.

1960’larda ve 1970’lerde yapılan araştırmalarda, müşteri sadakati, zaman içinde belirli bir markaya yönelik bir müşteri davranışı (yani tekrar satın alma) biçimi olarak yorumlanmıştır. Ancak davranışsal kavramsallaştırmaları eleştirir ve sadakatin tutumsal bir bileşeni olduğunu savunur.

Daha yakın zamanlarda, sadakat, şirkete karşı güçlü duygusal ve davranışsal bağlılığı ifade eden “bir başkasıyla devam eden ve onu sürdürmek için azami çabayı garanti edecek kadar önemli olan bir ilişki” olarak tanımlandı. Ancak, bu görüş evrensel olarak tutulmamaktadır. Örneğin eşanlamlı olduklarını ve birbirlerini temsil ettiklerini savunur.

Bu bölümde, e-tüketici sadakati kavramının hem tutumsal hem de davranışsal sadakati içerdiği eski düşünce okuluna katılıyoruz.

Bu, e-sadakatin burada “Değişim davranışını tetikleyebilecek faktörlerin veya koşulların varlığına rağmen, gelecekte belirli bir e-satıcıdan tercih edilen bir ürünü/hizmeti tutarlı bir şekilde yeniden satın almaya yönelik derin bir niyet” olarak tanımlandığı yer ile tutarlıdır. 


Müşteri sadakati Örnekleri
Müşteri sadakati Nedir
Müşteri sadakati makale
Tüketici sadakati
Müşteri sadakati nasıl Sağlanır
Sadakat nedir
Müşteri sadakatini ETKİLEYEN faktörler
Müşteri memnuniyeti arttırma Yolları


Müşteri Güveni

Çevrimiçi pazarlar, yüz yüze kişisel temasın olmaması ve alıcıların ürünleri fiziksel olarak görme fırsatı olmaması nedeniyle geleneksel fiziksel pazar yerlerinden farklıdır.

Bilgi asimetrisi nedeniyle çevrimiçi ticarette doğal riskler vardır. Tüm bu faktörler, işlem risklerini azalttığı için e-ticaret için güveni çok önemli kılmaktadır. Sonuç olarak, çevrimiçi pazarlamacılar üzerinde, çevrimdışı ortamlarda gerekenden daha güçlü güven duyguları beslemeleri için baskı oluşturur.

Yardımseverlik, dürüstlük ve yeterlilik, güvenin oluştuğu temel bileşenlerdir. Bununla birlikte, ağ bağlantılı bir ekonomide güven, karmaşık ve çok boyutlu bir yapıdır. Örneğin, aracı aracılı e-ticaret, Web aracılı e-ticaret ve geleneksel ticarette bilişsel güven ile duygusal güven arasında ayrım yapılır.

Biz de bu çalışmada bunlarla uyumlu cimri bir tanım benimsedik. E-güven, burada “Öncelikle dürüstlük (güvenilen kişi ve dürüstlük ve sözünü tutma), yardımseverlik (güvenilen kişinin ilgisi ve güvenen kişinin çıkarına hareket etme motivasyonu), yeterlilik (güvenilen kişinin ihtiyaç duyduğu şeyi yapma yeteneği) ile ilgili bir dizi özel inanç” olarak tanımlanmaktadır. 

Kurumsal İmaj

Artan sayıda şirket, göreceli çekicilik yaratmak için güçlü kurumsal imajlar oluşturmak amacıyla iletişim kanalı aracılığıyla kendilerini konumlandırmaya çalışmaktadır. Olumlu bir imaj, yalnızca müşterileri şirketin ürün ve hizmetlerini seçmeye teşvik etmek için değil, aynı zamanda şirkete karşı tutumlarını ve memnuniyet düzeylerini geliştirmek için de güçlü bir araçtır.

Bununla birlikte, literatür incelendiğinde, çevrimiçi ortamlarda kurumsal imaj kavramına ilişkin yetersiz araştırma ortaya çıkmaktadır. Geleneksel araştırmaların çoğu çevrim dışı ortamlardaki ürün veya hizmetlere odaklanır. Çevrimiçi ortamlar için geçerli olduğu için bu kavramı daha iyi araştıran bu tür araştırmalara acilen ihtiyaç vardır.

Müşteriler genellikle İnternet’teki çeşitli tekliflerle boğulur. Sonuç olarak, kararlarını mağaza imajı ve itibarı gibi küresel yargılara dayandırırlar.

Genel olarak, imaj, bir müşterinin genel izlenimini yansıtan bir gestalt veya “kendine özgü bilişsel konfigürasyon” olarak ele alınmıştır. İşlevsel imaj ile duygusal imaj arasında ayrım yapılır. Daha yeni araştırmacılar, tüketicilerin tüketim deneyimlerini vurgulayan daha geniş ve daha zengin tanımlar benimsemiştir.

Tanımlarla uyumlu olarak, kurumsal e-imaj bu bölümde “belirli bir zamanda müşterileri tarafından bir e-satıcı hakkında sahip olunan genel bir izlenim” olarak tanımlanmaktadır. Bu da, tüketicilerin bir kuruluşla hem çevrimiçi hem de çevrimdışı deneyimlerinin ve imajın işlevsel göstergelerini oluşturan nitelikler hakkındaki bilgilerin işlenmesinin net sonucudur”.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir