E-Pazarlamada Konum – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

E-Pazarlamada Konum – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

24 Kasım 2022 Pazarlamada Konumlandırma örnekler Ürün KONUMLANDIRMA 0
Doğrudan Pazarlamacılar Nasıl Davranır? – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

E-Pazarlamada Konum

Ürünleri pazarlamak, pazarlama araştırması yapmak ve diğer e-pazarlama uygulamaları ve/veya faaliyetlerine katılmak için İnternet’i kullanmanın daha geniş bağlamında, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojisini içeren bir dizi uygulama da vardır.

Bu bölüm, okuyucuya CBS’nin yapısı ve işlevleri, CBS için yazılım ve veri kaynakları ve e-pazarlamacılar tarafından kullanım için CBS’nin mevcudiyeti ve özellikleri hakkında bilgi vermektedir.

Son olarak, turizm, emlak, pazar araştırması, işletmeler arası e-ticaret ve jeo-uzamsal veri ve hizmetlerin çevrimiçi sağlanması dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde CBS ve İnternet’in en son uygulamalarının belirli örneklerini inceleyeceğiz. Bu bölümün amacı, e-pazarlamacıları CBS teknolojilerine alıştırmak ve onlara stratejik karar vermeleri için başka bir araç sağlamaktır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri

CBS teknolojileri yaklaşık 40 yıldır varlığını sürdürürken, pazarlamacılar tarafından benimsenmesi ve pazarlamada yaygınlaşması nispeten daha da yeni bir olgudur.

Tarihsel olarak, bu teknolojinin en yaygın uygulamaları (ve orijinal kullanımları) doğal kaynak yönetimi, altyapı ve tesis yönetimi ve arazi kayıtları yönetimi alanlarında olmuştur. Daha yakın zamanlarda, kamu hizmetleri ve belediye yönetimleri teknolojiyi de benimsemiştir.

Bugün CBS, suç olay yerlerinin haritalanmasından nükleer denizaltıların izlenmesine kadar kelimenin tam anlamıyla binlerce farklı uygulamaya da uygulanmaktadır.

Teknolojinin kendisi karmaşık olsa da, pazarlamacılar hem verilerin hem de yazılımların hazır bulunan genel yapısını, işlevlerini ve kaynaklarını anladıktan sonra teknolojiyi görece kolaylıkla kullanabilir ve uygulayabilir.

CBS, tanımlayıcı öznitelik verilerine bağlı coğrafi verilerden haritalar, çizelgeler ve raporlar gibi çıktıları depolamak, analiz etmek, manipüle etmek ve oluşturmak için tasarlanmış bir bilgisayar programları paketidir.

Coğrafi veriler tipik olarak haritalarda veya hava fotoğraflarında gösterilebilen ve özel bir topolojik yapıda saklanabilen özelliklerdir. Bu eşsiz formatta koordinatlar, ölçekler, projeksiyonlar ve geometrik karşılıklı ilişkiler de açıkça korunur.

Tanımlayıcı özellik verileri tablo biçiminde saklanır ve coğrafi verilere de bağlanır. Bir müşteriyi veya birimin konumunu temsil eden bir nokta, bir caddeyi temsil eden bir çizgi veya bir nüfus sayımı yolunun sınırlarını temsil eden bir çokgen gibi her coğrafi özellik için, bir veritabanı tablosunda karşılık gelen bir kayıt da vardır.

GIS verileri bir dizi katman halinde de yapılandırılmıştır. Bu katmanlar birlikte kayıtlıdır (yani, aynı uzamsal boyuta sahiptir) koordinat sistemi ve izdüşümdür. Örneğin, bir CBS’de posta kodu sınırları katmanı, sokaklar ve otoyollar katmanı ve akarsular, göller ve sulak alanlar (hidrografi) katmanı, eyalet ve ulusal sınırlar katmanı, birim (mağaza) konumları katmanı da olabilir. 

Her ayrı katman için, bağlantılı oldukları ilgili coğrafi (harita) katmandaki özellikler kadar çok kayıt içeren (en az bir) veritabanı tablosu olacaktır. Oradaki her kayıt, o kaydı farklılaştıran ve kaydı özelliğe bağlayan (bir müşterinin ikametgahını temsil eden bir nokta gibi) benzersiz bir sayısal tanımlayıcıya sahip bir birincil anahtar olacaktır.

Müşteri sosyal güvenlik numarası (veya başka bir benzersiz tanımlayıcı), müşteri adresi, müşteri telefon, faks ve e-posta bilgileri, müşteri kredi kartı hesap bakiyesi, yanıtlar gibi geçerli bilgileri içeren bir dizi başka alan da muhtemelen olacaktır. 


Ürün KONUMLANDIRMA örnekleri
Aşırı KONUMLANDIRMA nedir
Pazarlamada Konumlandırma örnekleri
Konumlandırma Nedir
Konumlandırma nedir pazarlama
Konumlandırma İngilizce
KONUMLANDIRMA Stratejileri
Marka konumlandırma nedir


İşlev

Yukarıda açıklanan karmaşık ve biraz hantal topolojik veri yapısı, CBS’de depolanan veriler üzerinde birçok benzersiz mekansal analiz biçiminin gerçekleştirilebilmesiyle de telafi edilir. Böylece, özelliklerin etrafında hali hazırda tampon bölgeler oluşturulabilir ve daha sonra bazı konumlar etrafında atanmış bir tampon bölge içine düşen özellikler için karşılık gelen kayıtlar da seçilebilir.

Örneğin, Burger King gibi bir franchise’ın her biriminin etrafında bir, beş ve on millik bir tampon bölge (yani birincil, ikincil ve yan ticaret alanları) de oluşturulabilir.

Ardından, bu eşmerkezli daireler içine düşen tüm sayım blokları veya blok grupları, Nüfus Sayımı Bürosunun Topolojik Olarak Entegre Coğrafi Kodlama ve Referans (TIGER) veri setinde halihazırda depolanmış olan 7.017.427 blok ve/veya 229.192 blok grubundan da çıkarılacaktır.

Nüfus, ırk, yaş ve cinsiyet gibi bloğa göre demografik bilgiler ve nüfus sayımına yanıt veren ve her Burger King’in bir, beş ve on mil yakınında ikamet eden tüm kişiler için blok grubuna göre medyan hane geliri gibi diğer veriler ABD, daha sonra kolayca da belirlenebilir.

CBS ile mümkün olan başka bir mekansal analiz yöntemi örneği, ABD ve Kanada’daki her Ann Taylor Mağazasından beş, on ve yirmi dakikalık seyahat süresi içindeki alanları belirlemek olacaktır. Bu analizde kullanılan sokak verilerinin doğru bir şekilde birbirine bağlanması ve her segmente bağlı hız sınırı verilerine de ihtiyacı olacaktır.

Her mağaza için seyahat zaman dilimleri belirlendikten sonra, bunlar gerçek müşteri konumları (önceden coğrafi kodlanmışsa), müşterilerin ikamet ettiği posta kodları, bloklar için nüfus sayımı demografileri, blok grupları, nüfus sayımı yolları vb. bu seyahat süresi sınırları ve potansiyel rakip konumları da dahilindedir.

Bu örnekler, kullanıma hazır GIS yazılımı ve kolayca bulunabilen veri setlerini kullanan mekansal analiz yöntemlerinin yalnızca yüzeyini de çizer.

Bu yazının e-pazarlama uygulamalarına yaptığı vurguyla ilgili olarak, yukarıda tartışılan mekansal analiz yöntemlerinin hepsinin İnternet, İntranet ve Extranet üzerinden etkileşimli (gerçek zamanlı) olarak yürütülebileceğini not etmek de önemlidir. Yukarıda bahsedilen veri setlerinin hepsi olmasa da çoğu, İnternet üzerinden erişim veya satın alma için de mevcuttur.

Yazılımın hem karmaşıklığı hem de göreceli kararlılığı nedeniyle, CBS yazılımının genel ilişkisel veri tabanı yapısı birkaç on yıldır (önemli ölçüde) değişmemiştir. Satıcılar yakın zamanda nesne yönelimli bir veritabanı yapısını da yayınladılar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir