Elektronik Veri Değişimi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Elektronik Veri Değişimi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

30 Ekim 2022 elektronik veri alışverişi (edi) aracılığıyla satışınız var mı elektronik veri alışverişi (edi) nedir Elektronik Veri Değişimi Nedir 0
Güvenilirlik Önyargısı

Elektronik Veri Değişimi

Elektronik veri değişiminin (EDI) ilk günlerinden gelişmiş e-İş sistemleri ve çözümlerine kadar, kuruluşlar dahili ve harici işlemlerini iyileştirmek için IST’yi kullanmaya çalıştılar.

Açıklandığı gibi, veritabanları, iletişim ağları, ofis ve iş uygulamalarının tümü bu alandaki karmaşıklığın artmasına katkıda bulunmuştur. Bu tür sistemlerin sadece işlem verimliliği üzerinde değil, aynı zamanda organizasyonlar arası ilişkiler üzerinde de önemli bir etkisi olmuştur.

Örneğin, kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi sistemlerin değer zincirinin yukarı ve aşağı taraflarına cıvatalandığını gözlemleyin.

Uygulanabilir ve güvenilir müşteri ilişkileri geliştirmek ve sürdürmek için uygun müşteri bilgilerini elde etmek ve yönetmek çok önemlidir. IST, kuruluşlara bu tür bilgileri toplama, işleme ve analiz etme konusunda gelişmiş fırsatlar sağlamıştır.

Bununla birlikte, müşteri ilişkilerinin kalitesini iyileştirmek için teknolojinin uygulanması ve uygulanması, birkaç nedenden dolayı sorunlu olduğunu kanıtlamıştır. Birazdan inceleneceği gibi, iki endişe, müşteri odaklılığın sürdürülememesi ve hakim organizasyon kültürü ve yerleşik teknoloji ile uyumlu olmayan bilgi sistemlerinin uygulanmasıdır.

Kuruluşlar teknik olarak olgun veya olgunlaşmamış olarak kategorize edilmiştir ve bu, yeni teknolojilerin uygulanma şeklini etkiler. Teknik olarak olgunlaşmış kuruluşlar, CRM gibi yeni bir sistem tabanlı yaklaşımı benimsemeye çalıştıklarında, yeni uygulamayı en verimli şekilde uygulamaya odaklanırlar.

Yerleşik süreçleri iyileştirmeye ve genel bilgi yönetimini iyileştirmeye çalışırlar. Teknik açıdan daha az deneyimli kuruluşlarda odak, kuruluş çapında, gelişimsel bir perspektiften ziyade, bireysel teknolojik uygulamaların potansiyel değerini ve mevcut süreçlerin nasıl etkileneceğini belirlemeye odaklanıyor gibi görünmektedir. Yazarlara göre bu, elektronik tabanlı bilgi sistemlerini yönetme veya entegre etme konusundaki deneyim eksikliğinden kaynaklanıyor.

Kurumlar arası telekomünikasyon ağlarının kullanımı, uzun süredir verimliliği ve etkinliği artırmanın bir yolu olarak görülüyor.

Daha düşük maliyetler, daha hızlı (sipariş) işleme, artan bilgi doğruluğu ve işlemlerin zaman kısıtlaması olmaması nedeniyle verimlilik artırılır. Bu tür ağlarda üretilen özel bilgilere dayanan organizasyonlar arası ilişkiler, ticaret ortaklarına etkili bir şekilde kilitlenebilir ve daha fazla özelleştirme (ürün ve hizmetlerin) sağlanması için fırsatlar yaratabilir.

Elektronik ağlar, üretim yerleri ve bir kontrol biçimi olarak düşünülebilir. Bu anlamda hiyerarşiler, yönetimin ekonomik kararlar aldığı ve tedarikçi seçimini kontrol ettiği şirket içi üretimi ifade eder.


Elektronik Veri Değişimi Nedir
Edi Nedir
elektronik veri alışverişi (edi) nedir
Edi Nedir lojistik
elektronik veri alışverişi (edi) aracılığıyla satışınız var mı
EDI sistemi
EDI açılımı
EDI meaning


Burada piyasa terimi, satın alma faaliyetinin arz ve talep kurallarına tabi olduğu ve kontrolün fiyat mekanizmasına odaklandığı dış kaynak kullanımına atıfta bulunmak için kullanılmaktadır. Başlangıçta, elektronik veri alışverişi ağları hiyerarşik ilkeye göre geliştirildi.

Baskın bir kuruluş, seçilen tedarikçilerle kullanım için bir ağ kurar. Özel bir ağ üzerinden çalışan birincil amaç, tedarikçi sayısını azaltarak ve çıkış bariyerleri yaratarak ve ardından fiyatları aşağı zorlayarak seçilen birkaç tedarikçiyi baskın organizasyona kilitleyerek satın alma faaliyetlerini iyileştirmekti.

Telekomünikasyon maliyetleri düştükçe ve kamu ağlarının mevcudiyeti önemli ölçüde iyileştikçe, hiyerarşik yaklaşımlarla ilgili kısıtlamalar yerini daha açık elektronik pazarlara bıraktı.

Ticari ortak hiyerarşilerinin yakın bağlantılı düzenlemeleri, çok sayıda aktif ve aktif olmayan alıcı ve satıcının erişimini sağlayan açık birleştirme düzenlemeleri tarafından zorlandı. Teknoloji bir zamanlar bir ticaret engeliyken, bir ticaret formatı veya iş ilişkisi kurallarından biri haline geldi.

Çeşitli ticaret modelleri geliştirilmiştir, ancak dört ana formata göre yaklaşık 30 ayrı İnternet iş modelinden ayırt edilebilir:

  • doğrudan satış, aracı ve/veya portal uygulamalarından oluşan tedarik zinciri modeli;
  • gelir modeli – gelir, müşteri işlemleri veya gelirin sponsorluk ve reklam tarafından yönlendirildiği ücretsiz siteler aracılığıyla elde edilir;
  • B2C’ye karşı. B2B modeli – hizmet verilen pazarlara dayalı bir bakış açısı;
  • Tıkla ve harca karşı salt oyun modeli – gelir üretimi çevrimdışı varlıklar aracılığıyla desteklenir veya çevrimiçi olarak tahsis edilir.

Bu sınır çok geniştir, ancak bir dizi uygulama ve iş modelini belirlediği için kullanışlıdır. Her modelde, kısmen belirli müşterilerin ve pazarların doğasını ve kısmen de bireysel organizasyonların algıladığı risk ve fırsat seviyesini yansıtan çeşitli gelişmişlik ve karmaşıklık seviyeleri vardır.

CRM Sistemleri

CRM sistemlerinin gelişimi, son yıllarda e-ticaretin genişlemesinin önemli bir yönü olmuştur. Bir ön uç uygulaması olarak kabul edilen erken CRM uygulamaları, tedarikçi kuruluşların son kullanıcı müşterilerini yönetmelerini sağlamak için tasarlandı.

CRM uygulamaları başlangıçta satış gücü destek sistemleri (esas olarak satış gücü otomasyonu) olarak geliştirildi ve daha sonra doğrudan müşterileri yönetmenin daha karmaşık bir yolu olarak gelişti.

CRM sistemlerinin amacı, müşterilerle doğrudan veya dolaylı etkileşimde bulunan tüm çalışanların gerçek zamanlı müşteri bilgilerine erişmesini sağlamaktır. Parçalanmayı önlemek için, müşterilerle etkileşime giren tüm personel için her müşterinin eksiksiz bir geçmişinin mevcut olması gerekir.

Bu, iki tür soruyu yanıtlamak için gereklidir. Birincisi, müşteriler tarafından siparişler, teklifler veya ürünler hakkında sorulan sorular ve ikincisi, iç yöneticiler tarafından örneğin strateji, segmentasyon, ilişki potansiyeli, satış tahminleri ve satış gücü yönetimi ile ilgili sorulardır.

CRM uygulamaları tipik olarak çağrı yönetimi, müşteri adayı yönetimi, müşteri kaydı, satış desteği ve ödeme sistemlerinden oluşur.

Bunlar, çok yönlü olmakla birlikte, yalnızca sınırlı bir etki yaratma potansiyeline sahip olan ortak bir müşteri ilişkileri algısının temsilcisidir. Sadakat planlarına odaklanmak, ilişkisel veritabanlarının içeriğini temizlemek ve hatta müşteri iletişim merkezlerindeki performansı artırmak olsun, perspektif, müşterilerin genel yönetiminden başka bir şey değildir.

İdeal olarak, CRM sistemleri genel bir stratejik yaklaşımın parçası olarak dahil edilmelidir. Bununla birlikte, bu tür sistemler her zaman müşteri arabirimi zorluklarını çözmesi beklenen ek uygulamalar olarak ele alınır. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, birçok müşteri vaatlerin ve beklentilerin çoğu yerine getirilmediği için CRM’den memnuniyetsizliğini dile getirdi.

B2B pazarlamada CRM uygulamasında problemlerin ortaya çıktığını, çünkü teknoloji satıcılarının ‘Web, e-posta ve ses dahil olmak üzere tüm etkileşim noktalarında tüm büyük ortaklar, müşteriler ve tedarikçilerle tüm ilişkileri yönetme’ ihtiyacını tam olarak anlamadıklarını öne sürüyor.

Sood, sektöre göre faydalı bir ‘temas noktaları’ tablosu sunarken, ‘bir CRM çözümünün iki alt kümesini’, yani tedarikçi ilişkileri yönetimi (SRM) ve bayi ilişkileri yönetimini (DRM) vurguluyor ve B2B CRM uygulamalarına dikkat çekiyor. ‘orijinal olarak SCM ve e-tedarik uygulamaları tarafından kapsanan işlevsel alanlara yayılıyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir