Güven – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Güven – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

16 Temmuz 2021 Culpa in contrahendo örneği Güven SORUMLULUĞU nedir? Güven sözleşmesi nedir Hukukta güven ilkesi Yeni güven teorisi nedir 0
Yakın Neden Kuralı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Güven

McGuire’a göre13, güvenilirliğin iki bileşeni vardır: güvenilirlik ve uzmanlık. Bir tanığın anlatımındaki tutarlılığa ek olarak, tanığın görünümü ve tavrı (örneğin, güven), onun güvenilirliğinin, sanığın suçluluğunun ve verilen cezanın ciddiyetinin değerlendirilmesini etkileyebilir. Bir görgü tanığına güvenilirlik atfetme söz konusu olduğunda, onun güveni “en güçlü tek belirleyicidir”.

Tanık güveni ve doğruluğu arasındaki ilişkiyle ilgili olarak, tanımladıkları şeyin doğruluğundan daha emin olan normal bir kişinin ortalama olarak daha doğru olması beklenir. Williams ve ark. Söyleyin, insanlar güvenilir görünenlere inanır. Aslında, mevcut kanıtlar, sahte/potansiyel jüri üyelerinin tanığın doğruluğunu anlamak için büyük ölçüde görgü tanığının güvenine güvendiğini göstermektedir.

Leippe’nin bizi öne çıkardığı gibi, birçok jüri, önünde tanıklık eden kendinden emin bir görgü tanığı tarafından ikna edildi. Ayrıca, ABD Yüksek Mahkemesi, oldukça şaşırtıcı bir şekilde, Neil – Biggers (1972) ve Manson – Brethwaite,14 davalarında görgü tanığının güveninin tanığın doğruluğunun önemli bir göstergesi olduğunu belirtmiştir.

ABD Yüksek Mahkemesi’nin iddiası, tanığın güveni ve doğruluğu arasındaki ilişkiye ilişkin bildirilen çelişkili bulgular ışığında ilgi çekicidir. Wells ve Murray’in (1984) çalışmasında görgü tanığının kimliğinin doğruluğundaki varyansın yüzde 10’undan daha azını, görgü tanığı güveni açıklamıştır.

Yanlış mahkumiyetlere yol açabilecek olanın, tanıklığın kendisinden ziyade polis memurları, sulh hakimleri, jüri üyeleri, yargıçlar ve diğer olgu bulucuların görgü tanığı ifadeleriyle ilgili kararları olduğunu hatırladığımızda, bu belki de şaşırtıcı değildir. Böylece, bir gerçek bulucu, yanlış bir tanığa inanır veya doğru olandan şüphe eder.

Bazı incelemelerde (ancak bkz. Sporer ve diğerleri, 1995, aşağıda), bazı gerçekleri bulanların beklediğinin aksine, tanığın güveni ile kimlik tespitinin doğruluğu arasında önemli bir ilişki olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu bulgu için farklı açıklamalar yapılmıştır. Leippe (1980), tanıkların doğruluğunun ve güveninin farklı mekanizmalar tarafından kontrol edilebileceğini öne sürmüştür; Bothwell et al. Wells ve Murray (1984), kodlama koşulları ne kadar iyi olursa, güven ve doğruluk arasındaki ilişkinin o kadar iyi olduğu görüşünü ifade ederken, Wells ve Murray (1984) bildirilen bulgulardaki farklılıkları farklı araştırmacılar tarafından kullanılan metodolojilerdeki farklılıklara bağlamıştır. Leippe (1994), gerçek bulucuların tanık güvenilirliği algılarının bir tanık iletişimi-ikna modeli kullanılarak anlaşılabileceğini öne sürmüştür.

Hukukta güven ilkesi
Güven ilkesi nedir
Güven SORUMLULUĞU nedir
Güven sözleşmesi nedir
Evleviyet nedir hukuk
Hukukta yorum yöntemleri
Yeni güven teorisi nedir
Culpa in contrahendo örneği

Leippe’ye göre, “tanık, özünde, etkileşimli bir bağlamda “hafıza mesajı” diyebileceğimiz şeyi ileten bir etki ajanıdır. Bu nedenle, Leippe’ye göre, bir gerçek bulucunun bir hafıza mesajını nasıl değerlendirdiği aşağıdakilerden etkilenir: (a) tanığın söylediklerinin içeriği ve sunumu; ve (b) gerçek bulucunun görgü tanıkları hakkındaki kendi inançları ve önyargıları.

Ayrıca, tanığın içeriği ve sunum tarzı, bizzat tanık olma koşullarından, sorgulayıcı faktörlerden ve tanığın yaşı gibi özelliklerinden etkilenir.

Williams ve ark. Bir tanığın ifadeye güveninin oynadığı rolü açıklamak için “bilişsel uyumsuzluk”tan (yani, alenen ifade ettiği bir görüşle tutarlılığı korumak isteyen bir kişinin sosyal psikolojik açıklamasından) yararlanın. Williams ve ark. bir tanığın, aynı hesabı başkalarına tekrar edip tekrarladıkça hatırlamalarının doğruluğuna olan güveninin arttığını belirtmek; başka bir deyişle: ‘Hafızaya güven, sosyal bir olgu olduğu kadar sosyal bir olgudur ve bu itibarla sosyal etkiye tabidir’.

Tutarlı olma baskısı da bu bağlamda işleyen güçlü bir faktör olabilir ve belki de Smith ve ark. (1989) ‘Oradaydım, bilmeliyim’ durumu olarak adlandırır. Hakimler, yargıçlar ve jüriler için ne yazık ki, Brown ve diğerleri. (1977), zamanla, doğru anılardan emin olan kişilerin, yanlış anılardan da emin olduklarını bulmuştur.

Ayrıca, sahte jüri üyeleri gibi polis memurları ve avukatların da (özellikle kovuşturma görevlileri) güven ve doğruluğun el ele gittiği inancını paylaştığı bulunmuştur (Brigham ve Wolfskiel, 1983). Ayrıca, ifadesine güvenen bir tanığın ifadesindeki belirli ayrıntıların bile doğruluğunda ısrar edeceği görülecektir – bu, jüri üyelerini daha fazla ikna etmeye yardımcı olan bir faktördür.

Bu bağlamda, Freedman ve ark. (1996), tanığın dürüstlüğünün bir sorun olmadığı durumlarda, bir tanığın daha ayrıntılı ifadesinin suçluluk kararları üzerinde önemli ölçüde daha büyük bir etkiye sahip olduğunu bildirmiştir; tanığın dürüstlüğü söz konusu ise, elde edilen bulgu ancak ifadedeki ayrıntı miktarı orta düzeydeyse geçerlidir.

Sporer ve diğerleri tarafından yapılan bir meta-analitik inceleme. (1995), hedef-var ve hedef-yok dizilişlerini içeren aşamalı olay yöntemlerini kullanan otuz araştırmadan, görgü tanığı araştırmalarındaki güven-doğruluk ilişkisinin zayıf olduğuna dair daha önceki incelemelerin bulguları üzerinde ciddi şüpheler uyandırdı.

Sporer et al. moderatör değişken olarak seçimi dahil etti ve şunları buldu: (a) incelenen her çalışmada, doğru seçenler (yani, pozitif tanımlama yapan tanıklar) için ortalama güven seviyesi yanlış olanlara göre daha yüksekti; ve (b) güven-doğruluk ilişkisinin seçiciler için güvenilir ve tutarlı bir şekilde daha yüksek olduğu, ancak seçmeyenler için böyle olmadığı görülür.

Literatür incelemelerine dayanarak, Sporer ve ark. jüriler için saklamak ve aynı zamanda bir tanığın kimlik belirleme kararı sırasında ifade ettiği güvenin çapraz sorguda incelenmesine izin vermek için ‘tanığın ifadesini videoya kaydetmenin ve video kaseti kanıtlara dahil etmenin tavsiye edilebilir.

Bilirkişi tanığın bu bağlamdaki rolüne ilişkin olarak, aynı yazarlar “uzman, tanığın güveninin, her halükarda görgü tanığının performansını etkileyebilecek bir dizi başka değişkenle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayabilir” önerisinde bulunurlar.

Güven-doğruluk ilişkisini engelleyen veya artıran koşulları belirleme girişimleri, maruz kalma süresinin önemini ve kodlama aşamasında hedefin yüzünün ayırt ediciliğini ve çekiciliğini ‘aynı zamanda tanığın’ dizilişten birini seçme istekliliğini vurgulamıştır. 

Ayrıca Kassin, tanıkların “geriye dönük öz farkındalık” kazanmalarına (yani, kimliklerine olan güvenlerini derecelendirmeleri istenmeden önce, bir şüpheliyi fotoğraf yayılımından teşhis ettikleri video kasetlerini izlemelerine) izin vermenin, güven-doğruluk ilişkisini iyileştirebileceğini bulmuştur. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir