Hukuk Sistemleri Nelerdir? – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Hukuk Sistemleri Nelerdir? – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

16 Mart 2021 Anglo-Amerikan hukuk Sistemi özellikleri Batı hukuk sistemi Roma hukuk sistemi Sosyalist hukuk sistemi Türkiye hangi hukuk sistemini kullanıyor 0
Yakın Neden Kuralı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Hukuk Sistemleri Nelerdir?

Form, bir amaç veya amaç için tasarlanmış ve düzenlenmiştir. Form odaklı bir analizin ilgili amaçlara, yani gerekçelere de önden hitap etmesi gerektiği sonucu çıkar. Bu nedenle, forma yönelik bir analizde gömülü olan form kavramı, bu bakımdan da, kural odaklı bir analizden daha bütünseldir.

Yani, genel formu bir bütün olarak böyle iyi tasarlanmış bir birim için uygun kılan gerekçeleri – amaçlar ve karşılık gelen değerleri içeren araç-son ilişkileri – açıkça kapsar. Bu aynı zamanda, farklı fonksiyonel birimlerin farklı genel formları için farklı gerekçelerin aydınlatıcı bir karşılaştırmasını davet eder.

Göreceğimiz gibi, tam teşekküllü bir forma yönelik analiz, bu nedenle, pekiştirici kuralların genellikle herhangi bir mantığı ifade etmediği göz önüne alındığında, söz konusu birimin kural odaklı bir analizden daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını vaat eder. Gerçekte, genel biçimin amaca yönelik gerekçelerinin kavranması, birimin tüm ana niteliklerinin anlaşılmasını sağlar: yapı, birlik, çalışma tarzı, araçsal kapasite ve farklı kimlik.

Biçim odaklı bir analiz, genel forma içkin olan gerekçelere ilişkin bütüncül vurgusu ile aynı zamanda pekiştirici kuralların kendilerinin içeriğinin daha iyi anlaşılmasını vaat eder ve bu bakımdan, sadece kural odaklı bir açıklamanın tipik olarak sunduğunun ötesine geçer.

Örneğin, birçok Anglo-Amerikan sistemindeki, yargıcın duruşmada sunulacak olası delilleri soruşturmaktan kaçınmasını gerektiren ve bunun yerine muhalif tarafların tüm bunları yapmasını gerektiren kuralı düşünün. Böyle bir kuralın mantığı nedir? Belirtilen gerekçelerden yoksun, yalnızca kuralların içeriğine odaklanan bir yaklaşım, bunun anlaşılmasını yeterince ilerletemez.

Başlıca hukuk sistemleri
Kara Avrupası hukuk Sistemi özellikleri
Anglo-Sakson hukuk Sistemi özellikleri
Sosyalist hukuk sistemi
Türkiye hangi hukuk sistemini kullanıyor
Roma hukuk sistemi
Anglo-Amerikan hukuk Sistemi özellikleri
Batı hukuk sistemi

Yine de, formun bu yapısal ve prosedürel özelliklerinin amaca yönelik gerekçesini de kapsadığı göz önüne alındığında, forma yönelik bir analiz yapılabilir. Bu üçlü iş bölümü, yargıcın değil, yalnızca tarafların olası kanıtları araştırması gereken iç yapısal bir biçim özelliğidir.

Bunun bir mantığı şudur ki, hâkim bunları yapacak olsaydı, hâkimin hazırlanırken ortaya çıkardığı delillere dayanarak yargılamadan önce taraflardan biriyle kimliğini tespit ederek davayı ön yargılayabilirdi. Bundan kaçınmak için, taraflardan genellikle tüm duruşma öncesi soruşturmaları kendi başlarına yapmaları istenir ve taraflar daha sonra kamuya açık duruşmada delil sunana kadar yargıç bunun sonuçlarından habersiz kalır.

Yine, bu amaca yönelik mantık, buradaki olağan pekiştirici kuralların içeriğinden çıkarılamaz, oysa tam teşekküllü bir forma yönelik analiz, bunun araştırılmasını gerektirir. Biçim odaklı analiz, ilk etapta pekiştirici kuralların tasarlanmasını kolaylaştırır. Taslağı hazırlayan, amaçlı biçimler, olası eylemler ve gerçekleştirilecek amaçlar arasındaki olası araç-son ilişkilerini inceler ve buna göre kuraldaki eylemi belirler.

Kurallar tipik olarak araç-son gerekçeleri açıkça içermeden taslak haline getirilse de, bir taslağı hazırlayan bu olası maksatlı gerekçelerin ve bunların biçim, eylem ve değer arasında nasıl aracılık ettiklerinin farkında değilse, taslak hazırlığı yapmakta güçlük çeker. Dahası, bir kuralın mantığını anlayan muhataplar, Hart’ın dediği şeyi ona karşı içsel bir bakış açısıyla ele almaya ve onu bağlayıcı bir standart olarak görmeye daha yatkın olacaklardır.

Beşincisi, kurumların ve diğer işlevsel hukuk birimlerinin özelliklerini belirleyen gerçek pekiştirici kuralların içeriklerinde görünen kelime ve cümlelerin okuyucuları, bu kelimelerin hangi form ve özelliklerini önceden anlamadan bu kelime ve cümlelerin bazılarını tatmin edici bir şekilde anlayamazlar. ve ifadeler yalnızca atıfta bulunur. Bu tür özel sözcükler ve deyimler, iyi tasarlanmış kurallarda bile, genellikle bu sözcük ve cümlelerin yalnızca ima ettiği organize hukuk birimlerinin formlarına atıfta bulunarak daha fazla açıklama için haykırırlar.

Sağlam ve açık bir forma yönelik analiz, bu açıklamayı tatmin edici bir şekilde sağlayabilir. Örneğin ve Sekizinci Bölüm’de açıkladığım gibi, öngörülen yorumlayıcı argüman modları, büyük bir işlevsel yasal birimin genel biçiminin bir biçimsel özelliğini (tamamlayıcı içerikle birlikte), yani tüzükler için yorumlayıcı bir metodolojiyi içerir. Bir takviye edici metodolojik kuralın çok genel olarak şunları öngördüğünü varsayalım: “Mahkemeler, bağlamda aksi açıkça gerektirmedikçe, kullanılan kelimelerin standart olağan anlamlarına uygun olarak tüzüklerdeki sıradan (teknik olmayan) kelimeleri yorumlayacaktır.”

Gerçek yapısı tatmin edici bir şekilde anlaşılacaksa, bu basit kulağa hoş gelen ancak karmaşık yorumlama tarzının biçime yönelik analizini de içeren kapsamlı ileri çalışma burada gereklidir.31 Yalnızca bu argüman biçiminin birkaç karmaşık yönünden birini göz önünde bulundurmak yeterlidir. “bağlam?” ile kastedilen Canlandırmanın genel bağlamı? Dilsel bağlam? Yasanın öngörülen muhataplarının genel durumsal bağlamı? Ve neden?

Yorumlayıcı bir metodolojinin tek bir temel biçimsel özelliğinin (tamamlayıcı içeriğe sahip) yalnızca bir yönünün bu çeşitli olası ayrıntıları, yorumlama sorunlarının çözümüne ilişkin sonuçları bakımından oldukça farklı olabilir. Sadece bağlam ışığında sıradan anlama başvurmaya yetki veren pekiştirici bir kuralın tipik kısa ve öz terminolojisi, bu tür bir argümantasyonun yapısında “bağlam” ın ne anlama geldiğine dair yukarıdaki önemli hususta kendi başına anlayışı ilerletemez. Metodolojik olarak ilgili bağlam türünü ve gerekçesini detaylandıran önden ve derinlemesine form odaklı bir analiz gereklidir ve bu bizi kuraldaki kelimelerin çok ötesine götürecektir (Sekizinci Bölümün açıkladığı gibi).

İşlevsel bir yasal birim biçiminin bir özelliğini belirlediğini iddia eden diğer pek çok pekiştirici kuralın terimleri, yukarıdaki örnekte olduğu gibi, tek başına, parçalı ve bilgisizdir. Başka bir örnek olarak, bir şekilde, bir kurumun genel biçiminin prosedürel özelliğinin bir yönünü – işleyiş tarzını – ele alan bir dizi kuralı düşünün.

Çok önemli olanlar da dahil olmak üzere bu tür birçok kuralın terimleri, genellikle, kurallara, genel biçim ve ilgili gerekçeler de dahil olmak üzere kurucu biçimsel özelliklerin önceden anlaşılmasını sağlayan bir kişi tarafından yeterince anlaşılabilir. kurallar ele alınmaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir