Hukuki Form – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Hukuki Form – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

8 Mart 2021 Ceza Hukuku Forum Hukuk soru sor Hukuki forum Türk Hukuk Sitesi 0
Sözleşme Dışı Yükümlülükler  – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Hukuki Form

Genel hukuki formun şekillendirici etkileri, su dolu bir kova formunun şekillendirici etkileri, su döküldüğünde kaybolan etkiler gibi değildir.

Kesinliğin biçimsel özelliği bir kuralın içeriğini keskin bir şekilde çizdiğinde olduğu gibi, kurucu özellikleriyle birlikte genel biçim, genellikle işlevsel bir hukuk biriminin malzemesi veya diğer bileşenleri üzerinde sürekli şekillendirme etkilerine sahiptir ve hatta büyük izler bırakır. Genel biçim, ileride göreceğimiz gibi, kurucu özellikler üzerinde de izler bırakır.

Dahası, işlevsel bir yasal birimin yapısı, birliği, araçsal kapasitesi ve farklı kimliğinin amaçlı sistematik düzenlemesi olarak genel biçim tanımım, sıradan kişiler tarafından “biçim” ve “biçim” in bu yaygın kullanımlarından farklıdır. hukuk teorisyenleri ve hukuk bilimcileri sadece bir otoriteye veya yetkili olan her şeye başvurmak içindir.

Örneğin, daha önceki bir çalışmanın yazarları, yalnızca ahlaki, ekonomik, sosyal veya yine de yasal bir karar veya eylemde yer alabilecek diğer “esaslı” hususların aksine, yasal olarak geçerli olarak tanınan nedenlere atıfta bulunmak için genellikle “resmi” kullandılar. 

Açıkça söylemek gerekirse, bir bütün olarak belirli bir işlevsel yasal birimin genel biçimi, örneğin bir kuralınki bir şekilde yetkili olmalıdır. Yine de gösterdiğim gibi, böyle bir birimin genel biçimi ve onu oluşturan özellikler bundan çok daha fazlasını kapsıyor. Birimi bir bütün olarak tanımlar ve organize ederler.

Birimin sahip olduğu otoriterlik ne olursa olsun, kendisi tipik olarak çok özellikli ve kendi yollarıyla karmaşık olan tüm birimin amaçlı ve sistematik olarak düzenlenmiş karakterine eşdeğer veya indirgenemez.

Hukuki Net giriş
Hukuki Haber
Hukuki forum
Hukuk forum soru cevap
Ceza Hukuku Forum
Www hukuki netshowthread
Hukuk soru sor
Türk Hukuk Sitesi

Açıkça, burada benimsenen genel biçimin genel tanımı, türevi olan “biçimsel”, aynı zamanda ikisi gibi belirli bir yasal formaliteye atıfta bulunmak için “biçim” ve “biçimsel” ortak teknik kullanımlarından daha geniş bir şekilde geçerlidir geçerli vasiyetler veya vasiyetler için gerekli tanıklar veya sözleşmelerin geçerliliği için gerekli “değerlendirme” veya “nedensellik”.

Bu tür gereksinimler karşılandığında, ilgili işlevsel birimin sonuçta ortaya çıkan amaca yönelik sistematik düzenlemesinin bir özelliği veya özellikleri olabilir, örneğin geçerli bir irade veya geçerli bir sözleşme gibi, ancak bu birimlerin kendileri, daha başka kurucu özelliklerle kendi formlarını alan birleşik bütünlerdir bu tür gerekli formalitelerin ötesine geçen.

Örneğin, Anglo-Amerikan sistemlerinde, geçerli bir iradenin genel biçimi, genel olarak, vasiyet tasarrufuna (konu ne olursa olsun), vasiyetçi tarafından usulüne uygun olarak ifade edilmesine ve vasiyetçinin gerçek imzasına ilişkin hükmün resmi özelliklerini de içerir, yanı sıra tanık tasdikinin formalitesi içindir.

Benzer şekilde, burada benimsenen bir birimin genel biçiminin genel tanımı, sıradan veya yasal söylemde kullanılan biçimsel “ifade tarzı” veya benzerinden çok daha fazlasını içerir.

Ayrıca, biçimsel bir ifade niteliği, bazı işlevsel yasal birimlerin genel biçiminde yer alırken, tümü biçiminde yer almaz. Bir kural biçiminde şekillenir ve açıklık derecesi, düzene karşı teknik kelime haznesi, cümle yapısının basitliği veya karmaşıklığı ve sözlü, yazılı veya basılı olarak seçimler içerir.

Bu ifade yönleri, ifade edilen içeriğin bileşeniyle aynı şekilde karşılaştırılmalıdır. Genel formun genel tanımı ayrıca, ifade tarzı veya benzeri ile ilgili olabilecek kurucu özelliklerden çok daha fazlasını kapsar.

Gördüğümüz gibi, bir kuralın genel biçimi, örneğin, kural koyma, genellik, kesinlik ve daha fazlasını içerir.

Şimdi, bir işlevsel birimin genel biçimine ilişkin genel tanımımın temel iyileştirmelerini açıkça tanımlayacağım. Bu iyileştirmeler, bu çalışmanın ana odak noktası olacaktır. İşlevsel yasal birimlerin genel biçimlerinin genel türlerinin ve daha da önemlisi, burada ele alınacak açıklayıcı alt türlerinin seçimi şematik olarak (her ne kadar ayrıntılı bir şekilde olsa da) şu şekilde özetlenebilir:

Kurumsal tip:
yasama organları
mahkemeler
idari organlar
kurumsal ve diğer özel haklar

Öngörülü hukuk türü:
kurallar ilkeler özdeyişler genel siparişler

Öngörülemeyen yasa türü:
sözleşmeler
belirli mülkiyet çıkarları

Metodolojik tip:
yorumlayıcı taslak oluşturma bilgi toplama

Zorlayıcı veya uygulama türü:
yaptırımlar başkalarına çare olur

Yukarıdaki genel analiz şemasında, herhangi bir fonksiyonel birimin amaca yönelik sistematik düzenlemesi olarak genel biçim tanımımız, “en üst düzey” tanım olarak tanımlanacaktır. Genel şemada, bu üst düzey tanım açıkça belirtilmek yerine önceden varsayılmıştır.

En yüksek genellik düzeyinde formüle edilmiştir ve genel olarak yalnızca önceki seçime değil, tüm birimlere uygulanabilir. Az önce sunulan çerçevede, bu önceden varsayılan üst düzey genel tanımın altında iki düzey iyileştirme görülmektedir.

İyileştirmenin “orta seviyesi” olarak adlandırılabilecek durumda, genel tanım (a) bir tür yasal forma uyacak şekilde düzeltilebilir, örneğin kurumsal veya ilkesel veya metodolojik vb. Ve ( b) bu ​​bir türü, bu düzeydeki diğer türlerden, örneğin kurumsal olanı ilkeselden veya metodolojikten ayırmak için formüle edilmiş olmalıdır.

Bundan sonra genel odağımı daraltırım. “Üst seviyeye” hiç odaklanmıyorum. Yani, genel tanıma daha fazla önem vermiyorum. Ayrıca bu tanımın “orta düzey” deki iyileştirmelerine de odaklanmıyorum: kurumsal, ilkesel, vb. Daha ziyade, genel tanımın yalnızca “alt düzey” olarak adlandıracağım şekilde iyileştirilmesine odaklanıyorum.

Orada, genel formun (a) genel üst düzey tanımını, bir tür içindeki seçili bir alt türdeki, örneğin kurumsal türdeki yasal alt tür veya içindeki “kural” alt türünü sığdırmak için iyileştiriyorum. ilkesel tür vb. ve (b) seçilen bir alt türü başka bir alt türden ayırmak için, örneğin yasal alt tür, kurumsal türdeki adli alt türden ve “kural” alt türü algısal türdeki “ilke” alt türünden vb.

Aynı alt tip fonksiyonel birimlerin genel biçimleri, gelişmiş Batı toplumlarında bile aynı değildir. Yani, aynı alt tip işlevsel yasal birim, en azından genel biçimin göze çarpan özellikleri açısından, toplumdan topluma değişebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir