İçeriğe Dayalı Reklamcılık – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İçeriğe Dayalı Reklamcılık – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

24 Kasım 2022 Reklam Türleri Sosyal medya reklam türler 0
Pazarın Doğası

Mobil CRM (M-CRM)

Mobil CRM, müşteri ilişkileri pazarlaması veya yönetimi için mobil kanalın kullanılması anlamına gelir. Herhangi bir marka oluşturma çabasının anahtarı, müşteri ile marka arasında var olan ilişkinin bilgisini kazanmaktır. Müşteriler, şirketlerle nasıl etkileşim kurmak istediklerini seçme konusunda daha fazla güç kazandılar; bu nedenle, müşteri iletişimi için yeni araçlar talep edilmektedir.

Müşteriler bireysel olarak ele alınmak ve kişiselleştirilmiş değer almak isterler. Pazarlamacıların, müşterilere zamanında, alakalı ve yüksek değere sahip son derece kişisel bilgilerle ulaşmanın alternatif yollarını geliştirmeleri ve ayrıca müşterilere zamanında geri bildirim için bir araç sağlamaları gerekir.

Cep telefonu bu amaçla kullanılabilir. m-CRM’in marka sadakati üzerinde bir etkisi olacaksa, pazarlamacıların müşterilerle diyalog kurması ve marka iletişim mesajlarını kişiselleştirmesi gerekir.

Örneğin, Belçikalı ev geliştirme mağazası Brico, “İndirim Kulübü üyelerini sürekli bir SMS diyaloğuna katılmaya” davet ederek müşteriler hakkında hayati bilgiler topluyor.

Giriş yapanlar, ev tadilatı ile ilgili sorular alırlar ve soruları yanıtlayarak indirim kuponları veya ekipman tanıtımları için davetiye alırlar. m-CRM’in nihai hedefi, müşterileri güçlendirmek ve marka iletişiminden ve etkileşiminden sorumlu olmalarını sağlamaktır.

Pazarlamacılar, müşterilerle son derece kişiselleştirilmiş ve zamanında bir diyalog istendiğinde ve müşteri hizmetini veya ürün sunumunu yenilikçi bir etkileşim yöntemiyle farklılaştırmak istediklerinde m-CRM kullanmayı düşünmelidir.

Bununla birlikte, müşterilerle uzun süreli bir diyalog elde etmek zor olduğundan, pazarlamacılar dikkatli olmalıdır. Büyük olasılıkla, yalnızca ürün veya şirkete yüksek oranda dahil olan müşterileri çekecektir. Ayrıca pazarlamacılar, tüketici mahremiyeti konularına ve tüketicilerin kişisel bilgilerinin nasıl kullanıldığına ilişkin endişelerini ele almaya çok dikkat etmelidir.

Mobil Reklamcılık

Reklam, müşterilerin satın alma sıklığını, markaya olan davranışsal bağlılıklarını olumlu yönde etkiler, ancak aynı zamanda marka farkındalığını ve marka çağrışımlarını da etkiler. Ancak şirketler, cep telefonunun doğası gereği kişisel olarak algılandığını ve reklamın yalnızca tüketicilerin ticari mesajları almak için açık iznine dayanması gerektiğini kabul etmelidir. Örneğin, Finlandiya’da yasa, isteğe bağlı mobil pazarlama dışında her şeyi yasaklamaktadır.

Reklamların içeriği zamandan ve mekandan bağımsız olabileceği gibi belirli bir bağlama göre de şekillendirilebilir. Cep telefonunun bir avantajı, geleneksel medyada kullanılamayan etkileşimli reklamlar geliştirmenin mümkün olmasıdır.

Dezavantajı ise, müşterilerle duygusal bağlar oluşturmak gibi reklamcılığın geleneksel hedeflerinin yeni ortama kolayca aktarılamamasıdır. Ancak mobil cihazlar gelişmeye devam ettikçe, markanın duygusal boyutlarını iletme olanakları da gelişecektir.

Genel olarak pazarlamacılar, geleneksel reklam medyasını desteklemek için mobil reklamcılığı kullanmalıdır. Cep telefonu, diğer medya tarafından yaratılan karmaşayı kırabilen ve tüketicileri anında harekete geçirebilen, oldukça hedefleyici ama aynı zamanda destekleyici bir kanaldır.

Literatür temelinde, mobil reklamcılık dört farklı biçime ayrılabilir: (1) içerik, (2) işlem, (3) geri bildirim ve (4) konum tabanlı reklamcılık vb.

İçeriğe Dayalı Reklamcılık

İçeriğe dayalı reklamcılık, reklama içerik eşlik etmesi değil, reklamın kendisinin tüketicilere içerik ve değer sağlaması anlamına gelir. Menülerini içeren bir restoran reklamı veya filmlerin, gösterim saatlerinin ve film incelemelerinin ayrıntılı bir listesini içeren bir sinema reklamı buna örnek olarak verilebilir.


Reklam Örnekleri
Reklam Türleri
Dijital reklamcılık Bölümü
Etkili reklam Örnekleri
Dijital reklam türleri
Sosyal medya reklam türleri
Dijital reklam Örnekleri
Reklam Türleri ve örnekleri pdf


İşleme Dayalı Reklam

İşleme dayalı reklamcılıkta reklam, pazarlamacı tarafından yapılan bir promosyon teklifidir ve tüketiciler, ürün veya hizmeti satın alarak veya daha fazla bilgi talep ederek reklama doğrudan yanıt vermeye teşvik edilir. Bu reklamların biçimi itme veya çekme olabilir.

Push formatında reklam, izne dayalı olarak tüketicilerin uç cihazlarına gönderilir. Çekme biçiminde tüketiciler, başka bir mecrada, örneğin İnternet’te, TV’de veya satış noktasında reklamı yapılmış bir numaraya SMS göndererek ürün/hizmeti talep eder.

Çeşitli hizmetler veya ürünler için etkili olabilmesi için, işleme dayalı reklamcılığın mobil ödeme çözümleriyle birleştirilmesi ve tüketicilere ürün için mobil ödeme yöntemleriyle ödeme yaparak anında tepki verme imkanı verilmesi gerekir.

Şu anda mobil ödeme az gelişmiş durumda, ancak Finlandiya Trafik ve Haberleşme Bakanlığı’nın raporuna göre, 2004’ten itibaren hızla artması bekleniyor.

Rapor, Kuzey Amerika’nın mobil ödemede en az 2007 yılına kadar Batı Avrupa ve Japonya’nın gerisinde kalacağını tahmin eden Gartner Research’ün istatistiklerini sunuyor. Mobil ödemenin değerinin 2003’te 5 milyar doların altından 30 milyar dolara çıkması bekleniyor. 2007 yılına kadar hem Avrupa’da hem de Kuzey Amerika’da.

Geri Bildirime Dayalı Reklamcılık

Geri bildirime dayalı reklamcılıkta tüketiciler, belirli bir SCN’ye SMS göndererek kendilerini tanıtırlar ve böylece pazarlamacıya ürün veya hizmetle ilgilendiklerini bildirirler. İşleme dayalı reklamcılıktan, tüketicilerin doğrudan cep telefonu aracılığıyla satın alma yapmamaları bakımından farklıdır.

The Forrester Report’a (2001) göre, tüketicileri ürün etiketlerinde veya radyo reklamlarında pazarlayarak bir promosyona SMS yoluyla katılmaya davet eden tek seferlik bir çekme kampanyası olabilir.

Pratik bir örnek olarak, The Forrester Report (2001), atıştırmalık poşetlerinin içine kodlar yazdıran ve alıcıları bir ödül kazanmak için verilen kodu SMS yoluyla bir SCN’ye göndererek katılmaya teşvik eden Frito-Lay’den bahseder.

The Forrester Report’a (2001) göre, bu şekilde “Frito-Lay, her SMS’in alınmasıyla birlikte bir cep telefonu numarası alır ve gelecekteki push kampanyaları için kendi mobil kullanıcı veri tabanını oluşturmasına olanak tanır”. Tüketiciler markayla ilgilendiklerini beyan ederler ve şirketin kendileriyle diyalog kurmasına izin verirler.

Geri bildirime dayalı reklamcılık, belki de en yaygın kullanılan mobil reklamcılık yöntemidir. Başka bir örnek vermek gerekirse Coca-Cola Company, 2001 yılında Red Collection kampanyasında geri bildirime dayalı reklamcılık kullanmıştır.

Kampanyada Finlandiyalı tüketiciler Coca-Cola almaya, promosyona kaydolmaya ve puan karşılığında kullanılabilecek kodlar toplamaya teşvik edildi. Puanlar daha sonra markalı ödüller (örneğin, CD tutucular, güneş gözlükleri, çantalar, MP3 çalarlar) ile değiştirilebilir.

Tüketici ne kadar çok puan kazanırsa, o kadar iyi promosyon hediyeleri alabilir. Cep telefonu ile katılım imkanı internet, ürün etiketleri, billboardlar, TV, radyo gibi çeşitli kanallardan duyurulmuştur. Bir Fin çikolatası için bir reklam kampanyasının vaka açıklaması, geri bildirime dayalı reklamcılığın başka bir örneğidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir