İzinsiz Giriş İhlalleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İzinsiz Giriş İhlalleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

26 Kasım 2022 Web sitesi admin paneli bulma Web sitesi Yönetim paneline nasıl girilir 0
Güvenilirlik Önyargısı

E – Pazarlama Davaları

E-pazarlayıcılar, kendilerini iftira davalarından korumak için çıkarılan İnternet mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmalıdır. ABD’de ISP’ler, İletişim Ahlakı Yasası’nın (CDA) 230. Bölümü uyarınca sistemlerine iftira atan müşterilerin neden olduğu sorumluluktan muaftır.

ISP tanımına uyan AOL ve Yahoo! dahil olmak üzere e-pazarlayıcılar, bu bağışıklığa güvenme hakkına sahiptir. The Drudge Report adlı elektronik köşenin yazarı Drudge, Sidney Blumenthal tarafından karalama nedeniyle dava edildi.

Blumenthal ayrıca AOL’ye ortak davalı olarak katıldı. Ancak AOL, CDA’ya dayanarak davanın reddedilmesini sağlamayı başardı. Tüzüğün açık amacı, İnternet bilgilerinin yayılmasını teşvik etmektir ve e-pazarlamacılar, korunan sınıfına uydukları ölçüde, tüzüğü kullanmalıdırlar. Diğer ülkelerde bu tür başka kanunlar mevcuttur ve dikkate alınmalıdır.

E-pazarlamacılar ayrıca rakiplerin yanlış reklam iddialarından veya ürünlerini veya hizmetlerini acımasızca eleştiren tüketici şikayet sitelerinden zarar görebilirler. İnternette binlerce şikayet sitesi var.

ABD dışında, yanlış reklam ve kötülemeye yönelik güçlü taktikler dikkate alınmalıdır. ABD’de e-pazarlamacılar, Birinci Değişikliğin konuşma haklarını başka yerlerden çok daha fazla koruduğunu, dolayısıyla reklam yorumları ve tüketici eleştirilerinin çok daha fazla korunduğunu ve tersine çevrilmesinin daha zor olduğunu anlamalıdır.

İzinsiz Giriş İhlalleri

İzinsiz giriş yasası, mülkün sahibine veya yasal işgalcisine münhasır mülkiyet hakkı ve aynı zamanda mülke giren veya izinsiz kullanımına müdahale eden diğer kişileri hariç tutma hakkı sağlar. İzinsiz giriş kasıtlı bir haksız fiil ve aynı zamanda bir suç olduğu için, izinsiz giriş teorisi ABD’de ve başka yerlerdeki birçok hukuk ve cezai korsanlık önleme yasasının altında yatan bir temel olmuştur.

Örneğin, İnternet öncesi bir yasa olan 1986 tarihli Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanım Yasası, bilgisayar sistemlerine veya verilerine kasıtlı olarak fiziksel ve elektronik olarak izinsiz girişi suç sayar ve İnternet korsanlığını kovuşturmak için sıklıkla bu yasaya başvurulur. Benzer şekilde, son zamanlarda 1986 tarihli Elektronik İletişim Gizlilik Yasası, çerezlerin gizlice yerleştirilmesi nedeniyle e-pazarlamacılara karşı ileri sürülmüştür.

Daha yakın zamanlarda, yasa koyucular artan istenmeyen elektronik toplu reklamcılık veya spam sorununa yanıt veriyor. Pazarlamacılar, sayıları artan antispam yasalarını dikkate almaları konusunda uyarıldı. Örneğin, Avustralya, Danimarka ve İtalya’da e-pazarlamacıların tüketici onayını almak için istenmeyen e-posta göndermesini zorunlu kılan yasalar yürürlüktedir.

Kongre ayrıca, ürünleri veya hizmetleri e-posta istenmeyen postasında reklamı yapılan reklamverenlere karşı ISP’ler tarafından açılan davalara izin veren 2003 tarihli CAN-SPAM Yasasını geçirerek de konuştu. Ancak mevzuat, işletmeleri ve tüketicileri korumak için yeterince ileri gitmediği için güçlü eleştiriler aldı. Yine de, istenmeyen e-postaların yasallığı giderek daha fazla şüphe uyandırıyor ve e-pazarlamacılar eylemlerini buna göre düzenlemelidir.

E-Pazarlamacı Sözleşmesi

Web siteleri aracılığıyla e-pazarlamacılar tarafından yapılan sözleşmeler ve ürün dağıtımları, giderek daha önemli bir hedef haline geliyor. Çevrimiçi sözleşme oluşumu ve performansı, genellikle birçok ülkenin yasalarına tabidir. Genel olarak ABD’de, mal satışı Tekdüzen Ticaret Kanunu’na (UCC) tabidir ve hizmet satışı, ABD ortak hukukunu oluşturan içtihat kararlarına tabidir.

Sözleşme hukuku, pratik tasarıma sahip esnek kurallara sahiptir, bu nedenle birçok durumda, sözleşmenin şartlarının oluşturulması taraflara bırakılmıştır. Bu tür pratik kurallar, e-pazarlama sözleşmelerine benzetilerek genişletilmiştir. Bu nedenle, bir sözleşmenin, tarafların davranışları da dahil olmak üzere herhangi bir makul şekilde kurulabileceği şeklindeki geleneksel sözleşme kuralı, fare tıklamasıyla sözleşme kabulünü desteklemek için kullanılmıştır.

Bir sözleşmenin kabul edilebileceği ve malların ödemesi veya sevkiyatı yapıldığında yazılı olması gerekmediği şeklindeki yerleşik kural, aynı zamanda kağıtsız elektronik e-sözleşmeleri desteklemeye hizmet eder. Aynı şekilde, bir fikir toplantısının bilgilendirilmiş niyetle yapılması gerektiğine dair geleneksel kural, alıcıları gizli Web sitesi koşullarından kurtarır.


Web Sitesine giriş
Web sitesine admin Girişi
Web sitesi giriş paneli
Web Sitesine giriş Nasıl Yapılır
Web sitesi admin paneli bulma
Web sitesi Yönetim paneline nasıl girilir
Admin panel giriş
Telefonda zararlı siteleri ENGELLEME


Gerektiğinde yeni sözleşme hukuku oluşturulmuştur. Son zamanlarda, Tekdüzen Bilgisayar Bilgi İşlem Yasası (UCITA) kabul edilmek üzere önerilmiştir. Şimdiye kadar sadece Virginia ve Maryland bunu yaptı. UCITA, genellikle e-pazarlamanın konusu olan bilgi ve bilgisayarla ilgili ürünlerin satışını ve lisanslanmasını yönetecekti. UCITA, özellikle yazılım bağlama için tanıdık “tıklama” sözleşmesini yapar.

Çoğu eyalet tarafından kabul edilen Tekdüzen Elektronik İşlem Yasası (UETA) ve Küresel ve Ulusal Ticarette federal Elektronik İmza Yasası (E-SIGN) gibi diğer ABD yasaları, geleneksel sözleşme kurallarının geçerli olduğu durumlarda elektronik olarak yapılan sözleşmelerin geçerliliğini özellikle onaylar. 

Sözleşme özgürlüğü ilkesi, genellikle tarafların kendi anlaşmalarını yapmalarına izin verir. Bu nedenle, işletmeler arası e-sözleşmeler, mahkemede geçerli olacak çok çeşitli yenilikçi hükümler içerebilir ve içerir. Ancak tüketicilere pazarlama yaparken, adalet ve bilinçli niyet ilkeleri e-pazarlamacıları Web sitelerinin tasarımını ve sağlanan terimlerin göze çarpan yerleşimini dikkatli bir şekilde değerlendirmeleri konusunda uyarır.

E-pazarlayıcıların bağlayıcı olduğunu düşündükleri web terimleri, sözleşme hükümleri açık ve öz bir şekilde bu şekilde belirtilmelidir. Web tasarımı, tüketicileri sözleşme şartlarını görüntülemeye teşvik etmelidir. Gizliliği yöneten ilgili politikalar ve reklamcılık ve diğer yasal uyumlulukla ilgili her türlü açıklama ve feragatname belirgin bir şekilde gösterilmeli ve dikkatlice düşünülmelidir.

Kritik olarak, e-pazarlamacılar, sözleşmenin yorumlanmasına ve sözleşmeden kaynaklanan bir anlaşmazlığın çözüleceği mahkeme veya diğer mahkemeye tabi olacak ulusun veya eyaletin yasasını şart koşan forum seçimi ve hukuk seçimi maddelerini kullanmalıdır. ABD kararları, e-pazarlamacının ana coğrafi konumuyla makul ölçüde ilişkili oldukları ve gereksiz yere külfetli olmadıkları sürece, genellikle bu tür maddeleri destekler.

Bununla birlikte, e-pazarlamacılar, bu tür hükümlerin kendilerini her zaman yargı yetkisinden izole etmeye çalışmadığı konusunda uyarılır. Alternatif strateji, en azından ABD’de, e-pazarlama Web sitesini etkileşimli ve sözleşme yapan bir site yerine pasif bir reklam panosu biçimiyle sınırlamaktır.

Ayrıca, pasif bir site söz konusu olduğunda bile, hukuk ve forum seçimi hükümleri, AB gibi yabancı yargı yetkisine karşı mükemmel bir yalıtım sağlamaz ve tipik olarak, tüketicinin bir siber saldırı veya suç iddia ettiği durumlarda başarısız olur. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir