Kanal Organizasyonu – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Kanal Organizasyonu – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

1 Kasım 2022 Departman ve birim arasındaki fark Pazarlama departmanı nasıl Kurulur PAZARLAMA departmanı pozisyonlar 0
Pazarın Doğası

Kanal Organizasyonu Yapıları ve Ağları

Pazarlama kanallarının doğası ve özellikleri ile ilgili bir dizi temel fikir ele alındı. Burada, kuruluşların hedef pazarlarına ulaşmak için ihtiyaç duydukları kanalları nasıl tasarlamaları ve yapılandırmaları gerektiği üzerinde özellikle durularak, bu konuların ve fikirlerin bazılarını geliştirmek ve keşfetmek için zaman harcanmaktadır. Okuyucular, organizasyonlar arası ilişkilerle ilgili birçok önemli ve ilgili kavramın araştırıldığı noktaya başvurmak isteyebilirler.

Bu bölüm, kuruluşların kanal tasarımı ve destekleyici yazılım ve sistemlerin kullanımı dahil olmak üzere kanallarını organize etmek ve yapılandırmak için seçtikleri bazı yolları incelemeden önce tedarik zincirleri ve lojistiği ele alarak açılır.

Bu bölüm, organizasyonlar arası ilişkilerin doğası ve yapısı ile ilgilenmekte ve organizasyonlar tarafından kullanılan çeşitli yapısal konfigürasyonları araştırmaktadır. Konvansiyonel pazarlama kanalı yapılarına, dikey pazarlama sistemlerine ve organizasyonlar arası kanal yapılarına ağ yaklaşımlarına dikkat edilir. Bölüm, elektronik kanal yapılarının ve yeni ticaret biçimlerinin araştırılmasıyla sona ermektedir.

Bu bölümün amaçları şunlardır:

1 Örgütsel karşılıklı bağımlılık ve bağımsızlık kavramlarını tanıtın.
2 Bitmiş ürünlerin fiziksel dağıtımı ile ilgili konuları incelemek ve tedarik zinciri yönetiminin anlamını anlamak.
3 Farklı pazarlama kanallarının tasarımını ve yapısını inceleyin.
4 İttifakların ve ortaklıkların doğasını ve biçimini düşünün.
5 Çağdaş örgütsel ağ biçimlerini düşünün.
6 Elektronik kanallar ve yeni B2B ticaret formatları ile ilgili fikirleri tanıtın.

Pazarlama kanallarıyla ilgili fikirlerin temelinde iki önemli kavram vardır. Bunlardan ilki, örgütlerin özerk olarak faaliyet göstermeye çalıştıkları özgürlük ile diğer örgütlerle çalışmak için işbirliği yapma ve kaynaklarını birleştirme gerekliliği arasındaki ikilemdir.

Bağımsızlık dürtüsü ile birbirine bağımlı olma ihtiyacı arasında denge kurma ihtiyacı, genellikle kuruluşlar için bir gerilim noktası olabilir. Kanal ortaklarının seçimine ve seçiminin kaldırılmasına ilişkin kararlar, kuruluşların doğrudan pazarlamayı ve ittifaklara girmek, yerleşik kanallarda yeni roller üstlenmek veya yeni kanallar geliştirmek için ne ölçüde kullanabileceği veya kullanması gerektiği ile ilgili kararlar, tümü, uygun karşılıklı bağımlılık dengesi hakkında muhakeme gerektirir. 

Birbirine bağımlı olma ve diğer kuruluşlarla çalışma kararının ardından, ikinci temel kavram, bir kuruluşun ne derece işbirliği yapması ve diğer kuruluşlarla faaliyetlerini koordine etmesi gerektiği ile ilgilidir. Koordinasyon yelpazesinin bir ucunda işbirliği, gelişigüzel, üstünkörü ve kusurlu olabilir.

Öte yandan, işbirliği yoğun, ilgili ve diğer kanal katılımcılarını tamamen destekleyici olabilir. Başka bir deyişle, işbirliği düzeyi kısmen kanalda var olan ilişki türünün bir işlevidir. Bir uçta piyasa mübadeleleri, diğer uçta tamamen ilişkisel mübadeleler vardır. Çoğu kuruluş bu iki uç arasında bir konum benimser.

Tedarik Zinciri

Kuruluşların çoğunluğunun diğer kuruluşlarla işbirliği yapmaktan başka seçeneği yoktur. İşbirliği kuruluşları aracılığıyla, gerekli uzmanlık becerilerine, kaynaklara ve temel yeterliliklere sahip diğer kuruluşlarla bağlantı kurarlar. Bu bağlantılar, kuruluşların dahil oldukları ürün ve hizmetleri geliştirmek için kullandıkları (iç) değer zincirlerinin harici bir temsilidir.

Bu zincirlere pazarlama kanalları denir. Son kullanıcı müşterilerine üstün değer sağlamak için birbirleriyle işbirliği yapmayı seçen kuruluşlar, bireysel değer zincirlerini bir araya getirir ve pazarlama kanalları olarak adlandırılanları oluşturur.


Satış pazarlama organizasyon şeması
PAZARLAMA departmanı pozisyonları
Kurumsal şirket Departmanları
Bölüm ve birim arasındaki fark
Bir şirkette olmazsa olmaz departmanlar
Pazarlama departmanı nasıl Kurulur
Departman ve birim arasındaki fark
Şirketlerin birimleri


Pazarlama kanallarıyla ilişkili katma değer kavramına ek olarak, zincirdeki ilk tedarikçiden son kullanıcıya kadar parçaların, sarf malzemelerinin ve bitmiş ürünlerin hareketi olan fiziksel akışın yönetimi ile ilgili faaliyetler vardır. müşteri. Bu bağlantılara tedarik zincirleri denir ve mevcut terminoloji bu kavramı tedarik zinciri yönetimi (SCM) olarak ifade eder.

Terminolojide pek çok ince fark olmasına rağmen, SCM, lojistik için ve bundan önce fiziksel dağıtım için daha çağdaş bir terimdir. Tanımlar ve yorumlar büyük ölçüde farklılık gösterir; bazıları tedarik zincirinin hammadde tedarikçileri ile başladığını, bazıları ise sadece bitmiş ürünlerle ilgilendiğini iddia eder. Burada benimsenen yaklaşım, SCM’nin fiziksel dağıtım faaliyetlerinin tüm değer yaratma zinciriyle ilgilenmesidir.

Bunlar, bir ürünün temel hammadde ve parçalarının tedarikçileri ile başlar, montaj ve imalat aşamaları ile devam eder ve son kullanıcı müşteri tarafından nihai tüketime kadar dağıtılır.

Tedarik Zinciri Yönetimindeki Kilit Unsurlar

Entegre SCM, parçaların, hammaddelerin, devam eden işlerin ve bitmiş ürünlerin verimli hareketi ile ilgili iş süreçleri ile ilgilidir. SCM’nin amacı, ürünlerin fiziksel hareketiyle ilgili olarak verimliliği ve etkinliği artırmaktır.

Müşteri davranışının, bitmiş ürünlerin ve organizasyonlar arası ilişkilerin getirebileceği katma değerin yönetimi ile ilgilenen pazarlama kanallarının aksine, SCM esas olarak doğru ürünü elde etmek için gerekli tüm ticari faaliyetlerin yönetimi ile ilgilidir. Doğru müşterinin zamanında ve uygun bir şekilde erişmesi için doğru yerde olmalıdır.

Bu entegrasyonu başarmak için, bir tedarik zincirindeki tüm katılımcıların, olayları koordine edebilmeleri ve ortak kuruluşlarıyla bilgi paylaşabilmeleri için dahili işlevsel faaliyetlerini yeniden yapılandırmaları gerekir. Bu olayların ayrıntılı doğası kısaca incelenecektir, ancak SCM’nin gerçekleştirmesi gereken genel görevleri belirlemeye değer.

SCM’nin dört ana hedefe ulaşmaya çalıştığını iddia edin. Bunlar atık azaltma, zaman sıkıştırma, esnek yanıt ve birim maliyeti azaltmadır.

Bu dört hedefe ulaşılarak, bir tedarik zincirinin verimliliği artırılır ve sonuç olarak, son kullanıcı müşteriler artan hizmet çıktı seviyeleri yaşarlar.

Bu metnin amaçları doğrultusunda, SCM’nin birincil unsuru lojistik olarak kabul edilir. Lojistiğin temel taşları, ürünleri son kullanıcılara ulaştırmak ve bunu dört verimlilik hedefine ulaşacak şekilde yapmak için gerekli faaliyetlerdir. Belirli tedarik zinciri faaliyetlerine odaklanarak, organizasyonlar verimlilik hedeflerine ulaşmak için daha iyi bir konumdadır. Bu faaliyetler şunlardır: stok yönetimi, depolama, yerine getirme ve nakliye vb.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir