Kişisel Satışlar – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Kişisel Satışlar – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

9 Kasım 2022 Kişisel satış Nedir Kişisel satış örnekleri Kişisel satışın Dezavantajları 0
TİCARET SİSTEMLERİNİ TEST ETME

Veritabanı

Başarılı doğrudan pazarlama faaliyetlerinin ve bir CRM programının merkezinde bir veri tabanı bulunur. Tanımlandığı gibi, bilgisayarlı bir veri tabanı, birbiriyle çeşitli şekillerde ilişkilendirilebilen ve çeşitli formatlarda bilgi elde edilebilen bir kayıtlar topluluğudur.

Genellikle, pazarlama amaçları için tutulan veriler, potansiyel müşteriler ve müşteriler hakkındadır. Bu, uygun segmentleri ve hedef pazarları belirlemek için analiz edilebilir veya pazarlama iletişimlerine bireysel yanıtları teşvik etmek ve kaydetmek için kullanılabilir.

Bu nedenle, doğrudan, kişiselleştirilmiş iletişime yardımcı olmak için bir depolama, sıralama ve yönetim cihazı olarak rol oynar. Bir pazarlama bağlamında uygun şekilde tasarlanan ve kullanılan veri tabanı, bir kuruluş ile her bir müşterisi arasındaki her etkileşimin kaydını saklayarak bir müşteri ilişkisinin belleğini oluşturabilir.

Müşterilerle gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen veriler, pazarlama amaçları için her zaman yeterli bilgi sağlamayabilir ve daha fazla katman gerekebilir. Örneğin, bir kuruluşun veri analizini daha da hassaslaştırmak için bir liste ajansından ek bilgiler toplanabilir.

Yanıt analizi, en iyi müşterileri belirleyebilir ve daha sonra, doğrudan posta, telesatış veya e-posta gibi belirli iletişim biçimlerine özellikle yanıt verenleri seçmek için başka bir veri katmanı eklenebilir. Veritabanlarından bilgi almanın artan karmaşıklığı, çok daha etkili hedefleme ve iletişim sağlar.

Veritabanları, irili ufaklı çok sayıda organizasyonun müşteri davranışındaki değişiklikleri izleyebileceği, bakış açılarını ve katkılarını çeşitli organizasyonlar arası ilişkilere uyarlayabileceği bir araç sağlar. Daha da önemlisi, veri tabanı sistemleri sadece stratejik olarak önemli müşterileri ve segmentleri belirlemek için değil, aynı zamanda ürünleri çapraz satma fırsatlarını tespit etmek için de kullanılabilir. Çapraz satışın amacı, müşteri kaybını azaltmak ve geçiş maliyetlerini artırmaktır.

Bir müşterinin potansiyel değiştirme maliyetlerini artırmak, ilişkisel pazarlama ilkeleriyle uyumlu olmayabilirken, başarılı uygulamanın sonucu, ilişkilerin işbirlikçi olmaktan ziyade daha ayrık ve işlemsel olduğu durumlarda, müşteriyi elde tutma ve memnuniyet düzeylerinin artması olabilir.

Bununla birlikte, veritabanlarının kullanımıyla ilgili bir takım gerilimler vardır. Örneğin, müşteriler ve hükümetler, veri tabanı bilgi sistemlerinin yararlanabileceği gizlilik ve bilgi kapsamı konusunda farklı toleranslara sahiptir.

Tüketici tolerans eşikleri, verilerin niteliğine, nasıl toplandığına ve hatta kimin topladığına göre değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Çoğu zaman, bir müşteri bir işleme girdiği için veriler bir veritabanında yakalanmıştır.

Bu tür işlem verilerini kaydeden herhangi bir ticari kuruluşun, bunların saklanacağını beyan etme, gizli yönleri kabul etme ve bunlara saygı gösterme ve bunların satılabileceği veya üçüncü taraflarla paylaşılabileceği bağlamı açıkça ortaya koyma konusunda ahlaki bir görevi ve bazen yasal bir yükümlülüğü vardır. veya başka şekilde istismar edilmiştir.

Gizlilik kodlarını çiğnemek ve kişisel ayrıntıların yetkisiz ifşa edilmesi, bir kuruluşun “sadık” müşterileriyle olan zayıf ilişkisini çok iyi ortaya çıkarabilir.


Kişisel satış örnekleri
Kişisel satış Nedir
Kişisel satış Türleri
Satış süreci
Satış Tutundurma Nedir
Kişisel satışın Dezavantajları
Satışın 7 temel adımı
Satış GELİŞTİRME Nedir


Kişisel Satışlar

Kişisel satış, B2B organizasyonların kullandığı iletişim karmasının en önemli ve en pahalı aracıdır. Sponsorun temsilcisinin gerektirdiği şekilde, bir bireyi veya grubu bilgilendirmek, ikna etmek veya hatırlatmak için, genellikle bir kuruluşu temsil eden bireyler tarafından üstlenilen yüz yüze faaliyetleri içeren kişilerarası bir iletişim aracıdır. Bir satış elemanı, anında geri bildirimin mümkün olduğu bire bir (veya bire bir grup) temelinde iletişim kurar.

Bu araç, muhtemelen göreceli güvenilirlikten yoksun olmakla birlikte, kontrol derecesinin potansiyel olarak daha düşük olması bakımından diğerlerinden farklıdır. Bunun nedeni, satış elemanının temas noktasında amaçlanandan farklı bir mesaj iletmek için serbest olmasıdır.

Aslında, birçok farklı mesaj tek bir satış elemanı tarafından iletilebilir. Bu mesajlardan bazıları, satış görevlisinin hedeflerine ulaşma (satışı yapma) olasılığını artırabilir veya süreci geciktirebilir ve dolayısıyla daha fazla zaman ve dolayısıyla maliyete neden olabilir. Hangi yönden bakılırsa bakılsın, kontrol reklamdan daha düşüktür.

Kişisel satış, organizasyonlar arası pazarlarda, genellikle satın alma merkezlerinin üyeleriyle ilişkiler kurmaya yardım etme ihtiyacı ve pazarlanan ürün ve hizmetlerle ilgili teknik özellikleri gösterme ve açıklama ihtiyacı nedeniyle çok önemlidir.

Kişisel satış çabasını (ve sergileri) desteklemek için ticari promosyonlar, ticari reklamlar, doğrudan pazarlama ve halkla ilişkiler önemli roller oynamaktadır. İnternet giderek artan bir şekilde müşterilere ve aracılara yeni doğrudan yollar sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda canlı ve yeni bir iletişim ortamı sağlıyor.

Kişisel satıştan elde edilen üç özel promosyon faaliyeti vardır. Bunlar sergiler, saha pazarlaması ve video konferanstır. Her biri takip eden bölümlerde tartışılmakta ve kişisel satış daha ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Sergiler ve Ticari Gösteriler

Sanayi fuarlarına göre, yani sergiler ve ticari fuarlar, tüketici odaklı genel fuarlardan daha küçük, daha özel ve daha kısa süreli olma eğilimindedir. Kullanımlarının pek çok nedeni vardır, ancak birincil çekicilik, “satış yapmak” veya “rekabet olduğu için” değil, potansiyel ve yerleşik müşterilerle tanışma ve pazarda ilişkiler yaratma ve sürdürme fırsatları gibi görünmektedir.

Bu nedenle ana amaçlar, müşterilerle ortaklıklar geliştirmek, kurumsal kimliği geliştirmek veya geliştirmek ve güncel pazar istihbaratını toplamaktır. Ayrıca, bu olaylar satış üretmekten çok çatışmayı yönetmekle ilgili olabilir.

Bu, sergilerin ve ticari fuarların izole etkinlikler olarak kullanılmaması, bir dizi tanıtım faaliyetine entegre edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu faaliyetler, alıcı ilişkilerinin geliştirilmesine ve sürdürülmesine hizmet edebilir. Sergilere katılma nedenleri belirlenir.

Sergilerle ilgili ana dezavantajlardan biri, planlama ve uygulamayla ilişkilendirilebilecek çok büyük ve orantısız yönetim süresidir. Ancak, sergi çalışmasının tüm potansiyel faydalarının gerçekleştirilebilmesi için iyi bir planlama şarttır.

Örneğin, bir fuarı ziyaret eden kaliteli alıcıların sayısının belirlenebilmesi için beklenen ziyaretçi profilinin analiz edilmesi gerekir. Bir fuara katılan ziyaretçilerin çeşitliliği yanıltıcı olabilir, çünkü büyük çoğunluğu ciddi alıcılar olmayabilir veya gerçekten de söz konusu sektör veya pazarla doğrudan ilgili olmayabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir