Kurumsal Durum Türleri – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Kurumsal Durum Türleri – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

1 Temmuz 2021 Doğal afetlerin sınıflandırılması Kurumsal iletişim Makale Kurumsal iletişim PDF Meteorolojik kökenli afetlere örnekler Teknolojik afetlere örnekler 0
Yıpranma Payı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Kurumsal Durum Türleri

De jure şirket (yasaya göre şirket), şirket oluşumunu ve bakımını sağlayan ilgili tüzüklerin her şartının karşılanmasıyla oluşturulur. Bu tüzükler genellikle kurucuların yasal kapasiteye sahip olmasını ve ana sözleşme ve tüzük sunmalarını gerektirir.

Tüm kuruluş hükümleri yerine getirildiğinde, devlet, şirket tüzükleri karşılamaya devam ettiği sürece genellikle geçerli olan bir kuruluş belgesi verir.

Bazen, kurucular tüzüğü karşılamaya çalışırlar ancak başarılı olamazlar. Bazı durumlarda yasa, kuruluşu fiili bir şirket (gerçek veya eylemlerle şirket) olarak tanıyacaktır. Fiili şirket olarak tanınan bir işletmenin hissedarları, de jure şirket hissedarlarının olacağı gibi sorumluluk altında korunur.

Fiili bir şirket kurmak için, kurucuların şirketlerin kuruluş ve devamı ile ilgili devlet yasalarına uymaya iyi niyetli bir girişimde bulunduklarına ve işin bir şirket gibi yürütüldüğüne dair kanıt olmalıdır.

Ayrıca, şirketin başka bir ticari kuruluş türü olarak değil, bu şekilde temsil edildiği ve dışarıdaki kişilerin işle bir şirket gibi ilgilendikleri de gösterilmelidir. Tüm bu deliller mevcut olduğunda, mahkeme varlığı fiili bir şirket olarak tanıyabilir ve tüzel kişiliğin tüm imtiyazlarını talep etmesine izin verebilir.

Estoppel yoluyla şirket (şirket varlığının inkarının engellenmesi) iki yoldan biriyle devreye girer. İlkinde, bir kişi veya kişiler bir işi bir şirket olarak halka açar ve kamuyla bir şirket olarak ilgilenir, ancak daha sonra şirketin var olduğunu inkar etmeye çalışır.

İkincisi, dışarıdakiler bir işletmeyi, uygun bir şirket olmadığı bilgisine sahip bir şirket olarak ele aldığında ortaya çıkar. Ardından, ikisi arasında bir anlaşmazlık ortaya çıktığında, dışarıdakiler bir şirketin varlığını inkar etmeye ve sahiplerin kişisel olarak sorumlu olması gerektiğini iddia etmeye çalışırlar.

Her iki durumda da, mahkemeler genellikle işletmeyi estopel yoluyla bir şirket olarak ele alacak ve kanunu gerçek bir şirketmiş gibi uygulayacaktır. Bunun mantığı, insanların bir şirketin yükümlülüklerinden kaçınırken bir şirket olarak hareket etmekten veya şirketle iş yapmaktan tüm faydaları elde edememeleri gerektiğidir.

Teknolojik afetlere örnekler
Kurumsal iletişim alt başlıkları
Doğal afetlerin sınıflandırılması
Kurumsal iletişim Makale
Kurumsal İletişim Nedir
Kurumsal iletişim alanları
Meteorolojik kökenli afetlere örnekler
Kurumsal iletişim PDF

Kişisel, Yakın Şirketler ve Limited Şirketler

İç Gelir Servisi (IRS), ortak genel şirketi belirli alt türleri içeren bir C şirketi olarak tanımlar. Küçük şirketlerin en yaygın biçimleri S şirketleri, profesyonel şirketler ve limited şirketlerdir.

Her biri, kurumsal eylemler için kişisel sorumluluk üzerinde bir dereceye kadar sınırlama sağlar, ancak her biri, şirketin gelirinin vergi amaçları için doğrudan sahiplere akmasına izin verir. Genel bir şirkette, kârlar şirket oranında ve sahiplerinden ayrı olarak vergilendirilir.

Karın hissedarlara her türlü dağıtımı temettü şeklindedir. Bunlar daha sonra gelir vergisi amacıyla alıcının kişisel geliri olarak kabul edilir.

Daha küçük kişisel şirketler, yalnızca bir kez vergi öderler çünkü şirketin tüm geliri, sahiplerinin geliri olarak kabul edilir. İşin niteliğine, büyüklüğüne, karlılığına, sahiplerin sayısına ve kendi kişisel vergi statülerine bağlı olarak, en çekici kurumsal form genel veya kişisel olabilir.

Kişisel ve yakın şirketler, tıpkı genel şirket gibi tamamen yasal yasalarla oluşturulur ve denetlenir. Özel yasalar, bu tür şirketleri oluşturmak, sürdürmek ve feshetmek için gerekli adımları belirler.

Tarihsel olarak, S şirketleri, bir ortaklıkta sahip olabilecekleri sorumluluğa maruz kalmalarını sınırlamaya çalışan hemen hemen her tür yasal işte birkaç kişinin küçük operasyonları için kullanıldı. Profesyonel şirket, işleri sıradan ticari iş türlerinden ziyade hizmet sağlamak olan lisanslı profesyoneller için yaratıldı.

Bu kurumsal biçim, doktorlar, avukatlar, muhasebeciler ve benzer durumdaki diğer bağımsız hizmet sağlayıcılar gibi lisanslı profesyoneller arasında yaygın olmaya devam etmektedir. Ancak, sorumluluğun sınırlandırılması, profesyoneli profesyonel hizmetlerin sunumunda kendi kişisel görevi kötüye kullanmasından dolayı korumayacaktır.

En yeni şirket biçimi olan limited şirket (LLC), kabul açısından hızla büyüyor ve yargı alanlarının çoğunda kanunla kabul ediliyor. Tipik olarak, profesyonel şirket tüzükleri, tüm hissedarların ortak bir mesleğin üyesi olmasını gerektirir. LLC’ye göre, işletmenin temeli olan mesleğe üye olmayan kişiler mal sahibi olabilir.

Örneğin, bir hekim, şirketin ana işi olarak hekimin tıbbi hizmetler sunduğu ve avukatın işin yönetimi gibi diğer konulardan sorumlu olduğu bir avukatla birlikte bir LLC’ye girebilir.

Bu tür bir şirkette, çoğu zaman hissedarlar sadece kendi kişisel davranışları için kişisel sorumluluğa tabidir. Bu nedenle, bu örnekte, avukat, hekimin tıbbi uygulama hatasından normal olarak sorumlu tutulmayacaktır.

Bu nedenle, mülk sahipliği veya ticari anlaşmalarla ilgili konularda LLC’ye karşı bir dava açıldığı takdirde, herhangi bir hüküm, mal sahiplerinden değil, yalnızca işletmenin varlıklarından alınabilir. Ancak, işin birincil odağında yer alan bir mal sahibinin mesleki eylemleri nedeniyle iş aleyhine görevi kötüye kullanma kararı alınmışsa, kusurlu bulunan profesyonel de kişisel sorumluluğa tabi olacaktır.

Kurumsal Görünüşü Delmek

Bir mahkeme bazen yasal bir şirketin kurumsal yapısını görmezden gelir ve hissedarların, görevlilerin ve yöneticilerin tamamını veya bir kısmını şirketin eylemlerinden sorumlu tutar. Bu nedenle mahkeme, hissedarların genellikle bir şirketin sahibi olarak yararlandıkları sorumluluğa maruz kalmaya karşı koruma duvarını görmezden gelir.

Buna şirket peçesini delmek denir ve bir mahkeme bir şirketin üyelerinin şirket statüsünü uygunsuz bir şekilde kullandığını tespit ettiğinde gerçekleşir.

Genel olarak, bir şirket üç durumda kurumsal peçenin delinmesine tabi olabilir: (1) dolandırıcılığı önlemek için gerekli olduğunda, (2) yeterli sermaye girişi olmadığında ve (3) şirket, şirket kimliğini tanımayı reddettiğinde. yasal bir şirket için gerekli formaliteler.

Dolandırıcılığın Önlenmesi

Dolandırıcılığa teşebbüsün önlenmesi durumunda, perde, ancak kişi veya kişilerin, alacaklılara veya yasal haklara sahip diğer kişilere karşı yasal yükümlülüklerden kaçınmaya yönelik doğrudan teşebbüste bulunduğu gösterilebildiğinde delinecektir. Genellikle, bu tür borçlar şirket aracılığıyla üstlenildi, ancak fonlar hissedarlara kişisel olarak fayda sağlayacak şekilde kullanıldı.

Bu, hissedarları şirketin olağan işlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan yükümlülüklerden korumakla aynı şey değildir. Yükümlülükler başlangıçta şirketin işine yarar sağlamayı amaçladıysa veya şirketin işinin sonucuysa, yükümlülüklerden şirket sorumlu olacak ve hissedarlar korunmaya devam edecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir