Mağaza Zincirleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Mağaza Zincirleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

5 Ekim 2022 Market zinciri anlamı Zincir market isimleri Zincir marketler 0
Ticaret Sisteminin Oluşması

Mağaza Zincirleri

Çeşitli hedefleri hedefleyen tanımlanmış mağaza zinciri mekansal gelişim stratejileri:

– yeni mağazaların kurulması;
– mevcut mağazaların yerlerinin değiştirilmesi;
– kira yenilemeleri;
– satış alanının genişleme veya küçültme yoluyla ayarlanması;
– mevcut mağazaların modernizasyonu.

Aynı yazarlar, uzamsal stratejilerin aşağıdakiler üzerindeki etkisini gösteren üç boyutlu bir matrisle ilgili önerisine bakıyor:

– hedef pazar segmentleri, bu durumda yerelleştirilmiş pazarlar, gerçek veya potansiyel tüketicilerle ilgilenip ilgilenmediğine göre;
– halihazırda hizmet verilmiş olsun ya da olmasın ticaret alanları;
– mevcut mağazaların veya oluşturulacak mağazaların sayısı.

Bu matris, ürün stratejileriyle bağlantılı olanlar gibi perakendecilik karmasının diğer unsurları tanıtıldığında çok daha karmaşıktır. Yalnızca konumla bağlantılı faktörler göz önünde bulundurulursa, her biri sekiz stratejinin ayırt edilmesine izin veren iki diğer iki boyutlu matrise bölünebilir, bunlardan altısı mekansal yönlerle ilgilidir, çünkü diğer ikisi mantıksal olarak saf ve basit yokluğuna yol açar.

Dolayısıyla bu şekilde tanımlanan altı strateji şunlardır:

– Pazar genişlemesi;
– pazara nüfus etme;
– iş performansının iyileştirilmesi;
– pazar çeşitlendirmesi;
– pazar yoğunlaşması;
– yeniden konumlandırma.

Pazar genişletme stratejisiyle, yeni ticaret alanlarında yeni mağazalar kurulur, ancak bunlar bilinen müşteri segmentlerine yöneliktir: bir hipermarket şirketi, şimdiye kadar bulunmadığı bir şehirde yeni mağazalar kurar.

Pazara nüfuz etme stratejisi, aynı şirkete ait aynı türde veya başka bir deyişle aynı pazarda konumlanmış mağazaların mevcut olduğu ticaret alanlarında yeni mağazaların kurulmasından ibarettir. Bu, bir marketler zincirinin, zaten zincirin bulunduğu bölgelerdeki mağaza zincirlerinin sayısını ve dolayısıyla yoğunluğunu arttırdığı durumdur.

İş performansının iyileştirilmesi, mevcut mağazaların daha çekici hale getirilmesi için modernizasyonunu teşvik ediyor: Carrefour, “ürünler evreni” kavramını tanıtarak hipermarketlerini evrimleştirdi. Pazar çeşitlendirme stratejisi, yeni müşteri segmentlerine yönelik yeni ticaret alanlarında yeni mağazalar kurmayı amaçlamaktadır.

Bir büyük mağaza zinciri, alışılmışın dışında farklı ticaret alanlarında indirimli süpermarketler kurduğunda, buna çeşitlendirme denebilir: 1970’lerde geliştirilen mağazalarında pek başarılı olamayan durum buydu.

Pazar yoğunlaştırma stratejisi, yeni müşteri segmentlerine yönelik yeni mağazaların, ilk ticari unvanın zaten mevcut olduğu ticaret alanlarında kurulmasını ifade eder.


Zincir marketler
Zincir market isimleri
Market zinciri anlamı


Böylece, hipermarketleri ile aynı ticaret alanlarında spor ürünlerinde uzmanlaşmış süper mağazalar kurar. Son olarak, yeniden konumlandırma stratejisi, yeni bir hedef müşteri çekmek için mevcut mağazaları değiştirmeyi amaçlar. Monoprix tarafından çeşitli mağazaların şehir marşlarına dönüştürülmesi bunun bir örneğidir.

Bu stratejilerin her biri mekansal düzeyde daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilir. Genişleme stratejisi, uzayla bağlantılı hususlar çok önemli olduğu sürece muhtemelen “en uzamsal” stratejidir.

Bu, beş sözde mekansal stratejiye yol açar:

– bitişik genişleme;
– sahil noktalarının oluşturulması;
– pazar kümelenmesi;
– yağsız strateji;
– satın almalar.

Bitişik genişleme, mevcut mağazaların bulunduğu yerlere yakın ticaret alanlarında mağazalar kurmaktan oluşur. Tüm bölgesel zincirler bu şekilde ilerlemiştir. Bunu bir ürünün veya bu durumda bir mağazanın mekansal dağılımına uygulanan bir bulaşıcılık olgusu olarak tanımlar.

Avantajları doğası gereği lojistiktir, çünkü ne stok organizasyonunu ne de genel merkezin kontrol tesislerini etkiler ve ticari unvanın tamamen bulunmadığı bölgelerde gerekli olan büyük reklam yatırımlarından kaçındığı için doğası gereği finansaldır.

Dezavantajlar, satışların kaçınılmaz olarak artması ve dolayısıyla mağaza zincirinin genişlemesi ile aynı anda ortaya çıkıyor. Böylece diğer alanlardaki dikkat çekici sitelerin sağladığı fırsatların daha sonra rakipler tarafından çok az zorlukla ele geçirilebilmesini engellemektedir.

Bu nedenle, köprü başlarının oluşturulması, zincir gelişiminin belirli aşamalarında çok faydalı olduğunu kanıtlamaktadır. Bu strateji, rekabet en iyi sitelere erişimi engelleme niyetindeyse bile vazgeçilmez görünebilir. Bu açıkça daha riskli ve daha maliyetli bir stratejidir, ancak her bir köprü başı yerel genişleme stratejisiyle güçlendirildiği sürece uzun vadede karlı olabilecek bir stratejidir.

Böyle bir genişleme olmadan, genellikle çok yalıtılmış görünen mağazalardan vazgeçmek tercih edilir. Pazar kümelenmesi, aynı anda birkaç mağazanın kurulmasından oluşur. Bu strateji, pazar payı açısından yükseltilmiş bir hedef açısından etkilidir.

Ancak, bir yandan sitelerdeki kuruluş kısıtlamalarının çok güçlü olmamasını, diğer yandan da pazarın doymamış olmasını gerektirir.

Reklam ve lojistik maliyetlerinin düşürülmesini ve rekabetin sitelere erişiminin engellenmesini sağlar. Bununla birlikte, bu yaklaşım, pazarın bloke edilmesi yeni pazarlama kanallarının açılmasına yol açacağından, sonuç olarak ilgili mağaza türünün yaşam döngüsünün azalmasına neden olabilir.

Pazarlar arasındaki satışların yamyamlaştırılması tehlikesi de çok yüksektir. Bu strateji ABD’de Avrupa’dan daha sık görülür. 1970’li yıllarda zincirler, alışveriş merkezlerinin içindeki siteleri sistematik bir şekilde işgal ederek ABD’de departmanlı mağazalar açısından dünyanın en yoğun ağını oluşturabilmişlerdir.

Bu strateji, bu merkezlerin bölgesel doygunluğu ile sona erdi. Skim stratejisi, konumlarından bağımsız olarak yeterince karlı hedef pazarların varlığından yararlanmayı amaçlar. Bu, bir genişleme stratejisinin gelişebileceği yeni bir dağıtım düğümünün yaratıldığı bir köprü başı stratejisi gibi değildir.

Yağsız strateji genellikle, en önemli hedefi satın alma gücü olan lüks butiklerin stratejisi olacaktır. Son olarak, edinme stratejileri, bölgelerin fethinde zaman kazanmanın etkili bir yoludur. Bu tür kazanımların mekansal boyutu güçlü bir şekilde doğrulanmıştır.

Uygulamada, sitelerin değerlendirmesinin iyi olduğu kanıtlanırsa, müşterinin sadakati zaten güvence altına alınmışsa, iletişim çabası minimum olacak ve en önemlisi sitelerin edinilmesi, yetkilerin alınması ve inşa edilmesi için hiçbir çaba gerekmeyecektir. Sonunda sadece iç ayarlamalar ve ticari unvan değişikliği yapılacaktır.

En büyük dezavantaj, elbette, bu tür işlemlerin maliyetinde yatmaktadır. Wal-Mart, yerel şirketleri satın alarak Alman ve İngiliz pazarlarına girdi.

Önemli finansal olanaklara rağmen, operasyonun karlı hale getirilmesi zordur. Hipermarketlerini satın almasının ardından başarılı olamadı ve zinciri yeniden satmak zorunda kaldı.

Penetrasyon stratejisi ile ilgili olarak, beş mekansal strateji ayırt edilebilir:

– doldurma;
– mağaza büyütme;
– ikincil piyasalar;
– geri dönüştürülmüş yerler;
– satın almalar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir