Mülk Kanunu – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Mülk Kanunu – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

18 Haziran 2021 Kat malikleri Kanunu Kat mülkiyeti kat mülkiyeti kanunu 32. madde kat mülkiyeti kanunu 4. madde 0
İÇERİK PAZARLAMASI İLE ARAMA 

Mülkün türlerini ve mülkün satın alınması, taşınması (devir), mülkiyeti, mülkiyeti veya değiştirilmesi ile ilgili hakları tartışmadan önce, genellikle sahip olma veya kontrol etme hakkı anlamına gelen mülk teriminin yasal tanımını netleştiriyoruz.

Bu anlam, mülkiyeti bir toprak parçası gibi gerçek bir fiziksel şey olarak yorumlamak için kullanılan günlük dilden farklıdır. Sonuç olarak, yasal terimlerle, mülkiyete ilişkin bir menfaat tartışılırken, odak, öğenin kendisinden ziyade söz konusu öğeye sahip olma, kontrol etme veya sahip olma hakkının türü üzerindedir. Bu bölüm, mülkiyet hukukuna tabi olan alan türlerine göre düzenlenmiştir ve bu alanlarda bunlarla ilişkili haklar tartışılmaktadır.

GAYRİMENKUL

Taşınmaz mülkiyet, arazi veya araziye kalıcı, sabit ve taşınmaz olacak şekilde bağlanan şeydir.2 Taşınmaz hukuku, arazinin doğal olarak veya yapay olarak dahil edilmesinin bir sonucu olarak arazinin bir parçası olan her şeyi yönetir. arazi kalıcı bir şekilde. Gayrimenkul, mülke kalıcı yollarla yapıştırılan evleri, binaları ve diğer yapıları içerir.

Normalde gayrimenkul olarak kabul edilmeyen bir şeye bir örnek, yere kalıcı olarak yapıştırılmamış bir mobil evdir. Bu tür bir yapı taşınır olarak kabul edilir ve kişisel mülkiyet kategorisine girer (bölümün sonunda ele alınmıştır).

Aşağıdaki bölümlerde, gayrimenkul üzerindeki menfaat veya haklar türleri tartışılmaktadır. Bu menfaatler ve haklar mülkiyet, miras, medeni durum ve mülkiyet şartlarından etkilenebilir. Mülk sahibi olma veya kontrol etme hakkı birçok şekilde elde edilebilir; araştırıldıkça, mülkiyet hukukunun ülkemizdeki en gelişmiş hukuk alanlarından biri olduğu anlaşılmalıdır.

Kat malikleri Kanunu
Kat Mülkiyeti Kanunu 2021
Site yönetimi Kanunu
kat mülkiyeti kanunu 42. madde
kat mülkiyeti kanunu 4/5 çoğunluk
kat mülkiyeti kanunu 4. madde
kat mülkiyeti kanunu 32. madde
Kat mülkiyeti

Mülkiyet Mülkleri

Geleneksel olarak, mülk mülkiyeti, arazideki mülkiyeti ve çıkarları tanımlamak için kullanılan terim olmuştur. Bu, kiralama veya kiralama sözleşmeleri gibi mülk sahibi olmayan mülklerden ayırt edilmelidir (bu bölümün ilerleyen kısımlarında tartışılacaktır).

Mülk sahibi mülkler, bir mülk sahibinin haklarını ve bu mülkiyete getirilebilecek koşulları veya sınırlamaları içerir. Tek mülkiyet, iki veya daha fazla kişinin mülkiyeti ve fiili mülkiyet olmaksızın belirli müdahalesiz mülkiyet hakları dahil olmak üzere çeşitli mülkiyet mülkiyeti türleri mevcuttur.

Ücret

Birleşik Devletler’de en yaygın sahiplik türü ücret basittir.4 İngiliz ortak hukukuna göre, bir adam basit bir ücretle mülk edindiğinde, bu, o kişinin mülkün ömrü boyunca sahibi olduğu anlamına gelir.5 Başka bir deyişle, adamın bir yaşam alanı vardı (sırada tartışılacak). Sahibinin ömrünün sonunda, mülk otomatik olarak ilk sahibine geri döndü.

Mülkiyete kalıcı olarak doğrudan sahip olmak için, mülkün, mülkün (tapu) devredilmesi için kullanılan ve orijinal sahibine geri dönmesini engelleyen belgede özel bir dil gerektiren, basit mutlak bir ücretle sahip olunması gerekiyordu. Bugün Amerika Birleşik Devletleri’nde ücret basit, ücret basit mutlak bir yoruma sahiptir.

Mülk sahipliğinin tüm devirleri, aksi belirtilmediği sürece ücretlidir. Bu tür devirler, mülk üzerindeki tam ve mutlak hakların satışı olarak kabul edilir. Çoğu yargı bölgesinde, aktarma belgesinde açık bir dille sınırlı bir sahiplik veya sahiplik süresi verilmelidir.

Yaşam Siteleri

Bir can mülkü, sahibine, sahibinin ömrü boyunca müdahale olmaksızın mülkü tamamen kontrol etme hakkı verir. Böyle bir tereke, bir istisna dışında, basit bir ücret karşılığında bir malikin yapabileceği her şeyi yapma hakkını içerir: Mülk elden çıkarılamaz (satılamaz veya başkasına verilemez) veya olağan amacı için onu mahvedecek şekilde muamele edilemez6 (olarak bilinen) israf).

Mülk israfına bir örnek, tarım arazilerinde bir yaşam alanı olan ve arazinin gelecekte tarım arazisi olarak kullanılmasını önleyen zehirli kimyasallar koyan kişi olabilir. Bir can tereke sahibinin malı boşa harcadığı tespit edilirse, can terekesine yasal olarak son verilebilir. Mülkün yasal olarak sona ermesi veya sahibinin ölümü ile yaşam süresi sona erdiğinde, mülkiyet, mülkün ilk sahibi olan tarafa veya mülkün ilk sahibi tarafından mülkü almak üzere görevlendirilen kişiye geçer.

Bir can tılsımı, devredilebilirlik temel unsurunu içermese de, başlı başına bir tür kat mülkiyeti olarak kabul edilir. Hayat mülkü olan bir kişi, mülkiyeti başkasına devredemez, ancak imtiyaz veren tarafından izin verildiği takdirde, mülkiyetteki menfaatinin bir kısmını veya tamamını devredebilir.

Bu, bir yaşam kiracısının, yaşamı boyunca mülkü kiralayabileceği, ancak böyle bir kiralamanın, yaşam kiracısı öldüğünde sona ereceği anlamına gelir. Böylece, devredilebilirlik sınırlamaları ve malın israf edilmemesi şartı dışında, can malı sahibi, mülkiyetle bağlantılı tüm haklara sahiptir.

Bir yaşam malının yaratılmasının yaygın bir durumu, bir eşin, yalnızca mülkiyete ait olan bir gayrimenkuldeki bir yaşam alanını, mülk üzerinde başka türlü miras haklarına sahip olmayabilecek hayatta kalan tarafa bırakması durumunda ortaya çıkar. Hayatta kalan eş öldüğünde, tereke tamamen ve otomatik olarak, mülkün ilk sahibi olan eşin vasiyetinde belirtilen mirasçıya geçer.

UYGULAMA 12.1

Nicky ve Noelle kardeştir. Her ikisi de yetişkin çocukları olan dul idi. Bütün aile New York’un yukarısında yaşıyordu. İki yıl önce emeklilik yıllarını en iyi şekilde değerlendirmeye karar verdiler. Eşyalarının çoğunu sattılar ve birlikte Florida’da okyanus kıyısında bir ev satın aldılar. Nicky mali açıdan evi satın alabilecek durumdaydı. Noelle’nin çok fazla mal varlığı yoktu, ama merhum kocasının emekli maaşından düzenli bir geliri vardı.

Noelle bakım, ev için satın aldıkları tüm yeni mobilyalar ve yeniden dekorasyon masrafları için paraya katkıda bulundu. Kız kardeşlerin tek endişesi, Nicky’nin Noelle’den önce ölmesiydi. Her iki kız kardeş de mülklerinin çocuklarına geçmesini istedi. Ancak Nicky, Noelle’in evlerinden ayrılmasını istemiyordu; çocukların evi satıp geliri bölüşmek isteyeceğini düşündü.

Noelle’i korumak için Nicky, Noelle için, hayatının geri kalanında eve sahip olma hakkını sağlayacak mülkte bir yaşam alanı yarattı. Noelle’nin ölümü veya mülkü teslim etmesi durumunda, mülkiyet Nicky’nin diğer mülkiyet haklarını devralacak olan çocuklarına geri dönecekti.

Bununla birlikte, Nicky’nin vasiyetinde daha fazla tartışma olmadan, Noelle’nin yeniden dekore etmeye ve muhtemelen mülkün değerini artırmaya yatırdığı para, Noelle’nin mülkü için herhangi bir mahsup olarak görülmeyecektir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir