Pazarlama İletişimi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Pazarlama İletişimi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

26 Aralık 2022 Bütünleşik PAZARLAMA PAZARLAMA iletişimi örnek 0
Ticari Düşünceler

Pazarlama İletişimi

Bir organizasyonun kurumsal ve pazarlama stratejileri kapsamında pazarlama iletişimini ele alırken, bu iletişimlerin uzun vadeli ve bütünleşik doğasını vurgulamak gerekir.

Bu, bir sonraki etkinlik için satış rakamları gibi kısa vadeye basit bir şekilde odaklanmak yerine, marka sadakati veya tutum değişikliği gibi birkaç yıl boyunca ulaşılamayan iletişim hedeflerinin dikkate alınmasını gerektirir. Bu bölüm, başarılı iletişim planları geliştirmenin uzun vadeli doğasını vurgular ve çok çeşitli araçları, teknikleri ve medyayı plan dahilinde kullanma ve entegre etme ihtiyacını vurgular.

Entegre Pazarlama İletişimi

İletişim, düşüncelerin iletildiği ve anlamın bireyler veya kuruluşlar arasında paylaşıldığı süreçtir. Genel bir iletişim modeli verilmiştir. Bu model, alıcının, kodlama/kod çözme süreci ve süreçle ilişkili “gürültü” nedeniyle gönderenin amaçladığından farklı bir anlam alma olasılığını kabul eder.

Kişiselleştirilmiş doğrudan pazarlama gibi son derece kontrol edilebilir iletişim yöntemlerinin bile alıcı üzerindeki etkilerini belirlemek için dikkatle izlenmesi gerektiğinden, bu, iletişim sürecinin dikkatli bir şekilde planlanması ve kontrol edilmesi ihtiyacını vurgular.

Etkinliklerde pazarlama, potansiyel müşterileri bir ürün teklifi hakkında doğrudan bilgilendirmek, pazarda bir marka imajı oluşturmak veya müşteri geri bildirimi ve pazar araştırması yoluyla büyük ölçüde iletişime dayanır.

Pazarlama iletişimi, markanın paydaşları ile ortak anlamlar kurarak alışverişi kolaylaştıran bir markanın pazarlama karması içindeki tüm unsurların toplamını temsil eder.

Marka, tek bir ürüne (bir etkinlik), bir ürün grubuna (bir etkinlik programı) veya daha geniş bir kurumsal markaya (etkinlik düzenleyici, yer, sponsor) atıfta bulunabilir. Paydaşlar, mevcut ve potansiyel müşteriler, çalışanlar, sponsorlar ve yerel topluluk gibi çeşitli gruplardan oluşacaktır.

Bir pazarlama iletişimi mesajının izleyicileri, mesajın kodunu çözdüğünde veya tercüme ettiğinde, bunu birkaç düzeyde yapabilirler. The, bu seviyeleri iletişimciden izleyiciye bir merdiven olarak tanımlar. En alt seviye rasyonel bileşenlerden, ürünün özelliklerinden (ör. mekan, sanatçılar, tarih) ve ürünü kullanmanın işlevsel sonuçlarından (ör. eğlence) oluşur.

Daha yüksek seviyeler, psikososyal sonuçlardan veya kişisel duygusal sonuçlardan (örneğin, ‘endişelerimi unutturdu’) ve kişisel değerlerden veya büyük hedeflerden ve ideallerden (örneğin, benlik saygısı, iç huzuru, aşk) oluşan duygusal bileşenlerdir. Tüm seviyelerde işleyen iletişim, tutum ve davranışta daha uzun vadeli bir değişiklik oluşturmada muhtemelen daha etkili olacaktır.

Bir dizi faktör, pazarlama iletişimi (kişisel satış, reklam, satış promosyonu ve halkla ilişkiler) için geleneksel tutundurma karmasından uzaklaşarak bütünleşik pazarlama iletişimi (IMC) kavramının geliştirilmesine yol açmıştır. Bütünleşik pazarlama iletişimi çeşitli şekillerde tanımlanmıştır.

Bu tanımlar, bir kavram olarak entegre pazarlama iletişiminin devam eden gelişimini göstermektedir. Genel olarak, IMC’nin 1990’lı yıllarda öne çıktığı ve çeşitli nedenlerle geliştiği konusunda hemfikir görünmektedir.

Birincisi, kitle iletişim araçlarının etkinliğine olan inancın azalması ve sonuç olarak, yüksek oranda hedeflenen iletişim yöntemlerine doğru hareket ve ikincisi, pazarlama iletişimi tedarikçilerine yönelik daha büyük talepler ve geri dönüş gösterme ihtiyacının artması nedeniyle. yatırım. Üçüncüsü, pazarlamacının kullanabileceği sürekli genişleyen iletişim araçları ve medya dizisini koordine etme ve entegre etme ihtiyacı vardır.

IMC gerçekliğinin karmaşıklığı, geliştirilen ‘entegre pazarlama iletişimi zihniyeti’ ve ‘entegre pazarlama iletişimi çarkı’ modelinin açıkça ortaya konmuştur.

Bu modeller, geleneksel reklamcılık, satış promosyonu, halkla ilişkiler ve kişisel satış kategorilerinde yer alan pazarlama iletişimi tekniklerini sunar, ancak bunların örtüşmesi ve bir dizi farklı şekilde kullanılması gerekliliğini gösterir.


PAZARLAMA iletişimi örnekleri
PAZARLAMA iletişimi Makale
PAZARLAMA iletişimi PDF
Pazarlama iletişimi elemanları
Bütünleşik PAZARLAMA iletişimi
Pazarlama iletişimi yöntemleri
Pazarlama İletişim Numarası
PAZARLAMA iletişimi amaçları


Hem imaj ve marka yönetimi hem de müşteri iletişim yönetimi için bire bir iletişim ve birden çoğa iletişim kombinasyonunun kullanılması, IMC’nin hayati bir yönüdür.

Modeller, tekniklerin çeşitliliğini, çok sayıda potansiyel hedefi ve farklı hedef kitleyi artı bunların arasındaki örtüşmeleri fark ederken, hem IMC’nin potansiyel faydalarını hem de birçok kuruluş tarafından benimsenmemesinin nedenlerinden bazılarını göstermektedir.

IMC’nin önündeki bu engeller, süreci yönetmedeki zorlukları ve bunun kurum içinde mi yoksa bir ajans aracılığıyla mı yapılacağı seçimini içerir. Promosyon bileşenlerinin geleneksel bölümleme zihniyetinin aşılmasında ve IMC’nin kapsamının tanımlanmasında da sorunlar vardır (yani, kurumsal ve iç iletişimi de içeriyor mu).

Bu sorunlardan bazılarının üstesinden gelmek için birçok yazar tarafından planlama modelleri geliştirilmiştir ve bunlar bir sonraki bölümde ele alınacaktır.

IMC’yi yönetme yöntemleri, herhangi bir iletişim planının dikkate alması ve uygun olduğunda çeşitli iletişim araçlarını kullanması gerektiği ve bunu yaparken tutarlılığı sağlamanın gerekli ve yararlı olduğu kavramının kabulünden daha az önemlidir. 

Bir Planlama Sürecinin Önemi

Rekabet avantajı elde etmek ve müşteriye katma değer sağlamak için iletişim sürecinin sistemli ve kontrollü bir şekilde planlanması gerekmektedir. Sürekli artan iletişim yöntemleri ve bunları birleştirme yollarıyla, alınan kararların doğru, güncel ve ilgili bilgilere dayanması hayati önem taşımaktadır.

Herhangi bir sürecin planlanması, yönetimin karar vermeden önce herhangi bir eylem planının risklerini ve getirilerini değerlendirmesine olanak tanır. Pazarlama iletişimleri geçici, parçalı bir şekilde geliştirilirse, hedefler, bütçe ve getiri açısından izlenmesi zor olacaktır.

Bu nedenle, nispeten büyük miktarlarda zaman, uzmanlık ve finansal kaynaklara yatırım yapmanın içerdiği riskler, dikkatli bir planlamayla en aza indirilebilir ve yatırımları, dikkatlice planlanmış değerlendirme prosedürleriyle ölçülen, açıkça tanımlanmış hedeflerin karşılanmasıyla gerekçelendirilebilir.

Bir başka fayda da, yanlış seçilmiş bir iletişim stratejisinin, eğer bir planlama süreci takip edilmişse erken bir aşamada tespit edilmesinin daha muhtemel olmasıdır. Bu, daha ciddi hasarlar verilmeden önce değiştirilebilir veya rafa kaldırılabilir. Benzer şekilde, uygulamadaki sorunların erken tespiti planlama süreci ile kolaylaştırılabilir.

Planlamanın genellikle gözden kaçan bir faydası, döngüsel doğasıdır. Her yeni planlama döngüsü, önceki planlarda öğrenilen derslerden, yani önceki hatalardan ve başarılardan ders almaktan yararlanır.

Bu da önceki iletişim planının sonuçlarının ve sürecinin sistematik ve nesnel değerlendirmelerini gerektirir. Bu tür geçmiş deneyimleri daha resmi bir şekilde kullanmak, gelecekteki herhangi bir iletişim planında artan düzeyde verimlilik ve etkililik sağlamaya yardımcı olabilir.

İletişimin kuruluş içinde taktik değil stratejik düzeyde işlemesini sağlamak için, hedeflerin daha uzun vadeli olarak belirlenmesi gerekir. Planlama süreci, bunların kuruluşun kaynakları ve dış çevre kısıtlamaları dahilinde ve uzun, orta ve kısa vadeli olarak belirlenmesine yardımcı olabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir