Pazarlama Kanalları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Pazarlama Kanalları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

30 Ekim 2022 Dijital pazarlama Kanalları Nelerdir ? Pazarlama Kanalları Nedir ? PAZARLAMA kanalları ve değer ağları 0
Ticaret Disiplini

Pazarlama Kanalları

Bu bölüm, pazarlama kanalları ve bunları oluşturan aracılarla ilgili konuları inceleyen üç bölümden ilkidir. Bu bölümde, pazarlama kanallarıyla ilişkili ilkelerin ve temel kavramların anlaşılmasına odaklanılmıştır. Özellikle amaçları, temel yapıları ve kilit aracıların özellikleri ve kanalların çalışma şekline katkıları hakkında bir inceleme vardır.

Bu bölüm, kanal yapısı, tasarımı, etkileşimi ve ardından gelen ağlar hakkında daha gelişmiş fikirlerin bazılarını keşfetmek için temel materyal sağlar. Bu üçüncü bölümün son bölümü, pazarlama kanallarındaki davranışların nasıl yönetilebileceğini incelemektedir.

Bu bölümün amaçları şunlardır:

1 Pazarlama kanallarının doğasını ve kavramını tanımlayın.
2 Pazarlama kanallarının amacını ve bunlarla ilişkili görevleri inceleyin.
3 Pazarlama kanallarının türleri ve yapısı ile ilgili bazı temel ilkeleri tanıtın.
4 Kanal yönetiminde belirsizlik ve riskin önemini takdir edin.
5Hizmet çıktı teorisinin önemini değerlendirin ve kanal üyesi belirsizliğini azaltmak için nasıl kullanılabileceğini açıklayın.
6 Kanal akışlarıyla ilgili fikirleri göz önünde bulundurun.
7 Pazarlama kanallarının kilit üyelerinin rollerini ve temel özelliklerini keşfedin.
8 Bilgi sistemlerinin ve teknolojinin pazarlama kanalları üzerindeki etkisini düşünün.

Pazarlama Kanallarına Giriş

Değer zincirleri kavramı, işletmeden işletmeye pazarlamayı anlamak için önemli bir temel olarak tanıtıldı. Bu bölümde, kuruluşların son kullanıcı müşterilerine katma değer sağlamak için birlikte çalışmayı seçmeleri önerildi. Kuruluşların birbirleriyle etkileşime girdiği fikri, kanal pazarlaması kavramının temelini oluşturur.

Pazarlama kanalları, ürün veya hizmetin son kullanıcı satın alma ve tüketimi için en uygun ve değerli formatta sunulması için toplu olarak ürün ve hizmetler geliştiren, her biri diğerine geçmeden önce değer katan bir organizasyonlar zincirinden oluşur. .

Dağıtım kanalları olarak da adlandırılan pazarlama kanalları, ürünlerin üreticilerden son kullanıcı müşterilere taşınmasıyla ilgili süreçlerin ve faaliyetlerin organizasyonlar arası yönetimi ile ilgilidir.

Organizasyonlar arası terimi önemlidir çünkü pazarlama kanalı faaliyetleri, ürünleri son kullanıcılar için hazır hale getirmek için gerekli faaliyetlerin koordinasyonu ile ilgilidir. Alt montajları ve hammaddeleri, her bir kanalın son kullanıcıları için üstün değeri temsil eden nihai ürünlere ve hizmetlere dönüştürmek için kanal üyeleri arasındaki koordinasyon gereklidir.

Faaliyetleri koordine etmeyi seçen çeşitli kuruluşların her biri, faaliyetler zincirinde farklı bir rol oynar. Bazıları üretici, bazıları acente, diğerleri ise distribütör, bayi, katma değerli satıcı, toptancı veya perakendeci olabilir. Rol ne olursa olsun, normalde spesifiktir ve ürünü rafine etmeye ve son kullanıcıya daha yakın hale getirmeye yöneliktir.

Her kuruluş, bir endüstrinin değer zincirinde bir önceki kuruluşun müşterisidir. İçinde tartışıldığı gibi, bazı kuruluşlar faaliyetlerini koordine ederek ve entegre ederek birlikte yakın bir şekilde çalışırlar, diğerleri ise daha gevşek, genellikle geçici bir temelde işbirliği yapar.

Bununla birlikte, her iki durumda da, bu kuruluşların, ortaklarının yardımı ve işbirliğiyle amaçlarına ulaşmak için açık bir niyetle, farklı güç ve boyutlarda bir ortaklığın üyeleri olarak faaliyet gösterdiği gözlemlenebilir. Böylece, son kullanıcıya ek olarak, başka bir müşteri grubu (ortaklar) belirlenebilir.

Ürünlerin dağıtımı iki ana unsuru içerir. Birincisi, bir ürünü üreticiden son kullanıcıya taşımanın somut veya fiziksel yönlerinin yönetimidir. Bu, müşterinin bir teklife serbestçe erişebileceği ve satın alma sürecinin son eyleminin mümkün olduğunca kolay olacağı şekilde yapılmalıdır.

Bu, tedarik zinciri yönetiminin bir parçasıdır ve ürünleri son kullanıcılara daha yakın hale getirmekle ilgili lojistiği gerektirir. İkinci unsur, teklifi müşteri için erişilebilir kılmaktan sorumlu taraflar arasındaki mülkiyet, kontrol ve iletişim akışlarının soyut yönlerinin veya konularının yönetimiyle ilgilidir. Bu bölümün odak noktası, genellikle kanal yönetimi olarak adlandırılan bu unsurlardan ikincisidir.


Pazarlama Kanalları Nedir
Dijital pazarlama Kanalları Nelerdir
Pazarlama kanalı
PAZARLAMA kanalları ve değer ağları
Dijital kanallar
Satış kanalları Nedir
Reklam Kanalları
Dijital satış Kanalları


Pazarlama Kanallarının İşlevi ve Amacı

Uygun parçaları tedarik etmek ve bir araya getirmek, ürünleri belki bölgesel, ulusal ve hatta küresel olarak çeşitli müşterilere üretmek ve dağıtmak ve ardından uygun hizmet ve destek düzeylerini sağlamak için gerekli olan beceriler yelpazesi, çoğu kuruluşun sağlayamayacağı kadar geniş ve karmaşıktır. 

Alış ve satışla ilgili bazı belirli belirsizlikler vardır. Örneğin, hedef pazar için çok fazla veya çok az üretimle ilgili riskler, müşterilerin satın alma davranışları ve motivasyonlarıyla ilgili riskler ve depolama, yerleşik finansman ve işletme sermayesi maliyetleri vb.

Bunlarla ve piyasayla ilgili diğer faaliyetlerle ilgili sonuçların belirsizliği, genellikle tek bir organizasyonun taşıyamayacağı kadar büyüktür.

Pazarlama kanalları, bu belirsizliklerin azaltılabileceği veya paylaşılabileceği bir araç sağladıkları için mevcuttur. Farklı uzmanlık becerilerine (örneğin müşteri erişimi, finans, ulaşım, depolama) sahip diğer kuruluşlarla birleştirerek bu belirsizlikler azaltılabilir.

Bu kuruluşların her birinin sağladığı katma değer, son kullanıcılar tarafından algılanan üstün değere katkıda bulunur ve rekabet avantajına katkıda bulunur. Bu düzeyde rekabet avantajı elde etmek için kuruluşların, uzmanlık hizmetlerini ve belirsizlikleri paylaşmak için kuruluşlar arası değişimlere girmeleri gerekir.

Takaslar

Pazarlama kanallarının birincil amacı, kuruluşların her bir tarafın bireysel ve bazı durumlarda toplu hedeflerini tatmin etme yönünde hareket etmesine izin veren bir dizi değişime girmelerini sağlamaktır. Ürün ve/veya hizmet alışverişi, elbette, faaliyetin en belirgin unsurudur.

Ayrıca, bir işlemin tamamlanabilmesi ve taraflar arasındaki ilişkinin genişletilebilmesi için kuruluşlar teknik, kurumsal veya piyasa odaklı bilgi alışverişinde bulunmalıdır. Ayrıca ticari işlemlerde işlemin sonuçlanabilmesi için finansal bir alışverişin olması gerekir.

Son olarak, pazarlama kanalı üyelerinin davranışlarına bağlı bir sosyal değişim vardır. Tek bir pazar değişimi ya da uzun vadeli bir dizi borsa olması için, tüm taraflar arasında bir düzeyde güven ve bağlılık olmalıdır.

Bu nedenle kuruluşlar, kanalda başkaları için değerli olan ürün ve hizmetleri değiş tokuş ederek belirsizliği azaltmak için bir araya gelirler. Belirsizlik derecesi veya iş riski, kanalda tamamlanacak çeşitli görevlerin karmaşıklığı ile ilişkilidir. Bir kanaldaki tüm üyelerin yaşadığı belirsizliği azaltarak, diğer görevlere konsantre olmak için daha iyi konumlanırlar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir