Rekabet Avantajı – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Rekabet Avantajı – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

30 Ekim 2022 İşletmelerin rekabet avantajı sağlamasında en etkili kaynak Rekabet avantajı Örnekleri Sürdürülebilir rekabet avantajı nedir 0
TİCARET SİSTEMLERİNİ TEST ETME

Karmaşıklığı Azaltmak

Karmaşıklığın dikkate alınması gereken ilk yönleri, bir üreticinin her bir bireysel son kullanıcı müşterisi ile etkileşimde bulunduğu işlem sayısı ve temas sıklığı ile ilgilidir. Yukarıda belirtildiği gibi, üreticilerin pazarlarına ulaşmak ve hizmet vermek için bir takım görevleri tamamlamaları gerekmektedir. Bunlara fiyatlandırma, nakliye, pazarlıklar, teslimat, stok tutma ve ödeme dahildir.

Kolaylık olması açısından, tüm bu faaliyetleri kapsamak için değişim terimi kullanılacaktır. Bir üreticinin bir pazarın ihtiyaçlarını aracılar olmadan karşılayabilmesi için, her bir son kullanıcı müşteri ile tam bir alışverişin olması gerekir.

Her bir müşteriye satış yapmak için gereken arama ve işlem süresini göz ardı eden bu değişim faaliyeti düzeyi, o kadar yoğun ve potansiyel olarak verimsizdir ki, orantısız bir şekilde pahalı hale gelebilir.

Buradan anlaşılmalıdır ki, bir aracı kullanmadan üreticilerin üstlenmesi gereken sayısız değişim vardır. Ancak, üretici ile son kullanıcı müşterileri arasına bir aracı konursa, doğrudan alışverişlerin sayısı önemli ölçüde azalır.

Aracıların kullanımının, üreticilerin üstlendiği değişimlerin sayısını yeniden dağıttığı ve azalttığı açıktır. Pazarla temasları aracıların ihtiyaçlarına yöneliktir ve onların temel faaliyetlerine, üretime veya imalata odaklanmalarını sağlar.

Bu arada, son kullanıcı müşteriler, kanal üyelerinden yalnızca üreticilerden alacaklarından daha iyi bireysel destek ve hizmet seviyeleri elde edebilirler.

Pazarlama kanalındaki bu yeni seviyenin maliyeti, aracıların katma değer sürecindeki payları için kazandıkları marjdır. Son kullanıcı müşterilerin bakış açısına göre, bu maliyet, elde ettikleri üstün faydalara göre daha ağır basmalıdır.

Aracıların kullanımının, üreticilerin son kullanıcılarla olan temaslarının sayısını azalttığı ve bu nedenle iyi bir şey olduğu fikri, evrensel olarak kabul edilmemiştir. Üreticilerin son kullanıcılarla kurdukları iletişim sayısını artırmanın daha fazla seçeneğe yol açabileceğini önerin.

Doğrudan pazarlamanın daha fazla kullanılması ve çevrimiçi satış, İnternet tabanlı pazar borsaları ve B2B açık artırma sitelerini kullanan yeni teknolojilerin dahil edilmesi yoluyla, geniş bir pazar kapsamı elde edilebilir. Ancak son kullanıcılar için, aracıların sayısı azaldıkça stok mevcudiyeti, servis ve destek ile ilgili riskler artar.

Üreticiler için, kanala daha fazla aracı girdikçe maliyetler yükselir. Bununla birlikte, daha fazla aracı, üreticilerin dolaylı olarak daha geniş bir son kullanıcı müşteri yelpazesine ulaşmasını sağlar. Bu nedenle risk, aracıların sayısı ile ulaşılan son kullanıcı pazarının genişliği arasındaki denge ile temsil edilir.

Birçok tedarikçi, kanal maliyetlerini azaltmak amacıyla tedarik zincirlerinde kullandıkları aracı sayısını azaltmaktadır. Bu genellikle ulusal depolama sistemlerinden bölgesel dağıtım merkezlerini besleyen tek bir pan-Avrupa depolama tesisine geçmek anlamına gelir. Bu, müşteri hizmet düzeylerini tehlikeye atabilir, çünkü son kullanıcı müşteriler daha kısa ve daha hızlı yanıt süreleri ve sağlanan hizmet düzeyinde bir artış ister.

Burada tüm aracılık maliyetlerinin aynı olduğu varsayımı vardır. Bu açıkça doğru değildir ve farklı aracılar farklı maliyetlerle katma değerli hizmetler sunar. Sonuç olarak, birçok aracı türü vardır ve pazarlara giden birçok yol vardır.

Bu nedenle, son kullanıcı müşteri ihtiyaçlarının karmaşıklığı ve dinamik doğası nedeniyle kanal tasarımı ve strateji kararlarının daha da karmaşık hale gelmesi şaşırtıcı değildir. Bu daha derinlemesine tartışılsa da, teknolojinin kanal yapılarını şekillendirme üzerindeki etkisinden bahsetmeye değer.

Etki alanlarından biri, belirli pazarlarda doğrudan satışın geliştirilmesi ve aracıların kanaldan kaldırılması olmuştur. Bu süreç aracısızlaştırma olarak bilinir. Bununla birlikte, İnternet teknolojileri, yeniden aracılık olarak bilinen bir süreç olan yeni çevrimiçi aracı türlerinin geliştirilmesine de yardımcı olmuştur.

Artan Değer ve Rekabet Avantajı

Üreticilerin aracıları kullanmalarının diğer önemli nedeni, müşterilerin ürün veya hizmeti reddetme riskini azaltmaktır. Bu, müşterilerin bir teklifte algıladığı genel değeri geliştirerek elde edilir. Üreticiler, rakip ürünlere ve müşteri deneyimine göre üstün bir değer düzeyi oluşturarak satın alma belirsizliği riskini azaltabilirler.

Tek başına hareket eden üreticiler normalde son kullanıcı gereksinimlerini karşılamak için gerekli becerilere ve temel yeterliliklere sahip değildir. Becerileri, mal ve hizmetlerin üretimi veya imalatı ile ilgilidir. Aracılar, son kullanıcı müşterilerin arzu ettiği değeri anlamak, etkileşimde bulunmak ve sunmak için daha iyi bir konumdadır.

Bir aracı tarafından sağlanan hizmet ne kadar iyi olursa, rakip aracılara ve üreticilere karşı rekabet avantajı o kadar büyük olur. Rekabet avantajının, bireysel bir organizasyon veya ürünün yanı sıra kanal perspektifinden de değerlendirilebileceğini unutmayın. Rekabet avantajı, işlemlerin tamamlandığı verimlilik ve sağlanan hizmetlerin kalitesi ve değeri açısından karakterize edilebilir.


Rekabet avantajı Örnekleri
Sürdürülebilir rekabet avantajı nedir
İşletmelerin rekabet avantajı sağlamasında en etkili kaynak
Rekabet avantajının iki önemli unsuru
Hangisi şiddetli rekabetin özelliklerinden biri değildir
Kaynak yaklaşımı nedir
Rekabet üstünlüğü sağlayan faktörler
Kaynak Temelli Yaklaşım nedir


Rutinleştirme

İşlem verimliliğini artırarak maliyetler düşürülebilir ve iş performansı geliştirilebilir. Bu, rutinleşmeyi, yani işlem sürecinin standardizasyonunu teşvik ederek elde edilir. Rutinleştirme, her bir işlemi müzakere etmek ve tüm ilgili maliyetleri üstlenmek yerine, maliyet etkinliklerini ve hedef pazarlar tarafından en yüksek değere sahip mal ve hizmetlerin üretimini teşvik eder.

Dağıtım maliyetleri azaltılabilir ve işlemleri düzenli hale getirmek için süreçler otomatikleştirilebilir. Sipariş büyüklüğü, teslimat döngüleri ve ödeme sıklığı düzenlenerek standardizasyon teşvik edilir. Bu da, ilişkisel temelli işlemlere dönüşebilecek ilişkileri teşvik eder.

Bu rutinleştirme süreci, müşteri talebini karşılamak ve verimlilik elde etmek için stok seviyelerini yumuşatmak için tasarlanmış elektronik veri alışverişi (EDI) ve sürekli yenileme programları (CRP) gibi bilgisayar tabanlı teknolojilerle kolaylaştırılabilir.

Örnek

Firma, farmasötik ürünlerini Avrupa’daki müşterilerine ulaştırmak için ortak bir dağıtım süreci oluşturmak için araçlardan biri olarak EDI’yi kullandı. Geçmişte, Pharmacia’nın Avrupa’daki market şirketleri kendi ürün stoklarını muhafaza ediyor ve yerel müşterilere teslim ediyordu.

Sektördeki yoğun rekabet, yerel envanter tesislerinin kapatılmasına ve İsveç’teki bir merkezi Avrupa envanterinin oluşturulmasına yol açan bir rasyonelleştirme ve maliyet düşürme programına yönlendirdi. Ürünleri merkezi envanterden Avrupa çapındaki müşterilere doğrudan teslim etmek için yeni bir dağıtım süreci gerekiyordu.

Öncelikle stok ve dağıtım maliyetlerini azaltma ihtiyacından ve aynı zamanda ertesi gün teslimat için müşteri taleplerinden hareket etti. Ayrıca son dakika siparişleri için geç bir son tarih belirlemek istediler. DHL’in bakış açısına göre, EDI olmadan hacimleri idare edemeyecek ve toplu gönderileri bozamayacaktı ve ayrıca pazardaki konumunu güvence altına almak için müşterilerle uzun vadeli ortaklıklar kurma fırsatını gördüler.

Ömüşteri siparişinin EDI tarafından merkezi envantere aktarıldığı andan siparişin başarıyla teslim edildiği ana kadar tüm sipariş döngüsünü kapsayan hızlı ve güvenilir bir dağıtım süreci oluşturmak için birlikte çalıştı.

Dağıtım süreci, kağıt hava yolu faturalarını, Pharmacia’nın sipariş bilgilerini DHL’in sevk irsaliyesiyle birleştiren barkodla okunabilir etiketlerle değiştirir. Pharmacia, etiketlerin basılması için gerekli ekipmanın geliştirilmesi sorumluluğunu üstlendi.

Belirli siparişlere atanan hava yolu fatura numaralarıyla ilgili ayrıntılar, EDI tarafından merkezi envanterden yerel pazarlama şirketlerine aktarılır.

Bu, yerel şirketlerin kendi sipariş numaralarını DHL’in hava yolu fatura numaralarına bağlayabilmeleri gerektiğinden DHL’in takip ve takip hizmetlerinden faydalanmalarını sağlar. Projesinin başarısını sağlayan kilit faktörlerden biri, Pharmacia ile DHL İsveç arasında kurulan güçlü ortaklık olmuştur.

Proje, pilot teslimatlarla başlamasından bu yana neredeyse beş yıl sürdü ve yeni EDI/boş toplu dağıtım süreciyle altı Avrupa ülkesini kapsayacak şekilde genişletildi. Proje, gerekli proje yönetimi, süreç analizi, teknik ve uzun vadeli planlama becerilerinin yanı sıra iş ortaklarıyla yakın ilişkiler geliştirme ve sürdürme ihtiyacını vurgulamaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir