Pazarlama Yönetimi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Pazarlama Yönetimi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

26 Eylül 2022 PAZARLAMA Yönetimi Ders Notları pdf Pazarlama yönetimi nedir PAZARLAMA Yönetimi pdf 0
Ticaret Sisteminin Oluşması

Pazarlama Yönetimi

Çok yaygın bir fikir, coğrafi bilginin sadece pazar araştırmalarında ve az önce görüldüğü gibi perakende satış yeri lokasyon araştırmalarında fayda sağladığıdır. Bu nedenle, Nice Ticaret ve Sanayi Odası (Fransa), GPS ile konumlanan alışveriş merkezlerini, ticaret alanlarını ve işletmelerin satışlarını gerçek zamanlı olarak değerlendirmek için bilgisayarlı haritacılık kullanır.

Pazarlama, yönetimsel yönlerinde bu nedenle coğrafi bilgiyi bilerek kullanabilir. Pazarlama yönetimi ile pazarlama eyleminin tam ortasındayız: fiyatları belirlemek, müşterilerle iletişim kurmak, onlara uygun ürünleri seçmek. Pazarlama karması olarak adlandırılabilecek olanın üç ana unsuru burada bulunur.

Aşağıdaki paragraflar, Bölüm ΙΙΙ’deki bölümlerdeki bilgi ve uygulamalardan fiyat, iletişim ve ürünlerle ilgili olarak daha fazla geliştirilecekleri kısa ve öz bir şekilde sunmaktadır. Pazarlama yönetimi açısından coğrafi verilerin hızlı ve akıllı kullanımının kilit noktasının, karar vericinin karşı karşıya olduğu yerel pazarları anlamasında yardımcı olması muhtemel tüm unsurların bir araya getirildiği veri tabanı haline geldiği çok açıktır.

CBS yazılımının kullanılması elbette önemlidir, ancak sonuçların kalitesi en çok onları besleyen coğrafi verilere bağlı olacaktır.

Fiyat ve coğrafi bilgi arasındaki ilişkiyi geliştirir. Bu bağlantı a priori doğal görünmüyor. Ancak bu alandaki çalışmalar uluslararası düzeyde sınırlı kalsa da vardır. İktisatçıların geleneksel yaklaşımına ilişkin kavrayışları üzerine çok ilginç ve farklı çalışmalara rağmen, fiyatın pazarlama araştırmacılarının ana meşguliyeti olmaktan uzak olduğu da kabul edilmelidir.

Bu bölümün yazarları, uluslararası ticarette coğrafi fiyat politikasını ele almadan önce, talepten rekabete kadar maliyetlerin coğrafyasını açıklamaktadır. Transfer fiyatlandırması ve gri piyasa sorunları derinlemesine tartışılmaktadır. Hem Fransa’da hem de Almanya’da üretim yapan bir şirket düşünelim. Almanya’da güçlü bir rakip ulusal pazar lideridir, Fransa’da ise şirketimiz satış lideridir.

Fiyat stratejileri normalde iki ülkede farklıdır ve Fransa’da fiyatlar Almanya’dan daha yüksektir. Fransız distribütörler ne yapar? Tedariklerini Almanya’dan alacaklar ve grubun Fransız fabrikaları için sorunlara neden olacaklar.

1990’ların başında çok uluslu şirket 3M’in yaşadığı talihsizlik tam da budur ve bu tür talihsizliklere gri veya paralel pazarlar adı verilir. Sınırların açılması ve şirketlerin pazarlamasının küreselleşmesinin ardından bu ikilemler ne olacak?

Bu, ekonomik dünya için temel bir sorudur. Aslında, para getiren pazarlama karmasının tek değişkeni fiyattır ve diğerlerinin tümü zaman zaman oldukça yüksek olan bir maliyet getirir.

Doğrudan pazarlama ve özel tekliflere odaklanırken reklamlara daha yakından bakarak iletişimle ilgilenin. Bir kez daha, reklamcılık politikalarını coğrafyaya bağlamak garip görünebilir.

Bununla birlikte, medya giderek belirli bölgelerdeki bir hedef kitleye ulaşmaya yöneldiğinden, bu bağlantı esastır. Açık hava reklamcılığı, sinema veya basın yoluyla, uzman şirketler ve ajanslar, pazarlama araştırmacılarının entegre edememiş gibi göründüğü veya basitçe görmezden geldiği çok karmaşık coğrafi pazarlama sistemleri geliştirmiştir.


PAZARLAMA Yönetimi pdf
Pazarlama yönetimi nedir
PAZARLAMA Yönetimi Ders Notları pdf
PAZARLAMA Yönetimi çıkmış sorular
PAZARLAMA Yönetimi, AÖF PDF
PAZARLAMA Yönetimi dersi
PAZARLAMA PDF
Pazarlama Yönetimi AÖF


Bu alanda yayınlanmış çalışma son derece nadirdir. Bu nedenle, bu bölümün yazarı, reklamcılık uygulamalarıyla ilişkili coğrafi pazarlama uygulamalarının çok ilginç bir tanımını seçmiştir. Bu çalışmanın, bu alandaki diğer araştırmalar için bir başlangıç ​​noktası olarak hizmet etmesi, umut verici bir bakış açısı olacaktır.

Hem radyo hem de televizyon tartışılıyor, ancak daha çok gelişme potansiyeli vizyonunun bir parçası olarak. Doğrudan pazarlama, kendi köşesinde, coğrafi pazarlama ve teknikleri için mükemmel bir şekilde uyarlanmıştır. Analiz tamamlandıktan sonra, temel ikilemlerden biri, incelenen bölgelere uyarlanmış doğrudan pazarlama tekniklerinin seçiminde bulunur.

Ayrıca, bu bölgelerin analizinde jeopazarlamanın cevaplayabildiği önemli bir soru ortaya çıkıyor: bölgelerin analizi ne kadar karmaşık bir şekilde gerçekleştirilebilir? Fransız Yasası Bilgisayar kullanımları ve 6 Ocak 1978’deki bireysel özgürlükle bağlantılı yasal hususlar, bu tartışmada mutlaka eksik değildir.

Geo-merchandising, bir endüstriyel veya perakende şirketin ürün hattı ile bir satış noktasındaki yerel veya yeni geçen müşteriler arasındaki açık, ancak gerçekleştirilmesi zor, şu anda mevcut veritabanlarının dışındaki bağlantıyı ayırt etmek için çok pratik bir neolojizmdir. . Aslında bu alandaki çalışmalar hızlı gelişmesine rağmen yetersiz kalmaktadır.

Bahisler son derece yüksektir. Günümüz pazarlarının neredeyse oligopolünün yönlendirdiği büyük perakende ve dağıtım şirketleri, giderek farklılaşma stratejilerine yöneliyor. Ancak bu farklılaşma ancak mağazanın reyonlarında sunulanlarda tüketici tarafından hissedilirse iletilir.

Bu tam olarak, yerel ya da geçici müşterinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış çeşitli ürünlerle tüketiciyi çekmenin ikilemidir. Bu açıklamaya dayanarak, değerlendirmenin dayandığı aralık, ilgili mağazanın tüm satış alanıdır ve üreticiler ile perakendeciler arasındaki müzakereler, önemli olduğu düşünülen şeyi değiştirir.

Online internet işi de unutulmamalıdır, çünkü elektronik kataloglarda sunulan ürünlerin teşhir edilmesi internet kullanıcılarının ilgisini çekmede birincil unsurdur. Geo-merchandising’in öncülleri bu şekilde tanımlanır ve tüketici davranışı, stratejik pazarlama ve pazarlama yönetimini içeren perspektiflere açılır, bu da bu son bölümün kesinlikle son fakat en az değil olarak tanımlanabileceği anlamına gelir.

Sonuç

Bu bölüm, bir yandan pazarlama kararlarında alanın önemini ve diğer yandan coğrafi pazarlamanın paylarını ve bunun ötesinde, çok beklemediği sürece pazarlamanın coğrafyadan bekleyebileceği katkıyı göstermiştir. 

Coğrafi veriler ve coğrafyada yıllardır kullanılan belirli sayıda kavram ve yöntem, pazarların şirketlerden ve hatta şirketlerin kendi aralarında artan mekansal dağılımının yarattığı sorunların çözülmesine izin verecekti ve zaten yapıyor.

Tabii ki, coğrafi tekniklerin en yaygın olanı perakende satış yeri kararlarıyla bağlantılı olmaya devam ediyor ve pazarlama araştırmacıları bu alandaki bilginin ilerlemesine önemli ölçüde katkıda bulundu.

Ancak özellikle Kıta Avrupası’nda ve özellikle iş dünyasında bu tekniklerin uygulanmasında kesin bir gecikme yaşanmıştır. Bununla birlikte, coğrafi pazarlama tekniklerinin katkıları ve bunlara tahsis edilen yazılımlar, en azından karar vericileri ellerindeki geniş olasılıklar alanının farkında olmalarını sağlamıştır.

Bununla birlikte, reklam ve doğrudan pazarlama uygulamaları da dahil olmak üzere, şirketlerin kendilerinin ürünü olan diğer uygulamalar halihazırda devam etmektedir. Fiyat, hassas bir konu olmaya devam ediyor ve sınırların açılmasının tarife politikalarını yumuşatma olasılığının daha yüksek olduğu uluslararası düzey dışında, bunun uzamsallaştırılması muhtemelen beklemek zorunda kalacaktır.

Son olarak, üretici ve perakendeci arasındaki müzakerelerin hem kapsamını hem de doğasını kökten değiştirmesi muhtemel bir coğrafi mağazacılığın doğuşunu hissedebilirsiniz. Okuyucu, satış gücünü yönetmede coğrafi pazarlamanın kullanımına ilişkin bir bölüm bulamamasına şaşırabilir.

Bazı profesyonel incelemelerde bildirildiği gibi, belirli sayıda şirket kendilerini bu maceraya atmışlardır, ancak araştırmacılar bu gelişmeyle ilgili çok az gözlem yapmış ve bu da onu araştırma ve uygulamalar için oldukça zengin bir alan haline getirmiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir