Tüketici Mekansal Davranışı – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Tüketici Mekansal Davranışı – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

26 Eylül 2022 Tüketici davranışı özellikleri Tüketici davranışı PDF 0
BİR TİCARETÇİNİN GELİŞİMİ

Tüketici Mekansal Davranışı

Coğrafi pazarlama yazılımının kullanımı, tüketici davranışının karmaşıklığını basitleştirme ve hatta maskeleme eğilimindedir. Genellikle kısa ve öz olan, yalnızca sosyo-demografik verileri ve adresleri içeren veritabanlarının mevcudiyeti, bu karmaşıklığı anlamak için yeterli değildir.

Bu nedenle, ister perakende lokasyonda ister pazarlama karması unsurlarının yönetiminde (fiyat, reklam, doğrudan pazarlama, mağazacılık) karar vermeyi iyileştirmek için mekansal pazarlamaya gerçek bir yaklaşım geliştirmek gerekli görünmektedir.

Mekansal pazarlama yaklaşımı, tüketicilerin mekansal davranışlarını anlamakla başlamalıdır. Mağaza seçimi süreciyle bağlantılı bireylerin hareketlerini anlamak için çeşitli yaklaşımlar önerilmiştir. Ekonomik yaklaşımlar neoklasik modele ve tüketici teorisine dayanmaktadır ve çoğunlukla turist gezilerine uygulanmaktadır.

Pazarlamada, yaklaşımlar çok daha çeşitlidir ve fizikle analojilerden (yerçekimi modelleri, entropi modelleri) bolca ilham alan coğrafyacıların çalışmaları üzerine, psiko-sosyolojik nitelikteki gözlemler ve değerlendirmeler üzerine kurulabilir. 

Örneğin, apriori basit (basit değil) pazarlama yaklaşımları, bir satış noktasının (ticaret bölgesi) pazarlama bölgesini, modelleme veya segmentlere ayırma girişimi ile birincil, ikincil ve hizmet veya marjinal bölgelere ayırmayı amaçlamıştır. 

Bu yöntemler, birçok profesyonelin çalışmalarında ve özellikle yeni bir satış noktasının kurulmasından önce yapılan çok sayıda pazarlama çalışmasında halen günceldir. Diğer daha karmaşık ve daha umut verici pazarlama yaklaşımları, tüketicinin mekansal davranışını modellemeye çalışır. Araştırma süreci boyunca, tüketicilerin mekansal davranışlarını tanımlayan modeller, yeni değişkenlerin ve yeni tahmin algoritmalarının tanıtılmasıyla büyük ölçüde zenginleştirilmiştir.

Bu gelişmeler, tüketici mekansal davranışının anlaşılmasını önemli ölçüde geliştirmiştir. Bu modellerden bazıları cesaret verici sonuçlar vermiş olsa da, uygulamalar birkaç faaliyet sektörü ve belirli mekansal konfigürasyonlarla sınırlıdır.

Hepsinden önemlisi, bu modeller statik bir coğrafyaya dayanmaktadır. Belirlenmiş bir coğrafi bölgede ikamet eden bir müşteri “stoğunun” yakalanmasıyla karşılaştırılabilirler ve tüketicilerin yeni hareketliliği ile bağlantılı parametrelerin entegrasyonuna izin vermezler. Son zamanlarda, göstergebilim, turist davranışının anlaşılmasına yardımcı olmak için bir pekiştirme olarak çağrıldı.

Tüketici hareketliliği son birkaç yılda büyük ölçüde arttı. Bireyler daha sık, daha hızlı ve giderek daha karmaşık yollarda hareket ederler. Bu yeni bulunan tüketici hareketliliği, yeni kuruluş stratejilerinin yaratılmasını gerektirmektedir. Aslında hareketlilik, ticari bir bölgeyi ayarlamada önemli bir değişken haline geldi.

Tüketici hareketinin yoğunlaşan ve giderek karmaşıklaşan doğasına ayak uydurabilmek için, perakende alanından geçen müşteri akışını yakalamak için tüketicileri seyahatlerinde takip etmek önemlidir.

Mekansal davranış çalışmalarını ve modelleme girişimlerini art arda inceleyeceğiz. Tüketicinin mekansal davranışının temel unsurlarını ve müşteri “stoklarının” yakalanması üzerine kurulan mağaza seçim sürecinin geleneksel modellerini sunduktan sonra, müşteri akışına dayalı daha dinamik bir coğrafi pazarlama yaklaşımının temelini oluşturmaya çalışacağız. 


Tüketici davranışı PDF
Tüketici davranışları makale
Tüketici Davranışları Kitap
Tüketici davranışı özellikleri
Tüketici satın alma karar süreci
Tüketici davranışlarını ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Tüketici DAVRANIŞLARI dersi
Klasik tüketici DAVRANIŞI MODELLERİ


Mekansal Davranışın Gözlemlenmesi

Paradoksal olarak, tüketici uzamsal davranışının incelenmesi, bilimsel pazarlama incelemelerinde nispeten az sayıda yayının konusu olmuştur. Başlıca çalışmalar davranıştan çok modellemeye odaklanmıştır ve olması gereken şey olmuştur.

Perakende satış yeri için kullanılan bu davranış modellerinin çoğu artık tüketici mağaza seçimindeki yeni trendlere uymuyor. Bu nedenle, tüketici hareketliliğinin yeni yönlerini geliştirmeden önce belirli sayıda temel unsuru yeniden gözden geçirmek önemlidir.

Tüketici mekansal davranışıyla bağlantılı temel kavramlar

Tüketici mekansal davranışı, mağaza cazibesinin daha iyi anlaşılmasına izin verdiği ölçüde perakende pazarlama için önemlidir. Bu çekicilik, yapısal olarak tanımlanabilecek en az üç önemli faktörle açıklanabilir: mal ve hizmetlerin sınıflandırılması, en az çaba ve mesafe ilkesi vb.

Özel teklifler de cazibe faktörleridir ve bir tüketicinin güzergahını değiştirebilir, ancak her mağaza yöneticisinin kutsal kâsesi olan bir müşterinin bir mağazadan diğerine yönlendirilmesi dışında, bu cazibe olgusu genellikle geçicidir.

Mal ve hizmetlerin, daha genel olarak ürünlerin sınıflandırılması, merkezi yerler teorisine atıfta bulunur. Aslında, bu çok eski bir sorudur (pazarlamada!) ve Harvard Business Review’un ilk sayısında 1923 gibi erken bir tarihte Copeland, sayısız tartışmadan sonra bile bugün hala kullanılan bir tipoloji üretti.

Üç mal kategorisi belirlenir:

– hazır mallar: özel bir çaba göstermeden sık sık satın alınan;
– alışveriş malları: bilgi araması gerektiren;
– özel mallar: hangi markanın belirleyici olduğu.

Bu sınıflandırma, ürün kategorisine göre farklı tüketici seyahatlerinin nasıl tahsis edilebileceğini gösterme özelliğine sahiptir. Birinci ve üçüncü kategoriler ya çok az çabayı ya da onaylanmış bir marka seçimini ima ettiğinden ve yerçekimi modeline tekabül edebilecek bir davranışla sonuçlandığından, ikinci kategori bilgi arayışını ve daha ziyade çok daha düzensiz bir mekansal davranışı beraberinde getirir.

Tüketici tarafında (en azından perakendecinin bakış açısından) yapılır. Bununla birlikte, tüketicinin artan hareketliliği, perakendecileri ilk durumda da geleneksel yerçekimi modelini tekrar gözden geçirmeye giderek daha fazla mecbur bırakmaktadır.

Psikolojide uzun yıllar boyunca geliştirilen ve aynı zamanda hayvan etolojisinde de yerleşmiş olan en az çaba ilkesi, bir yolculuğun mesafesinin veya süresinin en aza indirilmesi üzerine yapılan araştırmalarla doğrudan ilişkilidir. Mesafe kapsamlı bir şekilde incelenmiştir ve paradoksal olarak anlaşılması en zor olan değişken olmaya devam etmektedir.

Mesafenin evrimini hem ekonomik hem de sosyo-psikolojik terimlerle tanımlamaya çalışır. Bu en az çaba ilkesi aynı zamanda reaktif bir ticari isim sadakati ile sonuçlanabilir. Ancak pazarlama uzmanları, sadakatin sonsuz olmadığını ve çeşitlilik arama davranışıyla çeliştiğini bilirler.

Büyük distribütörlerin farklılaşma stratejilerinin artması, artık sadece markaları değil, ticari isimleri de ilgilendiren çeşitlilik arayışı olgusunun daha da kötüleşmesine neden olabilir.

Diğer kavramlar da tüketici mekansal davranış çalışmasını etkiler. Bir satış noktasının müşterilerinin geldiği bölgeyi belirleyen bir ticaret alanı olduğu gibi, bir dizi faaliyet içinde bir tüketici seyahat bölgesi de tanımlanabilir.

Bu aralık ürün kategorisine göre değişiklik göstermektedir. Kolayda mallara uygulandığında doğrusal bir nitelik kazanabilirken, alışveriş mallarına uygulandığında tüketicinin bilgi aramayı reddettiği bir eşik olarak kabul edilir. Özel ürünlerde stokta olduğu sürece yine lineer bir fonksiyon görülür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir