Rakip Analizi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Rakip Analizi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

13 Aralık 2022 Rakip analizi örneği Rakip analizi tablosu Rekabet analizi Teknikleri 0
Ticaret Sisteminin Oluşması

Rakip Analizi

Rakiplere objektif olarak bakmak, onların pazar konumlarını doğru bir şekilde belirlemenize yardımcı olur. Olgusal bilgilerle donanmış olarak, kendi rekabet avantajınızı yaratma genel amacı ile, kaynaklarınızı onların zayıf noktalarına karşı yoğunlaştırmak için tercih edilen bir noktaya geçebilirsiniz.

Rakip analizi çeşitli bakış açılarından incelenmelidir:

• Müşteri seçimi: Müşterilerinizin iş yaptığı rakipleri seçin.
• Rakip segmentleri: Rakiplerin pazarlarını nasıl böldüğünü belirleyin.
• Davranışsal satın alma modelleri: Müşterilerin neden sizden değil de rakiplerinizden satın aldıklarını öğrenin.
• Rekabetçi stratejiler: Rakiplerin size karşı stratejilerini nasıl geliştirdiklerini ve bir pazara saldırırken veya savunurken ne kadar etkili olduklarını öğrenin.
• Güçlü ve zayıf yönler: Ürün karması, yeni ürün geliştirme, dağıtım kanalları, promosyon, satış gücü kapsamı ve genel yönetim becerileri gibi alanlarda rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyin.

Kısacası, müşteri seçimini, rakip segmentasyonunu, davranışsal satın alma modellerini ve rakip stratejilerini inceleyerek rakiplerinizi anlayın.

Sanayi

Bir endüstri, tedarik kaynakları, mevcut rakipler, gelişmekte olan rakipler, alternatif ürün ve hizmet teklifleri ve orijinal ekipman üreticileri (OEM) gibi ara tiplerden pazar sonrası son kullanıcılara kadar çeşitli seviyelerdeki müşteriler gibi birçok parçanın toplamıdır. 

Bu çeşitli bölümlerde, bir sektörü etkileyebilecek ve sonuç olarak pazarlama çabalarınızı nasıl geliştireceğinizi etkileyebilecek on bir güçlü etki vardır.

1. Ürün için mevcut talep
Ürününüzün satış, birim, kullanıcı sayısı, pazar payı veya güvenilir bir talep göstergesi sağlayan herhangi bir ölçümdeki talebini veya kullanımını gösterir ve sonuç olarak mevcut operasyonlar ve karlılık üzerinde anında etkisi vardır.

2. Ürün için gelecekteki potansiyel
Ürününüzün potansiyelini tahmin etmek için üç ila beş yıllık bir zaman çerçevesi kullanır. Buna karşılık, bu bilgiler pazarda kalma, pazara kaynak tahsis etme ve ürününüzün yaşam döngüsünün (giriş, büyüme, olgunluk veya düşüş) eskimeden ve değiştirilmesi gerekmeden önce.

3. Endüstri yaşam döngüsü
Endüstrinin yaşam döngüsünde bulunduğu aşamayı tanımlar. Endüstriler ve ürünler, çoğunlukla hızla değişen teknolojilerden, gelişmekte olan pazarlardan ve alıcı davranışlarındaki değişimlerden etkilenen döngülere sahiptir.

4. Gelişen teknoloji
Hangi teknolojinin şu anda mevcut olduğunu veya endüstride ve özellikle rakiplerle deneysel olarak kullanılabileceğini belirtir. Teknolojinin nereden geldiğini ve kimin patent veya telif hakkına sahip olduğunu belirler.

5. Müşteri profillerini değiştirme
Mevcut ve gelecekteki pazarlarınızın demografik, coğrafi, alıcı davranışı veya psikografiklerindeki (yaşam tarzı) önemli değişiklikleri izlemek için segmentasyon kriterlerini kullanır.

6. Yeni ürün tanıtımlarının sıklığı
Kendi ürün geliştirme seviyeniz için bir standart olarak hizmet edebilecek bir endüstri modeli olup olmadığını belirlemek için yeni ürünlerin tanıtımını izler. Bu tür bilgiler, kuruluşunuzun yeni ürün akışına ayak uydurma becerisini değerlendirmenize yardımcı olur.

7. Devlet düzenlemesi düzeyi
Devlet düzenlemelerinin artıp artmadığını veya azalıp azalmadığını belirler ve bunun sektörünüz üzerindeki etkisini ve en önemlisi şirketinizin sıkı düzenlemelere uyma becerisini değerlendirir.


Rakip analizi örneği
Esas rakip analizi
Rakip analizi tablosu
Rakip analizi sunumu
SEO rakip Analizi
Instagram rakip analizi
Sosyal medya rakip analizi
Rekabet analizi Teknikleri


8. Dağıtım ağları
Dağıtım kanallarının kullanımında önemli yenilikler olup olmadığını gösterir. Örneğin, ürünü distribütörler aracılığıyla itmeye mi yoksa son kullanıcıyı etkileyerek ürünü kanaldan çekmeye veya belki de distribütörleri tamamen ortadan kaldırmaya vurgu yapılıyor mu? Ardından, üreticilerin distribütör satın aldığı veya bunun tersinin gerçekleştiği ileri entegrasyon kanıtı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

9. Giriş ve çıkış bariyerleri
Bir sektöre girme ve çıkmanın kolaylığını veya zorluğunu değerlendirir. Giriş engelleri, ihtiyaç duyulan sermaye yatırımı miktarını, ölçek ekonomilerinin kapsamını, dağıtım kanallarına erişimi ve ürün farklılaştırma fırsatlarını içerir.

Çıkış engelleri, piyasada iş sözleşmelerini yerine getirmek için gereken süreyi, mevcut kiralamaların süresini, müşterilere sağlanan hizmetleri ve parçaları, hükümet düzenlemelerini, topluluklara ve işçilere karşı sosyal sorumlulukları, işletmeye veya sektöre duygusal bağlılık düzeyini ve dış yükümlülükleri kapsar.

10. Pazarlama yeniliği
Elektronik sipariş sistemleri, bilgisayar destekli teşhis sistemleri, etkileşimli ürün tanıtımları, yeni promosyon teşvikleri, İnternet üzerinden pazarlama veya kreatif gibi size veya rakiplerinize rekabet avantajı sağlayabilecek çığır açan yeniliklerin kullanımda olup olmadığını belirler. 

11. Maliyet yapıları
Yeni ürün geliştirme, üretim, satın alma, Ar-Ge, pazarlama ve dağıtım ile ilgili olarak ölçek ekonomilerinin maliyetler ve karlar üzerindeki etkisini değerlendirir. Yeni teknoloji, esnek üretim teknikleri, internet ve ambar otomasyonu ile ilgili maliyetlere bakar. Sektörünüzün potansiyelini ve şirketinizin kâr için rekabet etme yeteneğini hesaplamanıza yardımcı olur.

Yukarıdaki yönergeleri kullanmak ve uygulanabilir bir profil geliştirmek, size genel sektör hakkında güvenilir bir resim verir. Buna karşılık, böyle bir analiz, gelecek vaat eden büyüme alanlarını belirleyebilmeniz için gelecekteki eğilimler hakkında fikir verir.

Çevresel

Demografi, ekonomi, doğal kaynaklar, teknoloji, mevzuat ve kültürel değerlerin güçlü güçleri, işletmeniz için pazarlama çabalarını artırabilir veya bozabilir. Çevresel analiz aracılığıyla, aşağıdaki kategorilerin her birinin strateji üzerindeki etkisini kendinize şu soruyu sorarak değerlendirebilirsiniz: ‘Bu faktör, ürünüm veya hizmetim için hangi potansiyele sahip?

Demografik

Yoksul ülkelerde patlayıcı nüfus artışı meydana gelecek. Bu sorun, gıdalar, ilaçlar, temel makineler, giyim, tarım ürünleri ve çeşitli düşük teknolojili ürünler için büyük potansiyel pazarlara işaret ediyor.

Ekonomik

İyileşen ekonomiler ve Pasifik Kıyıları ve Kuzey Amerika ile Kıtadaki artan sayıdaki saldırgan ülkelerden gelen rekabetin devam eden yoğunluğuyla birlikte, rekabet gücünü korumak için muazzam bir baskı olacaktır. mühendislik, küçülme ve dış kaynak kullanımı, tüm bu sorunların yerel ekonominiz ve özellikle de coğrafi bölümlerinizdeki grupların satın alma davranışları üzerindeki etkisini belirlemeniz gerekecektir.

Doğal Kaynaklar

Azalan petrol ve çeşitli mineral kaynakları ciddi bir sorun oluşturabilir. 2050 yılına gelindiğinde, mevcut tüketim oranı devam ederse birkaç mineral tükenebilir. Bu kaynakları kullanan firmalar maliyet artışları ve potansiyel kıtlıklar ile karşı karşıya kalırken, diğer firmalar için yeni malzeme kaynakları veya değiştirilecek alternatif ürünler keşfetme konusunda heyecan verici bir olasılık var.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir