Saha Verilerini Toplama – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Saha Verilerini Toplama – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

16 Aralık 2022 Saha araştırması örnekleri Saha Operasyon Elemanı Nedir Saha personeli Nedir 0
TİCARET SİSTEMİ GELİŞİMİ

Rakip İstihbarat Sistemi Geliştirmek

Yaygın bir yanılgının aksine, istihbarat sistemleri insanları makinelerle değiştirmek amacıyla geliştirilmemiştir. Amaçları, karar vermeyi değiştirmek değil, iyileştirmektir.

Örneğin, bir bilgi sistemi tarafından sağlanan istihbarat, kıt kaynakların kârı optimize edecek şekilde tahsis edilmesinde size rehberlik edecektir. Bariz sebeplerden dolayı, istihbaratın maliyeti ancak karar almayı iyileştirmeye devam ettiği sürece haklı görülebilir.

Böyle bir istihbarat sistemi aşağıdakileri başarabilir:

• Karşı stratejiler geliştirmek için rakiplerin eylemlerini izleyin.
• İhmal edilen veya gelişmekte olan pazar segmentlerini belirleyin.
• Optimum pazarlama karmalarını belirleyin.
• Bir ürün ekleme, bir ürünü bırakma veya bir ürünü değiştirme kararlarında yardımcı olun.
• Daha doğru stratejik pazarlama planları geliştirin.

Aşağıdaki yönergeler, çeşitli kaynaklardan sisteme gelen verileri nasıl düzenleyeceğinizi gösterir. Rakip istihbarat modelinin sorumluluğu doğrudan pazarlama yöneticisinin veya rekabet stratejileri geliştirmekten sorumlu herhangi bir yöneticinin omuzlarındadır. Veri akışını anlamak için aşağıdaki bölümlerin her birini incelemeniz gerekir.

Saha Verilerini Toplama

Listenin başında, rakip istihbaratının en değerli kaynaklarından birini temsil eden satış gücü yer alır. Satış görevlileri, önemli olayları gözlemlemek üzere eğitildiklerinde ve girdilerinin rekabetçi strateji sürecine uyduğuna inanmaya yönlendirildiğinde, bu erkekler ve kadınlar ilk önce- rakip eylemlerin hat muhabirleridir.

Satış görevlileriyle periyodik olarak seyahat ederek, gözlemledikleri rakip eylemlerinin arkasında ayrıntılı içgörüler elde etmek için resmi bilgi alma oturumları düzenleyerek ve önemli rakip bilgilerini kaydetmek için satış ekibi çağrı raporlarının bir bölümünü oluşturarak veya genişleterek iletişiminizi sürdürebilirsiniz.

Yayınlanan verileri toplama

Bir rakibin varlığının ön sayfa manşetlerinde yer aldığı küçük kasaba gazetelerinden, rakipler hakkında finansal ve ürün bilgileri sağlayan büyük şehir veya ulusal gazete ve dergilere kadar çok sayıda yayınlanmış bilgi kaynağı vardır. Basılı ve İnternet üzerinden aranıyor ilanlarının izlenmesi, aranan personel türleri ve beceriler hakkında ipuçları sağlar.

Ayrıca, rakip şirketlerin üst düzey yöneticilerinin yaptığı konuşmalar, diğer şirketlerin gelecek planları, endüstri eğilimleri ve incelenmekte olan stratejileri hakkında değerli bilgiler sağlar.

Çeşitli ticari fuarlarda ve profesyonel toplantılarda yapılan ve ardından baskıya giren konuşmalarda bu kadar hassas bilgilerin verilmesi bazen şaşırtıcıdır.

Verileri Derlemek

Rakiplerle temasa geçen kişilerle görüşerek ek pazarlama zekası derlenebilir.Ticari fuarlar gibi önemli olayları yakalayan özel formlar oluşturabilirsiniz. Veya rakiplerin fiyatlandırma, yeni ürün tanıtımları, dağıtım veya özel promosyonlar gibi alanlarla ilgili faaliyetleri hakkında gazete ve dergilerden kesilen ilgili makaleleri gönderen kırpma hizmetlerine abone olabilirsiniz.

Verileri kataloglama

Çeşitli veri kaynakları, sistemin bu noktasında bir araya gelir. Kullanabileceğiniz olanaklara bağlı olarak veriler, kıdemli bir pazarlama veya satış yöneticisi, pazarlama analisti, pazarlama zekası yöneticisi veya pazarlama araştırması çalışanının genel yönetimi altında düzenlenmeli ve korunmalıdır.

İlk dört prosedür, verileri toplamanın, derlemenin ve kataloglamanın mekanik yollarıdır. Artık yaratıcı yönler, fırsatları tespit etmek için verileri sentezlemeye başladığınızda geçerlidir. Şu anda, analize yardımcı olmaları için finans, üretim ve ürün geliştirmeden kilit fonksiyonel yöneticileri çağırın.

Stratejist ile iletişim

Sentezlenmiş bilgileri iletmek için çeşitli yaklaşımlar vardır: haftalık personel toplantılarındaki sözlü raporlar ve giderek daha popüler hale gelen rakip haber bülteni dahil. İletişimin birincil amacı bir sonraki bölümü beslemektir.


Saha araştırması örnekleri
Sosyoloji saha araştırması örnekleri
Saha araştırması Nedir
Saha personeli Nedir
Saha personeli Ne is Yapar
Saha Operasyon nedir
Doktorların saha çalışması nedir
Saha Operasyon Elemanı Nedir


Strateji Formülasyonu İçin Rakip Analizi

Tüm rakip istihbarat sisteminin tek ve en önemli amacı, stratejik pazarlama planının ayrılmaz bir parçası haline gelen rekabet stratejileri geliştirmektir.

Rekabetçi bir istihbarat sistemi kurmanın ve yönetmenin arkasındaki itici güç olmak sizin yararınıza olsa da, bir sonraki önemli rolünüz, girişimci stratejiler aracılığıyla performansı artırmak için bilgileri nereye uygulayacağınızı bilmektir.

Örneğin, güçlü bir pazar varlığını sürdürmek veya yeni pazarlara açılmak şu yollarla izlenebilir:

1. pazar bölümleme analizi,
2. ürün yaşam döngüsü analizi ve
3. Yeni ürün geliştirme. Bunların tümü, güvenilir pazar ve rakip istihbaratının sağlam temellerine dayanmaktadır.

Pazar bölümleme analizi için, rakip ve pazarlama zekası sistemleri şu amaçlarla kullanılabilir:

• Segmentleri demografik, coğrafi ve psikografik (yaşam tarzı) olarak tanımlayın.
• Segmentler içindeki ortak satın alma faktörlerini ve kullanım oranlarını belirleyin.
• Müşteri büyüklüğü, büyüme oranı ve konum gibi ölçülebilir özelliklere göre segmentleri izleyin.
• Potansiyel yeni segmentleri ortak satış ve dağıtım kanallarına göre değerlendirin.
• Konumunuzu rakiplerin saldırılarına karşı korumak için segmentleri değerlendirin.
• Segmentleri korumak veya saldırmak için optimum pazarlama karmasını (ürün, fiyat, promosyon ve dağıtım) belirleyin.

Ürün yaşam döngüsü analizi için, sistem çıktısı giriş aşamasında şu amaçlarla kullanılabilir:

• Ürünün hedef kitle segmentine ulaşıp ulaşmadığını ve teklife ilk müşteri tepkilerinin ne olduğunu belirleyin.
• Olası değişiklikler için pazarlama karmasını ve çeşitli bileşenlerini analiz edin. Örneğin, ürün performansı, yedekleme hizmeti ve ek garantiler.
• Potansiyel müşterilere ilk ürün konumlandırmasını izleyin – yani, müşteri algılarının amaçlanan ürün performansıyla eşleşip eşleşmediğini belirlemek için.
• Ürün veya ambalaj yenilikleri, agresif fiyatlandırma, yenilikçi promosyonlar, dağıtım teşvikleri veya ek hizmetler kullanarak, gelişmekte olan veya yetersiz hizmet verilen segmentler gibi alanlarda rakiplerin olası giriş noktalarını belirleyin.
• Pazar kapsamı, nakliye programları, müşteri hizmetleri, etkili iletişim ve teknik destek için dağıtım kanallarını değerlendirin.
• İlk mali sonuçları bütçeyle karşılaştırın.

Ürün yaşam döngüsü büyüme aşamasında, sistem çıktısı şu amaçlarla kullanılabilir:

• Pazar segmentine göre ürün alımlarını analiz edin.
• Gelişmekte olan pazar segmentlerini ve yeni ürün uygulamalarını tanımlayın.
• Bir rakip analizi yapın ve rakip türüne göre karşı stratejiler belirleyin.
• Belirli grupları vurgulamak için pazarlama karmasını ayarlayın; örneğin, son kullanıcılara yönelik bir çekme reklam stratejisinden distribütörleri hedefleyen bir itme reklam programına geçiş yoluyla ürün konumlandırmasındaki değişiklikler.
• Spesifik pazar segmentlerini korumak için penetrasyon (düşük) fiyatlandırmasının kullanılmasına karar verin.
• Satış ekibi için yeni teşvikler sağlayın.
• Mali sonuçları plana göre izleyin.
• Ürün kullanım ömrü uzatma stratejileri geliştirmede kullanılmak üzere Ar-Ge, üretim ve teknik servise ürün kullanımı ve performans bilgileri hakkında geri bildirim sağlayın.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir