Satın Alma Davranışları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Satın Alma Davranışları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

28 Eylül 2022 Karmaşık satın alma davranışı TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ tüketici davranışlarını etkileyen sosyo-kültürel faktörler 0
TİCARET SİSTEMİ GELİŞİMİ

Geomarketing

Geomarketing, belirli bir ticaret alanında güçlü potansiyele sahip potansiyel müşterilerin hedeflenmesine olanak tanır. İkamet yerinin kısmen satın alma davranışından sorumlu olduğu ilkesinden yola çıkarak, örneğin en iyi müşterilerin arketip profili, bölgelere göre satışların ve bu bölgelerde yaşayan sakinlerin verilerinin üst üste bindirilmesiyle çizilebilir.

Bu profil, benzer müşteri olmayan nüfusların hedeflenmesine izin verebilir ve aynı mahallede veya aynı bölgede yaşayan insanların nispeten benzer sosyoekonomik ve kültürel özelliklere sahip olduğu hipoteziyle ilgili olarak tepki verebilir. Ayrıca, ticaret alanının gelişimini dikkate alarak teklifi müşteri profiline uyarlamak da mümkün olacaktır.

Geomarketing ayrıca, örneğin, geniş bir bölge üzerinde, yapılarında, en iyi satışları gerçekleştiren mağazaların bulunduğu bölgelerin profiline karşılık gelen coğrafi bölgeleri tanımlayarak, distribütörler için yeni konum alanlarının belirlenmesine de olanak tanır.

Buradaki amaç, bir mağazanın neden diğerinden daha iyi çalıştığını bilmek değil, büyük bir puan alan mağazaların konum alanlarının özelliklerini belirlemek ve yeni mağazaların yerleştirilebileceği benzer alanları aramaktır.

Süpermarketler, farklı ürün çeşitlerinin potansiyelleri ile ilgili olarak satış hedeflerini departman bazında sabitlemek ve bilerek müşterilerine daha iyi ulaşmak için ticaret alanlarındaki nüfus özelliklerini (sosyo-demografik veriler, konut türü vb.) kullanır. 

Son olarak, coğrafi pazarlama, rakiplerin konumunun haritalandırılmasında ve bir şirketin rekabetçi yeniliklere ayak uydurabilmesinde bir araç olarak hizmet edebilir. Daha stratejik bir alanda, coğrafi pazarlama, şirketlerin farklı mağazaların yamyamlaştırılmasından veya bir coğrafi alandaki “delikler”den kaçınarak bir bölgenin ağ oluşturma etkinliğini doğrulamalarına olanak tanır.

Bu, perakende sisteminin performansını iyileştirmesi muhtemel belirli mağazaların yeniden yerleştirilmesine izin verecektir. Aynı şekilde, söz konusu sektörle ilgili olarak büyük potansiyele sahip ticaret alanlarını ve rekabetin çok güçlü olmadığı ticaret alanlarını vurgulayarak ağın rasyonelleştirilmesi mümkün olacaktır.

Bir yandan çeşitli haritaların (rekabet durumu, nüfus yoğunluğu, sosyoekonomik özellikler, konut tipi, ekipman vb.) üst üste bindirilmesiyle bir bölgenin potansiyel satışlarının analizini ve bir yandan bölgenin tanımını içeren gerçek ağ denetimleri standart hale gelir. diğer yandan kurulacak mağazanın türü (teklif niteliği, konumlandırma vb.) Son olarak, coğrafi pazarlama, müşteri konumu açısından sokak sokak tanımlanan mikro pazarlar hakkında bilgi sağlayabilir.

Yukarıda bahsedilen farklı yönler, pazarlamayı coğrafi boyutlarıyla sınırlandırmanın tatmin edici olmadığı gerçeğini gölgede bırakmamalıdır.

Tüketiciyi çok hareketli bir birey olarak anlamak, onu ona yaklaşma şeklini değiştiren benzersiz bir hedef olarak tanımlamaktır. Böylece coğrafi pazarlama, şirketler ve müşterileri arasında yeni diyalog türleri kuran ilişkisel pazarlamaya yol açar.

Hanehalkı Satın Alma Davranışlarıyla Bağlantılı Akışlar

Çok sayıda alışveriş merkezinin varlığı artık tüketim akışlarının mantığında dikkate alınmalıdır. Ticaret alanı kavramı, mağazalardan alışveriş merkezlerine doğru evriliyor ve artık rekabetçi bir teklifle birbirine bağlanan ve aynı tüketiciler tarafından kullanılan bir bölge olarak anlaşılabilecek çok daha geniş bir alanı kapsıyor.

Ticaret alanlarının bu genişlemesi, tüketici satın alma davranışında ve alışveriş merkezlerinin hiyerarşik sisteminde kısmen akışların neden olduğu bozulmalara yol açar ve bu akışlarla açıklanır.

Bu nedenle, bir bölgenin analizi aşağıdakilere izin vermelidir:

– perakende ortamının incelenmesi (güçlü/zayıf yönler);
– bu farklı alışveriş merkezleriyle ilgili olarak hanehalklarının tüketim davranışları ve alışkanlıklarının (cazibe ve outshopping (veya ikamet eden tüketicinin bir alandan satın almanın bir bölümü) gözlemlenmesi).

Ticaret alanlarının genişlemesi, tüketicilerin satın alma davranışlarında değişikliklere yol açmaktadır. Örneğin, bir tüketici, daha yakın veya daha kolay erişilebilir olsa bile, birkaç mağazadan oluşan bir alana kıyasla, iki hipermarketi ve çok sayıda özel süper mağazası olan bir ticaret alanına çok daha fazla ilgi duyacaktır.


Karmaşık satın alma davranışı
TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ
Tüketicilerin SATIN ALMA davranışlarını ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Tüketici satın alma karar süreci
Tüketici Davranışları
tüketici davranışlarını etkileyen sosyo-kültürel faktörler
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI PDF
Tüketici grupları nelerdir


Şehir merkezindeki ve banliyödeki perakende faaliyetleri arasındaki mevcut çatışma, bir bölgenin perakende ağındaki alışveriş merkezlerinin ağırlığının bir örneğini oluşturmaktadır. Bir bölgedeki farklı alışveriş merkezlerinin etki alanları örtüşür ve merkezlerin hiyerarşik sistemi, tüketici satın alma davranışlarına bağlı akışlarla açıklanır.

Farklı kökenlere sahip seyahatlerle bağlantılı akışlar, ticaret alanı tanımının merkezinde yer alır ve bu akışların kavranması, nihai bir konum alanının pazarlama potansiyelini belirlemede belirleyici hale gelir.

Belirli bir faaliyet için bir bölgenin pazarlama potansiyelinin analizi, o bölgede ikamet eden hanelerin dış alışveriş davranışlarının değerlendirilmesine ve başka yerlerde yaşayan hanelerin bu bölgeye yönelik çekiciliğinin yanı sıra bu ticari dış alışverişin ve dış alışverişin yapısına bağlıdır. 

Bir bölgenin sakinlerinin satın alma potansiyelinin kaybını ölçen Outshopping, arzın genel bir performans göstergesini oluşturur. Alanın dışındaki dış alışverişin doğası, çeşitli ticari alanlara veya merkezlere yönelik yaygın bir dış alışveriş kriteri ile ilgili olarak tahmin edilir.

Aynı zamanda, incelenen alana bitişik olmayan bir alan içindeki uzak bir dış alışveriş bölgesine veya incelenen alanın çevresine yakın bir dış alışveriş bölgesine olan mesafe açısından da tahmin edilmektedir. Cazibe akışı, başka bir deyişle, incelenen alanın etkisi altındaki diğer alanların sakinlerinden gelen dış kaynaklı satışları gösterir.

Dış alışveriş için kullanılan aynı kriterler, yaygın ve yoğun, uzak ve yakın çekicilikleri ayırt ederek çekicilik için de kullanılabilir. Cazibe akışları ve dışarıdan alışverişle ilgili bilgilerin değeri, bu akışların bir gerçekliği tanımlamasında yatar.

Bir dizi ürün için yapılan en son satın almalara ilişkin bir hane halkı örneğinin araştırmalarına dayanarak hesaplanırlar. Bu yaklaşım, davranışın düzenliliğini varsayan sıklık araştırmalarına göre tercih edilir görünmektedir.

Elde edilen bilgiler günceldir, alakalıdır, satın alma davranışlarını gerçekten açıklaması anlamında günceldir, bilgiler Fransa’daki birkaç Ticaret ve Sanayi Odası tarafından şu anda kullanılan bölgesel örnekleme stratejilerine dayanan iyi geliştirilmiş anketler yoluyla elde edilirse geçerli ve geçerlidir. 

Bu çalışmalarda ifade edilen satın alma davranışlarının gerçekliği, bir bölgenin pazarlama potansiyellerinin değerlendirilmesi için gerekli bir kaynak oluşturmaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir