Satın Alma Faktörleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Satın Alma Faktörleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

3 Ağustos 2022 SATIN ALMA Yönetimi Ders Notları satın alma departmanı Satın alma Nedir 0
Ticaret Disiplini

İşletmeler Arası Faaliyetlerde Yüksek Teknoloji Ürünleri İçin Satın Alma Faktörleri

Tipik olarak, yüksek teknolojili endüstriyel pazarlar, tüketici pazarlarından daha küçüktür. 2002 yılında, yarı iletken üretiminde kullanılan kimyasal bir malzeme olan fotorezist için dünya çapındaki pazar 820 milyon dolarken, yarı iletkenler için pazar 150 milyar doların üzerindeydi.

Benzer şekilde, düz panel ekranda (FPD) kullanılan plazma malzemesi pazarı sadece 900 milyon dolardı, küresel FPD pazarı ise 25 milyar doların üzerindeydi. Sonuç olarak, işletmeler arası pazarların sınırlı boyutu, bunların tanımlanmasını, analiz edilmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırır.

Endüstriyel mal ve hizmetlerin satın alınması nadiren tek bir kişiye değil, genellikle bir gruba bağlıdır. Böyle bir grupta şu katılımcılar vardır: Bir mal veya hizmete ihtiyaç duyan ve şartnameyi hazırlayan kullanıcı; kullanıcıyı bir dış tedarikçiyle temasa geçiren aracı; genellikle konu uzmanı olan danışman (örneğin, bilgisayarlarda ve robotikte); tedarikçileri seçen satın alma temsilcisi; ve satın alma sözleşmesini imzalayan karar vericidir.

Belirli bir yüksek teknoloji ürününün fiyatı, bir satın alma grubundaki katılımcı sayısını büyük ölçüde belirler. Binlerce dolar değerinde bir bilgisayar iş istasyonu doğrudan bir geliştirme mühendisi tarafından satın alınabilir, ancak toplam değeri birkaç milyon dolara yakın olan bir üretim hattı için robotik ekipmana yapılan bir yatırım, bir yönetim kurulu üyesi imzalamadan önce dikkatle incelenecektir.

Bu nedenle, bir pazarlama yöneticisi, endüstriyel satın almalar için temel belirleyici faktörleri analiz etmelidir. Bu faktörler çevre ile ilişkilerine, satın alan şirketin organizasyonuna ve karar vericiye göre üç sınıfa ayrılabilir.

Örnek Olay: Teknoloji Pazarlama Çalışmasının Küresel Sonuçları

Bugünün ve Yarının Teknolojiden Anlayan Tüketicisi

Dünyanın dört bir yanındaki teknoloji meraklısı tüketiciler üzerine yapılan yeni bir araştırma, dijital yaşamın gerçek bir küresel portresini sunuyor ve yarının “Netizenleri” için pazarlama için içgörülü çıkarımlar yapıyor.

 High-Tech Capitals Now and Next” adlı çalışma, dünyanın önde gelen reklam ve iletişim ağlarından biri olan Euro RSCG Worldwide tarafından gerçekleştirildi. Çalışma, dünya genelinde kablolu internet kullanımının ve/veya mobil, kablosuz cihazların yoğun olarak kullanıldığı 19 şehirdeki ve hızla artan teknoloji kullanım oranlarına sahip gelişmekte olan pazarlardaki tüketicilere soruldu.

Çalışma sonuçlarından çıkarılan en caydırıcı sonuçlardan biri, konu bilgi yaymak ve tüketicinin teknolojiye yönelik arzusunu harekete geçirmek söz konusu olduğunda, reklam ve satış noktası promosyonunun sabit kalmasıdır. Toplam örneklemin yalnızca %13’ü teknoloji ürünleriyle ilgili bilgilerinin çoğunu reklamlardan aldıklarını ve yalnızca %1’i mağazalardan aldıklarını söyledi.

İnternet, haberi yayma konusunda daha iyi bir iş çıkarıyor gibi görünüyor: Ankete katılanların %20’si genel olarak Web sitelerinden teknik bilgiler aldıklarını söyledi. Bununla birlikte, yüksek teknoloji ürünü ürün bilgilerinin en güvenilir kaynağı kulaktan kulağa iletişimdir: Ankete katılanların %20’si iş arkadaşlarına başvurur, %11’i arkadaşlarını arar ve %3’ü aile üyelerine güvenir.


Satın alma Nedir
satın alma departmanı
satın alma tdk
Satın alma Yönetimi Nedir
Lojistik satın alma işlemleri Nedir
SATIN ALMA Yönetimi Ders Notları
Satın alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi PDF
Tedarik ve satın alma Arasındaki fark


Anket ayrıca Home Tech ve Work Tech arasındaki bir paradoksu da tanımlıyor. Bir yandan ev, iş yeri ve sosyal alan arasındaki uçurum giderek daralıyor. Katılımcılara göre teknoloji, iş, eğlence ve aile hayatı arasındaki çizgileri bulanıklaştırarak hepsi bir arada bir dijital yaşam tarzı yaratmanın eşiğinde.

Alternatif olarak, bulgular, katılımcıların iş ve ev arasında bir miktar ayrımı sürdürmek için bilinçli bir çaba sarf ettiğini göstermektedir. Ankete katılanların %91’inin evinde bir bilgisayarı olmasına rağmen, %60’ının ev ofis olarak tanımladıkları bir alanı yok.

Aslında bu değişkende ekonomik ve kültürel sebepler rol oynuyor: Tokyo katılımcılarının, muhtemelen hem alan kısıtlamaları hem de kültürlerinin ofiste yapılacak bir şey olarak katı iş kavramı nedeniyle bir ev ofise sahip olma olasılığı en düşüktü; San Francisco’da yanıt verenlerin 7/24 teknoloji yaşam tarzını erkenden benimsemeleri ve yüksek düzeyde girişimcilik ve serbest/sözleşmeli çalışma sayesinde bir taneye sahip olma olasılığı daha yüksekti.

Son olarak, toplam örneklemin sadece %15’i teknolojinin kişisel mahremiyet için bir tehdit olduğuna tamamen katılıyor, diğer %31’i kısmen katılıyorum ve %25’i tamamen veya bir şekilde aynı fikirde değil. Katılımcılar, ilerlemenin bu yan etkisi ile barışmış görünüyorlar. Bu, pazarlamacıların tüketicilerin güvenini kazanmak için olağanüstü önlemler almasına gerek olmadığını gösteriyor gibi görünüyor. Basitçe basit olmalılar. Kullanıcılar hangi bilgilerin toplandığını ve nasıl kullanılacağını bilmek ister.

Çalışma Nisan ve Mayıs 2001’de yapıldı ve dört bölümden oluşuyordu: 100 soruluk bir e-anket (1.830 katılımcı); 40 soruluk, kendi kendine uygulanan yazılı bir anket (108 katılımcı); her pazardaki dijital yaşam tarzının videografisi ve fotoğraf dokümantasyonu; ve kapsamlı ikincil araştırmalar.

Euro RSCG, hedef pazarlarda kendi kendine yönetilen 108 görüşmeye ek olarak, dünyanın başka yerlerinde (New York City’den Bangalore, Hindistan’a kadar) yaklaşık 50 katılımcıdan bölgesel analize bilgi sağlamaya hizmet eden anket yanıtları aldı.

Çevresel Faktörler

Ticari müşterilerin dışında bulunabilecek çevresel faktörler, politik bağlam, ekonomik durum, talep düzeyi, rekabet ve teknolojik evrimdir. Bu son boyut, elbette, yüksek teknoloji sektöründe temeldir.

Örneğin Arianespace’in pazarlama müdürü, telekomünikasyon şirketleri, sivil hükümetler veya dünyanın en büyük 30 askeri gücü gibi bazı müşterilerinin ihtiyaçlarını analiz ettiğinde, roketatarların bu konudaki konumunu değerlendirmelidir. uydu fırlatma talebini güçlü bir şekilde belirleyecek radyo bağlantıları, elektromanyetik dalgalar veya fiber optik gibi diğer teknolojilere geçiş.

Ayrıca şunları da incelemelidir:

◗ Mevcut rakipler, Lockheed Martin ve Boeing (Lockheed Martin yeni roketlerini hangi fiyattan sunacak? Boeing’in Delta roket fırlatma sorunları çözüldü mü?) Ekvator yakınında yüzen bir fırlatma rampası olarak yeniden tasarlanmış bir petrol platformu olan Sea Launch platformu, bu sistem uzaya ne sıklıkla ve güvenilir bir şekilde roket gönderebilir? 
◗ Genel ekonomik durum (örneğin: telekomünikasyondaki yavaşlamanın özel telekomünikasyon şirketlerinin uydu fırlatma projelerine etkisi ne olacak?);
◗ Siyasi durum (Çin ve Hindistan’ın projeleri nelerdir? Şimdiye kadar başarılı fırlatmalar gerçekleştirdiler, ancak sadece küçük uydular. Daha büyük roketler geliştirecekler mi? H-2 roketinin fırlatılmasından sonra Japonya’nın uydu fırlatma işinin geleceği nedir?).

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir