Sorumluluk ve Yargı Yetkisi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Sorumluluk ve Yargı Yetkisi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

29 Kasım 2022 Görev yetki ve sorumluluk örnekleri Yargı yetkisi kime aittir 0
TİCARET SİSTEMLERİNİ TEST ETME

Sorumluluk ve Yargı Yetkisi

Bir ABD çevrimiçi firması bir AB müşterisine bir ürün sattığında ve bu müşteri bu ürünün kullanımı nedeniyle zarar gördüğünde hangi yasalar geçerlidir? Tüketici dosyası nereye uygundur? Firma kendini nasıl savunabilir? Dava, amaçlanmayan bir ülkede rahatsız edici sayılan bir reklamla ilgiliyse ne olur?

Bir Amerikan ISP’si, Fransız yasalarına uygun olarak bu öğeleri içermediği için Fransız Web sitesini atlayan bir Fransız müşteriye ABD Web sitesinde satılan Nazi gereçlerinden Fransa’da cezai olarak sorumlu tutulabilir mi? (Yabancı) hukuk nereye kadar ulaşabilir? Farklı ülkelerin kanunları veya mahkemeleri birbiriyle çatışır veya çelişirse ne olur?

Bu sorular, e-ticareti çevreleyen gerçek sorunların bir örneklemesidir. Çok belirsiz bir yasal ortam yaratıyorlar ve bu ortamda giderek daha fazla firma giderek rahatsız olmaya başlıyor.

Bazılarının düşmanca veya belirsiz bir yasal ortama sahip olarak algıladıkları ülkelerden çekilmesine şaşmamalı. Sorun, ülkelerin internetteki alıcıların ve satıcıların haklarını korumak için uluslararası bir yasal çerçeve oluşturmamış olmalarıdır.

Sorumluluk, iftira ve telif hakkı ihlalleri gibi konularda uluslararası anlaşmalar oluşturma girişimleri başarısız oldu. Bu, küresel (antlaşma) yasalar yerine ilgili ülkelerin yasalarının kullanılması gerektiği anlamına gelir. Bu da, belirli bir durumda hangi ülkenin hukukunun geçerli olduğu sorusunu gündeme getirmekte ve bizi yargı konusuna getirmektedir.

Başlangıç ​​olarak, ABD sözleşme yasasına göre, taraflardan biri diğerine kendi ülkesinde dava açabilir (örneğin, Virginia’daki bir tüketici, satıcı örneğin California’da bulunsa bile o eyaletteki bir satıcıyı dava edebilir).

E-iş ile ilgili olarak, ABD’de temel standartların Web sitesinin etkileşim derecesi ve bir satışın gerçekleşip gerçekleşmediği olduğu geçici bir standart gelişmekte gibi görünmektedir. Örneğin, sitenin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğu durumlarda, şirket büyük ihtimalle kendi memleketinde dava açılacaktır, ancak bir satış yapılmışsa, büyük ihtimalle satış yeri tüketicinin memleketi olacaktır.

Buna karşılık, AB başlangıçta sözde anavatan kontrolü ilkesini vurguladı. Bu doktrine göre, satıcının anavatanı yargı yetkisine sahiptir. Bu görüş ticaretten yanadır. Birkaç yıl önce, Avrupalı ​​tüketici grupları, şu anda Avrupalı ​​tüketicilerin kendi ülkelerinde dava açabilmeleri için AB direktifini tersine çevirmek için lobi faaliyetlerinde başarılı oldular. Bu, onu genel ABD uygulamasıyla uyumlu hale getiriyor gibi görünüyor.


Yargı yetkisi kime aittir
yasama, yürütme yargı yetkisi kime aittir
Görev yetki ve sorumluluk örnekleri
Günümüzde yasama Yürütme ve yargı yetkilerini kimler kullanmaktadır
Anayasa maddeleri
Türk Ceza Kanunu
cumhurbaşkanı 3. kez seçilebilir mi
Mevzuat Nedir


Diğer hukuk davaları iftira ve telif hakkı ihlallerini içerir. Şimdiye kadarki sınırlı içtihatlara dayanarak, sanıklardan, sanığın internet faaliyetleri tarafından özel olarak hedef alınmayan ülkelerin mahkemelerine çıkmalarının istenebileceği görülmektedir. Kendi ülkesinde tamamen yasal olan ancak kovuşturma yapılan ülkede olmayan yazılım oluşturmak veya ürün satmak gibi ihlaller nedeniyle yabancı ülkelerde cezai kovuşturmalar da yaşanıyor.

Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı, bir ülkedeki mahkeme kararlarını imzalayan tüm ülkelerde uygulanabilir hale getirecek bir e-ticaret antlaşması taslağı hazırlamaya çalışıyor. Şüpheciler, 1990’larda görülen piyasaların küreselleşmesi yönündeki çabanın ivmesini kaybettiğini söylüyor. Siyasi, ekonomik ve askeri dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle, ülkeler daha çok kendi başlarına hareket etme ve egemenliklerini savunma eğilimindedir.

İlk başta bu anlaşmaları çok destekleyen birçok e-ticaret ve medya firması, bu tür anlaşmaların ABD yasalarıyla çelişecek ülkelerin yasalarını da içereceğini (örneğin, ifade özgürlüğü, sorumluluk ve telif hakkı ihlalleri).

Bu alanlar, Lahey Konferansı’nda uzlaşma sağlayamadı. Bu konferans şimdi daha az tartışmalı bir alanda, yani şirketler arası ticari sözleşmelerde kararların nasıl uygulanacağı konusunda anlaşmaya varmaya çalışıyor.

Bu zorluklar, ulusal meselelerin genellikle küreselleşmeden daha yüksek önceliğe sahip göründüğü bir zamanda, müzakere eden ülkelerin etik, kültürel ve ekonomik değerleri arasındaki farklılıklar arasında köprü kurmaya çalışırken karşılaşılan sorunların altını çiziyor.

Pazarlama Uygulamaları

Düzenleyici konularla ilgili olarak yukarıda bahsedilen zorluklara rağmen, e-pazarlayıcılar yine de hem fırsatlar hem de zorluklarla karşı karşıyadır. Aşağıda, çevrimiçi pazarlamacıların dış pazarlara ulaşması için yollar sunan iki senaryo bulunmaktadır.

Birincisi, bir Web sitesini öncelikle ürün bilgisi ve imaj oluşturmak için kullanmak, ikincisi ise tam hizmet Web sitesi sunmaktır. Ortaya çıkabilecek ilgili sorunlar önceki tartışmaya göre vurgulanır.

Avrupalı ​​bir tüketici, bu tür sitelerin bulunduğu herhangi bir AB ev sahibi ülkesinde bir e-pazarlayıcının Web sitesini ziyaret edebilir veya firmanın ana ülke Web sitesiyle bağlantı kurulabilir. Müşterinin birkaç seçeneği vardır: bunu yalnızca bir ürün arama yoluyla bilgi toplamak için kullanın, belki bir sohbet odasına/foruma girin veya yalnızca reklamları görüntüleyin.

Bu noktada, AB’deki ABD perakendecisi için sınırlı düzenleyici uygulamalar söz konusudur. Örneğin, yanıltıcı reklam varsa, AB ve/veya yerel ülke yargı yetkisine tabi olabilir. Tüketici geri bildirimi, telefon veya e-posta yanıtlarıyla sınırlı olacaktır.

Bu tür bir iletişim, ABD e-pazarlayıcısı için tanıtım sorunlarını düzeltmek veya Web sitesini iyileştirmek için bazı yararlı tüketici verileri sağlayabilir. Bu tür sitelerde fiili işlemler gerçekleştirilemediğinden, AB’deki yasal sonuçlar sınırlıdır.

Sınırlı Web sitesi mevcudiyetine rağmen, Avrupa hükümetleri pazarlama promosyonları konusunda oldukça kısıtlayıcıdır. Örneğin Almanya, kendi ülkesindeki küçük perakendecileri korumak için karşılaştırmalı reklamları önermemekte ve “Land’s End müşteri memnuniyeti garantisinin çevrimiçi olarak kullanılmasına izin vermeyi reddetmektedir”.

Avrupalı ​​tüketici için başka bir seçenek de ABD e-pazarlayıcısının Avrupa tam hizmet yerel Web sitesini ziyaret etmektir. Tam spektrumlu bir pazarlama stratejisi, tüketicinin bilgi toplamasına, bir ürün veya hizmet satın almasına ve beraberinde müşteri hizmetleri almasına olanak tanır.

Ancak, bu tür işlemler büyük olasılıkla e-pazarlayıcıyı yerel Avrupa düzenlemelerine tabi kılacaktır. Bu, herhangi bir kişisel veriyi elde etmek, kullanmak ve yaymak için müşteriden önceden izin alınmasını ve bu tür kullanım konusunda kişiyi bilgilendirmeyi içerir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir