SÖZLEŞME İHLALİ İDDİASI – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

SÖZLEŞME İHLALİ İDDİASI – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

29 Haziran 2021 Aynı sektörde çalışma yasağı İşçinin rekabet yasağı Yargıtay kararları Rekabet yasağı davaları Rekabet yasağı sözleşmesi imzalamamak Rekabet yasağı SÖZLEŞMESİ örneği Rekabet yasağı tek taraflı cezai şart 0
İşbirliği Biçimleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

GÖREV 13.4

Aşağıdaki durumlarda, sözleşmenin uygulanabilir olması için yazılı olması gerekip gerekmediğini belirleyin.

1. Maya ve Ella, Maya’nın 10.000 $ talep etmeyi (ve almayı) planladığı bir banka soygunundan elde edilen parayı eşit olarak paylaşmayı kabul eder ve Ella kaçış arabasını kullanmayı kabul eder.
2. George, George’un kızı Maggie ile evlenmesi için Sam’e 5.000 dolar ödemeye söz verir.
3. Jesse ve Kenneth, Jesse’nin bir kereye mahsus 150$’lık bir ücret karşılığında Kenneth’e bir yıllığına saç kesimi vereceği konusunda anlaşırlar.
4. Olivia, Martin’in 23 yaşındaki kızıdır. Olivia, yerel bir mağazaya olan borcunu tahsil etmek için dava açmakla tehdit ediliyor. Martin mağazayı arar ve mağaza Olivia’ya dava açmaktan kaçınırsa borcun miktarını artı 100 dolar daha ödemeyi teklif eder. Mağaza kabul ediyor.
5. Beau, Jack’in kiraladığı evi, normal kira tutarına ek olarak aylık 25 dolar karşılığında başka bir yere kiralamayı teklif eder. Jack kabul eder.

SÖZLEŞME İHLALİ İDDİASINA KARŞI SAVUNMALAR

Sözleşmeye aykırılık davası açıldığında, davalı aleyhine karar verilmesini engelleyebilecek çeşitli savunmalar mevcuttur. Birçoğu daha önce bir sözleşme oluşturma adımlarında kusurlar veya usulsüzlükler olarak tartışıldı. Aşağıdaki tartışma, bu ve diğer savunmaları savunma bağlamında ele almaktadır.

Daha yaygın savunmalardan bazıları şunlardır:

1. Bir sözleşme oluşturmak için bir veya daha fazla temel unsurun bulunmaması,
2. mantıksız sözleşme,
3. dolandırıcılık,
4. dolandırıcılık tüzüğü,
5. uyum ve memnuniyet,
6. haklı ihlal,
7. imkansızlık veya uygulanamazlık ve
8. amacın engellenmesi veya görevin sona ermesi.

Taraflardan biri, alternatif olarak savunmalardan birini, birkaçını veya tümünü ileri sürebilir. Bu nedenle, bir jüri bir savunmayı desteklemek için yeterli kanıt bulamasa bile, diğerinin geçerli olduğuna ikna edilebilir ve davacının davası başarısız olur.

Bir savunma, genel olarak uyum ve tatmin olarak bilinir. Bu savunma kapsamında davalı, asıl bedel yerine tarafların üzerinde mutabık kaldığı yeni ve farklı bir ifayı tamamlayarak ifa ettiğini iddia etmektedir.

“Uzlaşma”, asıl sözleşmenin yerine yeni bir edim koyarak asıl sözleşmeyi değiştirir ve “memnuniyet” asıl sözleşmenin ikame edim ile yerine getirilmesidir.

Örneğin davalı, davacının arabasını asıl sözleşmede vaat edildiği gibi tamir etmek yerine davacının evini boyayarak sözleşmeyi yerine getirdiğini iddia edebilir. Ancak davalı tatminini yerine getiremezse, davacı davalının vaatlerinden herhangi biri için dava açabilir.

Rekabet yasağı SÖZLEŞMESİ örneği
Rekabet yasağı sözleşmesi
Aynı sektörde çalışma yasağı
2 yıl boyunca aynı sektörde çalışamaz
İşçinin rekabet yasağı Yargıtay kararları
Rekabet yasağı davaları
Rekabet yasağı tek taraflı cezai şart
Rekabet yasağı sözleşmesi imzalamamak

İkinci bir savunma türü, sözleşmenin haklı bir ihlalidir. Bir taraf bir sözleşmeyi ihlal ettiğinde, ikinci taraf ifanın tamamlanmasından muaf tutulur. Bunun nedeni, ikinci tarafın başlangıçta kendi vaadini veya ifasını teşvik eden bedeli almamış olmasıdır. Bu nedenle, değerlendirme başarısız olursa, sözleşmeye dayalı anlaşmanın devam etmesini gerektirecek bir temel yoktur.

Ayrıca, bazı durumlar sözleşmenin istem dışı ihlalini zorunlu kılabilir. Bu gerçekleştiğinde, sözleşmenin gerektirdiği şekilde ifa etmeyen taraf sorumlu tutulamaz. En yaygın olarak, bu tür durumlar ifa imkansızlığı veya uygulanamazlığı olarak adlandırılır ve sözleşmenin tarafların hatası olmaksızın tamamlanamayacağı durumları içerir.

İmkansızlık veya uygulanamazlık kuralına benzer şekilde, performansın engellenmesi ve feshedilmiş görevin savunmaları da vardır. İfanın engellenmesi, taraflarca herhangi bir işlem yapılmadan sözleşmenin amacı ortadan kaldırıldığında meydana gelir. Sonuç olarak, ifa görevi sona erer.

Örneğin, bir distribütör, haftada yedi gün teslimat ile bir markete likör satmak için sözleşme yapar. Yasama organı pazar günleri içki satışını yasaklayan bir yasa çıkarırsa, dağıtıcı sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmede hüsrana uğrar. Bu durumda ifa yükümlülüğü sona erer ve sözleşmeye aykırılık davası açılamaz.

UYGULAMA 13.8

Jenny’nin büyük bir evcil hayvan yatılı ve bakım işi var. Mevcut tesisini genişletmeyi planlıyor ve mevcut köpek kulübesinin yanına büyük bir bina inşa ediyor. 1 Ocak’ta kapı komşusu Burt ile yeni bina için 6.000 $ maliyetle on iki ek üretim yapmak üzere sözleşme yaptı. Sözleşmede 2.000 dolar ödüyor.

Sözleşme 1 Nisan’a kadar tamamlanacak ve teslimatta ödenmesi gereken ödeme dengesi ile yeni işletimler kurulacak. Raylar, daha büyük veya daha küçük alanlar yaratmak için ayarlanabilen portatif bir çitle çevrili duvar sisteminden oluşur. 3 Ocak’ta bir yangın çıkar ve yeni bina kül olur.

1 Nisan’da Burt tamamlanmış koşularla gelir ve ödeme talep eder. Jenny reddeder ve Burt ihlal için dava açar. Her durumda, Jenny’nin ihlali haklı görülebilir. Burt, yan binada yaşarken yangını açıkça fark etmişti. Sözleşme oluşturulduktan çok kısa bir süre sonra gerçekleştiği için, projeye çok fazla para ve emek yatırımı yapacak zamanı bulamamıştı.

SÖZLEŞME İHLALİ İÇİN ÇÖZÜMLER

Yukarıdaki örneklerin gösterdiği gibi, sözleşmenin ihlali suçlamasına karşı çok sayıda savunma sunulabilir, ancak bu savunmaların davalı lehine bir bulguyu garanti edip etmediğini belirlemek davayı açana kalmıştır. Bir ihlalin meydana geldiği ve hiçbir şekilde haklı gösterilmediği tespit edildiğinde, davacı, ihlalden kaynaklanan zarar için bir tür telafi hakkına sahip olacaktır.

Sözleşmenin ihlalinin üç ortak çözümü vardır: telafi edici zararlar, tasfiye edilmiş zararlar ve belirli performans. Her biri farklıdır ve yalnızca belirli ihlal durumlarında geçerlidir. En yaygın çözüm yolu, sözleşmenin ihlalinden muzdarip bir davacı için tazminattır.

Tazminat tazmininin amacı, davacıyı sözleşmenin yerine getirilmesi durumunda olacağı aynı konuma yerleştirmek için yeterli miktarda para verilmesidir. Bu şekilde, davacı herhangi bir kayıp veya yaralanma için tazmin edilir. Yaralanma veya kayıp aslında parayı içermese bile, çözümün amacı davacının hasarı onarmasını sağlamaktır.

Taraflar, bir mahkemenin ihlal durumunda fiili zararları tahmin etmekte zorlanacağını bildiklerinde tasfiye edilmiş bir tazminat maddesi kullanırlar. Gerçek bir tasfiye tazminatı şartında, taraflar, sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda taraflardan birinin ödeyeceği adil bir tazminata varacaktır. Bu madde daha sonra sözleşmenin şartlarına dahil edilecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir