Tanıklık Araştırması – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Tanıklık Araştırması – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

14 Temmuz 2021 2. tanık listesi istisnaları Mahkemede kimler tanık olamaz Soruşturma aşamasında tanık Tanık olduğum davayı nasıl öğrenirim 0
İspat Yükü – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Görgü Tanıklarının Tanıklık Araştırması

Mevcut araştırma kanıtları, bilgilerin nasıl saklandığı konusunda etkileyici derecede uzmanlaşmaya işaret ediyor. Son olarak, psikologlar farklı bellek türleri arasında ayrım yaptıklarında, bu en iyi “ortak bir bellek izine erişmek için kullanılabilecek farklı süreçleri yansıtmak” olarak anlaşılır.

Bellek ayrı aşamalar veya süreçler halinde organize edilmiş gibi görünse de, kısa süreli depolamanın 20 saniyeden daha az sürdüğü ve bu süre zarfında yeni girdinin mevcut bilgilerin yerini alacağı gerçeği değişmeden kalır, bellek bir seferde en fazla yedi öğeyi tutabilir. bilgi, kalıcı depolama için uzun süreli depoya iletilmediği sürece, buradan geri alınabilir.

Belleğimizden bilgi alamama, şunları yansıtabilir: bilgileri doğru şekilde saklamama; bu bilgiler yer değiştirmiş olabilir; hafıza izi, zamanın geçmesiyle basitçe silindi veya çürüdü; ya da daha sonra benzer gelen ve kısa süreli belleği olumsuz etkileyen ya da anlamsal olarak benzer olan ve uzun süreli bellekteki bilgilere müdahale eden girdilerden parazit olmuş olabilir.

Buna ek olarak, birçok klinisyen unutmanın bastırmaya bağlı olabileceğini, yani zihnin travmatik bir deneyimin anısını bilinçaltına ittiği bir süreç olduğunu iddia edecektir. Bununla birlikte, çocukluk çağı cinsel istismarına ilişkin geri kazanılan anılar konusunu çevreleyen bütün meselenin tartışılmasının gösterdiği gibi, bilişsel ve psikodinamik bilinçdışını bütünleştirme girişimlerine rağmen, bastırma kavramı oldukça tartışmalıdır.

Bu tür tartışmalara rağmen, insan hafızasının bir video kaydedici gibi işlemediği konusunda genel bir fikir birliği vardır ve bu nedenle, suç mağdurları/tanıkları ile polis ve diğer araştırmacılar tarafından yapılan görüşmelerin olay hakkında derinlemesine bilgi ile bilgilendirilmeleri tartışmasız bir ihtiyaçtır.

Davies’e göre, görgü tanıklarının hatırladığı süreçlerle ilgili mevcut tartışmalara etki eden üç temsili hatırlama teorisi şunlardır: (a) şema teorisi; (b) çok girişli modüler bellek modeli veya bellek izleme); ve (c) “başlı kayıtlar” teorisidir.

Şema temelli (inşacı) teoriler, belleğin zaman içinde özümseme ve çarpıtma yoluyla olay sonrası kirlenmeye maruz kaldığını ve bu nedenle, orijinal belleğe artık var olmadığı için erişilemeyeceğini savunurken, belleğin ve başlı kayıtların izlenmesi, bellek olaylarının bıraktığını varsaymaktadır. değiştirilemeyen ve uygun koşullar altında erişilebilen kayıtlardır.

HMK tanık
Mahkemenin tanığı dinlememesi
Tanık dinlenmeden hüküm kurulması
Ceza yargilamasinda tanık
Soruşturma aşamasında tanık
Mahkemede kimler tanık olamaz
Tanık olduğum davayı nasıl öğrenirim
2. tanık listesi istisnaları

İnsan belleğinin yapısını ve işleyişini düşünürken amnezi, hipermnezi ve paramnezi gibi bellek bozukluklarını unutmamalıyız. Amnezi (yani, bilginin kaydedilmesi, saklanması ve geri alınmasından sorumlu olan zihinsel süreçlerin/ekiplerin bazı kusurları/kusurları) tam veya kısmi, geçici veya kalıcı olabilir ve serebral nedenlere (örneğin yaşlılık bunaması, beyin) atfedilebilir. yaralanma) ya da istemli veya istemsiz olabilen dikkatsizlik.

Cinayet gibi bir suçla suçlanan biri amnezi iddia edebilir, ancak amnezinin gerçek olup olmadığı mahkemede tartışılacak bir gerçektir. Hipermnezi, inanılmaz miktarda ayrıntıyı tutabilme ve geri alabilme anlamına gelir.

Ham, art arda üç yıl boyunca Dünya Hafıza Şampiyonalarını kazanan ve 1995’te 2080 oyun kartını (toplam kırk paket) tam olarak dağıtıldıkları sırada ezberleyerek kazanan Briton, Dominic O’Brien’ın durumunu anlatıyor.

İnanılmaz hafıza yetenekleriyle tanınan bir diğer kişi de 250 senfonik nota, 100 opera ve daha birçok müzik eserinin her enstrümanının her notasını bildiği bildirilen tanınmış şef Arturo Toscanini’dir.

Paramnezi, “aşinalık duygularının takdir edilmesinden sorumlu zihinsel süreçlerin bir bozukluğuna” atfedilebilecek klinik bir durum olan yanlış hatırlama anlamına gelir. Paramnezinin günlük bir örneği, çoğu insanın aşina olduğu ara sıra yaşanan déjà vu deneyimidir. Artan olayla, bu deneyim, uydurmalardan veya “hafıza yanılsamasından” sorumlu hale gelir.

‘Konfabulasyon’ terimi, klinisyenler tarafından, insanların Korsakoff psikozundan muzdarip olduklarında olduğu gibi, hayali deneyimlerle hafıza boşluklarını ‘doldurdukları’ vakaları tanımlamak için kullanılır. Dikkatimizi tanık hafızası araştırmacıları tarafından incelenen sayısız faktöre çevirmeden önce, belki de cevaplanması gereken bir soru şudur: ‘Tanık hafızası ne kadar iyidir?’

Fotoğrafların tanınma oranlarını inceleyen erken deneysel psikolojik araştırmalar, 35 güne kadar bir gecikmeden sonra bile yüzde 90’ın üzerinde doğruluk bildirdi. Bununla birlikte, bu tür çalışmaların ekolojik geçerliliği yoktur ve bulguları avukatların büyük ilgisini çekmeyecektir.

Yüz fotoğrafı kullanmak yerine bir olayı sahneleyerek hem deneysel hem de dünyevi gerçekçilik ve ekolojik geçerliliği yüksek bir paradigma kullanan çalışmalarda, doğruluk, tanımlama için yüzde 12 ila 13 ve için yüzde 25 arasında çıkıyor. ayrıntıları sivillerde ve polisler için yaklaşık yüzde 47,5’i çok basit, durağan ama canlı durumlarda hatırlayın. Bununla birlikte, doğruluk seviyeleri, yalnızca şansa dayalı olarak beklenebilecek ‘doğruluk’ düzeyine karşı değerlendirilmelidir.

 Metodolojik Hususlar

Tanık ifadesine yönelik psikolojik araştırma, psikologların, görgü tanığının ifadesinin daha sık önemli bir rol oynadığı ve deneysel bilişsel psikologların deneyim sahibi olduğu İngiltere ve Galler’deki çocukların kanıtlarının kabul edilebilirliğini yöneten kuralları etkilediği Amerika Birleşik Devletleri’ndeki davalarda uzman tanık olarak görünmelerini sağlar. Şüphelilerin bileşik resimlerini üreten polis memurlarına ve hukuk psikologlarına (örneğin, Profesörler Gudjonsson, Bull, Clifford ve Davies) verilen uzmanlık eğitimine ilişkin girdiler, ancak nispeten yakın zamanda mahkemede bilirkişi olarak ifade vermelerine izin verildi.

Bununla birlikte, aynı zamanda, ‘Araştırma bulgularının genellenebilirliği ve güvenilirliğine ilişkin sorunlar hiçbir yerde tanık olma çalışmasında olduğundan daha şiddetli değildir ve’ önemli tartışma ve çekişme olur.

Tartışma, neredeyse yalnızca geleneksel, deneysel laboratuvar araştırmalarının adli bağlamlara genellenebilirliği (dış geçerliliği) etrafında toplanmıştır. Bazıları için bu tür laboratuvar araştırmaları vazgeçilmezdir.

Wells, kendi adına, “tipik görgü tanığı deneyinin, görgü tanıklarının simüle edilmiş olaylardan ziyade gerçek deneyimler yaşadığı gerçek durumlarda beklenenin bir çarpıtılmasını sunduğuna dair çok az kanıt var ya da hiç yok” sonucuna varıyor.

Diğerleri için laboratuvar araştırması, bu tür araştırma bulgularının gerçek hayata genellenebilirliğine karşı bir aforozdur ve gerçekçi saha durumları lehine terk edilmelidir, diğerleri için her iki araştırma yöntemi de neredeyse işe yaramaz bulgular verecek kadar sınırlıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir