Tedarik Malları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Tedarik Malları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

17 Ekim 2022 Sipariş tedarik aşamasında Ne Demek Tedarik zinciri Nedir Tedarikçi Nedir 0
Üretim Organizasyonları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

Ekipman Malları

Mamullerin üretilmesini sağlamak için satın alınan ancak bitmiş ürünün parçası olmayan kalemlere ekipman, sermaye veya yatırım malı denir. Hemen tüketilmedikleri için zamanla değer kaybederler. Örneğin, arazi ve binalar, bilgisayar sistemleri ve takım tezgahları, üretim sürecini desteklemek için gereklidir, ancak bitmiş ürünün ayrılmaz bir parçası değildir.

Tedarik Malları

Her üretim süreci, çalışmasını sağlamak için sarf malzemeleri gerektirir. Bunlar varlık değildir ve amortismana tabi tutulmazlar. Bir gider kalemi olarak görünürler. Bazen bunlara bakım, onarım ve çalıştırma malzemeleri (veya MRO öğeleri) denir. Örneğin, bir firmanın operasyonlarını sürdürmek için yağlayıcılar, boya, vidalar ve temizlik malzemeleri gerekli olabilir.

MRO’lara ek olarak hizmetler de vardır. Normalde bir üçüncü taraf kuruluşla sözleşme temelinde yönetilen hizmetler, kuruluşun sorunsuz çalışması için gereklidir. Örneğin, muhasebe denetimleri yasal bir gereklilik iken, işlemleri sürdürmek ve çalışmama süresini önlemek için bilgisayar servisi gereklidir.

Teknolojideki gelişmeler, örneğin web sitesi tasarım organizasyonları ve e-Ticaret/e-İş barındırma tesisleri sağlayıcıları gibi BT ve ilgili hizmetlerde bir artışa yol açmıştır. Kuruluşların yeterli iç beceri veya uzmanlığa sahip olmadığı durumlarda, tüm bu hizmetler dışarıdan temin edilmelidir. Temel iş faaliyetlerine konsantre olmayı tercih ettikleri için genellikle bu becerileri şirket içinde işe almak ve geliştirmek istemezler.

B2B Pazarlamanın Özellikleri

Şimdiye kadar bu bölümde, iş piyasasının özellikleri, farklı ürün ve hizmet türleri ve müşteri çeşitliliği göz önünde bulundurulmuştur. Bu faktörler B2B pazarlama anlayışına ne katkıda bulunur?

Genel olarak, kuruluşlar arasında mal ve hizmetlerin pazarlanması, tüketim malları pazarlamasıyla aynı değildir ve temelde farklı bir dizi özellik olduğundan, ticari müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli pazarlama stratejileri ve operasyonlarının uygulanması gerekir.

Ancak, birçok ürün ve hizmet hem tüketicilere hem de kuruluşlara yöneliktir. Ofis mobilyaları, yazılım ve cep telefonları gibi ürünler tüketici ve iş pazarlarına satılabilir. Ticari pazarlama, tüketici pazarlamasından iki ana fikirle ayrılır: birincisi, bir organizasyon olan hedeflenen müşteri; ikincisi, kurumsal hedefleri desteklemek için ürünün amaçlanan kullanımı vb.

Sonuç olarak, tüketicilerin aksine kurumsal alıcılara ulaşmak ve onları etkilemek için farklı pazarlama programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. B2B pazarlamayı daha iyi anlamak için tüketici markalaması ile karşılaştırmak ve karşılaştırmak yararlıdır.

Temel farklılıkları belirler. Birçok farklılık olmasına rağmen, birçok benzerlik de vardır. Gerçekten de, iki pazarın birleştiği artan sayıda alan belirlemek mümkündür. Bunlar daha derinlemesine incelenecektir.

İş sektöründe, kuruluşlar ya yeni ürünler yapmak ya da üretim veya katma değer sürecinin başarılı bir şekilde işlemesini sağlamak için bir dizi ürün ve hizmet satın alırlar. Ürün ve hizmetleri satın almak için tanımlanmış süreçler ve prosedürler kullanılır ve gerekli malzemelerin güvence altına alınmasına ilişkin kararlar genellikle çok sayıda insanı içerir.

Bu özellikler hakkında daha ayrıntılı bilgi bulunabilir. Bununla birlikte, örgütsel satın alma anlayışının merkezinde, karar verme birimi ve çeşitli insan ve süreçlerle ilişkili karmaşıklıklar yer alır.

Bu satın alma durumlarının doğasında var olan risk seviyelerini azaltmak için gerekli zaman çizelgeleri ve iletişim karışımı ve mesajlar açısından tedarikçiler için çok önemli sonuçlar vardır. Bu konular bir sonraki bölümde ve bu çalışmanın geri kalanında incelenmiştir.


Tedarik zinciri
Tedarik etmek
Tedarik zinciri Nedir
Tedarikçi Nedir
Tedarik Ne Demek
Kargoda tedarik ediliyor Ne Demek
Kitapseç tedarik süresi ne kadar
Sipariş tedarik aşamasında Ne Demek


B2B Pazarlama Yönetimi Yaklaşımları

Uzun bir süredir, pazarlama karması konsepti, B2C pazarlarında olduğu gibi B2B pazarlarında da eşit derecede uygulanabilir. Temel farklılıklar, bireysel değişkenlerin doğası ve karışımın uygulanma şekli ile ilgilidir. Pazarlama karmasının geleneksel yorumuyla ilgili bazı genel noktalar, yani 4P’ler burada tanıtılmaktadır.

Ancak bu fikir, ilişki pazarlaması olarak adlandırılan daha çağdaş bir bakış açısıyla sorgulanmıştır. Bu, her şeyden önce bir kuruluşun çeşitli kuruluşlarla bir dizi ilişkiyi yönetmesi gerektiği ilkesine dayanır. Burada iki farklı yaklaşım kısaca ele alınmaktadır.

Pazarlama Karması

Tüketici pazarlarında ürünler geleneksel olarak uyarlama veya kişiselleştirme için sınırlı fırsatlarla sunulur. Üreticiler, giderek artan bir şekilde, müşterilerin ürünü özelleştirebileceklerini hissettikleri yollar arıyorlar.

Örneğin, bazı otomobiller doğrudan üretim biriminden bir bayi showroom’u aracılığıyla sipariş edilebilir. Bu, müşterilerin iç ve dış kaplamaları, araç içi eğlencenin derecesini ve belki de bir dizi başka kozmetik dokunuşu belirlemelerini sağlar. Ancak norm, farklı ürün aralıklarında nispeten az esneklik sağlamaktır.

B2B pazarında tüm teklif (ürün ve hizmet bileşenleri) genellikle bir müşterinin özel gereksinimlerini karşılamak için yeniden yapılandırılabilir. Ortak müzakereler ve ortaklık düzenlemeleri yoluyla daha teknik ürünlerin geliştirilmesi ve belirlenmesi oldukça olağandır. Sonuç, satın alma organizasyonuna özgü bir tekliftir.

Fiyatlandırma

Fiyat, her iki tarafın da bir değişime katkılarına atadığı değerin bir ölçüsüdür. Tüketici pazarlarında, liste fiyatları genellikle normdur ve özellikle daha pahalı ürünler için onlara uygulanan sınırlı indirimlerdir.

Kiralık satın alma ve krediye dayalı planlar, finansal riski yaymak, satın almayı daha fazla sayıda tüketici için daha erişilebilir kılmak ve böylece bir tüketici için algılanan değeri artırmak için tasarlanmıştır. Pazarlık, arabalar ve evler hariç, tüketici pazarlarında genellikle fiyatlandırmanın bir özelliği değildir.

İş pazarlarında, bir ilişki daha işbirlikçi ve ortaklık odaklı hale geldikçe belirlenen değerin artması muhtemeldir. Bu nedenle, işlem borsalarıyla ilişkili fiyatlar, büyük ölçüde liste fiyatlarına, miktar indirimlerine ve rekabetçi ihaleye dayalı olacaktır.

Mübadeleler daha ilişkisel hale geldikçe, fiyat tasarım, şartname, geliştirme, deneme ve bitirme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelir. İndirimler ve ödenekler daha çeşitli ve karmaşık hale gelir ve iki tarafın karşılaştığı riskleri ve fırsatları yansıtır.

Müzakere, B2B pazarlarında fiyatlandırmanın önemli bir yönü haline gelir. Büyük projeler ve karmaşık teknik teklifler genellikle karmaşık finansman düzenlemeleri gerektirirken, uluslararası piyasalar için fiyatlandırma yeni riskler ve finansal belirsizlikler getirir.

Yer

Tüketici pazarlarında aracılar, bir düzeyde uzmanlık ve destek (tavsiye) sağlayarak ve tüketici beklentilerinin karşılanmasını sağlayarak tüketicilere sunulan mal yelpazesinin karmaşıklığını azaltma açısından fayda sağlarlar.

Konum, satın alınması gereken ürün miktarı ve kolayca elde edilebilme kolaylığı açısından tüketici tercihleri ​​tüketiciler için değerli kabul edilmekte ve bu nedenle bu alanlardaki tüketici ihtiyaçlarının karşılanmasına ve bu ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik çabalar yoğunlaşmaktadır. algılanan değer düzeyi. Ancak, bu hizmetlerin grup bazında bir araya getirilmesi ve sağlanması gerekmektedir.

B2B pazarlarında fayda ilkeleri benzerdir ancak temel fark, kanalların uzunluğu ve gerekli işlevsellik düzeyini sağlamak için gerekli görülen aracıların sayısında yatmaktadır.

Ürün tekliflerinin bireysel olarak dikkate alınması ve özelleştirilmesi, ayrıca alıcının istediği miktarda ve zamanda teslim etme ihtiyacı, pazarlama kanalının kısalmasına neden olur. Bu, tekliflerin sunulma şekli açısından doğrudan ilişkilere ve yeni boyutlara yol açar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir