Vaka İncelemesi Nedir? (11) – Vaka İncelemesinin Tarihi ve Evrimi – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (11) – Vaka İncelemesinin Tarihi ve Evrimi – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

8 Ağustos 2020 Ödevcim Akademik vaka çalışması araştırmalarında Vaka çalışması araştırması Vaka İncelemesi Nedir? (11) – Vaka İncelemesinin Tarihi ve Evrimi – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma Vaka İncelemesinin Tarihi ve Evrimi 0
Vaka İncelemesi Nedir 11 – Vaka İncelemesinin Tarihi ve Evrimi – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Vaka İncelemesinin Tarihi ve Evrimi

FLYVBJERG (2011) ‘e göre, metodolojik keşif için bir strateji olarak vaka çalışması araştırması, “kayıtlı tarih kadar uzun süredir var olmuştur”. Çağdaş vaka çalışması araştırmasının kökeninin antropoloji, tarih, psikoloji ve sosyoloji disiplinlerindeki araştırmaya yönelik nitel yaklaşımlardan geldiği söylenmektedir (MERRIAM, 1998; SIMONS, 2009; STEWART, 2014).

Örnek olay incelemesinin tarihsel örnekleri, Charles DARWIN’in biyografisiyle (STEWART, 2014) on dokuzuncu yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. Çoğu, vaka çalışması araştırmasının kökenini, bu tasarım kullanılarak bireyler ve kültürler üzerinde uzun, ayrıntılı etnografik çalışmaların yapıldığı yirminci yüzyılın başlarında antropoloji ve sosyal bilimlerde yapılan çalışmalara bağlar (JOHANSSON, 2003, MERRIAM, 2009; SIMONS, 2009; STEWART , 2014).

Sosyologlar ve antropologlar, bireylerin deneyimlerini nasıl yorumladıkları ve deneyimlerine anlam yükledikleri ve dünyalarını nasıl inşa ettikleri hakkında fikir edinmek amacıyla insanların yaşamlarını, deneyimlerini ve dünyalarının sosyal ve kültürel bağlamını nasıl anladıklarını araştırdılar. Bu tür araştırmalar, tanımlayıcı veya anlatı şeklinde sunulan sonuçlarla bu deneyimlerin doğal ortamında yürütülmüştür. En dikkate değer vaka çalışmaları arasında THOMAS ve ZNANIECKI’nin Avrupa ve Amerika’daki Polonyalı köylülerle ilgili çalışmaları ve MALINOWSKI’nin (1913) Melanezya’daki Trobriand Adaları’ndaki birkaç yıla yayılan etnografik çalışması yer alır.

1940’ların sonlarında ve 1950’lerde bilimde pozitivizmin ortaya çıkması ve egemenliği ile nicel yöntemler sosyal bilimler için popüler bir odak haline geldi. Sonuç olarak, nicel yaklaşımlara bağlı anketler, deneyler ve istatistiksel yöntemler tercih edildi ve nitel tasarımlardan daha titiz kabul edildi (JOHANSSON, 2003). Deneysel tasarımları kullanan araştırmanın baskınlığı, altın standart kanıt olarak kabul edilen nicel ampirik sonuçlarla 1960’lar ve 1970’ler boyunca devam etti.

Vaka çalışmaları bu süre zarfında kullanılmaya devam etti, ancak genellikle nicel çalışmalarda bir yöntem olarak veya belirli bir fenomeni incelemek için tanımlayıcı araştırma olarak anılır (MERRIAM, 2009). Aynı zamanda, vaka çalışması araştırması genellikle genelleştirilebilirliği destekleyemediği için eleştirildi ve bu nedenle bir araştırma tasarımı olarak sınırlı geçerlilik ve değer sağladığı düşünüldü. Bu bağlam, araştırma yaklaşımlarında felsefi bir bölünmeye yol açtı: pozitivizmi ve nicel yaklaşımları destekleyenler ve yapılandırmacı ve yorumcu paradigmalara gömülü nitel yöntemlerle uyumlu olanlar ortaya çıktı. 

Modern vaka çalışması araştırmasının öncülleri, çoğunlukla 1920-1950’ler arasında Chicago Sosyoloji Okulu’nda yürütülüyor olarak gösterilmektedir. Burada antropologlar, sosyal ve kültürel yaşamlarını anlamak amacıyla grupların alan temelli gözlemlerini içeren uzun vaka çalışmaları veya üniversite kültürleri üzerinde yöntemlerini uyguladılar. Sosyoloji, eğitim ve siyaset bilimi gibi sosyal bilimlerde antropoloji, tıp ve disiplinlerde vaka çalışmalarının kullanımına paralel olarak vaka çalışmasını da bir araştırma formu olarak benimsemiştir.

İkinci nesil vaka çalışması araştırmacıları, temelli teori metodolojisinin ortaya çıkmasıyla ortaya çıktı (GLASER & STRAUSS, 1967). Yerleşik teori “Chicago Sosyoloji Okulu’nun nitel saha çalışması yöntemlerini nicel veri analizi yöntemleriyle birleştirdi”, bu da verileri analiz etmek için ayrıntılı sistematik prosedürler kullanan tümevarımsal bir metodoloji ile sonuçlandı.

Nitel metodolojiye olan bu yenilenen ilgi, bir dizi disiplinde vaka çalışmasının kullanımında bir canlanmaya yol açtı. JOHANSSON’a (2003) göre, Robert YIN bu ilerlemeyi takip etti ve sosyal bilimlerdeki geçmişinden edindiği araştırmalara bilimsel yaklaşımlardan yararlandı, deneysel mantığı doğal araştırmaya uyguladı ve bunu nitel yöntemlerle harmanlayarak, metodolojik boşluğu daha da doldurdu ve güçlendirdi. vaka çalışması araştırmasının metodolojik kalitesi.

Resmi önermelerin veya teorilerin araştırma sürecine rehberlik ettiği ve sonucun bir parçası olarak test edildiği, nitel vaka çalışması araştırmasına yönelik gerçekçi yaklaşımını vurgulayan, vaka çalışması araştırması yapmak için yapılandırılmış bir süreç sundu. Halen nitel ve tümevarımsal olsa da, doğası gereği neden ve sonuca vurgu yapan, teorileri test eden ve gerçeğin kavranmasıyla deterministti.

Benzer şekilde, özellikle 1980’ler ve 1990’larda siyaset bilimlerinde vaka çalışması araştırmasının kabulü, teorik geliştirme ve test etme amacıyla daha entegre bir metodolojik yaklaşıma yol açtı. Biçimsel, istatistiksel ve anlatı yöntemlerinin tek bir çalışmada entegrasyonu, vaka seçimi ve nedensel çıkarım için ampirik yöntemlerin kullanılmasıyla birlikte, vaka çalışması tasarımının çok yönlülüğünü gösterdi ve metodolojik evrimine önemli bir katkıda bulundu.

Benzer şekilde, uluslararası ilişkilerdeki vaka çalışmaları, dünya siyasetinin anlaşılmasını iyileştirmek için niteliksel karşılaştırmalı analiz ve süreç izleme dahil olmak üzere, titiz, standartlaştırılmış yöntemleri istatistiksel ve resmi yöntemlerle bütünleştirmiştir. GEORGE ve BENNETT’e (2005) göre “bilim adamları, vaka çalışması yöntemlerini daha eksiksiz bir şekilde resmileştirmiş ve bunları bilim felsefesinin temelindeki argümanlarla ilişkilendirmiştir”. Siyasetteki kurumların, uygulamaların, süreçlerin ve ilişkilerin karmaşıklığını anlamak için vaka çalışmasının sürekli kullanımı, karmaşık konuları araştırmak ve çeşitli disiplinlerde uygulanabilecek nedensel mekanizmaları test etmek için vaka çalışmasının faydasını göstermiştir. 

Bu gelişmelere karşılık olarak, 1970’lerde eğitim araştırması, müfredat tasarımını ve yeniliği değerlendirmenin bir yolu olarak vaka çalışmasını benimsemiştir. Katılımcıların bakış açıları ve sosyo-politik bağlamların müfredat başarıları ve başarısızlıkları üzerindeki etkisi gibi faktörleri keşfetmek için kullanılabilecek yöntemlere ihtiyaç duyulmuştur.

Eğitimde vaka çalışması araştırmasının geliştirilmesi, eğitim programlarının etkisini belirleme ve Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nde sosyal ve eğitimsel değişimi destekleyen politika ve uygulama kararları için ilgili kanıtlar sağlama ihtiyacına odaklanmıştır. Bu alana en önemli katkılar STAKE (1995, 2006) ve MERRIAM (1998, 2009) olmuştur. Program değerlendirme yöntemleri geliştirmeye ilgi duyan bir eğitim psikoloğu olan STAKE (1995), vaka çalışmasına yönelik yapılandırmacı bir yönelim kullanmıştır.

Bu, vakanın kalın tanımlarında sunulan tümevarımlı keşif, keşif ve bütünsel analize daha fazla vurgu yapılmasına neden oldu. Benzer şekilde, MERRIAM (1998, 2009) eğitim programlarını keşfetmek ve değerlendirmek için vaka çalışması araştırmasını kullanmıştır. MERRIAM’ın yaklaşımı, soruşturma ürünleri aracılığıyla vakayı tanımlamayı ve anlamayı vurguladı ve hem YIN hem de STAKE’ın çalışmalarından yararlandı. MERRIAM (2009), vaka çalışması araştırmasını özelliklerine göre tanımlamıştır: özel, tanımlayıcı ve sezgisel, vaka çalışması araştırmasının amacını ve nitel doğasını vurgulayarak, belirli bir varlığa odaklanma ve bulguları anlama ve açıklama motivasyonu. STAKE’a (1995, 2006) benzer şekilde, MERRIAM (1998, 2009) yaklaşımına kadar yapılandırılmış değildi, ancak vaka çalışmasına ve organize, sistematik veri toplamaya rehberlik etmek için teorik bir çerçeve veya araştırma sorularının kullanımını teşvik etti. 

Teoride basit ancak doğası gereği karmaşık olan vaka çalışması araştırmasının planlanması, hazırlanması ve yürütülmesi, özellikle eğitim, sağlık ve sosyal bilimler başta olmak üzere bir dizi meslekte vaka çalışması araştırmasının devam eden uygulamasının benzersiz bir platform sağladığı bir noktaya kadar gelişmiştir. Vaka çalışması araştırması karmaşık bir şekilde büyümüştür ve özellikle insan davranışı ve sosyal etkileşimler ilgi alanlarını anlamada merkezi konumdayken, karmaşık meselelerin geniş kapsamını keşfetmek için geçerli bir araştırma biçimi olarak görülmektedir.

JOHANSSON (2003) tarafından geliştirilen ve bu tartışma için uyarlanan Şekil 1’de, 1600 yılına kadar uzanan bir zaman çizelgesi boyunca vaka çalışmasının evriminin bir özeti gösterilmektedir. Örnek olay araştırmasına önemli katkıda bulunanlar ve gelişimi üzerindeki önemli bağlamsal etkiler dahil edilmiştir. Şekilde vurgulandığı gibi, sosyal bilimlerde erken vaka çalışmaları yapılmıştır. 1940’lardan 1960’lara ve 1970’lere kadar mantıksal pozitivizmin hakimiyeti ile birlikte vaka çalışması metodolojisi şüpheyle ve eleştiriyle görüldü. 1960’larda temellendirilmiş teorinin gelişimi, sosyal bilimler, eğitim ve beşeri bilimlerdeki uygulamasıyla vaka çalışması araştırmalarında yeniden canlanmasına yol açtı. Son 50 yılda, vaka çalışması, karmaşık konuların araştırılmasını kolaylaştıran güvenilir, geçerli bir araştırma tasarımı olarak yeniden oluşturuldu.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir