Vaka İncelemesi Nedir? (12) – Vaka İncelemesinde Temel Kavramlar – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (12) – Vaka İncelemesinde Temel Kavramlar – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

8 Ağustos 2020 araştırma süreci Felsefi yönelim Metodoloji veya yöntem Ödevcim Akademik Tanımlar ve açıklamalar Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırmaa vaka çalışması araştırmacıları Vaka İncelemesinde Temel Kavramlar 0
Vaka İncelemesi Nedir 12 – Vaka İncelemesinde Temel Kavramlar – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Vaka İncelemesinde Temel Kavramlar

Zamanla, çeşitli disiplinlerden araştırmacıların katkıları vaka çalışması araştırmasının geliştirilmesine ve güçlendirilmesine yardımcı olurken, çeşitli disiplin arka planları, özellikle vaka çalışması araştırmasının pratikte nasıl tanımlandığı, tanımlandığı ve uygulandığı konusunda karmaşıklık da ekledi. Aşağıdaki bölümlerde, bu karmaşıklığın doğası incelenmiştir. 

Tanımlar ve açıklamalar

Literatürde sunulan ve vaka çalışması araştırmasını anlamaya çalışırken kafa karışıklığı yaratabilecek bir dizi tanım ve açıklama vardır. En yaygın tanımlar YIN (2014), STAKE (1995) ve MERRIAM (2009) çalışmalarından gelmektedir. YIN’in iki bölümlü tanımı (2014), vaka çalışması araştırmasının kapsamına, sürecine ve metodolojik özelliklerine odaklanır, araştırmanın doğasını ampirik olarak vurgular ve vaka bağlamının önemini vurgular.

Öte yandan, STAKE (1995) daha esnek bir duruş sergiler ve süreçlerdeki titizlikle ilgilenirken, nasıl çalışıldığından (yöntem) ziyade neyin çalışıldığına (vakaya) odaklanmayı sürdürür. STAKE için vaka çalışması araştırması, “tek bir vakanın özelliği ve karmaşıklığının incelenmesidir, önemli koşullar altında etkinliğini anlamaya başlar”. MERRIAM (2009), vaka çalışmasını  “sınırlı bir sistemin derinlemesine bir tanımı ve analizi” şeklinde tanımlar ve çalışılanları ve araştırmanın ürünlerini içerir.

STAKE gibi MERRIAM, vaka çalışması araştırmasının tanımlayıcı özelliğini çalışmanın nesnesi olarak vurgulamaktadır, (sınırlı sistem; yani vaka), vaka çalışması araştırmasının belirli bir şeye odaklandığını ve bir araştırmanın ürününün açıklayıcı olması gerektiğini ve doğada sezgisel olayların olduğunu varsayar.

FLYVBJERG (2011), tanımların çoğalmasını ve sonraki kafa karışıklığını tartışırken, MERRIAM-WEBSTER SÖZLÜĞÜ’nün (2009) tanımını, araştırma bağlamı: “çevreyle ilişkili gelişim faktörlerini vurgulayan bireysel bir birimin (bir kişi veya topluluk olarak) yoğun bir analizi” olarak ortaya koyar.

Bu çeşitli tanımlar, araştırmacıların vaka çalışması metodolojisi geliştirmeye yönelik farklı yaklaşımlarından kaynaklanır ve genellikle tasarımlarının merkezinde olduğunu vurguladıkları unsurları yansıtır. Yaklaşımların çeşitliliği daha sonra tanım ve açıklamaya çeşitlilik katar. 

Metodoloji veya yöntem

Vaka çalışması araştırmasının anlaşılmasındaki diğer bir zorluk, ona hem bir metodoloji hem de bir yöntem olarak atıfta bulunulması ve kullanılmasıyla ilgilidir. MILLS (2014), araştırmada kullanılan prosedürler ve teknikler olarak yöntemleri ayırt ederken, metodoloji, araştırmacının çalışma hakkında görüş ve kararlar aldığı bir mercek sunar.

Tanımlardaki ve tanımlamalardaki farklılıklar göz önüne alındığında, bir metodoloji ve / veya tek bir yöntem olarak vaka çalışması araştırmasına atıfta bulunmak kafa karıştırıcı, yanıltıcı ve bazen ters etki yaratabilir. Dahası, vaka çalışmasının savunucuları, tasarımlarında hem nicel hem de nitel yöntemlerin kullanılmasını teşvik ederek metodoloji sorununa daha fazla belirsizlik katmaktadır.

Vaka çalışmasının bir metodoloji ve yöntemden biri veya her ikisi olmasıyla ilgili belirsizlik, vaka çalışmasıyla ilgili tartışmalarda kullanılan terminoloji ile birleştirilir. Literatürde vaka çalışması, bir metodoloji ve bir yöntem, bir yaklaşım, araştırma ve araştırma tasarımı, araştırma stratejisi ve / veya bir sorgulama şekli olarak adlandırılır.

Genellikle bu terimler, tanımsal netlik olmadan birbirinin yerine kullanılır. Örneğin, YIN (2014) vaka çalışması araştırmasını tartışır ve vaka çalışmasını sunma bağlamında, kullanılan prosedürleri vurgularken bir araştırma yöntemi olarak ifade eder. Metodoloji veya strateji terimlerini kullanmaz. CRESWELL (2014) vaka çalışmalarını nitel bir tasarım olarak ifade ederken, diğerleri vaka çalışması, nitel vaka çalışması terimini kullanır veya vaka çalışmasını bir yaklaşım olarak tanımlar. Metodoloji ve yöntemler arasındaki tanımsal ayrımlar ve araştırma çabalarında vaka çalışmasının çeşitli uygulamaları göz önüne alındığında, terminolojinin bu karma kullanımı kafa karıştırıcıdır. 

Bununla birlikte, önemli vaka çalışması araştırmacıları, kapsayıcı bir metodolojinin bir vaka çalışması tasarımını şekillendirdiğini ve birden fazla veri kaynağı ve yöntemin kullanılabileceğini ve böylece ikisi arasındaki ayrımı sağladığını vurgulamaktadır. Bu ayrım, araştırmacıların benimsenen belirli temel metodolojiyi tanımlama ve kullanılan seçilmiş yöntemlerin felsefi varsayımları ve seçtikleri yaklaşımla uyumunu netleştirme ihtiyacını vurgulamaktadır.

Örnek olay araştırmasının felsefi yönelimini ve farklı vaka çalışması yaklaşımlarındaki varyasyonları keşfetmek, bu farklılıkları netleştirmeye ve bu ilkelerin pratikte nasıl uygulanacağına dair daha iyi bir anlayış geliştirmeye yardımcı olabilir.

Felsefi yönelim

Birçok metodoloji, araştırma sürecine rehberlik eden belirli felsefi konumlarla uyumludur. Bununla birlikte, vaka çalışması, agnostik yaklaşımında pratik bir çok yönlülüğe sahiptir, bu nedenle “sabit ontolojik, epistemolojik veya metodolojik bir konuma atanmamıştır”.

Felsefi olarak, vaka çalışması araştırması, araştırmacının, bireyden bağımsız olan ve görelilikçi veya yorumlayıcı bir bakış açısıyla kavranabilen, çalışılabilen ve ölçülebilen tek bir gerçeklik olduğu görüşüne sahip olduğu gerçekçi veya pozitivist bir bakış açısıyla yönlendirilebilir.

Görelilikçi veya yorumlayıcı bir bakış açısı, araştırmacıya bağlı olan ve araştırmacı tarafından birlikte yaratılan çoklu gerçeklik ve anlamların var olduğu öncüllerini benimser. Bu felsefi çok yönlülük, araştırmacıya vaka çalışmasının yürütülmesinde kullanılan metodolojik yönelime karar verme fırsatı sağlar.  Bu seçimin örnekleri daha sonra MERRIAM (2009), STAKE (1995) ve YIN (2014) ‘in felsefi varyasyonlarının açıklandığı yerde tartışılacaktır. 

Sağlık araştırması ve özellikle hemşirelik bağlamında, LUCK ve ark. (2006) vaka çalışması araştırmasını “paradigmalar arasında bir köprü” olarak tanımlamaktadır. Sonuç olarak, bazı vaka çalışması yaklaşımları nicel veya nitel olarak yönlendirilirken diğerleri hem nitel hem de nicel amaç ve yöntemleri kapsar.

DENZIN ve LINCOLN (2011), çeşitli ontolojileri, epistemolojileri, metodolojileri ve yöntemleri barındırma açısından evrimini ve akışkanlığını kabul ederken, vaka çalışmasının niteliksel özünü vurgular. Bir dizi felsefi pozisyonu barındırma becerisi, vaka çalışmasının, araştırma probleminin içsel karmaşıklığına göre özel olarak uyarlanabilecek araştırma tasarlama fırsatı sağladığı bir avantaj olarak görülmektedir.

Vaka çalışması araştırması çoğunlukla nitel araştırma olarak tanımlanır. Nitel paradigmalar geniştir ve açıklayıcı, açıklayıcı, yorumlayıcı veya tanımlayıcı amaçları kapsayabilir. Örnekler arasında anlatı araştırması, fenomenoloji, temelli teori ve etnografi bulunur. Her metodoloji ontolojik ve epistemolojik duruşa bağlı olarak yaklaşım açısından benzersizdir, ancak bunların tümü, dahil olanların perspektifinden deneyimlerin anlamını keşfetme, anlama ve deneyimlerin anlamını oluşturma motivasyonundan kaynaklanmaktadır.

Bu amaçla, nitel araştırmacılar, tipik olarak gözlemleri, görüşmeleri ve katılımcıların sözlerinin analizini içermelerine rağmen, herhangi bir çalışmada geniş bir yöntem ve yorumlama uygulamaları yelpazesini kullanabilir  nitel araştırmanın özelliklerini beş temel nitelikte özetler:

  • pozitivist veya post pozitivist bakış açılarının kullanımını azaltmak;
  • postmodern duyarlılıkları kabul etmek;
  • bireyin bakış açısını yakalamak;
  • günlük yaşamın kısıtlamalarını incelemek;
  • zengin açıklamaları güvence altına almak.

Bu özellikler, vaka çalışması araştırmasında yaygın olarak örneklenmiştir. Vaka çalışması araştırmasının temel amacı, konuyu katılımcıların bakış açısıyla anlamak amacıyla bir konunun kendi bağlamında derinlemesine analizini yapmaktır.

Diğer nitel araştırma biçimleri gibi, araştırmacı da katılımcıların bakış açılarını keşfetmeye, anlamaya ve sunmaya ve doğal ortamlarında onlara yaklaşmaya çalışacaktır. Katılımcılar ve araştırmacı arasındaki etkileşim, araştırmacının alana olan bağlantı düzeyinin ve bu alana dalmış olmanın bir göstergesi olan veri üretmesi için gereklidir.

Bu nedenle, yapılandırmacılık ve yorumculuk bu araştırma tasarımının uygulanmasına yaygın olarak nüfuz eder. Vaka çalışmasında verileri birlikte oluşturma amacına ulaşmayı kolaylaştırmak için kullanılan yöntemler çoğunlukla gözlemleri, görüşmeleri, odak grupları, belge ve artefakt analizini içerir. Araştırmacının algıları ve yorumları araştırmanın bir parçası haline gelir ve sonuç olarak araştırma boyunca öznel ve yorumlayıcı bir yönelim başlar. Öznellik açıkça kabul edilir ve bunu yönetmek için araştırmacı, bu konumu destekleyen not alma ve günlük tutma gibi yöntemleri benimseyerek çalışma içinde dönüşlü bir duruş benimser.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir