Vaka İncelemesi Nedir? (13) – Vaka İncelemesinde Temel Kavramlar (2) – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (13) – Vaka İncelemesinde Temel Kavramlar (2) – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

9 Ağustos 2020 çelişkili bulgular Felsefi varyasyon istatistiksel yöntemler MERRIAM: Pragmatik yapılandırmacı nicel veriler nitel veriler Ödevcim Akademik STAKE: Relativist - yapılandırmacı / yorumcu vaka çalışması araştırmaları vaka çalışması tasarımı Vaka İncelemesi Nedir? (13) – Vaka İncelemesinde Temel Kavramlar (2) – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma vakayı durumsal olarak veri toplama ve analiz yöntemleri YIN: Realist - postpozitivist 0
Vaka İncelemesi Nedir 13 – Vaka İncelemesinde Temel Kavramlar 2 – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Vaka İncelemesinde Temel Kavramlar

Felsefi varyasyon

Metodolojik bir konum seçerken, çalışmanın amacına en iyi hitap eden ve araştırmacının dünya görüşü ile uyumlu olan tasarımı belirlemek için farklı vaka çalışması yaklaşımlarının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Bu hizalamanın amacı, araştırmacının felsefi konumu, araştırma sorusu, tasarımı ve çalışmada kullanılacak yöntemler arasında tutarlılık sağlamaktır. Bu hizalamanın anlaşılmasına ve sağlanmasına yardımcı olmak için YIN (2014), STAKE (1995) ve MERRIAM (1998, 2009) tarafından geliştirilen nitel vaka çalışması yaklaşımları aşağıdaki bölümlerde incelenmiştir. Bu araştırmacıların felsefi yönelimlerinin vaka çalışmasının pratikte uygulanmasını nasıl etkilediğine dair örnekler verilmiştir. 

YIN: Realist – postpozitivist

YIN (2014), vaka çalışması araştırmasını bir sosyal bilim biçimi olarak kavramsallaştırır. Post-pozitivizm, “vaka çalışmasını bir deneysel araştırma biçimi olarak” nasıl tanımladığında belirgindir. YIN, vaka çalışmasına yaklaşımını “gerçekçi bir bakış açısı”  kullanmak olarak tanımlıyor ve tasarımdaki metodolojik süreçlerde nesnelliğin korunmasına odaklanıyor. 

Post-pozitivist nitel araştırmacılar, objektiflik ideallerini ve sonuçların genelleştirilebilirliğini kucaklayan araştırmalar yaparlar. Post-pozitivist bir araştırmacının amacı, bilimi, tüm ölçümlerin kusurlu olduğunu anlarken gerçekliğin doğasını anlamanın bir yolu olarak kullanmaktır. Bu nedenle, hataları önlemek ve gerçekte ne olup bittiğini “gerçeğe” olabildiğince yakın anlamak için üçgenleme ile birden fazla yöntem kullanmaya önem verilmektedir.

Araştırmacı, daha sonra istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilebilecek nicel veriler oluşturmak için genellikle nitel verileri kategorilere ayıracaktır. Araştırma sonuçlarının geçerliliği, başkalarının incelemesiyle doğrulanır ve bu nedenle, veri toplama ve analizinde titizliği sağlayan mekanizmalara bağlılık hayati önem taşır. Dahası, postpozitivistler, dünya görüşlerinde herkesin doğası gereği önyargılı olduğunu kabul eder ve bu da kullanılan yöntemlerin nasıl uygulandığını nihai olarak etkiler. Bu nedenle araştırma konuları ile etkileşim en aza indirilmeli ve öznellik sonuçların önyargılı olmasını önlemek için yönetilmelidir.

YIN’in vaka çalışması tasarımına gömülü, araştırmaya post-pozitivist bir yaklaşımın ayırt edici özellikleridir: rakip açıklamalar aramak ve hipotezleri tahrif etmek, çoklu bir vaka çalışması tasarımıyla tekrarlama yeteneği, genelleme arayışı, öznellik düzeylerini en aza indirmek ve çok sayıda nitel ve nicel veri toplama ve analiz yönteminin kullanılması. Nesnellik bir amaç olsa da, YIN ayrıca vaka çalışmasının tanımlayıcı ve yorumlayıcı unsurlarını da tanır.

YIN’e göre, vaka çalışması araştırmasını deneysel çalışmalardan farklı kılan şey, vaka çalışmasının bağlam içinde araştırılması, “gerçek dünya ortamında” incelenmesidir. Vaka seçimi, araştırmanın amacına dayanır ve ilgi konusu konuyla ilgili teorik önermelerle ilgilidir. YIN, ilgilenilen konularla özel ilgiyi sağlamak ve çoğaltma mantığını kullanmak için vakaların seçiminde dikkatli bir tarama yapılmasını önerir: vakalar, beklenen çelişkili bulgular (teorik replikasyon) veya benzer bulgular üretecek şekilde seçilir.

Kesinlik, süreç ve pratiklik, YIN’in örnek olay incelemesine yaklaşımının temel özellikleridir. Tasarım özellikleri, deneysel uygulama ile sırayla yapılandırılır ve motive edilir. Bu konumlandırma, entelektüel dürüstlüğü sürdürmenin, önyargıları yönetmenin ve sınırlamaları kabul etmenin titiz veri toplama ve doğru raporlama ile birlikte araştırma yürütmenin kritik unsurları olduğu post-positivizmin aksiyolojisini yansıtır.

MERRIAM: Pragmatik yapılandırmacı

MERRIAM (1998), vaka çalışması araştırmalarına yapılandırmacı bir yaklaşımı sürdürür, bu sayede araştırmacı, gerçekliğin sosyal ve deneyimsel olarak geliştirilen anlamlar ve anlayışlar aracılığıyla öznelliklerarası olarak inşa edildiğini varsayar. YIN (2014) gibi, MERRIAM (1998, 2009), bilgi bol olduğunda ve kavramlar soyut olduğunda, bilgileri yorumlamaya, sınıflandırmaya ve yönetmeye yardımcı olan ve sonuçlara netlik ve uygulanabilirliği iletmek için bulguları uyarlayan süreçlerden yararlanmanın önemli olduğunu ileri sürer. Bu şekilde MERRIAM’ın bakış açısı, yapılandırmacı sorgulamaya pragmatik bir yaklaşım getirir. MERRIAM (2009), vaka çalışması araştırmalarının hem nicel hem de nitel yöntemleri kullanabileceğini kabul eder; ancak, nitel vaka çalışmaları üzerinde çalışırken, hipotezi test etmekten ziyade tümevarımsal akıl yürütme ve yorumlama üretmeyi amaçlayan yöntemler önceliklidir.

Vakalar, araştırma amacına ve sorusuna ve ilgi konusu fenomen veya konu hakkında ne ortaya çıkarabileceklerine göre seçilir. Amaç, kişinin fenomeni kavrayışını aydınlatan zengin bütünsel bir tanım sağlamaktır (MERRIAM, 1998). Mülakatlar, nitel veri toplamanın en yaygın şeklidir, ancak MERRIAM veri toplama veya analiz için belirli bir yönteme öncelik vermeyi şart koşmasa da, araştırma sürecini çerçevelemek için titiz prosedürlerin önemini vurgulamaktadır. Vaka çalışması araştırmasının dikkatli bir şekilde planlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesini savunan MERRIAM (1998, 2009), vaka çalışması araştırmasının yönetilebilir, titiz, güvenilir ve uygulanabilir olmasını sağlayan pragmatik yapıları tartışır.

Tanımlayıcı, tematik ve içerik analizi ve üçgenleme gibi süreçler bir çalışmanın kalitesinin sağlanmasında önemlidir, bu nedenle veri toplama ve analiz yöntemlerinin ayrıntılı bir kanıt zinciri ile organize edilmesi ve sistematik hale getirilmesi gerekir. Teorik çerçeveler veya araştırma soruları kullanılır ve literatürden veya disiplinden çıkarılır. BROWN’a (2008) göre Merriam’ın stili, bir araştırma alanı hakkında bilgi elde etmek için pragmatik yapılandırmacı araştırmaya rehberlik eden çoğulcu stratejilerin pratik bir uygulamasını ortaya çıkarır. 

STAKE: Relativist – yapılandırmacı / yorumcu

STAKE (1995, 2006), nitel olan ve yapılandırmacı ve yorumlayıcı bir yönelimle yakından uyumlu bir vaka çalışması araştırması yaklaşımına sahiptir. Sürece disiplinli bir yaklaşıma sahip olmakla ve vaka çalışmasının nicel yöntemleri kullanabileceğini kabul ederken, STAKE’ın yaklaşımı, bağlamdaki deneyimlerin anlamını ve anlayışını keşfetmek için güçlü bir motivasyonla desteklenmektedir. Araştırmacının bu bilgiyi üretmedeki rolü kritiktir ve STAKE, araştırmacının yorumlayıcı rolünün süreçte gerekli olduğunu vurgular. Yorumlayıcı bir konum, gerçekliği anlamlara ve anlayışa dayalı olarak çoklu ve öznel olarak görür. Araştırma sürecinden elde edilen bilgiler, çalışmanın zamanına ve bağlamına bağlıdır ve araştırmacı etkileşimlidir ve çalışmaya katılır.

Epistemoloji açısından STAKE, durumun etkinliği, deneyimi ve vakanın yorumunu şekillendirdiğini savunur. STAKE (2006) için, vakayı anlamak “vakanın faaliyetini kendi bağlamında ve özel durumunda meydana gelirken deneyimlemeyi gerektirir”. Araştırmacı, vakayı durumsal olarak incelerken, vakanın yorumlanmış gerçekliğini yakalamaya çalışır, vakanın ortaya çıktığı entegre sistemin incelenmesini sağlar. YIN (2014) ve MERRIAM (2009) ‘a benzer şekilde, ilgi konusu konu hakkında ortaya çıkarabilecekleri için bir vaka veya vaka seçilir ve çalışmanın amacına ve koşullarına bağlıdır. Bir vaka, kendi başına ilginç olduğu veya başka bir şeyin anlaşılmasını kolaylaştırabileceği için seçilir; bir konu hakkında iç görü sağlamada etkilidir.

STAKE için, birden fazla veri toplama ve analiz etme kaynağı ve yöntemi kullanılabilir, ancak görüşmeler ve gözlemler tercih edilen ve baskın veri toplama yöntemidir. Anlama ve anlam ararken, araştırmacı, hem doğrudan yorumların hem de bulguların kategorik veya tematik gruplandırmasının kullanıldığı bilginin keşfi ve üretilmesinde katılımcılarla ortak olarak konumlandırılır. STAKE (1995), vakanın yönlerini ve bulguları iletmek için kalın tanımları göstermek için kısa hikaye anlatımının bölümleri vaka çalışması araştırmasına yönelik yapılandırmacı ve yorumlayıcı yaklaşımının bir başka örneğini önerir.

BROWN (2007), bu ufuk açıcı araştırmacılar tarafından kullanılan üç yaklaşımın, YIN’in (2014) postpositivist metodolojisinin bir ucunda, STAKE’ın yorumlayıcı tasarımının diğer ucunda ve MERRIAM’ın pragmatik bir yapılandırmacı olarak her ikisinin unsurlarından yararlanır, merkeze doğru uzanır. BROWN (2008), “vaka çalışması araştırması Merriam’ın pragmatik yaklaşımıyla desteklenir, Yin’in titizliği tarafından bilgilendirilir ve Stake tarafından tanımlanan yaratıcı yorumla zenginleştirilir” diyerek her birinin etkilerini özetler. Bazıları nitel ve nicel yöntemlerin karıştırılmasının araştırmanın doğruluğunu tehdit edebileceğini iddia edebilirken, MERRIAM’in yaklaşımı, tasarımın bütünlüğü sağlam olduğunda metodolojik esnekliğin sağlanabileceğini göstermektedir. 


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir