Vaka İncelemesi Nedir? (21) – VAKA ÇALIŞMASININ TASARIMI – VAKA ÇALIŞMASI TASARIM ÖGELERİ – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (21) – VAKA ÇALIŞMASININ TASARIMI – VAKA ÇALIŞMASI TASARIM ÖGELERİ – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

14 Ağustos 2020 Araştırmanın Amacı Çalışmanın Gerekçesi Ödevcim Akademik Proje yönetimi VAKA ÇALIŞMASI TASARIM ÖGELERİ VAKA ÇALIŞMASININ TASARIMI yazılım araçları 0
Vaka İncelemesi Nedir 21 – VAKA ÇALIŞMASININ TASARIMI –VAKA ÇALIŞMASI TASARIM ÖGELERİ - Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


VAKA ÇALIŞMASININ TASARIMI

GİRİŞ

Yazılım mühendisliği vaka çalışmaları, yazılım mühendisliği fenomenlerini gerçek yaşam ortamlarında inceler ve çalışma sırasında fenomen ve ortam değişeceği için, bu tür vaka çalışmaları, örneğin klasik deneylerin sabit tasarımlarının aksine esnek bir tasarım gerektirir. Esnek bir tasarım, hiçbir tasarımın olmaması gerektiği veya alternatif olarak vaka çalışmasının tasarımına yönelik bir bırakınız olsun tutumunun kabul edilebilir olduğu anlamına gelmez. Kesin olarak, vaka çalışması araştırmacısı fenomenin değişmesini beklediği için ve beklenmedik şekillerde tasarımın bu değişikliği barındıracak kadar esnek olması amaçlanmalıdır. Başka bir deyişle, araştırmacı, titizliği ve alaka düzeyini korurken esneklik için tasarım yapmalıdır.

Vaka çalışması için araştırma tasarımı, hem çalışma için bir çalışma planından hem de çalışmanın yasal, profesyonel ve etik gerekliliklerinden ayırt edilebilir. Örneğin, araştırmacılar karmaşık bir çoklu durum çalışması tasarımı geliştirebilirler ancak böyle bir tasarımla bir çalışma yürütmek için zamana veya kaynaklara sahip olamazlar. Yazılım ve dolayısıyla yazılım mühendisliği, artan maliyetler ve kaynak gereksinimleri ile giderek daha karmaşık hale geliyor.

Yazılım mühendisliği araştırması, karmaşıklıktaki bu artışları incelemelidir, ancak bunun, yazılım mühendisliği araştırmasının kendisinin maliyetleri ve kaynak gereksinimleri üzerinde etkileri vardır. Araştırma projelerinde tipik olarak kaynak kısıtlamaları olacaktır ve bu kısıtlamalar, yazılım mühendisliği, özellikle büyük ölçekli, karmaşık yazılım mühendisliği eğitimi için fizibiliteyi etkileyebilir. Bu nedenle, vaka çalışması araştırmacıları, özellikle çalışmanın tasarımındaki değişikliklerin çalışma için mevcut olan zamanı, kaynağı, çabayı ve bütçeyi etkileyebileceği durumlarda vaka çalışması çalışma planını dikkatlice değerlendirmelidir. Benzer şekilde, uygun bir çalışma planına sahip sofistike bir vaka çalışması tasarımı, çalışma etik, profesyonel veya yasal standartları korumada başarısız olursa yine de uygun olmayabilir.

Bu bölüm, bir vaka çalışmasının tasarımı ve yasal, etik ve mesleki gereklilikler hakkında rehberlik sağlar. Belirli bir vaka çalışması için araştırma tasarımı genellikle bir vaka çalışması protokolü olarak belgelenir ve bu nedenle bu bölüm vaka çalışması protokollerini de dikkate alır. Vaka çalışmaları, kaynak kısıtlamaları ve zaman sınırları olan araştırma projeleri olduğundan, araştırmacı ayrıca vaka çalışmasını dikkatlice planlamalıdır. Bu planlama sadece bir vaka çalışmasının açık aşamalarını (yani tasarım, veri toplama, veri analizi ve raporlama) değil, aynı zamanda eğitim, uygun anlaşmalar ve katılımcı kuruluşlar ve bireylerle düzenlemeler dahil olmak üzere bu aşamalar için gerekli hazırlığı da kapsamalıdır. 

VAKA ÇALIŞMASI TASARIM ÖGELERİ

Araştırmacılar, bir vaka çalışmasının tasarımında dikkate alınması gereken bir dizi unsurun farkına vardılar. Bu unsurlar sonraki yazımızda özetlenecek ve aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Çalışmanın Gerekçesi

Araştırmacı, araştırmayı üstlenmenin nedenleri konusunda net olmalıdır. Akademik araştırma için, bir çalışmayı üstlenmenin tipik bir nedeni, örneğin yeni teori ve hipotezlerin oluşturulması veya bu tür teori ve hipotezlerin test edilmesi yoluyla bir konu hakkındaki bilgi birikimine yeni bir katkı sağlamaktır. Yeni bir katkı fırsatı, bir konuyla ilgili mevcut literatürde bir “boşluk” tespit edilerek belirlenebilir.

Endüstride, bir çalışmayı üstlenmenin tipik bir nedeni, organizasyonda veya projede bir çeşit iyileştirme yapmaktır. Örneğin, pratisyen hekimler, bazı süreçleri veya teknolojileri karşılaştırmak, bir aday teknolojiyi değerlendirmek (örneğin, bir değerlendirme yoluyla) veya ilk önce bir pilot çalışma yaparak bir teknolojinin daha geniş ölçekli bir dağıtımına hazırlanmak için bir çalışma yürütebilirler.

Araştırmanın Amacı

Bir çalışmanın genel amacı, araştırmacının ve belki de endüstriyel katılımcıların, bu çalışmayı üstlenmenin bir sonucu olarak elde etmeyi bekledikleri şeyin ifadesidir. Diğerleri amaç, amaç veya amaç terimlerini hedef terimi için eşanlamlı veya hiponimli olarak kullanabilir. Hedef, bir dizi araştırma sorusu halinde rafine edilir ve bunlar, vaka çalışmasının veri toplama ve analizi yoluyla yanıtlanır.

Endüstri ile işbirliği içinde bir çalışma yürütüldüğünde, çalışma için ortak bir hedefler kümesi üzerinde anlaşmak bazen zor olabilir. Bir zorluk kaynağı, örneğin her bir paydaş için farklı hedefler ve sorunlar açısından paydaşların potansiyel çeşitliliğidir. Bu çeşitlilik, yalnızca sınırlı miktarda kaynak ve zamanın mevcudiyeti ile birlikte, vaka çalışması araştırmacısının uygun bilgiye sahip olmadığı paydaşlar arasında siyasi etkileşimlere (bu siyasi faaliyetin kötü niyetli olması gerekmez) yol açabilir. – süre veya çözme yetkisi. Üst düzey bir bölüm yöneticisi olabilecek sponsor ile vaka çalışmasındaki diğer katılımcılar ve paydaşlar arasında elbette profesyonel ve kişisel çatışmalar da olabilir.

Bu nedenle, vaka çalışması araştırmacısının paydaş hedeflerine ve problemlerine öncelik vermesi ve vaka çalışması sırasında bunları ele alması zor olabilir. Başka zorluklar olabilir. Bir sponsor, üst düzey hedefler temelinde vaka çalışmasına katılabilir, ancak bu yüksek düzeyli hedefleri vaka çalışması için belirli araştırma hedeflerine dönüştürmek çok zor olabilir. Ayrıca, araştırmanın doğası (örneğin, bilinmeyen bir araştırmaya yönelik bir araştırma olması), vaka çalışmasından elde edilen sonuçların başlangıçta beklenenden oldukça farklı olabileceği ve sonuç olarak sponsorun orijinal yüksek seviye hedefleri olacağımı belirtir. Ve tabii ki, uygulayıcıların hedefleri (örneğin ticari değeri olan pratik eylem) ile araştırmacıların hedefleri (örneğin, kendi iyiliği için bilgi arayışı) arasında gerilim olabilir.

Örnek:

eXtreme programlama (XP) çalışmasının amacı, Agile sürecinin bir aşama kapısı yönetim organizasyonuyla nasıl bir arada var olabileceğini araştırmaktı. Proje yönetimi (PM) çalışmasının amaçlarından biri, zaman içinde ilerledikçe yazılım projelerinde gerçekte ne olduğunu daha iyi anlamaktı. PM çalışmasının bir diğer amacı, pazara sunma süresini etkileyen faktörleri ve bu nedenle pazara sunma süresinin nasıl azaltılabileceğini daha iyi anlamaktı. Kalite güvence (QA) çalışmasının amacı, kusur verileri için nicel tahmin modelleri ve prosedürleri bulmaktı. İhtiyaç yönetimi aracı (RMT) çalışmasında, örneğin, yazılım araçlarının nasıl daha iyi değerlendirileceğini öğrenmek için birkaç hedef vardı. REVV çalışması için, uzun vadeli bir hedef, gereksinim mühendisliği (RE) ile doğrulama ve doğrulama (VV) uyumlulaştırılması yoluyla üretkenliği artırmaktı. Bu örneklerle ilgili daha fazla ayrıntı sonraki bölümlerde mevcuttur.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir