Vaka İncelemesi Nedir? (23) – VAKA ÇALIŞMASI Teorik Çerçeve – Analiz Durumları ve Birimleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (23) – VAKA ÇALIŞMASI Teorik Çerçeve – Analiz Durumları ve Birimleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

14 Ağustos 2020 Araştırma Soruları Kapsamlı bir literatür taraması Ödevcim Akademik Öneriler ve Hipotezler Teorik Çerçeve vaka çalışmasında 0
Vaka İncelemesi Nedir 23 – VAKA ÇALIŞMASI Teorik Çerçeve – Analiz Durumları ve Birimleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Teorik Çerçeve

Hannay ve diğerleri tarafından konuya ilişkin sistematik bir incelemede sonuçlandığı gibi, vaka çalışması araştırmasının temelini oluşturmak için teorilerin kullanılması, yazılım mühendisliği alanında tam olarak yerleşmiş değildir ve Shull ve Feldman tarafından. Bununla birlikte, çalışmanın teorik referans çerçevesinin tanımlanması, vaka çalışması araştırmasının içeriğini netleştirir ve hem araştırmayı yürütenlere hem de sonuçlarını gözden geçirenlere yardımcı olur. Teoriler yazılım mühendisliğinde az gelişmiş olduğundan, referans çerçevesi alternatif olarak çalışmanın dayandığı ilgili çalışma, araştırmada alınan bakış açısı ve araştırmacıların arka planı olarak ifade edilebilir. Temelli teori vaka çalışmaları, doğal olarak çalışmanın başlangıcında belirli bir teoriye sahip değildir.

Verner vd., sonraki çalışma için sağlam bir temel oluşturmak üzere araştırma projesinin başlarında kapsamlı bir literatür taraması yapılmasını önermektedir. Kapsamlı bir literatür taraması, bilgiye ek katkılar için alanları tanımlayacak ve çalışmanın gerekçesini (bir kısmını) sağlayacaktır. Literatür taraması, araştırma sorularının, önermelerinin ve kavramlarının ve bunların ölçümlerinin tanımına girdi ve önceki araştırmacıların konuyla ilgili çalışmaları nasıl tasarlayıp yürüttüğüne dair içgörü sağlayacaktır. Sistematik literatür incelemeleri (SLR) ve sistematik haritalama çalışmaları, yazılım mühendisliği araştırmalarında kapsamlı literatür incelemeleri yapmak için iki yöntem olarak benimsenmektedir. SLR, bir ilgi alanındaki deneysel verileri sentezlerken, SMS, bir ilgi alanındaki araştırmanın varlığı ve yokluğuna genel bir bakış sağlar.

Örnek :

Petersen ve Wohlin, çevik ve artımlı geliştirme uygulamaları vaka çalışmaları için teorik çerçeveyi türetmek için Dyba ̊ ve Dingsøyr tarafından yapılan sistematik bir literatür taramasını genişletti. Literatür taramasında birincil çalışmalarda belirlenen avantajlara ve sorunlara dayanarak, vaka çalışması için araştırma soruları ve öneriler oluşturdular.

Yazılım mühendisliği araştırmalarındaki sınırlı teori gelişimi aynı zamanda teorik genellemenin (analitik genelleme olarak da bilinir) sürdürülmesinin zor olacağı anlamına gelir. Ancak, tersine, istatistiksel genellemenin sürdürülmesi de zordur, çünkü bir kişinin örnek aldığı popülasyonu (örneğin, geliştiricilerin veya projelerin, yazılım eserlerinin) bilmek son derece zordur ve aynı zamanda örneklemden rastgele örnekleme yapmak da zordur. nüfus.

Bu nedenle, vaka çalışması araştırmasının güçlü yönlerinden tam olarak yararlanmak için yazılım mühendisliğinde teoriler geliştirmeye acil bir ihtiyaç vardır.

Örnek :

XP vaka çalışmasında hiçbir açık teoriye atıfta bulunulmamaktadır, ancak bu çalışmalarda araştırılan yaklaşımlar, daha önce başka araştırmacılar tarafından bir dereceye kadar araştırılmış olan mevcut yöntemlere dayanmaktadır. Daha önceki çalışmalar bu nedenle çalışmaların tasarımlarını etkiledi. Çalışma Kalite Güvencesi kısmen bir tekrarlamaydı; bu, orijinal çalışmanın, örneğin Pareto ilkesi ve hipotezler tanımlanırken test aşamaları arasındaki hata kalıcılığı gibi teorilerin kullanıldığı bir referans çerçevesi oluşturduğu anlamına gelir. 

Araştırma Soruları

Araştırma soruları, vaka çalışması sırasında aranan veya keşfedilmesi beklenen bilgilerle ilgili ifadelerdir. Bu bilginin keşfi veya elde edilmesi, vaka çalışmasının amaçlanan hedeflerine ulaştığını gösterir.

Vaka çalışması ilerledikçe, araştırmacının aradığı bilgiyi daha iyi takdir etmesi nedeniyle araştırma sorularının muhtemelen birkaç kez yeniden gözden geçirilmesi muhtemeldir. Araştırma sorularının iyileştirilmesi, vaka çalışmasının genel hedeflerinin de iyileştirildiğini ima eder. Vaka çalışması araştırmasının doğası, şüphesiz araştırma sorularının genellikle “neden” ve “nasıl” tür soruları olacağı anlamına gelir.

Bir vaka, bir yazılım mühendisliği teorisine dayanabilir. Sjøberg ve diğerleri, çıkar yapılarını, yapılar arasındaki ilişkileri, ilişkilere açıklamaları ve teorinin kapsamını içeren teoriler için bir çerçeve tanımlar. Alternatif olarak, yerleşik teorinin olmadığı açıklayıcı ve tanımlayıcı vaka çalışmaları için, araştırmacı basitçe şu gibi sorular soruyor olabilir: Burada neler oluyor? bir başlangıç ​​olarak daha sonra aşağıdaki gibi sorular sormak için: Bu davranış neden oluyor? veya Belirli bir sonuç nasıl ortaya çıktı?

Verner vd. araştırma sorularının kesin ve net olması, planlanan vaka çalışmasıyla elde edilebilir olması ve diğer bilimsel yollarla araştırmaya daha uygun olmaması gerektiğini belirtmektedir.

Robson araştırma soruları üretmenin otomatik ve yanılmaz bir yolu olmadığını belirtir ve Campbell ve diğerlerinin çalışmasından yararlanır. Yenilikçi araştırma sorularının oluşturulmasının tek bir eylem veya karar olmadığını vurgulamak içindir.

Araştırmacı vaka çalışmasının amaçlarını daha özel araştırma sorularına böldükçe, araştırma soruları daha genel ve daha özel araştırma soruları hiyerarşisi içinde organize edilebilir. Bir araştırma sorusu, üzerinde çalışılan olgunun bir yönü için varsayılan bir açıklama olan bir hipotez ile ilgili olabilir. Hipotezler alternatif olarak daha ileri araştırmalar için örnek olay incelemesinden üretilebilir.

Öneriler ve Hipotezler

Öneriler, mantıksal olarak kuramdan çıkarılabilen dünya hakkındaki tahminlerdir ve varsayımlardan hipotezler üretilir. Yin önermelerin araştırma sorularının daha spesifik “uygulamaları” olduğunu ve sorgulamaya daha fazla ayrıntı ve yapı sağladığını ima eder. Yin aynı zamanda bazı vaka çalışmalarının önermelere sahip olmamak için meşru nedenleri olduğunu kabul eder, örneğin, bir konunun araştırılmakta olduğu ve yerleşik teorik çerçevelerin varsa çok az olduğu durumlarda. Bu durumlarda önermeler, çalışmanın tasarımının unsurlarından ziyade çalışmanın çıktıları olabilir.

Verner vd. önermelerin ilgili araştırma soruları ile gruplanmasını önermektedir. Bununla birlikte, diğer araştırmacılar, kendi vaka çalışmaları modellerinde araştırma sorularını tanımazlar, bunun yerine teoriden önermelere, hipotezlere ve ardından tümdengelimsel bir yaklaşım uygulayan hipotez testlerine geçerler.

Robson, hipotezlerin araştırma sorusu ile sorgulamanın tasarımı arasında yararlı bir köprü sağlayabileceğine inanmaktadır. Verner ve diğerleri için, bir hipotez “. . . önermelerden üretilen ampirik olarak test edilebilir bir ifadedir. . .

Bir teklif birkaç hipotez üretebilir. Hipotezler deneysel olarak test edilebilir ifadeler olduğundan, araştırmacı önermelerde ifade edilen kavramları işlevsel hale getirmelidir. Sonuç olarak, hipotez oluşturmanın özellikle değerli bir yararı, bu süreç boyunca araştırmacının çalışmada kullanılacak kavramları ve ölçüleri daha iyi tanımlamasıdır.

Örnek :

Verner vd.  araştırma soruları, önermeler ve hipotezler arasındaki ilişkiye örnekler sağlar. Bu örneklerin bir örneği açıklama amacıyla sonraki yazımızda sunulmuştur. RP1.1 araştırma önerisi için, öneri bir IF cinsinden ifade edilir. Tüm bunların aksine, araştırma önerisi basitçe bir ifade olarak sunulur. Araştırma önerisi için, ilgili bir hipotez de sunulmuştur. Örnek hipotez nedensel bir ifade sunmamaktadır.

Daha genel bir araştırma sorusundan türetilen iki araştırma sorusu: “Neden çoğu tıbbi uzman sistemi piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra başarısız olurken, bazı klinik laboratuvar uzman sistemleri beş yıldan daha uzun süre dayanıyor ve kullanıcının işinin önemli bir bölümünü oluşturmaya devam ediyor?” olmuştur.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir