Vaka İncelemesi Nedir? (24) – Vaka İncelemesinde Kavramlar – Analiz Durumları ve Birimleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (24) – Vaka İncelemesinde Kavramlar – Analiz Durumları ve Birimleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

14 Ağustos 2020 Ödevcim Akademik Vaka İncelemesi Nedir? (24) – Vaka İncelemesinde Kavramlar – Analiz Durumları ve Birimleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma Vaka İncelemesinde Kavramlar Vaka Seçimi Veri Analizi Yöntemleri Veri Toplama Yöntemleri 0
Vaka İncelemesi Nedir 24 – Vaka İncelemesinde Kavramlar – Analiz Durumları ve Birimleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Vaka İncelemesinde Kavramlar

Araştırma soruları, önermeleri ve hipotezlerinde kullanılan kavramların tanımlanması ve uygun olduğu durumlarda bu kavramlar için ölçütlerin de tanımlanması gerekir. Bazı kavramlar doğrudan ölçülemeyebilir ve vekil önlemleri belirlemek ve tanımlamak gerekli olacaktır. Fenton ve Pfleeger, yazılım mühendisliği ve yazılım mühendisliği araştırmalarında önlemlerin geliştirilmesi ve kullanılması hakkında ayrıntılı tavsiyeler ve örnekler sunmaktadır. van Solingen, özellikle Hedef Soru Ölçütü  hakkında rehberlik sağlamaktadır.

Veri Toplama Yöntemleri

Veri toplama yöntemlerine ilişkin temel kararlar, vaka çalışması için tasarım zamanında tanımlanır, ancak veri toplama prosedürlerine ilişkin ayrıntılı kararlar daha sonra alınır. Elbette, vaka çalışmasının yürütülmesi sırasında ortaya çıkan verileri toplamak için beklenmedik fırsatlar olabilir. Verner vd. veri toplama için üç ilke sunar:

• Veri çoklu kaynakları kullanın.
• Bir asasestudydatabase oluşturun.
• Doğrulanmış veriler ve bakımla ilgili kanıtlar.

Veri toplama yöntemleri, elbette mevcut olması beklenen veri kaynaklarından etkilenecektir. Örneğin, araştırmacılar yazılım mühendislerinden bilgi toplamak istiyorlarsa, görüşmeler, odak grupları ve anket anketleri açık veri toplama yöntemleridir; ve örneğin, araştırmacılar daha sonra uygun görüşmeler yapmak için prosedürler tanımlayacaklardır.

Yazılım mühendisliği olgusunun potansiyel olarak ayırt edici bir yönü, verilerin genellikle yazılım mühendisliği faaliyetinin bir parçası olarak, örneğin hata raporlama veritabanları, sürüm kontrol sistemleri, e-postalar, otomatik test paketleri vb. Yoluyla otomatik olarak toplanmasıdır. Örneğin, hatalar ve başarısızlıklar arasındaki ilişki üzerine yaptıkları çalışmada Fenton ve Ohlsson şunları yazmaktadır:

Bu yazıda açıklanan vaka çalışması sisteminde, veri toplama aktivitesinin rutin konfigürasyon yönetimi ve kalite güvencesinin bir parçası olduğu düşünülmektedir.

Lethbridge vd. üç yöntem kategorisini tanımlar: doğrudan (ör. Mülakatlar), dolaylı (ör. Alet araçları) ve bağımsız (ör., Dokümantasyon analizi). Bunlar önceki yazımızda daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Niceliksel veriler ve nitel veriler arasında geniş bir ayrım yapılabilir, ancak bazı yapılandırılmış nitel bilgileri basit nicel veriler olarak işleme fırsatı olabilir. Seaman, nitel ve nicel veriler arasındaki ayrımın öznel ve nesnel veriler arasındaki ayrımla aynı olmadığına ve örneğin nicel verilerin öznel ve tersine nitel verilerin nesnel olabileceğine işaret eder.

Örnek :

XP vaka çalışmasında, veriler öncelikle bazı nicel kusur ölçütleriyle desteklenen görüşmeler kullanılarak toplandı. QA örnek olay incelemesinde, bir şirketin kusur ölçümleri ana veri kaynağıydı. IBM’deki iki PM örnek olay incelemesinde, veriler öncelikle proje durum toplantılarının tutanaklarından toplandı. Bu toplantılar haftalık veya iki haftada bir sıklıkta yapıldı. Tutanaklar, her vaka için birkaç görüşme, her vaka için bir geri bildirim atölyesi ve diğer belgelere erişim ile desteklendi. 

Veri Analizi Yöntemleri

Toplanan verilerin miktarı ve türü, daha sonra toplanan veriler üzerinde gerçekleştirilen analiz türlerini etkileyecektir. Çalışmanın araştırma tasarımının geliştirilmesi sırasında, hangi belirli analitik tekniklerin kullanılacağını bilmek erken olabilir, ancak araştırmacı, teknik türlerini önceden tahmin edebilmelidir. Vaka çalışmaları sırasında toplanan verilerin hacmi ve çeşitliliği de dahil olmak üzere vaka çalışmalarının doğası, araştırmacıların çalışmalarını büyük, karmaşık ve çeşitli veri setlerini işleyecek şekilde tasarlamaları gerekeceği anlamına gelir. Vaka çalışmalarında veri analizinin karmaşıklığı ve önemi nedeniyle, bu konuların ayrıntılı bir tartışmasını sonraki bölümlere erteliyoruz.

 Vaka Seçimi

Vaka çalışmalarında, vaka ve analiz birimleri bilinçli olarak seçilmelidir. Bu, konuların sonuçların genelleştirilmesi amaçlanan bir popülasyondan örneklendiği anket ve deneylerin tersidir. Seçimin amacı, bazı açılardan “tipik”, “eleştirel”, “açıklayıcı” veya “benzersiz” olması beklenen bir vakayı ve vakayı incelemek olabilir. buna göre seçilir. Flyvbjerg, bilgi odaklı vaka çalışması seçimlerinin dört çeşidini tanımlar:

Aşırı / sapkın. Özellikle sorunlu veya daha yakından tanımlanmış bir anlamda özellikle iyi olabilen olağan durumlar hakkında bilgi edinme.

Maksimum varyasyon. Vaka süreci ve sonucu için çeşitli koşulların önemi hakkında bilgi elde etmek (örneğin, bir boyutta çok farklı olan üç ila dört vaka: büyüklük, organizasyon şekli, yer, bütçe).

Kritik. Türün mantıksal çıkarımlarına izin veren bilgiye ulaşmak için, “Bu durum için geçerli (değilse), o zaman tüm (hayır) durumlar için geçerlidir.”

Paradigmatik. Bunun için, bir okul için okulun kurulması, vakanın ilgilendiği bir özgürlüktür.
Karşılaştırmalı bir vaka çalışmasında, analiz birimleri, çalışmanın karşılaştırmayı amaçladığı özelliklerdeki varyasyona sahip olacak şekilde seçilmelidir.

Bununla birlikte, uygulamada, yazılım mühendisliği araştırmalarındaki birçok durum, yazılım mühendisliği deneyleri için benzer olan kullanılabilirliğe göre seçilir. Ayrıca, bir vakanın tipik mi, açığa çıkarıcı mı, vb. Olup olmayacağını önceden bilmek zor olabilir.

Örneğin, birçok yazılım projesi bütçesini ve zamanlamasını aştı ancak bu tabii ki projenin başlangıcında beklenmiyor. Bir araştırmacı bir yazılım projesini geriye dönük olarak incelemek yerine proaktif olarak incelemeyi planlıyorsa, araştırmacı projenin başlangıcında ve o projenin vaka çalışmasında projenin bütçe dahilinde ve program dahilinde tamamlanıp tamamlanmayacağını bilemez. . Bu nedenle, bazı ilgili fenomenler için, aşırı veya tam tersi tipik olan açık vakaları seçmek çok zor olabilir.

Örnek olay incelemelerini kopyalarken vaka seçimi özellikle önemlidir. Bir vaka çalışması kelimenin tam anlamıyla tekrarlanabilir, yani vaka benzer sonuçları tahmin etmek için seçilir veya teorik olarak tekrarlanır, yani durum öngörülebilir nedenlerle zıt sonuçları tahmin etmek için seçilir. Yazılım mühendisliğinde sınırlı teori geliştirme ile teorik çoğaltmanın gerçekleştirilmesi daha zor olacaktır. Ancak yazılım mühendisliğindeki bu kadar çok çeşitlilik nedeniyle, değişmez çoğaltma için tasarlamak son derece zor olabilir.

Örnek :

XP ve QA çalışmaları için, çalışmalarda yer alan tüm şirketler, ilgili araştırmacılar ile mevcut ilişkilere dayalı olarak seçilmiştir. Analiz birimleri, her vaka çalışmasının ilgili amacına uyacak şekilde seçilmiştir.

Çalışma ilerledikçe, pratik kısıtlamalara ve araştırmanın amaçlarına bağlı olarak vakaları kaldırmak veya eklemek gerekebilir. Örneğin, bir vakanın araştırma amacına uygun olmadığı ve sonuç olarak çalışmadan çıkarılması gerektiği anlaşılabilir. Başka bir örnek olarak, pragmatik kısıtlamalar, vaka sayısının azaltılmasını gerektirebilir. Vakaların tanımlanması sırasında, gerektiğinde daha sonra incelenebilecek yedek veya acil durum vakalarını belirlemek yararlı bir strateji olabilir. Elbette araştırmacı, bir vakayı planlanandan daha geç araştırmaya başlarsa, değerli veriler kaybolabilir.

Örnek :

IBM Hursley Park’taki Proje Yöneticisi vaka çalışmaları için, sınırlı miktarda çaba vardı (bir tam zamanlı doktora öğrencisi) ve ayrıca vaka çalışmalarının zamanında tamamlanmasını sağlamak için bir doktora çalışmaları. Bu kısıtlamalarla, planlanan maksimum süresi 12 ay veya daha az olan yazılım projeleri vaka olarak değerlendirildi ve bu da 18 yazılım projesinin vaka çalışmasına aday olduğu anlamına geldi. Başlangıçta, daha fazla çalışma için aday olarak belirlenen diğerleriyle birlikte çalışmak üzere birkaç yazılım projesi seçildi. Pratik kısıtlamalar nedeniyle, üzerinde çalışılmaya devam edilen yazılım projelerinin sayısı proje süresince azalmıştır.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir