Vaka İncelemesi Nedir? (26) – Vaka İnceleme Protokolünün Sürdürülmesi – Analiz Durumları ve Birimleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (26) – Vaka İnceleme Protokolünün Sürdürülmesi – Analiz Durumları ve Birimleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

14 Ağustos 2020 Brereton ve ark'a Göre Vaka Çalışması Protokolünün Ana Hatları  çalışılan vaka ham verilerin toplanması ve analizi Ödevcim Akademik Örnek Olay İncelemesinin Raporlanması ve Yaygınlaştırılması Vaka çalışması protokolü Vaka İnceleme Protokolünün Sürdürülmesi 0
Vaka İncelemesi Nedir 26 – Vaka İnceleme Protokolünün Sürdürülmesi – Analiz Durumları ve Birimleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Vaka İnceleme Protokolünün Sürdürülmesi

Bir vaka çalışması protokolü, bazen saha prosedürleri olarak adlandırılan, ham verilerin toplanması ve analizi için ayrıntılı prosedürleri tanımlar. Vaka çalışması protokolü sürekli değişen bir belgedir. Örneğin, protokol ya araştırmacıların vaka çalışmasını değiştirmek için aldığı proaktif kararların bir sonucu olarak güncellenir ya da alternatif olarak, çalışılan vakadaki veya bağlamındaki değişikliklere yanıt olarak protokol güncellenir.

Bir vaka çalışması protokolünün güncellenmiş bir sürümünü tutmanın birkaç nedeni vardır. Birincisi, güncellenmiş bir protokol, veri toplama yapılırken bir kılavuz görevi görür ve bu şekilde, araştırmacının toplanması planlanan verileri toplayamamasını önler. İkinci olarak, protokolü formüle etme süreçleri, araştırmayı planlama aşamasında somut hale getirir ve bu da araştırmacının hangi veri kaynaklarını kullanacağına ve hangi soruları soracağına karar vermesine yardımcı olabilir. Üçüncüsü, diğer araştırmacılar ve ilgili kişiler geri bildirim vermek için protokolü gözden geçirebilirler. Protokole ilişkin geri bildirim, örneğin, ilgili veri kaynaklarını, görüşme sorularını veya görüşme rollerini kaçırma riskini azaltabilir.

Başka bir örnek olarak, geribildirim aynı zamanda araştırma soruları ve toplanan veriler, örneğin araştırma soruları ve görüşme soruları arasındaki ilişkiyi netleştirmeye de yardımcı olabilir. Son olarak, güncellenmiş bir protokol, tüm tasarım kararlarının, veri toplamanın ve analizin tasarım, toplama ve analiz değişikliklerinin kayıtları ve bu değişiklikler için bir mantıkla birlikte kaydedilebildiği bir günlük veya günlük görevi görebilir. Bu, esnek bir vaka çalışmasının titiz bir vaka çalışması olarak kalmasını sağlamaya yardımcı olur.

Ayrıca protokol, vaka çalışması daha sonra rapor edildiğinde, kalite güvencesini göstermek veya diğer araştırmacılar tarafından yapılan bir kopyayı desteklemek için önemli bir bilgi kaynağı olabilir. Araştırma projesi sırasında değişiklikleri takip etmek için, protokol bir çeşit versiyon kontrolü altında tutulmalıdır.

Brereton vd., aşağıdaki dokuz bölümü içeren bir vaka çalışması protokolü için bir şablon önerir: arka plan, tasarım, vaka seçimi, vaka çalışması prosedürleri ve rolleri, veri toplama, analiz, plan geçerliliği, çalışma sınırlamaları ve raporlama.Teklifin gösterdiği gibi, protokol iyi yapılandırılmış bir araştırma yaklaşımını desteklemek için oldukça ayrıntılıdır.

Etik, yasal veya mesleki nedenlerle bir vaka incelemesi protokolünün tamamını yayınlamak uygun olmayabilir. Bununla birlikte, protokolün bölümlerini yayınlamak mümkün olmalıdır.

Örnek :

XP vaka çalışmasında, görüşme araçları yayınlanmıştır. QA vaka çalışmasında, bir kayıt defteri tutulmuş ve bu kayıt defteri vaka çalışmasının yinelemelerini belgelemiştir. Vaka çalışmasının evrimsel karakteristiğini gösteren yedi vaka çalışması döngüsünü gösteren yoğunlaştırılmış bir sürüm Andersson ve Runeson tarafından yayınlanmış ve  sunulmuştur. Proje Yönetimi vaka çalışmaları için, elektronik ve el yazısıyla yazılmış dergiler korunmuştur, ancak bunlar zaten vardır. 

Bouwman ve Faber de bir vaka çalışması protokolü örneği sağlar. Bu protokol, vakaların seçilmesi için kriterler, bir araştırma çerçevesi, bir görüşme protokolü ve görüşme formu, araştırma ve gözlem birimleri, bir davranış kuralları, şablon giriş mektupları ve bilgi depolamak için bir veritabanı yapısı hakkında bilgiler içerir. vakalar. Belge, bir araştırma tasarımına ek olarak, pragmatik ve yasal kriterleri de tanır.

Mevcut bütçe dışında davaların Hollandalı veya Avrupalı ​​olması için herhangi bir sınırlama yoktur. Bununla birlikte, uluslararası davaları tartışacaksak, farklı olarak (düzenleyici, kültürel, ekonomik vb.) düzenlemelere dikkat etmeliyiz. Üstelik proje bütçesinde seyahat masrafları için sınırlı yer vardır. 

Örnek Olay İncelemesinin Raporlanması ve Yaygınlaştırılması

Vaka çalışmasının bulgularının raporlanması, vaka çalışması protokolünün yayılması, çalışmanın eserleri ve çalışmayı yapma deneyimleri başarılı bir vaka çalışması için çok önemlidir. Veri toplama ve veri analizinde olduğu gibi, vaka çalışması tasarımında raporlama ve yayma, vaka çalışması ilerledikçe ve vaka çalışması hakkında rapor verme zamanı geldiğinde düşük düzeyli ayrıntılar dikkate alınarak yüksek düzeyde düşünülmelidir. Benzer şekilde, araştırmacı da raporlama ve yayma için plan yapmalıdır, örneğin, bu faaliyetler için zaman ve çaba ayırmak gerekir.

Brereton ve ark’a Göre Vaka Çalışması Protokolünün Ana Hatları 

Arka fon

(a) Konuyla ilgili önceki araştırmayı tanımlayın.
(b) Bu çalışmada ele alınan ana araştırma sorusunu tanımlayın. (c) Ele alınacak ek araştırma sorularını belirleyin.

Tasarlama

(a) Tek durum mu yoksa çoklu durum mu ve gömülü veya bütünsel tasarımların mı kullanılacağını belirleyin ve bunlar ile araştırma soruları arasındaki mantıksal bağlantıları gösterin.
(b) Çalışmanın amacını açıklayın (örneğin, yeni bir test prosedürü; bir tarayıcıdaki yeni bir özellik).
(c) Her araştırma sorusundan türetilen önerileri veya alt soruları ve önerileri araştırmak için kullanılacak önlemleri belirleyin.

Seçim

(a) Vaka seçimi kriterleri.

Prosedürler ve roller

(a) Saha prosedürlerini yöneten prosedürler.
(b) Vaka çalışması araştırma ekibi üyelerinin rolleri.

Veri toplama

(a) Toplanacak verileri belirleyin.
(b) Bir veri toplama planı tanımlayın.
(c) Verilerin nasıl depolanacağını tanımlayın.

Analiz

(a) Vaka çalışması bulgularını yorumlamak için kriterleri belirleyin.
(b) Hangi araştırma sorusunu / alt soruyu / öneriyi ele almak için hangi veri öğelerinin kullanıldığını ve soruyu yanıtlamak için veri öğelerinin nasıl birleştirileceğini belirleyin.
(c) Olası sonuçların aralığını değerlendirin ve sonuçların alternatif açıklamalarını belirleyin ve bunları birbirinden ayırmak için gereken her türlü bilgiyi belirleyin.
(d) Analiz, vaka çalışması görevi ilerledikçe yapılmalıdır.

Plan geçerliliği

(a) Genel: tasarım ve veri toplama planı için Hoist ve Runeson’un [73] kontrol listesi maddelerine göre planı kontrol edin (ayrıca bu kitabın Ek A’sında).
(b) Yapı geçerliliği – incelenen kavramlar için doğru operasyonel önlemlerin planlandığını gösterin. Bunu sağlamaya yönelik taktikler arasında birden fazla kanıt kaynağı kullanma, kanıt zincirleri oluşturma, taslak protokollerin ve raporların uzman incelemeleri yer alır.
(c) İç geçerlilik – sonuçlar ve müdahale / tedavi arasında nedensel bir ilişki gösterir (yalnızca açıklayıcı veya nedensel çalışmalar için).
(d) Dış geçerlilik – çalışma bulgusunun genelleştirilebileceği alanı belirleyin. Taktikler, tek vaka çalışmaları için teori kullanmayı ve farklı bağlamlardaki sonuçları araştırmak için çoklu vaka çalışmalarını kullanmayı içerir.

Çalışma sınırlamaları

Potansiyel çıkar çatışmaları da dahil olmak üzere artık geçerlilik sorunlarını belirtin (yani, plandan kaynaklanan değil, sorunun doğasında olan sorunlar).

Raporlama

Hedef kitleyi, daha büyük çalışmalarla ilişkiyi belirleyin.

Program

Planlama, veri toplama, veri analizi, raporlama gibi önemli adımların tümü için zaman tahminleri verin. Veri toplama ve veri analizinin sıralı aşamalar olması beklenmemektedir.

Ekler

(a) Doğrulama: Planın sonucunu “Ho ̈standRuneson”’un kontrol listesi öğelerine karşı rapor edin.
(b) Sapmalar: çalışma yürütülürken yukarıdaki adımlardan herhangi bir sapma kaydedilerek güncellenir.

Vaka çalışmasının tasarım aşamasında raporlanmasını ve yaygınlaştırılmasını dikkate almak, özellikle çalışma keşif amaçlıysa veya mevcut, ilgili teorik çerçeveler yoksa zor olabilir. Bir replikasyonun gerçekleştirildiği ve dolayısıyla mevcut bir vaka çalışması protokolünün referans için mevcut olduğu durumlarda, vaka çalışmasının raporlanması ve yayılması için tasarım yapmak çok daha kolay olabilir. Bu konuları sonraki yazılarımızda daha ayrıntılı olarak tartışacağız.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir