Vaka İncelemesi Nedir? (43) – BOYUNA DURUM ÇALIŞMALARI – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (43) – BOYUNA DURUM ÇALIŞMALARI – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

20 Ağustos 2020 BOYUNA DURUM ÇALIŞMALARI ÇOKLU DURUM ÇALIŞMALARI incelenen vakaların süresi Ödevcim Akademik uzunlamasına bir vaka çalışması uzunlamasına vaka çalışmaları Vaka çalışmalarını büyütmenin ikinci yaklaşımı vaka çalışmalarının kaynak talepleri vaka çalışmalarının yürütülmesi yalnız vaka çalışmaları 0
Vaka İncelemesi Nedir 43 – BOYUNA DURUM ÇALIŞMALARI – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


BOYUNA DURUM ÇALIŞMALARI

Yazılım mühendisliği araştırmalarındaki yayınlar “boylamsal çalışmalar” ya da “yalnız vaka çalışmaları”na atıfta bulunmaktadır. Bu iki terim, vakanın çalışmasının gerçekleştiği sürenin aksine, vakanın veya incelenen vakaların süresine gönderme yapma eğilimindedir.

Örneğin, açık kaynaklı yazılım çalışmaları tipik olarak geriye dönük, uzunlamasına vaka çalışmalarıdır çünkü araştırmacı, uzun bir süre boyunca birikmiş bir kaynak kod deposunu kullanıyor. Örneğin Godfrey ve Tu, tam Linux çekirdeğini 1994’ten 1999’un sonuna kadar evrim geçirirken geriye dönük olarak incelediler. Çalışma süresine ek olarak, o dönemdeki veri toplama faaliyetlerinin sıklığı da vardır. Örneğin, Storey ve ark., kaynak kod dokümantasyonunu desteklemek için bir araç yarattı ve ardından geliştiriciler tarafından aracın kullanımını gözlemlemek için boylamsal bir çalışma tasarladı ve 2 yıllık bir süre boyunca aylık aralıklarla kodun anlık görüntülerini almıştır.

Birlikte ele alındığında, çalışma süresi arttıkça ve veri toplama faaliyetlerinin sıklığı bu dönemde arttıkça, boylamsal vaka çalışması, araştırmacının kaynaklarını, özellikle de çalışma için gereken çabayı giderek daha fazla talep etmeye başlar. Veri miktarı arttıkça, kalite güvencesi (örneğin, yazıya dökmek ve gözden geçirilmek üzere görüşülen kişilere göndermek için artan sayıda görüşme) ve ayrıca toplanan verileri düzenlemek ve analiz etmek için gereken kaynaklar konusunda artan talepler ortaya çıkmaktadır.

Ek olarak, vaka çalışması tasarımını değiştirme ve vaka çalışması protokolünü sürdürme ihtiyacı ile çalışılan vakada daha fazla değişiklik olması muhtemeldir. Ayrıca, kaynaklardaki artışla, bu kaynakları koordine etmek için gereken çabada bir artış olması muhtemeldir, örneğin, projeye daha fazla araştırmacı dahil edildiğinde ve vakada daha fazla katılımcı incelendikçe. Vaka sayısı arttıkça, örneğin çapraz vaka analizi ve raporlama ihtiyacı ve yine kaynakları koordine etme ihtiyacı nedeniyle daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulacaktır.

Boylamsal vaka çalışması araştırması, özellikle hem nicel hem de nitel verilerin toplanmasına ihtiyaç duyulan daha büyük ölçekli, karmaşık fenomenler için uygundur. Bu tür fenomenlere iki iyi örnek, yazılım projeleri ve yazılım ürün serileridir. Boylamsal vaka çalışması araştırması, örneğin, yazılım kalite güvence faaliyetlerinin müşteriler tarafından kullanılan yazılım performansı üzerindeki etkisi veya başarı gibi bazı faaliyetlerin başarısıyla ilgilendiğinde özellikle uygun görünecektir. Shenhar vd., dört boyuttan oluşan bir yazılım projesi başarısı modeli sağlar: proje verimliliği, müşteri memnuniyeti, iş performansı ve geleceğe hazırlık.

Bu dört boyuttan yalnızca ilk boyut, bir yazılım projesinin tamamlanmasından kısa bir süre sonra yeterince değerlendirilebilir. Diğer boyutların düzgün bir şekilde değerlendirilmesi için aylardan yıllarca sürebilir. Bu, çağdaş, uzunlamasına bir vaka çalışmasının – vaka ortaya çıktığı sırada yapılan bir çalışma, geriye dönük, uzunlamasına bir vaka çalışması,  vakadan sonra yapılan bir çalışma iken, proje verimliliği gibi anlık sonuçları incelemek için daha uygun olduğu anlamına gelir. tamamlandı – iş performansı ve geleceğe hazırlık gibi uzun vadeli sonuçları incelemek için daha uygun olabilir.

Yazılım mühendisliği araştırmalarında ya küçük ölçekli vakalara (bir örnek yazılım incelemeleri) ya da nispeten düşük çabalı araştırma yöntemlerine (örneğin, anketler, bir defaya mahsus bir dizi görüşme) ya da önceden toplanmış verilerin analizine odaklanma eğilimi kümeler (örneğin, tahmin modelleri, açık kaynaklı yazılım), yazılım mühendisliği araştırma topluluğunun hem boylamsal vaka çalışması araştırmalarının taleplerini kabul ettiğinin hem de topluluğun bu tür çalışmalara yeterli kaynakları nadiren tahsis edebileceğinin bir göstergesidir.

Bu durumun talihsiz bir sonucu olarak, yazılım mühendisliği araştırma topluluğunda bu tür boylamsal vaka çalışmalarının kaynak talepleri hakkında çok az bilgi veya deneysel kanıt bulunmaktadır. Kitchenham ve diğerlerinin DESMET değerlendirme metodolojisi üzerindeki çalışmaları bazı buluşsal yöntemler sağlar. McLeod vd.,aşağıdaki örnekte özetlenen, boylamsal vaka çalışmalarının yürütülmesine ilişkin ayrıntılı ve anlayışlı bilgileri rapor eder. Kaynak sorunlarını daha ayrıntılı olarak sonraki bölümde tartışacağız.

Örnek :

Proje Yöneticisi çalışması, 1995 ortası ile 1998 ortası arasında IBM Hursley Park’ta yazılım projelerine ilişkin iki uzunlamasına vaka incelemesini içeriyordu. Her vaka, yaklaşık 6 aylık bir hazırlık süreciyle (örneğin, uygun vakaların belirlenmesi) başlamış, ardından yaklaşık 12 aylık veri toplama (iki proje her biri 12 ay sürmüştür ve eşzamanlı olarak gerçekleşmiştir), ayrıca 12-18 aylık bir analiz ve iki vaka çalışmasını tasarlamak, yürütmek ve raporlamak için toplam yaklaşık 3 yıl süre tanıdı. Saha araştırmacısı, projenin ilk yılında tam zamanlı olarak yerinde görev yaptı ve ardından birkaç ay boyunca sahayı haftalık olarak ziyaret ederek ziyaretlerin sıklığını azalttı. Bu iki durum Bölüm 11’de tartışılmaktadır.

Örnek :

McLeod vd., büyük bir imalat şirketi olan AlphaCo’da (takma ad) bir bilgi sistemleri projesinin tek bir bütünsel açıklayıcı vaka çalışmasını gerçekleştirdi. Vaka çalışması 2005 ortası ile 2007 ortası arasında gerçekleştirildi ve ana proje faaliyetiyle çakışan ilk 8 aylık bir dönemi kapsamaktadır.  Bu süre zarfında, saha araştırmacısı bölgeyi haftada iki veya üç gün ziyaret etti, ziyaretlerde haftada ortalama 12 saat durdu. Araştırmacı, 7 haftalık bir süre boyunca siteyi her gün ziyaret etti. Bu 8 aylık sürenin ardından, normal telefon ve e-posta iletişimiyle birlikte siteye bir dizi takip ziyareti yapıldı. Araştırmacı 36 toplantıya katıldı, örneğin: harici bir proje yöneticisi ile görüşmeler, satıcı görüşmeleri, proje ekibi toplantısı, bir yüklenici ile haftalık toplantılar ve eğitim oturumları. Bu 36 toplantı yaklaşık 47 saat sürdü. Araştırmacı ayrıca çeşitli paydaşlarla 33 görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin toplamı neredeyse 24 saattir. AlphaCo ile sahada toplam 558 saat harcandı.

ÇOKLU DURUM ÇALIŞMALARI

Vaka çalışmalarını büyütmenin ikinci yaklaşımı, çalışmayı birden fazla vakaya genişletmektir. Daha fazla vakayı incelemek doğal olarak incelenen fenomen hakkında daha fazla bilgiye yol açar. Bunun nedeni yalnızca bilgi verenlerden toplanan veri miktarının artması değil, aynı zamanda seçilen vakaların özelliklerine de dayanmaktadır. Farklı özelliklere sahip vakalar, belirli bir konu hakkında benzer bilgiler veriyorsa, bu sağlam bir bulguyu gösterir. Öte yandan benzer durumlardan farklı bilgiler veriliyorsa farklılığın nedeni başka yönlerden araştırılmalıdır. Bu nedenle, davanın kendisinin özellikleri önemlidir.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir