Vaka İncelemesi Nedir? (47) – Çoklu Vaka Çalışmalarından Kanıt Sentezi – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (47) – Çoklu Vaka Çalışmalarından Kanıt Sentezi – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

22 Ağustos 2020 Anlatı sentezi Çoklu Vaka Çalışmalarından Kanıt Sentezi Karşılaştırmalı analiz Ödevcim Akademik Tematik analiz testten hem daha verimli Yazılım mühendisliği alanında sistematik 0
Vaka İncelemesi Nedir 47 – Çoklu Vaka Çalışmalarından Kanıt Sentezi – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Örnek :

Runeson vd., hata tespit teknikleri, yani yazılım incelemeleri ve testleriyle ilgili deneysel çalışmaları gözden geçirdi. İnceleme ve testi karşılaştıran 10 deney ve 2 vaka çalışması belirlediler. Sonuçların nitel bir analizine dayanarak aşağıdakileri ortaya koyar;,

• “Gereksinim kusurları için hiçbir ampirik kanıt yoktur, ancak gereksinim denetimleri için maliyetlerin yanlış gereksinimleri uygulamaya kıyasla düşük olması, gözden geçirenlerin denetim yoluyla gereksinim kusurlarını aramaları gerektiğini gösterir.

• Tasarım spesifikasyon kusurları için, vaka çalışmaları, denetimlerin fonksiyonel testten hem daha verimli hem de daha etkili olduğunu gösteren yapılmış bir deneydir.

• Forcode, fonksiyonel veya yapısal test, çoğu çalışmada incelemeden daha etkili veya verimli olarak derecelendirilir.

Bazı araştırmalar, test ve incelemenin farklı türde kusurlar bulduğu sonucuna varıyor, bu nedenle bunlar birbirini tamamlıyor. Birincil çalışmaları belirlemeye yönelik arama prosedürleri, her iki inceleme türü için benzerdir. Çoğunlukla, veritabanları tanımlanmış bir dizi arama dizisiyle aranır. Tanımlanan makaleler daha sonra gerçek araştırma sorusuna göre manuel olarak sınıflandırılır ve muhtemelen bazı kalite kriterlerine göre değerlendirilir.

Aramalar, “kartopu örneklemesi” adı verilen çalışmalardaki referanslar aracılığıyla yeni makalelerin izini sürerek tamamlanabilir. Veritabanı aramaları büyük oranda yanlış pozitif verdiğinden, alternatif yaklaşımlar, “kartopu örneklemesi” ile başlayıp doğrulama için veritabanı aramalarını kullanarak  ve ayrıca veritabanı girişlerinin hangi alanlarının en iyi sonuçları verdiğini belirleyerek değerlendirilir.

Yazılım mühendisliği alanında sistematik incelemelerin kullanımı, son yıllarda artan bir ilgi konusudur. Kitchenham vd. yakın zamanda 2004-2008 yılları arasında yazılım mühendisliğinde 53 sistematik derlemenin bir incelemesini yayınladı. 2004’te Kitchenham, yazılım mühendisliği araştırmalarının belirli özelliklerine uyarlanmış, öncelikle tıp alanından uyarlamalara dayanan bir kılavuz önerdi. Bu kılavuz izlendi ve değerlendirildi ve buna göre 2007’de güncellendi.

Çoklu Vaka Çalışmalarından Kanıt Sentezi

Sistematik literatür incelemeleri için, incelemeyi anlamlı kılmak için birincil çalışmalardan elde edilen kanıtların sentezlenmesi gerekir. Nicel verilere sahip çalışmalar için, birkaç çalışmadan elde edilen kanıtların sentezlenmesine yardımcı olan meta analiz yöntemleri mevcuttur. Sistematik bir literatür taramasından alınan örnek bir kısmi sonuç Şekil 8.2’de gösterilmektedir.

Meta-analitik prosedürler, birincil çalışmalardan (yani ham veriler) veya orijinal analizlerden (yani sentezlenmiş veriler) orijinal verilere uygulanan istatistiksel analizi içerir. İlk durumda, birincil çalışmalardan elde edilen veriler havuzlanır ve toplanan verilere istatistiksel analizler uygulanır.

Çalışmaların etki büyüklüklerinin homojen olmasına, yani benzer sonuçlar vermesine veya heterojen olmasına, yani bilinmeyen bazı faktörlere bağlı olarak farklı sonuçlar vermesine bağlı olarak farklı yöntemler mevcuttur. İkinci durumda, birincil çalışmaların etki büyüklüğüne analizler uygulanabilir. Temel yöntemlerden biri, yazılım mühendisliğinde kullanılması tavsiye edilmeyen “oy sayma” dır.

ŞEKİL 8.2: Çalışmadaki maliyet azaltma değişkeni için ampirik sonuçlar gösteren, regresyon testi seçim tekniklerinin sistematik bir literatür incelemesinden alınan örnek sonuç.

Düğümler, gölgeli olanların referans teknikler olduğu farklı teknikleri temsil eder. Düğümler arasındaki yaylar, deneysel karşılaştırmaları gösterir. Gri oklar “hafif” ampirik sonucu temsil ederken, siyah oklar “orta ağırlıklı” sonucu gösterir. Çizgi, çalışmaların benzer etkiye sahip olduğu anlamına gelir; ok daha iyi bir tekniği işaret eder. Daha kalın çizgiler daha fazla çalışmayı temsil eder. Kesikli daireler, iki veya daha fazla deneysel çalışmada karşılaştırılan teknik kümelerini çevreler.

İstatistiksel teori meta analizler için iyi kurulmuş olsa da, özellikle birincil deneysel çalışmalar arasındaki benzerlik ve farklılıklar söz konusu olduğunda, bunların yazılım mühendisliğine uygulamaları tartışılmaktadır. Miller, deneysel materyalin yeniden kullanılması hakkında, “basit bir çoğaltma bakış açısından bakıldığında, bu çekici görünse de, meta-analiz açısından bu istenmeyen bir durumdur, çünkü iki çalışma arasında güçlü bağlantılar oluşturduğunu” belirtmektedir.

Pickard vd. öte yandan birincil çalışmaların sonucuna ilişkin yorumlar “çalışmalar arasındaki benzerlik derecesi ne kadar yüksekse, bir meta-analizin sonuçlarına o kadar fazla güvenebilirsiniz.” Dolayısıyla, istatistiksel açıdan ve öğrenme açısından arzu edilen arasında bir çatışma vardır.

Vaka çalışmaları, örnekleme mantığına göre değil, önceki bölümde tanımlandığı gibi çoğaltma mantığına göre yönlendirilir, dolayısıyla vaka seçimi konusu örnekleme mantığına bağlı değildir. Dahası, vaka çalışmaları çoğunlukla nitel verilerle ilgilenir ve bu nedenle istatistiksel yöntemlerle ilgili konular geçerli değildir. Yine de nitel vaka çalışmalarından elde edilen bilgileri sentezlemeye ihtiyaç vardır ve sentezi destekleyecek yöntemler vardır.

Cruzes ve Dyba, yazılım mühendisliğinde deneysel kanıtların sentezini içeren ikincil çalışmaları araştırdı. Yazılım mühendisliğinde yedi yöntemin kullanıldığı, çoğu tıptan (örneğin Dixon-Woods ve diğerleri) çeşitli sentez yöntemleri belirlediler. Bu yöntemler aşağıda kısaca açıklanmıştır. Daha fazla ayrıntı için Cruzes ve Dyba’ya  ve ilgili referanslara başvurabilirsiniz..

Tematik analiz. Tematik analiz, birincil çalışmalarda örüntü veya temaları belirlemeyi, analiz etmeyi ve raporlamayı amaçlayan bir yöntemdir. En azından, verileri zengin ayrıntılarla düzenleyip sunar ve incelenen konunun çeşitli yönlerini yorumlar. Tematik analiz, yöntemin gücünü güçlendirebilecek farklı teorik çerçeveler içinde kullanılabilir. Teorik bir çerçevenin dışında, çoğunlukla birincil çalışmaların tanımına da odaklanır.

Anlatı sentezi. Anlatı sentezi, birincil çalışmaların bulgularını özetlemek için anlatısal bir yaklaşım benimser. Birincil kanıtlardan kaynaklanan bir “hikaye” anlatır. Ham kanıtlar ve yorumlar, örneğin verilerin tablo haline getirilmesi, gruplamalar ve kümeleme veya tanımlayıcı bir araç olarak oy sayımı kullanılarak da yapılandırılır. Anlatı sentezi, nitel veya nicel veriler veya bunların kombinasyonları ile çalışmalara uygulanabilir.

Karşılaştırmalı analiz. Karşılaştırmalı analiz yöntemi, karmaşık nedensel bağlantıları analiz etmeyi amaçlamaktadır. Birincil çalışmalarda neden ve sonuç arasındaki ilişkileri açıklamak için Boole mantığını kullanır. Analiz, birincil çalışmaların her birinde gerekli ve yeterli koşulları listeler ve her çalışmadaki bağımsız değişkenlerin varlığından / yokluğundan sonuçlar çıkarır. Nedensel ilişkiler daha sık deneysel yöntemler kullanılarak incelenir, ancak nitel veriler kullanılarak da bulunabilir.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir